DA
Aviation

Velkommen til vores nyhedsbrev om europæisk luftfartslovgivning!

logo
Juranyt
calendar 4. marts 2015
globus Danmark

Hej og velkommen til startskuddet på vores nyhedsbrev om europæisk luftfartslovgivning. Nyhedsbrevet henvender sig til flyselskaber og vil holde jer ajour med den seneste juridiske udvikling inden for dansk og europæisk luftfartslovgiving. IUNO har en juridisk afdeling dedikeret til netop dette område, og vi er stolte af at kunne sige, at vi repræsenterer en række af verdens største flyselskaber. Vi repræsenterer kun flyselskaber og altså ikke passagerer.

I dette første nyhedsbrev vil vi opdatere jer om den seneste juridiske udvikling i Danmark vedrørende erstatningskrav i henhold til EU-forordning 261/2004 og besvare spørgsmålet om, hvad flyselskaber bør gøre, mens de afventer dom fra den danske Højesteret.

Forsinkelser grundet tekniske fejl – den korte version

Ifølge forordning 261 har flypassagerer ret til erstatning, hvis deres fly er forsinket i mere end tre timer, medmindre dette skyldes ekstraordinære omstændigheder (EOC). Flere flyselskaber modtager erstatningskrav angående forsinkelser, der skyldtes tekniske fejl, men det er ikke altid klart, hvorvidt og i hvilken udstrækning tekniske fejl kan kvalificeres som ekstraordinære omstændigheder og dermed fritage flyselskabet fra pligten til at svare erstatning.

Den såkaldte Wallentin-Hermann-dom fra EU-domstolen indikerer, at flyselskabet ikke bliver fritaget for ansvar, hvis en teknisk fejl er inden for flyselskabets kontrolsfære. Men i samme dom anerkender EU-domstolen, at visse tekniske fejl kan karakteriseres som ekstraordinære omstændigheder. Dommen specificerer imidlertid ikke yderligere, hvilke tekniske fejl der kan karakteriseres som ekstraordinære omstændigheder, ligesom at flyselskabernes kontrolsfære ikke er nærmere afgrænset. Og afgørelsen fortolkes endda forskelligt af domstole og af offentlige nationale myndigheder i forskelige EU-medlemsstater. Dette gælder også for Danmark, og den juridiske situation er for tiden under hastig udvikling.

Danmark: Status angående de fire Primera Air-sager

For nylig afgjorde den danske Østre Landsret fire sager angående erstatningskrav for forsinkelser og dømte til fordel for passagererne i alle fire tilfælde. Flyselskabet anmodede om tilladelse til at anke afgørelserne til den danske Højesteret, og denne tilladelse blev givet. Således blev sagerne officielt anket den 25. februar 2015.

Mens vi venter på, at højesteretsdommerne iklæder sig deres farvestrålende kåber og afsiger deres dom, forbliver et spørgsmål fortsat ubesvaret: Hvordan skal flyselskaberne håndtere nye og verserende erstatningskrav?

Kort sagt afhænger svaret af årsagen til forsinkelsen.

Bør nye sager vedrørende flykompensation udsættes?

Københavns Byret har afsagt en kendelse, der slår fast, at en række verserende retssager skal udsættes indtil, at Højesteret har udtalt sig. Byretten har imidlertid også angivet, at ikke alle sager vedrørende kompensation efter forordning 261 vil blive udsat.

I praksis betyder dette, at sager om problemer med kabinetryk, brændstofsystemet og PSEU-systemet vil blive udsat. Dette gør sig formentlig også gældende for sager, der angår lignende tekniske problemer og måske endda andre slags tekniske fejl. Sager, der angår skader på fly påført af køretøjer eller andre objekter i lufthavnen, bør formentlig også udsættes.

Men byrettens afgørelse om at udsætte sagerne er blevet anket til Østre Landsret, som enten kan hjemvise eller stadfæste denne eller endda afvise appellen. Vi forventer en endelig afgørelse inden for et par måneder.

Foreløbigt anbefaler vi, at flyselskaber omhyggeligt overvejer, om de vil acceptere krav og betale kompensation til passagerer, som er blevet forsinket på grund af tekniske fejl eller skade på fly forårsaget af en kollision med køretøjer eller objekter i lufthavnen. Når flyselskaber mødes med sådanne krav, bør passagererne – i vores optik – informeres om, at behandlingen af kravet ikke vil nyde fremme så længe, man afventer afgørelsen og de dertilhørende retningslinjer fra domstolene.

Vi holder jer opdateret om den videre udvikling.

I dette første nyhedsbrev vil vi opdatere jer om den seneste juridiske udvikling i Danmark vedrørende erstatningskrav i henhold til EU-forordning 261/2004 og besvare spørgsmålet om, hvad flyselskaber bør gøre, mens de afventer dom fra den danske Højesteret.

Forsinkelser grundet tekniske fejl – den korte version

Ifølge forordning 261 har flypassagerer ret til erstatning, hvis deres fly er forsinket i mere end tre timer, medmindre dette skyldes ekstraordinære omstændigheder (EOC). Flere flyselskaber modtager erstatningskrav angående forsinkelser, der skyldtes tekniske fejl, men det er ikke altid klart, hvorvidt og i hvilken udstrækning tekniske fejl kan kvalificeres som ekstraordinære omstændigheder og dermed fritage flyselskabet fra pligten til at svare erstatning.

Den såkaldte Wallentin-Hermann-dom fra EU-domstolen indikerer, at flyselskabet ikke bliver fritaget for ansvar, hvis en teknisk fejl er inden for flyselskabets kontrolsfære. Men i samme dom anerkender EU-domstolen, at visse tekniske fejl kan karakteriseres som ekstraordinære omstændigheder. Dommen specificerer imidlertid ikke yderligere, hvilke tekniske fejl der kan karakteriseres som ekstraordinære omstændigheder, ligesom at flyselskabernes kontrolsfære ikke er nærmere afgrænset. Og afgørelsen fortolkes endda forskelligt af domstole og af offentlige nationale myndigheder i forskelige EU-medlemsstater. Dette gælder også for Danmark, og den juridiske situation er for tiden under hastig udvikling.

Danmark: Status angående de fire Primera Air-sager

For nylig afgjorde den danske Østre Landsret fire sager angående erstatningskrav for forsinkelser og dømte til fordel for passagererne i alle fire tilfælde. Flyselskabet anmodede om tilladelse til at anke afgørelserne til den danske Højesteret, og denne tilladelse blev givet. Således blev sagerne officielt anket den 25. februar 2015.

Mens vi venter på, at højesteretsdommerne iklæder sig deres farvestrålende kåber og afsiger deres dom, forbliver et spørgsmål fortsat ubesvaret: Hvordan skal flyselskaberne håndtere nye og verserende erstatningskrav?

Kort sagt afhænger svaret af årsagen til forsinkelsen.

Bør nye sager vedrørende flykompensation udsættes?

Københavns Byret har afsagt en kendelse, der slår fast, at en række verserende retssager skal udsættes indtil, at Højesteret har udtalt sig. Byretten har imidlertid også angivet, at ikke alle sager vedrørende kompensation efter forordning 261 vil blive udsat.

I praksis betyder dette, at sager om problemer med kabinetryk, brændstofsystemet og PSEU-systemet vil blive udsat. Dette gør sig formentlig også gældende for sager, der angår lignende tekniske problemer og måske endda andre slags tekniske fejl. Sager, der angår skader på fly påført af køretøjer eller andre objekter i lufthavnen, bør formentlig også udsættes.

Men byrettens afgørelse om at udsætte sagerne er blevet anket til Østre Landsret, som enten kan hjemvise eller stadfæste denne eller endda afvise appellen. Vi forventer en endelig afgørelse inden for et par måneder.

Foreløbigt anbefaler vi, at flyselskaber omhyggeligt overvejer, om de vil acceptere krav og betale kompensation til passagerer, som er blevet forsinket på grund af tekniske fejl eller skade på fly forårsaget af en kollision med køretøjer eller objekter i lufthavnen. Når flyselskaber mødes med sådanne krav, bør passagererne – i vores optik – informeres om, at behandlingen af kravet ikke vil nyde fremme så længe, man afventer afgørelsen og de dertilhørende retningslinjer fra domstolene.

Vi holder jer opdateret om den videre udvikling.

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Lignende

logo
Aviation

26. februar 2024

Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning

logo
Aviation

8. januar 2024

Automatisk ombookingsystem anerkendt som rimelig forholdsregel

logo
Aviation

10. maj 2022

Flyselskaber er ikke forpligtet til at tilbagebetale gebyrer opkrævet af billetudbydere

logo
Aviation

20. april 2022

Trods flere dages varsel var en strejke en usædvanlig begivenhed

logo
Aviation

30. marts 2022

Flyselskab frifundet: Ikke krav om at ombooke til tidligere afgang

logo
Aviation

24. november 2021

Hård landing skabte forsinkelse, men gav ingen ret til kompensation

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Amalie

Bjerre Hilmand

Juridisk assistent

Amanda

Jepsen Bregnhardt

Juridisk assistent

Andrea

Brix Danielsen

Juridisk assistent

Anna

Bonander

Senior juridisk assistent

Anna

Kreutzmann

Senior juridisk assistent

Anne

Poulsen

Senior juridisk rådgiver

Anne

Voigt Kjær

Juridisk assistent

Anton

Winther Hansen

Senior juridisk assistent

Ashley

Kristine Morton

Juridisk assistent

Benedicte

Rodian

Junior juridisk assistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgiver

Carl-Emil

Schumann Dinesen

Senior juridisk rådgiver

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk rådgiver

Cille

Fahnø

Senior juridisk assistent

Clara

Caballero Stephensen

Junior juridisk assistent

Ellen

Priess-Hansen

Junior juridisk assistent

Elvira

Feline Basse Schougaard

Juridisk rådgiver (orlov)

Ema

Besic-Ahmetagic

Senior juridisk assistent

Emma

Engvang Hansen

Juridisk assistent

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Senior juridisk assistent

Frederik

Dybro Mikkelsen

Juridisk assistent

Frederikke

Kirkegaard Thalund

Junior juridisk assistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Juridisk assistent

Frida

Aas Ahlquist

Junior juridisk assistent

Frida

Assarson

Juridisk rådgiver

Gabrielle

Marie Rokkjær

Juridisk assistent

Gustav

Vestergaard

Juridisk assistent

Hanna

Honerød Augestad

Juridisk assistent

Hila

Noori Hashimi

Juridisk assistent

Ida

Ralfkiær Rask

Juridisk assistent

Ingrid

Lützner Buch

Juridisk assistent

Isabella

Graae Norsker

Juridisk assistent

Isabella

Rocio Nielsen

Senior juridisk assistent

Johanne

Berner Nielsen

Juridisk assistent

Josephine

Thenning Kannegaard

Juridisk assistent

Kaisa

Nova Ordell Guldbrand Thygaard

Juridisk assistent

Karl Emil

Tang Nielsen

Junior juridisk assistent

Karoline

Halfdan Petersen

Legal manager

Kathrine

Arntzen Lauvstad

Juridisk assistent

Laura

Jørgensen

Juridisk assistent

Liva

Tværmose Høegh

Senior juridisk assistent

Magnus

Henckel Holtse

Senior juridisk assistent

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgiver

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager

Nikoline

Lanzky Otto

Juridisk assistent

Peter

Basbøll

Juridisk assistent

Rosa

Gilliam-Vigh

Senior juridisk assistent

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Silje

Moen Knutsen

Juridisk assistent

Sille

Lyng Mejding

Juridisk assistent

Simone

Bjergskov Nielsen

Senior juridisk assistent

Sofija

Cabrilo

Juridisk assistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgiver

Stine

Bank Olstrøm

Juridisk assistent