DA
Persondata

Data udgør en kritisk del af enhver virksomhed

Specialister i persondata

Persondatareguleringen gælder for alle virksomheder. Men det kan være svært at gennemskue, hvad det konkret betyder for din virksomhed.

Hos IUNO kan vi hjælpe virksomheder med alle aspekter af persondataområdet. Vi kan være med der, hvor der er brug for det - så simpelt er det.

Specialister i persondata

Persondatareguleringen gælder for alle virksomheder. Men det kan være svært at gennemskue, hvad det konkret betyder for din virksomhed.

Hos IUNO kan vi hjælpe virksomheder med alle aspekter af persondataområdet. Vi kan være med der, hvor der er brug for det - så simpelt er det.

Uddannelse

Persondataområdet kan virke uoverskueligt at få styr på og følge med i - men bare rolig, det behøver ikke at være så svært.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med at uddanne medarbejderne på den måde, der passer bedst til virksomhedens behov; vælg selv graden af selvstændighed og niveau.

Ekstern DPO

Mange virksomheder er forpligtet til at have en Data Privacy Officer (DPO). Når man skal udvælge sin DPO, er det vigtigt at være opmærksom på, at DPO’en skal opfylde de høje krav under forordningen. Det betyder, at virksomhedens DPO skal have færdigheder og ekspertise inden for databeskyttelsesret, kunne fungere som kontaktpunkt og ikke mindst have ressourcerne til at kunne varetage alle disse opgaver.

Hos IUNO kan vi fungere som din virksomheds DPO.

Ekstern DPO

Mange virksomheder er forpligtet til at have en Data Privacy Officer (DPO). Når man skal udvælge sin DPO, er det vigtigt at være opmærksom på, at DPO’en skal opfylde de høje krav under forordningen. Det betyder, at virksomhedens DPO skal have færdigheder og ekspertise inden for databeskyttelsesret, kunne fungere som kontaktpunkt og ikke mindst have ressourcerne til at kunne varetage alle disse opgaver.

Hos IUNO kan vi fungere som din virksomheds DPO.

Det kan både være vanskeligt og omkostningsfuldt at udfylde DPO-rollen internt. Og hertil kommer det ansvar og den risiko, der følger med rollen.

Hos IUNO kan vi varetage DPO-funktionen midlertidigt eller permanent ved, at din virksomhed outsourcer funktionen til os. Samtidig flyttes jeres ansvar for at overholde persondataforordningens regler også over til os.

IUNO kan også være det nationale ben af den internationale DPO.

Compliance

Flere virksomheder bruger store mængder persondata, uden at være opmærksomme på hverken interne og eksterne retningslinjer og grundlaget for behandlingsaktiviteterne. Det er vigtigt at identificere faldgruber og mangler i virksomhedens persondatastrategi, fordi det kan få store negative konsekvenser, hvis reglerne overtrædes.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med et effektivt compliance-tjek og fastlægge en strategi inden for alle aspekter af persondataen.

Compliance

Flere virksomheder bruger store mængder persondata, uden at være opmærksomme på hverken interne og eksterne retningslinjer og grundlaget for behandlingsaktiviteterne. Det er vigtigt at identificere faldgruber og mangler i virksomhedens persondatastrategi, fordi det kan få store negative konsekvenser, hvis reglerne overtrædes.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med et effektivt compliance-tjek og fastlægge en strategi inden for alle aspekter af persondataen.

Mange virksomheder har opdaget, at de kan optimere virksomheden ved at bruge data. Persondataforordningens øgede krav til virksomhedens håndtering af persondata betyder, at det er afgørende, at din virksomhed har en klar politik og gennemtænkte processer.

Hos IUNO kan vi undersøge, om din virksomhed overholder persondataforordningens krav, eksempelvis gennem ”data mapping”, hvor vi undersøger virksomhedens datastrømme. Vi tilbyder også workshops, hvor vi hjælper med at strukturere og udarbejde en handlingsplan, der kan sikre compliance i fremtiden.

Ny teknologi

Databeskyttelse gennem design betyder, at virksomheden skal tænke og indarbejde databeskyttelse, når de udvikler og implementerer ny teknologi eller nye metoder i forbindelse med indsamling eller brug af data.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med at opfylde persondatakravene med udvikling eller implementering af ny teknologi.

Ny teknologi

Databeskyttelse gennem design betyder, at virksomheden skal tænke og indarbejde databeskyttelse, når de udvikler og implementerer ny teknologi eller nye metoder i forbindelse med indsamling eller brug af data.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med at opfylde persondatakravene med udvikling eller implementering af ny teknologi.

Virksomheder skal være opmærksomme på, at persondata skal tænkes ind helt fra starten – og allerede, når virksomheden overvejer at udvikle eller implementere ny teknologi.

Hos IUNO kan vi hjælpe med at sikre, at virksomheden indsamler og behandler persondata inden for lovens regler. Det kan vi blandt andet gøre ved at tilpasse teknologien eller fastsætte klare retningslinjer for, hvordan virksomheden anvender teknologien.

Whistleblower-hotline

Hvis virksomheden ønsker at etablere eller opretholde en whistleblowerordning er det vigtigt at være opmærksom på, om ordningen opfylder persondataforordningens høje krav.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alle whistleblowerordningens aspekter.

Whistleblower-hotline

Hvis virksomheden ønsker at etablere eller opretholde en whistleblowerordning er det vigtigt at være opmærksom på, om ordningen opfylder persondataforordningens høje krav.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alle whistleblowerordningens aspekter.

Mange virksomheder anvender whistleblowerordninger til at sikre, at ledelsen bliver gjort opmærksom på mulige lovovertrædelser eller andre alvorlige forseelser. Men virksomhederne skal sikre, at deres ordning overholder en række lovkrav – også selvom ordningen outsources til en ekstern samarbejdspartner.

Hos IUNO kan vi hjælpe med at implementere og opretholde en whistleblowerordning, ligesom vi kan sikre, at jeres nuværende ordning lever op til alle lovkrav. Vi kan også hjælpe med at udarbejde en whistleblower-politik og –procedure, der overholder kravene og passer til din virksomhed.

Sparring

Virksomheder bør diskutere og fastlægge sin persondata-strategi som et led i virksomhedens overordnede strategi. De bør også fastlægge virksomhedens retningslinjer på området i en datapolitik.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med at udarbejde en effektiv strategi for behandling af persondata.

Sparring

Virksomheder bør diskutere og fastlægge sin persondata-strategi som et led i virksomhedens overordnede strategi. De bør også fastlægge virksomhedens retningslinjer på området i en datapolitik.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med at udarbejde en effektiv strategi for behandling af persondata.

Selv med en klar politik og et grundigt compliance arbejde, er det nødvendigt, at din virksomhed i det daglige fokuserer på, at alle behandlingsaktiviteter overholder persondataforordningens høje krav, og at de registreredes rettigheder respekteres.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med at udarbejde en effektiv strategi for behandling af persondata. Og vi kan fungere som daglig sparringspartner, når der opstår uklarheder eller andre tvivlsspørgsmål inden for alle persondataens aspekter.

Nyheder

logo
HR-jura Persondata Corporate

14. april 2021

Virksomheder kan ikke kræve konsulenter og bestyrelsesmedlemmer testet for coronavirus

logo
Persondata HR-jura

25. marts 2021

Kan virksomheder bede om at se medarbejdernes coronapas?

logo
Persondata

11. marts 2021

Videoovervågning på arbejdspladsen

logo
HR-jura Corporate Persondata

6. marts 2021

Kommende lov indfører krav om whistleblowerordninger

logo
HR-jura Persondata

14. februar 2021

Sådan forebygges coronasmitte lovligt på arbejdspladsen

logo
Persondata

12. februar 2021

100.000 kr. for overtrædelse af databeskyttelsesreglerne

Learning

logo
HR-jura Persondata
17. januar 2018

Morgenmøde om den nye persondataforordning

logo
HR-jura Persondata
17. januar 2018

Morgenmøde om den nye persondataforordning (webinar)

logo
HR-jura Persondata
10. november 2015

Morgenmøde om persondata

logo
HR-jura Persondata
11. november 2014

Nordic Seminar i København om privacy og databeskyttelse i de nordiske lande

logo
HR-jura Persondata
25. april 2012

Morgenmøde om HR-persondataret

Holdet

Anders

Etgen Reitz

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig