DA
Corporate

Nye anbefalinger for god selskabsledelse

logo
Juranyt
calendar 25 marts 2021
globus Danmark

Der er for nyligt blevet offentliggjort nye anbefalinger til god selskabsledelse, som især har fokus på, hvordan selskaber skaber værdi nu og på sigt, bæredygtighed og det overordnede formål med selskabet. Anbefalingerne retter sig mod børsnoterede selskaber, men selskaber, der ikke er børsnoterede, kan også bruge anbefalingerne som inspiration til deres daglige ledelse og drift af deres selskab.

De opdaterede anbefalinger for god selskabsledelse afløser komitéens anbefalinger fra 2017 og træder i kraft for det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere. Ifølge årsregnskabsloven og Nasdaqs regelsæt for udstedere (i daglig tale Main Market Rulebook), skal børsnoterede selskaber udarbejde en afklaring og plan for god selskabsledelse, som selskabet skal gøre offentligt tilgængeligt.

Opdateringen indeholder en række nye begreber, for eksempel selskabets bæredygtighed og selskabets overordnede formål.

Opdaterede anbefalinger

De opdaterede anbefalinger indeholder flere vigtige ændringer, for eksempel:

  • Hvordan selskaber skaber værdi nu og på sigt – blandt andet gennem øget dialog med selskabets stakeholders.
  • Gennemsigtighed med lønnen til ledelsen.
  • Selskabets bæredygtighed hvad angår både det interne (for eksempel det økonomiske) og det eksterne (for eksempel det miljømæssige).
  • Selskabets overordnede formål, det vil sige den værdi, selskabet bidrager med til stakeholders og samfundet.

Hvordan skal anbefalingerne følges

Komiteens anbefalinger henvender sig til selskaber, som har aktier optaget til handel på det regulerede marked i Danmark. Andre virksomheder, for eksempel anpartsselskaber og ikke-børsnoterede aktieselskaber, kan alligevel hente inspiration i anbefalingerne for at udvise ansvarlig ledelse. Anbefalingerne er netop udarbejdet ved indsamling af flere synspunkter samt erfaringer om best practice for selskabsledelse.

IUNO mener

IUNO mener, at alle selskaber – inklusive selskaber, der ikke er børsnoterede – bør gennemgå de nye anbefalinger til god selskabsledelse. Anbefalingerne kan anvendes til at styrke selskabers omdømme udadtil og samtidig have gavnlig effekt for selskabet på sigt.

Specielt anbefalingen om bæredygtighed er allerede en stor del af mange selskabers strategi, og de nye anbefalinger kan bruges til endnu et skub i en bæredygtig retning - både internt og eksternt.

[Komitéen for god Selskabsledelses, ″Anbefalinger for god Selskabsledelse″, december 2020]

De opdaterede anbefalinger for god selskabsledelse afløser komitéens anbefalinger fra 2017 og træder i kraft for det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere. Ifølge årsregnskabsloven og Nasdaqs regelsæt for udstedere (i daglig tale Main Market Rulebook), skal børsnoterede selskaber udarbejde en afklaring og plan for god selskabsledelse, som selskabet skal gøre offentligt tilgængeligt.

Opdateringen indeholder en række nye begreber, for eksempel selskabets bæredygtighed og selskabets overordnede formål.

Opdaterede anbefalinger

De opdaterede anbefalinger indeholder flere vigtige ændringer, for eksempel:

  • Hvordan selskaber skaber værdi nu og på sigt – blandt andet gennem øget dialog med selskabets stakeholders.
  • Gennemsigtighed med lønnen til ledelsen.
  • Selskabets bæredygtighed hvad angår både det interne (for eksempel det økonomiske) og det eksterne (for eksempel det miljømæssige).
  • Selskabets overordnede formål, det vil sige den værdi, selskabet bidrager med til stakeholders og samfundet.

Hvordan skal anbefalingerne følges

Komiteens anbefalinger henvender sig til selskaber, som har aktier optaget til handel på det regulerede marked i Danmark. Andre virksomheder, for eksempel anpartsselskaber og ikke-børsnoterede aktieselskaber, kan alligevel hente inspiration i anbefalingerne for at udvise ansvarlig ledelse. Anbefalingerne er netop udarbejdet ved indsamling af flere synspunkter samt erfaringer om best practice for selskabsledelse.

IUNO mener

IUNO mener, at alle selskaber – inklusive selskaber, der ikke er børsnoterede – bør gennemgå de nye anbefalinger til god selskabsledelse. Anbefalingerne kan anvendes til at styrke selskabers omdømme udadtil og samtidig have gavnlig effekt for selskabet på sigt.

Specielt anbefalingen om bæredygtighed er allerede en stor del af mange selskabers strategi, og de nye anbefalinger kan bruges til endnu et skub i en bæredygtig retning - både internt og eksternt.

[Komitéen for god Selskabsledelses, ″Anbefalinger for god Selskabsledelse″, december 2020]

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura Persondata Corporate

14. april 2021

Virksomheder kan ikke kræve konsulenter og bestyrelsesmedlemmer testet for coronavirus

logo
Corporate

14. april 2021

Ny konkurrencelov: Civile bøder og moderselskabsansvar

logo
HR-jura Corporate Persondata

6. marts 2021

Kommende lov indfører krav om whistleblowerordninger

logo
HR-jura Corporate

21. februar 2021

Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups

logo
Corporate

10. februar 2021

Udlodning af ekstraordinært udbytte - sådan gør I

logo
Corporate

15. januar 2021

Ordinær generalforsamling – en kort guide