DA
Persondata

Videregivelse af personfølsomme oplysninger om en tidligere ansat kræver specifikt samtykke

19. juni 2011

Højesteret har fastslået, at en kommunes videregivelse af personfølsomme oplysninger til en kommende arbejdsgiver var i strid med persondataloven, når arbejdstageren ikke udtrykkeligt havde samtykket dertil. Videregivelsen af oplysningerne medførte, at kommunen blev pålagt at betale 25.000 kr. i godtgørelse for tort til den tidligere ansatte.

Sagen omhandlede arbejdstageren, A, der under en ansættelsessamtale i Skævinge Kommune (nu Hillerød Kommune) gav samtykke til, at kommunen kunne indhente referenceoplysninger fra hendes tidligere arbejdsgiver, Helsingør Kommune. Det viste sig efter samtalen, at ansættelsesudvalget i Skævinge Kommune fandt, at A ikke var den rigtige kandidat til stillingen. Men da der ikke var andre kandidater til jobbet, valgte Skævinge Kommune alligevel at kontakte den tidligere arbejdsgiver, Helsingør Kommune, for at indhente referenceoplysninger på A.

Under referencesamtalen spurgte Skævinge Kommune bredt til baggrunden for As afskedigelse ved Helsingør Kommune, hvortil begrundelsen var højt sygefravær. Det blev i denne forbindelse nævnt, at Helsingør Kommune havde konfronteret A med en mistanke om alkoholmisbrug, hvilket dog var blevet meget bestemt afvist af A.

Skævinge Kommune fandt, at referenceoplysninger ikke ændrede opfattelsen af, at A ikke var den rigtige kandidat til stillingen, men derimod bestyrkede beslutningen. Skævinge Kommune ringede efterfølgende til A for at meddele, at hun ikke fik stillingen, ligesom oplysningen om mistanken om alkoholmisbrug blev givet videre.

A henvendte sig derpå til sin faglige organisation, der indbragte sagen for domstolene med krav om erstatning og godtgørelse, da man mente, at oplysningerne var fortrolige og afgørende for Skævinge Kommunes beslutning om ikke at ansætte A. Den faglige organisation indbragte begge kommuner for domstolene, idet man påstod, at kommunerne havde handlet i strid med helbredsoplysningsloven, persondataloven og forvaltningsloven.

Højesterets afgørelse fastslog først og fremmest, at helbredsoplysningsloven ikke omfatter oplysninger vedrørende misbrug af nydelsesmidler.

Højesteret behandlede derfor sagen med udgangspunkt i persondataloven og forvaltningsloven, og fandt i denne forbindelse, at oplysningen vedrørende det mulige alkoholproblem var blevet givet uopfordret. Skævinge Kommune kunne derfor ikke stilles til ansvar for at have spurgt bredt til baggrunden for As afskedigelse.

Derimod kunne Helsingør Kommune drages til ansvar for overtrædelse af persondatalovens forbud mod videregivelse af personfølsomme oplysninger, idet A ikke specifikt havde samtykket til videregivelsen af mistanke om hendes mulige alkoholmisbrug. Helsingør Kommune blev derfor pålagt at betale A 25.000 kr. i godtgørelse for tort.

Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at tilkende A erstatning, idet oplysningen ikke fandtes at være afgørende for, at A ikke blev ansat ved Skævinge Kommune.

IUNO mener

Sagsforløbet var præget af usikkerhed om, hvorvidt misbrug af nydelsesmidler er omfattet af helbredsoplysningsloven, men Højesteret fastslog, at dette ikke er tilfældet.

Endvidere viser afgørelsen, at en arbejdsgiver skal udvise forsigtighed og indhente udtrykkeligt samtykke, hvis personfølsomme oplysninger om en arbejdstager ønskes videregivet.

[Højesterets afgørelse den 27. maj 2011 i sag nr. 286/2009]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Lignende nyt

logo
Persondata

24. maj 2019

Må virksomheder overvåge, om medarbejderne overholder persondatareglerne?

logo

12. april 2019

Manglende træning af virksomhedens medarbejdere kan udløse bøder

logo

22. februar 2019

Er vikarer og konsulenter databehandlere?

logo
Persondata

28. januar 2019

Uklart samtykke og manglende gennemsigtighed koster dyrt

logo
Persondata Corporate

22. januar 2019

Har din virksomhed styr på persondata inden revisionen?

logo

18. januar 2019

Husk oplysningspligten

Events

logo
HR-jura Persondata
17. januar 2018

Morgenmøde om den nye persondataforordning

logo
HR-jura Persondata
17. januar 2018

Morgenmøde om den nye persondataforordning (webinar)

logo
HR-jura Persondata
10. november 2015

Morgenmøde om persondata

logo
HR-jura Persondata
11. november 2014

Nordic Seminar i København om privacy og databeskyttelse i de nordiske lande

logo
HR-jura Persondata
25. april 2012

Morgenmøde om HR-persondataret

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT