DA
Corporate

Vigtig info om Entreprenørgarantien

logo
Juranyt
calendar 10. maj 2015
globus Danmark

Entreprenørgarantien sikrer, at bygherren får dækning, hvis entreprenøren misligholder den indgåede aftale. Garantien bliver dog nedskrevet løbende, og det er derfor vigtigt, at bygherren reklamerer over mangler ved afleveringen eller hurtigst muligt derefter. 

Formålet med entreprenørgarantien er, at den dækker, hvis entreprenøren misligholder aftalen. Dette kan for eksempel være, hvis der er fejl og mangler ved entreprenørens arbejde, eller hvis arbejdet er forsinket. Garantien beskytter således bygherren mod tab inden for den fastsatte beløbsgrænse.

Når AB 92 eller ABT 93 er vedtaget, skal entreprenøren stille en garanti senest otte dage efter aftalens indgåelse. Hvis entreprenøren ikke stiller garantien, kan det indikere, at entreprenøren er i økonomiske vanskeligheder. Bygherren er berettiget til at ophæve aftalen, hvis entreprenøren ikke stiller en betryggende garanti. Det antages dog, at ophævelsen forudsætter, at sikkerhedsstillelsen ikke er stillet inden for rimelig tid efter påkrav.

Nedskrivning af garantien

Garantien bliver løbende nedskrevet fra 15 % af entreprisesummen inden arbejdet afleveres til 0 % fem år efter afleveringen. Nedskrivningen ser således ud:

  • Garantien svarer til 15 % af entreprisesummen, indtil arbejdet afleveres
  • Garantien nedskrives til 10 % af entreprisesummen, når arbejdet er afleveret
  • Garantien nedskrives til 2 % et år efter afleveringen, med mindre bygherren skriftligt fremsætter krav om afhjælpning af mangler 
  • Garantien bortfalder fem år efter afleveringen, med mindre bygherren har reklameret over mangler og krævet afhjælpning

Nedskrivningen til 10 % efter afleveringen af arbejdet kan ske, selvom de mangler, der blev påvist ved afleveringen, ikke er afhjulpet. Dette forudsætter dog, at arbejdet var i en sådan stand, at det kunne afleveres – og faktisk blev afleveret. Garantien kan dog ikke nedskrives fra 10 % til 2 %, hvis bygherren har fremsat krav om afhjælpning af mangler.

Fordi garantien nedskrives automatisk, er det ekstra vigtigt, at man som bygherre reklamerer over mangler ved arbejdet og kræver afhjælpning. Bygherrens reklamation skal være skriftlig, og bygherren skal specifikt angive manglerne. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at bygherren blot meddeler, at der generelt er mangler ved arbejdet. Bygherren har ikke pligt til at reklamere over for garanten inden for fristerne nævnt i AB 92 og ABT 93, men bygherren skal dog inden for rimelig tid gøre garanten opmærksom på, at der er reklameret over mangler. På den måde sikrer bygherren sig, at garanten ikke nedskriver garantien.

Bestemmelsen i AB 92 og ABT 93 vedrørende entreprenørens garantistillelse er stort set enslydende. AB 92 og ABT 93 er derfor behandlet samlet i dette nyhedsbrev.

Forældelse af garantien

Garantien beskytter ikke bygherren mod forældelse af kravet mod entreprenøren. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren er bortfaldet på grund af forældelse, så er garantien også bortfaldet.

Garantifordringen efter AB 92 og ABT 93 forældes endvidere selvstændigt. Det betyder, at forældelsen af garantifordringen fortsætter med at løbe, selvom forældelsen af kravet mellem bygherren og entreprenøren er afbrudt, fordi der er anlagt en rets- eller voldgiftssag, eller der er sket foreløbig afbrydelse i form af udenretligt syn og skøn eller forligsdrøftelser. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at bygherren kun tager skridt over for entreprenøren til at afbryde forældelsen – bygherren er nødt til også at afbryde forældelsen over for garanten eller alternativt indgå en suspensionsaftale med denne.

IUNO mener

Det er vigtigt, at bygherren efter afleveringen reklamerer specifikt over mangler og kræver afhjælpning, så garantien ikke bliver nedskrevet. IUNO anbefaler derfor, at man som bygherre reklamerer hurtigst muligt, og at man samtidig gør garanten opmærksom på, at man har reklameret over manglerne til entreprenøren. 

IUNO anbefaler endvidere, at man i et mangelforløb er opmærksom på, at garantifordringen forældes selvstændigt. Såfremt spørgsmålet om forældelse er relevant, kan bygherren forsøge at indgå en suspensionsaftale med garanten. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er det vigtigt, at bygherren får afbrudt forældelsen af garantifordringen i tide.

Formålet med entreprenørgarantien er, at den dækker, hvis entreprenøren misligholder aftalen. Dette kan for eksempel være, hvis der er fejl og mangler ved entreprenørens arbejde, eller hvis arbejdet er forsinket. Garantien beskytter således bygherren mod tab inden for den fastsatte beløbsgrænse.

