DA
Corporate

Nye anbefalinger for god selskabsledelse

logo
Juranyt
calendar 25 marts 2021
globus Danmark

Der er for nyligt blevet offentliggjort nye anbefalinger til god selskabsledelse, som især har fokus på, hvordan selskaber skaber værdi nu og på sigt, bæredygtighed og det overordnede formål med selskabet. Anbefalingerne retter sig mod børsnoterede selskaber, men selskaber, der ikke er børsnoterede, kan også bruge anbefalingerne som inspiration til deres daglige ledelse og drift af deres selskab.

De opdaterede anbefalinger for god selskabsledelse afløser komitéens anbefalinger fra 2017 og træder i kraft for det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere. Ifølge årsregnskabsloven og Nasdaqs regelsæt for udstedere (i daglig tale Main Market Rulebook), skal børsnoterede selskaber udarbejde en afklaring og plan for god selskabsledelse, som selskabet skal gøre offentligt tilgængeligt.

Opdateringen indeholder en række nye begreber, for eksempel selskabets bæredygtighed og selskabets overordnede formål.

Opdaterede anbefalinger

De opdaterede anbefalinger indeholder flere vigtige ændringer, for eksempel:

  • Hvordan selskaber skaber værdi nu og på sigt – blandt andet gennem øget dialog med selskabets stakeholders.
  • Gennemsigtighed med lønnen til ledelsen.
  • Selskabets bæredygtighed hvad angår både det interne (for eksempel det økonomiske) og det eksterne (for eksempel det miljømæssige).
  • Selskabets overordnede formål, det vil sige den værdi, selskabet bidrager med til stakeholders og samfundet.

Hvordan skal anbefalingerne følges

Komiteens anbefalinger henvender sig til selskaber, som har aktier optaget til handel på det regulerede marked i Danmark. Andre virksomheder, for eksempel anpartsselskaber og ikke-børsnoterede aktieselskaber, kan alligevel hente inspiration i anbefalingerne for at udvise ansvarlig ledelse. Anbefalingerne er netop udarbejdet ved indsamling af flere synspunkter samt erfaringer om best practice for selskabsledelse.

IUNO mener

IUNO mener, at alle selskaber – inklusive selskaber, der ikke er børsnoterede – bør gennemgå de nye anbefalinger til god selskabsledelse. Anbefalingerne kan anvendes til at styrke selskabers omdømme udadtil og samtidig have gavnlig effekt for selskabet på sigt.

Specielt anbefalingen om bæredygtighed er allerede en stor del af mange selskabers strategi, og de nye anbefalinger kan bruges til endnu et skub i en bæredygtig retning - både internt og eksternt.

[Komitéen for god Selskabsledelses, ″Anbefalinger for god Selskabsledelse″, december 2020]

De opdaterede anbefalinger for god selskabsledelse afløser komitéens anbefalinger fra 2017 og træder i kraft for det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere. Ifølge årsregnskabsloven og Nasdaqs regelsæt for udstedere (i daglig tale Main Market Rulebook), skal børsnoterede selskaber udarbejde en afklaring og plan for god selskabsledelse, som selskabet skal gøre offentligt tilgængeligt.

Opdateringen indeholder en række nye begreber, for eksempel selskabets bæredygtighed og selskabets overordnede formål.

Opdaterede anbefalinger

De opdaterede anbefalinger indeholder flere vigtige ændringer, for eksempel:

  • Hvordan selskaber skaber værdi nu og på sigt – blandt andet gennem øget dialog med selskabets stakeholders.
  • Gennemsigtighed med lønnen til ledelsen.
  • Selskabets bæredygtighed hvad angår både det interne (for eksempel det økonomiske) og det eksterne (for eksempel det miljømæssige).
  • Selskabets overordnede formål, det vil sige den værdi, selskabet bidrager med til stakeholders og samfundet.

Hvordan skal anbefalingerne følges

Komiteens anbefalinger henvender sig til selskaber, som har aktier optaget til handel på det regulerede marked i Danmark. Andre virksomheder, for eksempel anpartsselskaber og ikke-børsnoterede aktieselskaber, kan alligevel hente inspiration i anbefalingerne for at udvise ansvarlig ledelse. Anbefalingerne er netop udarbejdet ved indsamling af flere synspunkter samt erfaringer om best practice for selskabsledelse.

IUNO mener

IUNO mener, at alle selskaber – inklusive selskaber, der ikke er børsnoterede – bør gennemgå de nye anbefalinger til god selskabsledelse. Anbefalingerne kan anvendes til at styrke selskabers omdømme udadtil og samtidig have gavnlig effekt for selskabet på sigt.

Specielt anbefalingen om bæredygtighed er allerede en stor del af mange selskabers strategi, og de nye anbefalinger kan bruges til endnu et skub i en bæredygtig retning - både internt og eksternt.

[Komitéen for god Selskabsledelses, ″Anbefalinger for god Selskabsledelse″, december 2020]

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
Corporate

15. september 2021

Iværksætterselskabet bliver afskaffet – sådan omdanner I jeres

logo
Corporate

18. august 2021

Udsigt til nye regler om transfer pricing-dokumentation

logo
HR-jura Corporate Teknologi

25. juni 2021

Lov om beskyttelse af whistleblowere vedtaget

logo
HR-jura Corporate Teknologi

17. juni 2021

Hvor længe kan virksomheder opbevare oplysninger om jobansøgere?

logo
HR-jura Corporate Teknologi

2. juni 2021

Kan virksomheder bede om at se medarbejdernes coronapas? (1)

logo
Corporate

26. april 2021

Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Lucca

Powers Bates

Senior juridisk assistent

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfuldmægtig

Pernille

Skall Søby Nielsen

Juridisk assistent

Signe

Kræmer Pedersen

Senior juridisk assistent

Victoria

Valentin Olsen

Junior juridisk assistent