DA
HR-jura

Virksomhed erstatningsansvarlig for medarbejders skade som følge af ulykke på fiskekutter

logo
Juranyt
calendar 13. marts 2020
globus Danmark

En medarbejder, der var ansat som pumpemand, kom ud for en ulykke, da han hoppede fra kajen på en havn ombord på en fiskekutter og videre ned i lastrummet for at forsøge at redde to fiskere. Højesteret fastslog, at virksomheden var erstatningsansvarlig for ulykken, selvom medarbejderen alene var ansat til at betjene en pumpe, der stod på kajen.

En medarbejder var ansat til at betjene en pumpe i forbindelse med losning af fisk. Medarbejderens arbejde gik ud på at føre en slange, der var monteret på pumpen, over til fiskerne på fiskekutteren, hvorefter fiskerne førte slangen ned i lastrummet. Gennem slangen blev fangsten herefter pumpet op fra lastrummet og over i en lastbil. Medarbejderen udførte alene arbejdet fra kajen, hvor pumpen stod.

Da medarbejderen en dag forsøgte at redde to fiskere på en fiskekutter, der råbte om hjælp, ved at springe ned til fiskerne i kutterens lastrum, pådrog han sig en hjerneskade som følge af svovlbrinte og ammoniak fra fiskene i lastrummet.

Medarbejderen gjorde gældende, at virksomheden ikke havde instrueret ham om hans rolle, hvis der opstod en farlig situation på en fiskekutter. Derudover var han ikke instrueret om risikoen for, at en last med fisk kunne være forgiftet. Han var heller ikke udstyret med en særlig måler, der kunne give udslag ved kontakt med forgiftede fisk. Da medarbejderen var en ung og uerfaren medarbejder, mente medarbejderen, at virksomheden havde et skærpet ansvar for at sikre, at han fik en tilstrækkelig oplæring og instruktion.

Medarbejderen krævede derfor erstatning for skaden, på trods af at hans arbejdsopgave blev udført fra kajen, og at ulykken var sket på fiskekutteren.

Højesteret skulle herefter tage stilling til, om virksomheden burde have instrueret medarbejderen om, hvordan han burde have forholdt sig i en sådan situation, og i givet fald om virksomheden var erstatningsansvarlig for skaden.

Virksomheden havde ikke opfyldt sin instruktionsforpligtelse

Virksomheden gjorde gældende, at virksomheden kun var forpligtet til at foretage instruktion og oplæring af medarbejderen på det stedlige område, hvor medarbejderen var ansat til at udføre sit arbejde, og om hvordan pumpen på kajen skulle betjenes. Medarbejderen blev derfor ikke instrueret om, at han ikke måtte gå ombord på en fiskekutter, ligesom han ikke blev instrueret om, at han ikke måtte klatre op på lastbiler på kajen.

Virksomheden mente, at man havde foretaget tilstrækkelig og relevant instruktion af medarbejderen i forbindelse med hans arbejde som pumpemand, som jo var en ganske simpel arbejdsfunktion.

Højesteret anførte indledningsvist, at medarbejderen indgik i en arbejdsproces sammen med fiskerne, og at arbejdsopgaverne havde en så nær sammenhæng med arbejdet, der blev udført af fiskerne på kutteren, at det var påregneligt - med andre ord sandsynligt og venteligt - for virksomheden, at der kunne opstå en situation, hvor der var anledning for medarbejderen til at gå ombord på en fiskekutter.

Højesteret fastslog, at virksomheden var bekendt med risikoen for forgiftning med svovlbrinte og kvælning som følge af iltmangel nede i lastrummet på en fiskekutter, da virksomheden også udførte opgaver med lastoptagning fra lastrum, hvor medarbejderne befinder sig nede i fiskekutterens lastrum under arbejdets udførelse. Virksomheden skulle derfor have oplyst den uerfarne medarbejder om faren ved at gå ned i et lastrum på en fiskekutter, og instrueret ham om ikke at gå ned i en fiskekutters lastrum. Da virksomheden ikke havde givet medarbejderen en sådan information og instruktion, blev virksomheden fundet erstatningsansvarlig for den skade, som medarbejderen havde fået ved arbejdsulykken.

IUNO mener

Dommen, der er temmelig vidtgående, viser, at en virksomhed kan være ansvarlig for at instruere en medarbejder om, hvad han skal foretage sig i det tilfælde, hvor der opstår fare på et andet sted, end det sted, hvorfra medarbejderens konkrete arbejdsopgave skal udføres.

Virksomheder - eventuelt i forbindelse med arbejdet med APV - skal være opmærksomme på hvilke farefulde situationer, der kan opstå i tilknytning til eller i nær sammenhæng med deres medarbejderes arbejdsopgaver. Hvis virksomheder er bekendte med risikoen for, at der kan opstå fare i forbindelse med deres medarbejderes arbejdsopgaver, skal virksomheden instruere medarbejderne om, hvordan medarbejderne skal forholde sig i sådanne situationer.

Der er imidlertid tale om en konkret begrundet sag, hvor der også var dissens (uenighed) blandt dommerne i Højesteret.

[Højesterets dom af 4. februar 2020 i sag BS-27240/2019-HJR]

En medarbejder var ansat til at betjene en pumpe i forbindelse med losning af fisk. Medarbejderens arbejde gik ud på at føre en slange, der var monteret på pumpen, over til fiskerne på fiskekutteren, hvorefter fiskerne førte slangen ned i lastrummet. Gennem slangen blev fangsten herefter pumpet op fra lastrummet og over i en lastbil. Medarbejderen udførte alene arbejdet fra kajen, hvor pumpen stod.

Da medarbejderen en dag forsøgte at redde to fiskere på en fiskekutter, der råbte om hjælp, ved at springe ned til fiskerne i kutterens lastrum, pådrog han sig en hjerneskade som følge af svovlbrinte og ammoniak fra fiskene i lastrummet.

Medarbejderen gjorde gældende, at virksomheden ikke havde instrueret ham om hans rolle, hvis der opstod en farlig situation på en fiskekutter. Derudover var han ikke instrueret om risikoen for, at en last med fisk kunne være forgiftet. Han var heller ikke udstyret med en særlig måler, der kunne give udslag ved kontakt med forgiftede fisk. Da medarbejderen var en ung og uerfaren medarbejder, mente medarbejderen, at virksomheden havde et skærpet ansvar for at sikre, at han fik en tilstrækkelig oplæring og instruktion.

Medarbejderen krævede derfor erstatning for skaden, på trods af at hans arbejdsopgave blev udført fra kajen, og at ulykken var sket på fiskekutteren.

Højesteret skulle herefter tage stilling til, om virksomheden burde have instrueret medarbejderen om, hvordan han burde have forholdt sig i en sådan situation, og i givet fald om virksomheden var erstatningsansvarlig for skaden.

Virksomheden havde ikke opfyldt sin instruktionsforpligtelse

Virksomheden gjorde gældende, at virksomheden kun var forpligtet til at foretage instruktion og oplæring af medarbejderen på det stedlige område, hvor medarbejderen var ansat til at udføre sit arbejde, og om hvordan pumpen på kajen skulle betjenes. Medarbejderen blev derfor ikke instrueret om, at han ikke måtte gå ombord på en fiskekutter, ligesom han ikke blev instrueret om, at han ikke måtte klatre op på lastbiler på kajen.

Virksomheden mente, at man havde foretaget tilstrækkelig og relevant instruktion af medarbejderen i forbindelse med hans arbejde som pumpemand, som jo var en ganske simpel arbejdsfunktion.

Højesteret anførte indledningsvist, at medarbejderen indgik i en arbejdsproces sammen med fiskerne, og at arbejdsopgaverne havde en så nær sammenhæng med arbejdet, der blev udført af fiskerne på kutteren, at det var påregneligt - med andre ord sandsynligt og venteligt - for virksomheden, at der kunne opstå en situation, hvor der var anledning for medarbejderen til at gå ombord på en fiskekutter.

Højesteret fastslog, at virksomheden var bekendt med risikoen for forgiftning med svovlbrinte og kvælning som følge af iltmangel nede i lastrummet på en fiskekutter, da virksomheden også udførte opgaver med lastoptagning fra lastrum, hvor medarbejderne befinder sig nede i fiskekutterens lastrum under arbejdets udførelse. Virksomheden skulle derfor have oplyst den uerfarne medarbejder om faren ved at gå ned i et lastrum på en fiskekutter, og instrueret ham om ikke at gå ned i en fiskekutters lastrum. Da virksomheden ikke havde givet medarbejderen en sådan information og instruktion, blev virksomheden fundet erstatningsansvarlig for den skade, som medarbejderen havde fået ved arbejdsulykken.

IUNO mener

Dommen, der er temmelig vidtgående, viser, at en virksomhed kan være ansvarlig for at instruere en medarbejder om, hvad han skal foretage sig i det tilfælde, hvor der opstår fare på et andet sted, end det sted, hvorfra medarbejderens konkrete arbejdsopgave skal udføres.

Virksomheder - eventuelt i forbindelse med arbejdet med APV - skal være opmærksomme på hvilke farefulde situationer, der kan opstå i tilknytning til eller i nær sammenhæng med deres medarbejderes arbejdsopgaver. Hvis virksomheder er bekendte med risikoen for, at der kan opstå fare i forbindelse med deres medarbejderes arbejdsopgaver, skal virksomheden instruere medarbejderne om, hvordan medarbejderne skal forholde sig i sådanne situationer.

Der er imidlertid tale om en konkret begrundet sag, hvor der også var dissens (uenighed) blandt dommerne i Højesteret.

[Højesterets dom af 4. februar 2020 i sag BS-27240/2019-HJR]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Nina

Kumari

Advokatfuldmægtig

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

27. september 2020

Coronavirus: Ny lov om midlertidig arbejdsfordeling vedtaget

logo
HR-jura

20. september 2020

Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn

logo
HR-jura

13. september 2020

Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere

logo
HR-jura

6. september 2020

Ny ferielov trådt i kraft

logo
HR-jura

6. september 2020

Coronavirus: Sygedagpenge for medarbejdere i øget risikogruppe bliver forlænget

logo
HR-jura

4. september 2020

Coronavirus: Lovforslag fremsat om den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning

Events

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT