DA
Aviation

Luftfartsselskabet frifundet: 36 minutters rotationstid var tilstrækkelig

logo
Juranyt
calendar 20. februar 2020
globus Sverige

Det fremgår af forordning 261 / 2004, at ATC-restriktioner kan udgøre usædvanlige omstændigheder, og dette er også blevet fastslået i retspraksis. For at blive fritaget for pligten til at betale kompensation for en forsinket eller aflyst flyafgang, må luftfartsselskaberne dog løfte en forholdsvis tung bevisbyrde. I en nylig sag for Göteborgs Tingsrätt lykkes det dog IUNOs svenske advokatteam at løfte bevisbyrden og få luftfartsselskabet fritaget for pligten til at betale kompensation.

Sagen omhandlede en passager, som blev forsinket med mere end tre timer på sin flyvning fra Göteborg til Rabat via Paris. Forsinkelsen skyldtes, at flyet fra Göteborg til Paris ankom til sin destination senere end planlagt, og at passageren derfor missede sin videre flyforbindelse til Rabat og måtte ombookes til den næste afgang. Passageren krævede herefter kompensation for forsinkelsen. Luftfartsselskabet afviste dog kravet med henvisning til, at forsinkelsen skyldtes usædvanlige omstændigheder i form af ATC-restriktioner, som det pågældende fly var blevet pålagt på dets tidligere flyvninger den samme dag.

Sagen blev indbragt for Göteborgs Tingsrätt (Byretten i Göteborg), som måtte afgøre, om ATC-restriktionerne udgjorde usædvanlige omstændigheder, som kunne fritage luftfartsselskabet fra pligten til at betale passageren kompensation for den forsinkede flyvning.

Forsinkelsen var uden for luftfartsselskabets kontrol

I sin dom henviste Göteborgs Tingsrätt til 15. betragtning til forordningen. Betragtningen fastslår, at det betragtes som en usædvanlig omstændighed, hvis konsekvenserne af en beslutning, der træffes som led i lufttrafikstyringen, angående et bestemt fly en bestemt dag, medfører blandt andet en lang forsinkelse eller aflysning af en eller flere flyafgange, selvom det pågældende luftfartsselskab har truffet alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes.

Det er luftfartsselskabet, som skal bevise, at den pågældende forsinkelse var forårsaget af ekstraordinære omstændigheder. Domstolen anførte, at det fremgik af den flightlog, som luftfartsselskabet havde fremlagt, at det pågældende fly på dets tidligere flyvninger var blevet forsinket først på grund af ATC-restriktioner som følge af dårligt vejr og senere på grund af forholdene på flyvepladsen. Af flightloggen fremgik dernæst, at forsinkelsen på flyvningen fra Göteborg til Paris skyldtes, at flyet var blevet forsinket ved ankomst fra en tidligere flyvning.

ATC-restriktioner, som pålægges et fly, ligger uden for luftfartsselskabets effektive kontrol. Samtlige af de anførte forsinkelsesårsager var da en følge af lufttrafikstyringens beslutninger og ikke luftfartsselskabets. Retten vurderede, at luftfartsselskabet via oplysningerne i flightloggen havde bevist, at der forelå usædvanlige omstændigheder i form af ATC-restriktioner på det pågældende fly på dagen for forsinkelsen, som medførte lange forsinkelser af flyets efterfølgende afgange.

Ingen indflydelse på vejret eller ATC-restriktioner

Desuden fastslog Göteborgs Tingsrätt, at luftfartsselskabet havde truffet de nødvendige foranstaltninger til begrænsning af de usædvanlige omstændigheder. Da luftfartsselskabet ikke har nogen indflydelse på hverken dårligt vejr eller beslutninger fra lufttrafikstyringen, var det meget begrænset, hvilke forholdsregler der kunne træffes. Efter EU-domstolens praksis må luftfartsselskabet ved planlægningen af flyafgange tage hensyn til den risiko for forsinkelse, som er forbundet med muligheden for, at der opstår usædvanlige omstændigheder. Luftfartsselskabet må derfor planlægge sine ressourcer, så det råder over en vis tidsmargin for at undgå, at enhver usædvanlig omstændighed medfører lange forsinkelser og aflysninger af flyvninger.

36 minutter var OK og der gælder ingen generel mindste tidsmargin

Göteborg Tingsrätt understregede, at der ikke er fastsat en generel mindste tidsmargin. Retten udtalte yderligere, at en rotationstid på 36 minutter ikke at være for snæver på en flyvning inden for Europa, og at man ikke kunne kræve, at luftfartsselskabet ved sin planlægning skulle have taget højde for risikoen for forsinkelser på alle fly til eller fra Paris. Desuden havde luftfartsselskabet sørget for at ombooke passageren til den næste afgang fra Paris til Rabat.

Tingsrätten fandt det på den baggrund bevist, at den forsinkede flyvning var forårsaget af usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selvom alle forholdsregler, som med rimelighed kunne træffes, rent faktisk var blevet truffet. Luftfartsselskabet blev derfor fritaget for pligten til at betale kompensation til passageren for den forsinkede flyvning.

IUNO mener

Afgørelsen er vigtig derved, at retten forholder sig konkret til den måde, flyselskabet havde planlagt sine rotationer på. Retten udtaler direkte i dommen, at en rotationstid på 36 minutter fra landing til næste afgang ikke kan anses for at være uforsvarligt kort på flyvninger inden for Europa. Retten forholder sig i den forbindelse konkret til luftfartsselskabets ruteplanlægning.

Idet retten samtidig udtaler, at luftfartsselskabet ikke kan forventes at tage højde for alle potentielle forsinkelser på andre flyafgange, er afgørelsen udtryk for, at luftfartsselskabet står relativt frit ved planlægningen af sine flyafgange. Afgørelsen stemmer fint overens med de hensyn, der ligger bag forordning 261 / 2004. I sidste ende skal man huske på, at langt de fleste flyafgange afvikles planmæssigt, og en kort rotationstid er dermed også generelt til glæde for flypassagererne, som hermed undgår unødvendig lang ventetid i transitlufthavnen.

[Dom af 1. juli 2019 fra Göteborgs Tingsrätt i sag FT 3033-19]

Sagen omhandlede en passager, som blev forsinket med mere end tre timer på sin flyvning fra Göteborg til Rabat via Paris. Forsinkelsen skyldtes, at flyet fra Göteborg til Paris ankom til sin destination senere end planlagt, og at passageren derfor missede sin videre flyforbindelse til Rabat og måtte ombookes til den næste afgang. Passageren krævede herefter kompensation for forsinkelsen. Luftfartsselskabet afviste dog kravet med henvisning til, at forsinkelsen skyldtes usædvanlige omstændigheder i form af ATC-restriktioner, som det pågældende fly var blevet pålagt på dets tidligere flyvninger den samme dag.

Sagen blev indbragt for Göteborgs Tingsrätt (Byretten i Göteborg), som måtte afgøre, om ATC-restriktionerne udgjorde usædvanlige omstændigheder, som kunne fritage luftfartsselskabet fra pligten til at betale passageren kompensation for den forsinkede flyvning.

Forsinkelsen var uden for luftfartsselskabets kontrol

I sin dom henviste Göteborgs Tingsrätt til 15. betragtning til forordningen. Betragtningen fastslår, at det betragtes som en usædvanlig omstændighed, hvis konsekvenserne af en beslutning, der træffes som led i lufttrafikstyringen, angående et bestemt fly en bestemt dag, medfører blandt andet en lang forsinkelse eller aflysning af en eller flere flyafgange, selvom det pågældende luftfartsselskab har truffet alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes.

Det er luftfartsselskabet, som skal bevise, at den pågældende forsinkelse var forårsaget af ekstraordinære omstændigheder. Domstolen anførte, at det fremgik af den flightlog, som luftfartsselskabet havde fremlagt, at det pågældende fly på dets tidligere flyvninger var blevet forsinket først på grund af ATC-restriktioner som følge af dårligt vejr og senere på grund af forholdene på flyvepladsen. Af flightloggen fremgik dernæst, at forsinkelsen på flyvningen fra Göteborg til Paris skyldtes, at flyet var blevet forsinket ved ankomst fra en tidligere flyvning.

ATC-restriktioner, som pålægges et fly, ligger uden for luftfartsselskabets effektive kontrol. Samtlige af de anførte forsinkelsesårsager var da en følge af lufttrafikstyringens beslutninger og ikke luftfartsselskabets. Retten vurderede, at luftfartsselskabet via oplysningerne i flightloggen havde bevist, at der forelå usædvanlige omstændigheder i form af ATC-restriktioner på det pågældende fly på dagen for forsinkelsen, som medførte lange forsinkelser af flyets efterfølgende afgange.

Ingen indflydelse på vejret eller ATC-restriktioner

Desuden fastslog Göteborgs Tingsrätt, at luftfartsselskabet havde truffet de nødvendige foranstaltninger til begrænsning af de usædvanlige omstændigheder. Da luftfartsselskabet ikke har nogen indflydelse på hverken dårligt vejr eller beslutninger fra lufttrafikstyringen, var det meget begrænset, hvilke forholdsregler der kunne træffes. Efter EU-domstolens praksis må luftfartsselskabet ved planlægningen af flyafgange tage hensyn til den risiko for forsinkelse, som er forbundet med muligheden for, at der opstår usædvanlige omstændigheder. Luftfartsselskabet må derfor planlægge sine ressourcer, så det råder over en vis tidsmargin for at undgå, at enhver usædvanlig omstændighed medfører lange forsinkelser og aflysninger af flyvninger.

36 minutter var OK og der gælder ingen generel mindste tidsmargin

Göteborg Tingsrätt understregede, at der ikke er fastsat en generel mindste tidsmargin. Retten udtalte yderligere, at en rotationstid på 36 minutter ikke at være for snæver på en flyvning inden for Europa, og at man ikke kunne kræve, at luftfartsselskabet ved sin planlægning skulle have taget højde for risikoen for forsinkelser på alle fly til eller fra Paris. Desuden havde luftfartsselskabet sørget for at ombooke passageren til den næste afgang fra Paris til Rabat.

Tingsrätten fandt det på den baggrund bevist, at den forsinkede flyvning var forårsaget af usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selvom alle forholdsregler, som med rimelighed kunne træffes, rent faktisk var blevet truffet. Luftfartsselskabet blev derfor fritaget for pligten til at betale kompensation til passageren for den forsinkede flyvning.

IUNO mener

Afgørelsen er vigtig derved, at retten forholder sig konkret til den måde, flyselskabet havde planlagt sine rotationer på. Retten udtaler direkte i dommen, at en rotationstid på 36 minutter fra landing til næste afgang ikke kan anses for at være uforsvarligt kort på flyvninger inden for Europa. Retten forholder sig i den forbindelse konkret til luftfartsselskabets ruteplanlægning.

Idet retten samtidig udtaler, at luftfartsselskabet ikke kan forventes at tage højde for alle potentielle forsinkelser på andre flyafgange, er afgørelsen udtryk for, at luftfartsselskabet står relativt frit ved planlægningen af sine flyafgange. Afgørelsen stemmer fint overens med de hensyn, der ligger bag forordning 261 / 2004. I sidste ende skal man huske på, at langt de fleste flyafgange afvikles planmæssigt, og en kort rotationstid er dermed også generelt til glæde for flypassagererne, som hermed undgår unødvendig lang ventetid i transitlufthavnen.

[Dom af 1. juli 2019 fra Göteborgs Tingsrätt i sag FT 3033-19]

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Lignende

logo
Aviation

12. juni 2024

Strejke i søsterselskabet

logo
Aviation

22. maj 2024

Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed

logo
Aviation

1. maj 2024

Bevisbyrden for betaling

logo
Aviation

10. april 2024

Refusion via rejsebureau

logo
Aviation

20. marts 2024

Udsigt til seks timers forsinkelse – ingen kompensation

logo
Aviation

26. februar 2024

Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Adam

Harding Ryyd Lange

Junior juridisk assistent

Amalie

Bjerre Hilmand

Juridisk rådgiver

Amanda

Jepsen Bregnhardt

Juridisk assistent

Andrea

Brix Danielsen

Juridisk rådgiver

Anna

Bonander

Juridisk rådgiver

Anna

Kreutzmann

Senior juridisk assistent

Anne

Poulsen

Senior juridisk rådgiver

Anne

Voigt Kjær

Senior juridisk assistent

Anton

Winther Hansen

Juridisk rådgiver

Ashley

Kristine Morton

Juridisk rådgiver

Benedicte

Rodian

Juridisk assistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgiver

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk rådgiver

Cille

Fahnø

Senior juridisk assistent

Clara

Caballero Stephensen

Juridisk assistent

Ellen

Priess-Hansen

Juridisk assistent

Elvira

Feline Basse Schougaard

Senior juridisk rådgiver

Ema

Besic-Ahmetagic

Junior juridisk rådgiver

Emma

Engvang Hansen

Juridisk assistent

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Juridisk rådgiver

Frederik

Dybro Mikkelsen

Juridisk assistent

Frederikke

Kirkegaard Thalund

Juridisk assistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Senior juridisk assistent

Frida

Aas Ahlquist

Juridisk assistent

Frida

Assarson

Juridisk rådgiver

Gustav

Vestergaard

Juridisk assistent

Hanna

Honerød Augestad

Junior juridisk rådgiver

Ida

Ralfkiær Rask

Juridisk assistent

Isabella

Graae Norsker

Junior juridisk rådgiver

Isabella

Rocio Nielsen

Junior juridisk rådgiver

Johanne

Berner Nielsen

Juridisk assistent

Kaisa

Nova Ordell Guldbrand Thygaard

Junior juridisk rådgiver

Karl Emil

Tang Nielsen

Juridisk assistent

Karoline

Halfdan Petersen

Legal manager

Karoline

Nordved

Junior juridisk assistent

Laura

Jørgensen

Senior juridisk rådgiver

Mathias

Bech Linaa

Junior juridisk rådgiver

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgiver

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager (orlov)

Rosa

Gilliam-Vigh

Juridisk rådgiver

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Selma

Klinker Brodersen

Junior juridisk rådgiver

Silje

Moen Knutsen

Junior juridisk rådgiver

Sille

Lyng Mejding

Juridisk rådgiver

Simone

Bjergskov Nielsen

Senior juridisk assistent

Sofija

Cabrilo

Juridisk assistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgiver

Stine

Bank Olstrøm

Juridisk assistent