DA
Corporate

Iværksætterselskabet bliver afskaffet – sådan omdanner I jeres

logo
Juranyt
calendar 15. september 2021
globus Danmark

Selskabsformen iværksætterselskab udgår den 15. oktober 2021. Hvis I har et iværksætterselskab, som I vil drive videre, er det nødvendigt at omdanne det til en anden selskabsform. For at omdanne et iværksætterselskab skal der blandt andet holdes en generalforsamling, og det vil tit være nødvendigt at hæve selskabskapitalen. I dette nyhedsbrev guider IUNO jer igennem processen.

Udfasningen af iværksætterselskaber (IVS) har været flere år undervejs. Tidligere var fristen for at omdanne et IVS den 15. april 2021, men på grund af coronavirus er fristen blevet udskudt til den 15. oktober 2021. Hvis I ikke har omdannet eller lukket jeres IVS inden fristen, vil selskabet blive sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen.

Sådan omdanner I jeres IVS

Før I går i gang med at omdanne jeres IVS, skal I beslutte jer for en selskabsform. Det er muligt at omdanne et IVS til et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Når I har besluttet jer, skal I holde en generalforsamling. På generalforsamlingen skal I:

  • Beslutte at omdanne selskabet
  • Godkende vedtægter som følge af omdannelsen
  • Eventuelt beslutte at selskabskapitalen skal forhøjes

I skal være opmærksomme på, at der i vedtægterne for IVS’et kan være andre obligatoriske punkter til dagsordenen, som I også skal gennemgå på generalforsamlingen.

Beslutninger på generalforsamlingen

Der er ingen særlige krav til, hvordan I beslutter at omdanne jeres IVS. Det kan dog være nødvendigt at holde tungen lige i munden, når selskabets nye vedtægter skal godkendes. Vedtægternes ordlyd skal nemlig opdateres, så de steder, hvor der er særlige kendetegn for IVS’er, rettes, og de afspejler den nye selskabsform.

Det vil tit også være nødvendigt at opdatere vedtægternes punkt om størrelsen på selskabskapitalen.

Efter generalforsamlingen skal I registrere omdannelsen hos Erhvervsstyrelsen.

Hvis I ikke overholder fristen, vil selskabet få en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen med en frist til enten at omdanne eller opløse selskabet. Hvis selskabet bagefter ikke er omdannet eller opløst, bliver det sendt til tvangsopløsning ved skifteretten.

Forhøjelse af selskabskapital

Et IVS kan have en selskabskapital på helt ned til 1 kr. For ApS og et A/Ser gælder der højere mindstekrav til størrelsen på selskabskapitalen. For et ApS skal selskabskapitalen være mindst 40.000 kr. og for et A/S skal den være mindst 400.000 kr., og derfor kan det være nødvendigt at lave en kapitalforhøjelse, så selskabs-kapitalen bliver mindst 40.000 kr. eller 400.000 kr.

IUNO mener

Ejere af IVS’er bør hurtigst muligt tage stilling til, om de vil omdanne eller lukke deres selskab. Hvis selskabet skal omdannes, anbefaler IUNO, at I begynder processen i god tid inden fristen den 15. oktober 2021. På den måde har I god tid til at registrere ændringen hos Erhvervsstyrelsen og kan rette eventuelle mangler i ændringsanmodningen inden fristen.

Hvis I skal omdanne et IVS, kan I med fordel overveje, om I i den forbindelse også vil lave andre vedtægtsændringer, så I kan spare et ekstra anmeldelsesgebyr hos Erhvervsstyrelsen. I skal bare huske, at alle vedtægtsændringerne skal vedtages inden fristen.

For mindre virksomheder kan det være en fordel, at I ikke behøver at afholde generalforsamlingen fysisk. Det er stadig vigtigt at huske, at I følger de regler, der gælder de eksisterende vedtægter, ellers kan I risikere, at beslutningerne er ugyldige.

[Lov om ændring af selskabsloven og lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet i forbindelse med covid-19 af den 29. december 2020]

Udfasningen af iværksætterselskaber (IVS) har været flere år undervejs. Tidligere var fristen for at omdanne et IVS den 15. april 2021, men på grund af coronavirus er fristen blevet udskudt til den 15. oktober 2021. Hvis I ikke har omdannet eller lukket jeres IVS inden fristen, vil selskabet blive sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen.