Når AB 92 eller ABT 93 er vedtaget, skal entreprenøren stille en garanti senest otte dage efter aftalens indgåelse. Hvis entreprenøren ikke stiller garantien, kan det indikere, at entreprenøren er i økonomiske vanskeligheder. Bygherren er berettiget til at ophæve aftalen, hvis entreprenøren ikke stiller en betryggende garanti. Det antages dog, at ophævelsen forudsætter, at sikkerhedsstillelsen ikke er stillet inden for rimelig tid efter påkrav.

Nedskrivning af garantien

Garantien bliver løbende nedskrevet fra 15 % af entreprisesummen inden arbejdet afleveres til 0 % fem år efter afleveringen. Nedskrivningen ser således ud:

  • Garantien svarer til 15 % af entreprisesummen, indtil arbejdet afleveres
  • Garantien nedskrives til 10 % af entreprisesummen, når arbejdet er afleveret
  • Garantien nedskrives til 2 % et år efter afleveringen, med mindre bygherren skriftligt fremsætter krav om afhjælpning af mangler 
  • Garantien bortfalder fem år efter afleveringen, med mindre bygherren har reklameret over mangler og krævet afhjælpning

Nedskrivningen til 10 % efter afleveringen af arbejdet kan ske, selvom de mangler, der blev påvist ved afleveringen, ikke er afhjulpet. Dette forudsætter dog, at arbejdet var i en sådan stand, at det kunne afleveres – og faktisk blev afleveret. Garantien kan dog ikke nedskrives fra 10 % til 2 %, hvis bygherren har fremsat krav om afhjælpning af mangler.

Fordi garantien nedskrives automatisk, er det ekstra vigtigt, at man som bygherre reklamerer over mangler ved arbejdet og kræver afhjælpning. Bygherrens reklamation skal være skriftlig, og bygherren skal specifikt angive manglerne. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at bygherren blot meddeler, at der generelt er mangler ved arbejdet. Bygherren har ikke pligt til at reklamere over for garanten inden for fristerne nævnt i AB 92 og ABT 93, men bygherren skal dog inden for rimelig tid gøre garanten opmærksom på, at der er reklameret over mangler. På den måde sikrer bygherren sig, at garanten ikke nedskriver garantien.

Bestemmelsen i AB 92 og ABT 93 vedrørende entreprenørens garantistillelse er stort set enslydende. AB 92 og ABT 93 er derfor behandlet samlet i dette nyhedsbrev.

Forældelse af garantien

Garantien beskytter ikke bygherren mod forældelse af kravet mod entreprenøren. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren er bortfaldet på grund af forældelse, så er garantien også bortfaldet.

Garantifordringen efter AB 92 og ABT 93 forældes endvidere selvstændigt. Det betyder, at forældelsen af garantifordringen fortsætter med at løbe, selvom forældelsen af kravet mellem bygherren og entreprenøren er afbrudt, fordi der er anlagt en rets- eller voldgiftssag, eller der er sket foreløbig afbrydelse i form af udenretligt syn og skøn eller forligsdrøftelser. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at bygherren kun tager skridt over for entreprenøren til at afbryde forældelsen – bygherren er nødt til også at afbryde forældelsen over for garanten eller alternativt indgå en suspensionsaftale med denne.

IUNO mener

Det er vigtigt, at bygherren efter afleveringen reklamerer specifikt over mangler og kræver afhjælpning, så garantien ikke bliver nedskrevet. IUNO anbefaler derfor, at man som bygherre reklamerer hurtigst muligt, og at man samtidig gør garanten opmærksom på, at man har reklameret over manglerne til entreprenøren. 

IUNO anbefaler endvidere, at man i et mangelforløb er opmærksom på, at garantifordringen forældes selvstændigt. Såfremt spørgsmålet om forældelse er relevant, kan bygherren forsøge at indgå en suspensionsaftale med garanten. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er det vigtigt, at bygherren får afbrudt forældelsen af garantifordringen i tide.

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Lignende

logo
Corporate

24. november 2021

Nu må virksomheder ikke modtage kontantbetalinger for over 20.000 kr.

logo
HR-jura Corporate Teknologi

2. november 2021

Fælles whistleblowerordninger i internationale koncerner

logo
HR-jura Corporate Teknologi

29. oktober 2021

Whistleblowerordninger i kommuner og offentlige virksomheder

logo
HR-jura Corporate Teknologi

22. oktober 2021

Ny vejledning om whistleblowerordninger

logo
Corporate

13. oktober 2021

Genoptag jeres iværksætterselskab, hvis det er sendt til tvangsopløsning

logo
Corporate

28. september 2021

Iværksætterselskabet bliver afskaffet – sådan lukker I jeres

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Lucca

Powers Bates

Senior juridisk assistent

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfuldmægtig

Pernille

Skall Søby Nielsen

Juridisk assistent

Signe

Kræmer Pedersen

Senior juridisk assistent

Victoria

Valentin Olsen

Junior juridisk assistent