DA

Her har vi samlet svar på ofte stillede spørgsmål og det, som loven kræver, at vi skriver

Vores rolle

IUNO er en advokatvirksomhed. Vi er etableret med selvstændige advokatselskaber og kontorer i Danmark, Norge og Sverige, og er medlem af de danske, svenske og norske advokatforeninger.

Vores rolle

IUNO er en advokatvirksomhed. Vi er etableret med selvstændige advokatselskaber og kontorer i Danmark, Norge og Sverige, og er medlem af de danske, svenske og norske advokatforeninger.

Som advokater er vi omfattet af reglerne for advokater, for eksempel de advokatetiske regler i Danmark, Sverige og Norge.

Som advokater er vi omfattet af hvidvask-reglerne i Danmark, Sverige og Norge. Vi er forpligtet til at indsamle og opbevare ID-oplysninger på vores kunder i sager omfattet af hvidvask-reglerne. Vi er desuden forpligtet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse er vi også forpligtet til at underrette myndighederne eller advokatforeningerne i Danmark, Sverige eller Norge.

Hvis du som kunde er utilfreds med advokatydelserne eller gebyrregningen, opfordres du til at rejse dette spørgsmål overfor den ansvarlige partner.

Klager, hvor advokaten har handlet i strid med reglerne om god advokatskik eller har krævet et for højt honorar, bliver behandlet af:

Danmark: Advokatnævnet

Sverige: Advokatsamfundets disciplinnämnd

Norge: Disiplinærnemnden for advokater

Nævnene kan kritisere, irettesætte og advare advokaten og nedsætte et honorarkrav mod klienten. Det respektive Nævn kan ankes.

Yderligere oplysninger kan fås ved direkte henvendelse til:

Danmark: Advokatnævnet

Sverige: Advokatsamfundets disciplinnämnd

Norge: Disiplinærnemnden for advokater

Vores samarbejde

IUNO yder juridisk rådgivning, og vi aftaler opgavens omfang i samarbejde med kunden. 

Vores samarbejde

IUNO yder juridisk rådgivning, og vi aftaler opgavens omfang i samarbejde med kunden. 

Vi handler ud fra kundens ønsker, men vi siger nej til en opgave, hvis den strider mod vores værdier, god advokatskik eller andre gældende regler.

Vi har retten til at sige nej tak til enhver forespørgsel, hvis forespørgslen ikke stemmer overens med vores værdier, økonomiske forventninger eller generelle arbejdsgang.

Hos IUNO opbevarer vi alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med behandlingen af en sag, i mindst tre år fra sagens afslutning. Vi opbevarer så vidt muligt kun oplysninger elektronisk. Fysiske sager makuleres fem år efter sagens afslutning.

Vi sender kun e-mails krypteret, hvis det udtrykkeligt er aftalt.

Både IUNO og kunden har ret til at opsige samarbejdet til enhver tid, med mindre andet er aftalt. Hvis samarbejdet opsiges inden opgaven er løst, er IUNO berettiget til honorar for det arbejde, som er udført indtil opsigelsen.  

Enhver tvist vedrørende IUNO's juridiske rådgivning afgøres i henhold til retten i det land, hvor IUNO-enheden, der har ydet den juridiske rådgivning, har hjemsted, ved de almindelige domstole i det pågældende land.

Vores ansvar

Vi er erstatningsansvarlige under de generelle principper i den gældende jurisdiktion.

Men ligesom de fleste advokatfirmaer er det en del af vores standardvilkår, at  vores ansvar over for vores kunder er begrænset.

Vores ansvar

Vi er erstatningsansvarlige under de generelle principper i den gældende jurisdiktion.

Men ligesom de fleste advokatfirmaer er det en del af vores standardvilkår, at  vores ansvar over for vores kunder er begrænset.

Vores ansvar er begrænset til det laveste beløb af (1) ti gange honoraret på den enkelte opgave og (2) følgende beløbsgrænser:

  • Danmark: fire millioner DKK per opgave og fire millioner DKK per år i alt.
  • Sverige: ti millioner SEK per opgave og ti millioner SEK per år i alt.
  • Norge: otte millioner NOK per opgave og otte millioner NOK per år i alt.

IUNO Danmark og Norge er ansvarsforsikret gennem CODAN, og IUNO Sverige er ansvarsforsikret gennem Advokatsamfundets grundforsikring. Ansvarsforsikringen dækker ansvar og garanti efter de af advokatmyndighederne fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Vores ansvar dækker ikke økonomiske konsekvenstab, dvs. driftstab, tab af data eller andre indirekte tab.

Der kan kun rejses krav mod den ansvarlige IUNO-enhed og ikke mod den enkelte partner eller medarbejder.

Vores regning

Hvis opgaven kan afgrænses, giver vi gerne en fast pris eller et estimat. Hvis vi ikke har aftalt andet, fakturerer vi med udgangspunkt i vores gældende timepriser, sagens betydning og værdi for kunden, sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, vi har udført, og det ansvar, der er forbundet med sagen.

Vores regning

Hvis opgaven kan afgrænses, giver vi gerne en fast pris eller et estimat. Hvis vi ikke har aftalt andet, fakturerer vi med udgangspunkt i vores gældende timepriser, sagens betydning og værdi for kunden, sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, vi har udført, og det ansvar, der er forbundet med sagen.

Medmindre andet er aftalt, bemander den ansvarlige partner sagen.

Vi fakturerer månedsvis bagud med ti dages betalingsfrist.

Omkostninger faktureres særskilt. IUNO er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af kunden.

IUNO har klientkonto hos Nordea.

Vores datapolitik

Du efterlader persondata, når du bruger hjemmesidens forskellige tjenester. I Vores datapolitik kan du læse, hvordan vi håndterer dine data.

Vores datapolitik

Du efterlader persondata, når du bruger hjemmesidens forskellige tjenester. I Vores datapolitik kan du læse, hvordan vi håndterer dine data.

Indsamling af persondata

Du vil altid blive informeret, inden vi indsamler oplysninger om dig. De persondata vi indsamler kan for eksempel være dit navn, din e-mailadresse og din adresse.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Vi indsamler persondata for eksempelvis at kunne tilmelde dig kurser eller nyhedsbreve, gennemføre arrangementer eller for at sende dig brochurer, invitationer og andre oplysninger om vores services og virksomhed.

Du har altid mulighed for at give os besked om, at du ikke ønsker at modtage flere e-mails eller andre oplysninger fra os fremover.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, medmindre du specifikt giver samtykke til det.

Cookies

Vi bruger cookies på hjemmesiden. Læs mere om Vores cookies.

Sikkerhed

Vi går op i datasikkerhed, og opfylder alle krav til sikkerhed for persondata.

Links til andre hjemmesider

På vores hjemmeside er der links til andre hjemmesider og til integrerede hjemmesider. IUNO kan af gode grunde ikke tage ansvaret for deres praksis i forbindelse med indsamling af persondata.

Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af persondata og andre relevante politikker.

Adgang til dine personlige oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi har indsamlet om dig. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har desuden ret til at få rettet dine personlige oplysninger, hvis der er behov for det.

Vil du ændre dine oplysninger eller framelde tjenester?

Skriv til communication@iuno.law, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til datapolitik.

Vores cookies

Ja, vi bruger også cookies. Det er bare Google Analytics, som vi bruger til at gøre vores hjemmeside og produkter endnu bedre. 

Vores cookies

Ja, vi bruger også cookies. Det er bare Google Analytics, som vi bruger til at gøre vores hjemmeside og produkter endnu bedre.