Sådan omdanner I jeres IVS

Før I går i gang med at omdanne jeres IVS, skal I beslutte jer for en selskabsform. Det er muligt at omdanne et IVS til et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Når I har besluttet jer, skal I holde en generalforsamling. På generalforsamlingen skal I:

  • Beslutte at omdanne selskabet
  • Godkende vedtægter som følge af omdannelsen
  • Eventuelt beslutte at selskabskapitalen skal forhøjes

I skal være opmærksomme på, at der i vedtægterne for IVS’et kan være andre obligatoriske punkter til dagsordenen, som I også skal gennemgå på generalforsamlingen.

Beslutninger på generalforsamlingen

Der er ingen særlige krav til, hvordan I beslutter at omdanne jeres IVS. Det kan dog være nødvendigt at holde tungen lige i munden, når selskabets nye vedtægter skal godkendes. Vedtægternes ordlyd skal nemlig opdateres, så de steder, hvor der er særlige kendetegn for IVS’er, rettes, og de afspejler den nye selskabsform.

Det vil tit også være nødvendigt at opdatere vedtægternes punkt om størrelsen på selskabskapitalen.

Efter generalforsamlingen skal I registrere omdannelsen hos Erhvervsstyrelsen.

Hvis I ikke overholder fristen, vil selskabet få en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen med en frist til enten at omdanne eller opløse selskabet. Hvis selskabet bagefter ikke er omdannet eller opløst, bliver det sendt til tvangsopløsning ved skifteretten.

Forhøjelse af selskabskapital

Et IVS kan have en selskabskapital på helt ned til 1 kr. For ApS og et A/Ser gælder der højere mindstekrav til størrelsen på selskabskapitalen. For et ApS skal selskabskapitalen være mindst 40.000 kr. og for et A/S skal den være mindst 400.000 kr., og derfor kan det være nødvendigt at lave en kapitalforhøjelse, så selskabs-kapitalen bliver mindst 40.000 kr. eller 400.000 kr.

IUNO mener

Ejere af IVS’er bør hurtigst muligt tage stilling til, om de vil omdanne eller lukke deres selskab. Hvis selskabet skal omdannes, anbefaler IUNO, at I begynder processen i god tid inden fristen den 15. oktober 2021. På den måde har I god tid til at registrere ændringen hos Erhvervsstyrelsen og kan rette eventuelle mangler i ændringsanmodningen inden fristen.

Hvis I skal omdanne et IVS, kan I med fordel overveje, om I i den forbindelse også vil lave andre vedtægtsændringer, så I kan spare et ekstra anmeldelsesgebyr hos Erhvervsstyrelsen. I skal bare huske, at alle vedtægtsændringerne skal vedtages inden fristen.

For mindre virksomheder kan det være en fordel, at I ikke behøver at afholde generalforsamlingen fysisk. Det er stadig vigtigt at huske, at I følger de regler, der gælder de eksisterende vedtægter, ellers kan I risikere, at beslutningerne er ugyldige.

[Lov om ændring af selskabsloven og lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet i forbindelse med covid-19 af den 29. december 2020]

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokat

Lignende

logo
HR-jura Corporate

13. december 2022

Bestyrelseskontrakt eller ej?

logo
Corporate

4. maj 2022

Ændringer i købeloven: Fra passende til forholdsmæssigt afslag

logo
Corporate

27. april 2022

Ændringer i købeloven: Forlængelse af formodningsreglen

logo
Corporate

20. april 2022

Ændringer i købeloven: Digitalisering

logo
Corporate

23. marts 2022

Ændringer i købeloven: Garantier

logo
Corporate

22. marts 2022

Udsigt til forlænget frist for indgivelse af årsrapport

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Caroline

Bruun Ibsen

Senior juridisk rådgiver

Josephine

Gerner Amaloo

Juridisk assistent

Karoline

Skak Kristensen

Juridisk assistent

Mai

Haaning Kristensen

Juridisk assistent

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokat