DA
Aviation

Velkommen til vores nyhedsbrev om europæisk luftfartslovgivning!

logo
Juranyt
calendar 4. marts 2015
globus Danmark

Hej og velkommen til startskuddet på vores nyhedsbrev om europæisk luftfartslovgivning. Nyhedsbrevet henvender sig til flyselskaber og vil holde jer ajour med den seneste juridiske udvikling inden for dansk og europæisk luftfartslovgiving. IUNO har en juridisk afdeling dedikeret til netop dette område, og vi er stolte af at kunne sige, at vi repræsenterer en række af verdens største flyselskaber. Vi repræsenterer kun flyselskaber og altså ikke passagerer.

I dette første nyhedsbrev vil vi opdatere jer om den seneste juridiske udvikling i Danmark vedrørende erstatningskrav i henhold til EU-forordning 261/2004 og besvare spørgsmålet om, hvad flyselskaber bør gøre, mens de afventer dom fra den danske Højesteret.

Forsinkelser grundet tekniske fejl – den korte version

Ifølge forordning 261 har flypassagerer ret til erstatning, hvis deres fly er forsinket i mere end tre timer, medmindre dette skyldes ekstraordinære omstændigheder (EOC). Flere flyselskaber modtager erstatningskrav angående forsinkelser, der skyldtes tekniske fejl, men det er ikke altid klart, hvorvidt og i hvilken udstrækning tekniske fejl kan kvalificeres som ekstraordinære omstændigheder og dermed fritage flyselskabet fra pligten til at svare erstatning.

Den såkaldte Wallentin-Hermann-dom fra EU-domstolen indikerer, at flyselskabet ikke bliver fritaget for ansvar, hvis en teknisk fejl er indenfor flyselskabets kontrolsfære. Men i samme dom anerkender EU-domstolen, at visse tekniske fejl kan karakteriseres som ekstraordinære omstændigheder. Dommen specificerer imidlertid ikke yderligere, hvilke tekniske fejl der kan karakteriseres som ekstraordinære omstændigheder, ligesom at flyselskabernes kontrolsfære ikke er nærmere afgrænset. Og afgørelsen fortolkes endda forskelligt af domstole og af offentlige nationale myndigheder i forskelige EU-medlemsstater. Dette gælder også for Danmark, og den juridiske situation er for tiden under hastig udvikling.

Danmark: Status angående de fire Primera Air-sager

For nylig afgjorde den danske Østre Landsret fire sager angående erstatningskrav for forsinkelser og dømte til fordel for passagererne i alle fire tilfælde. Flyselskabet anmodede om tilladelse til at anke afgørelserne til den danske Højesteret, og denne tilladelse blev givet. Således blev sagerne officielt anket den 25. februar 2015.

Mens vi venter på, at højesteretsdommerne iklæder sig deres farvestrålende kåber og afsiger deres dom, forbliver et spørgsmål fortsat ubesvaret: Hvordan skal flyselskaberne håndtere nye og verserende erstatningskrav?

Kort sagt afhænger svaret af årsagen til forsinkelsen.

Bør nye sager vedrørende flykompensation udsættes?

Københavns Byret har afsagt en kendelse, der slår fast, at en række verserende retssager skal udsættes indtil, at Højesteret har udtalt sig. Byretten har imidlertid også angivet, at ikke alle sager vedrørende kompensation efter forordning 261 vil blive udsat.

I praksis betyder dette, at sager om problemer med kabinetryk, brændstofsystemet og PSEU-systemet vil blive udsat. Dette gør sig formentlig også gældende for sager, der angår lignende tekniske problemer og måske endda andre slags tekniske fejl. Sager, der angår skader på fly påført af køretøjer eller andre objekter i lufthavnen, bør formentlig også udsættes.

Men byrettens afgørelse om at udsætte sagerne er blevet anket til Østre Landsret, som enten kan hjemvise eller stadfæste denne eller endda afvise appellen. Vi forventer en endelig afgørelse inden for et par måneder.

Foreløbigt anbefaler vi, at flyselskaber omhyggeligt overvejer, om de vil acceptere krav og betale kompensation til passagerer, som er blevet forsinket på grund af tekniske fejl eller skade på fly forårsaget af en kollision med køretøjer eller objekter i lufthavnen. Når flyselskaber mødes med sådanne krav, bør passagererne – i vores optik – informeres om, at behandlingen af kravet ikke vil nyde fremme så længe, man afventer afgørelsen og de dertilhørende retningslinjer fra domstolene.

Vi holder jer opdateret om den videre udvikling.

I dette første nyhedsbrev vil vi opdatere jer om den seneste juridiske udvikling i Danmark vedrørende erstatningskrav i henhold til EU-forordning 261/2004 og besvare spørgsmålet om, hvad flyselskaber bør gøre, mens de afventer dom fra den danske Højesteret.

Forsinkelser grundet tekniske fejl – den korte version

Ifølge forordning 261 har flypassagerer ret til erstatning, hvis deres fly er forsinket i mere end tre timer, medmindre dette skyldes ekstraordinære omstændigheder (EOC). Flere flyselskaber modtager erstatningskrav angående forsinkelser, der skyldtes tekniske fejl, men det er ikke altid klart, hvorvidt og i hvilken udstrækning tekniske fejl kan kvalificeres som ekstraordinære omstændigheder og dermed fritage flyselskabet fra pligten til at svare erstatning.

Den såkaldte Wallentin-Hermann-dom fra EU-domstolen indikerer, at flyselskabet ikke bliver fritaget for ansvar, hvis en teknisk fejl er indenfor flyselskabets kontrolsfære. Men i samme dom anerkender EU-domstolen, at visse tekniske fejl kan karakteriseres som ekstraordinære omstændigheder. Dommen specificerer imidlertid ikke yderligere, hvilke tekniske fejl der kan karakteriseres som ekstraordinære omstændigheder, ligesom at flyselskabernes kontrolsfære ikke er nærmere afgrænset. Og afgørelsen fortolkes endda forskelligt af domstole og af offentlige nationale myndigheder i forskelige EU-medlemsstater. Dette gælder også for Danmark, og den juridiske situation er for tiden under hastig udvikling.

Danmark: Status angående de fire Primera Air-sager

For nylig afgjorde den danske Østre Landsret fire sager angående erstatningskrav for forsinkelser og dømte til fordel for passagererne i alle fire tilfælde. Flyselskabet anmodede om tilladelse til at anke afgørelserne til den danske Højesteret, og denne tilladelse blev givet. Således blev sagerne officielt anket den 25. februar 2015.

Mens vi venter på, at højesteretsdommerne iklæder sig deres farvestrålende kåber og afsiger deres dom, forbliver et spørgsmål fortsat ubesvaret: Hvordan skal flyselskaberne håndtere nye og verserende erstatningskrav?

Kort sagt afhænger svaret af årsagen til forsinkelsen.

Bør nye sager vedrørende flykompensation udsættes?

Københavns Byret har afsagt en kendelse, der slår fast, at en række verserende retssager skal udsættes indtil, at Højesteret har udtalt sig. Byretten har imidlertid også angivet, at ikke alle sager vedrørende kompensation efter forordning 261 vil blive udsat.

I praksis betyder dette, at sager om problemer med kabinetryk, brændstofsystemet og PSEU-systemet vil blive udsat. Dette gør sig formentlig også gældende for sager, der angår lignende tekniske problemer og måske endda andre slags tekniske fejl. Sager, der angår skader på fly påført af køretøjer eller andre objekter i lufthavnen, bør formentlig også udsættes.

Men byrettens afgørelse om at udsætte sagerne er blevet anket til Østre Landsret, som enten kan hjemvise eller stadfæste denne eller endda afvise appellen. Vi forventer en endelig afgørelse inden for et par måneder.

Foreløbigt anbefaler vi, at flyselskaber omhyggeligt overvejer, om de vil acceptere krav og betale kompensation til passagerer, som er blevet forsinket på grund af tekniske fejl eller skade på fly forårsaget af en kollision med køretøjer eller objekter i lufthavnen. Når flyselskaber mødes med sådanne krav, bør passagererne – i vores optik – informeres om, at behandlingen af kravet ikke vil nyde fremme så længe, man afventer afgørelsen og de dertilhørende retningslinjer fra domstolene.

Vi holder jer opdateret om den videre udvikling.

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Lignende

logo
Aviation

10. maj 2022

Flyselskaber er ikke forpligtet til at tilbagebetale gebyrer opkrævet af billetudbydere

logo
Aviation

20. april 2022

Trods flere dages varsel var en strejke en usædvanlig begivenhed

logo
Aviation

30. marts 2022

Flyselskab frifundet: Ikke krav om at ombooke til tidligere afgang

logo
Aviation

24. november 2021

Hård landing skabte forsinkelse, men gav ingen ret til kompensation

logo
Aviation

25. august 2021

ICLG: Aviation Law 2021

logo
Aviation

15. april 2021

Pligten til at rapportere passagerdata fortsætter på ubestemt tid

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Amalie

Sofie Sveen Kvam

Juridisk assistent

Anna

Bonander

Juridisk assistent

Anne

Poulsen

Senior juridisk rådgiver

Anne

Voigt Kjær

Junior juridisk assistent

Anton

Winther Hansen

Juridisk assistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgiver

Carl-Emil

Schumann Dinesen

Senior juridisk rådgiver

Caroline

Bruun Ibsen

Senior juridisk rådgiver

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk rådgiver

Elvira

Feline Basse Schougaard

Juridisk rådgiver

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Senior juridisk assistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Junior juridisk assistent

Frida

Assarson

Senior juridisk assistent

Hila

Noori Hashimi

(Orlov)

Isabella

Rocio Nielsen

Juridisk assistent

Ittqa

Hussain

Juridisk assistent

Izabell

Celina Bastrup Lüthje

Juridisk assistent

Jasmin

Hussein El-Khodr

Juridisk assistent

Kathrine

Münter

Juridisk rådgiver

Kathrine

Wohlers Sørensen

Juridisk rådgiver

Line

Isling Bjerg

Juridisk assistent

Lise

Jørgen Carlsen Gjerde

Advokatfuldmægtig

Liva

Tværmose Høegh

Junior juridisk assistent

Magnus

Henckel Holtse

Junior juridisk assistent

Maria

Hindsberger

Junior juridisk assistent

Max Emil

Frost Christensen

Senior juridisk assistent

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgiver

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager

Rosa

Gilliam-Vigh

Junior juridisk assistent

Sara

Kargo

Juridisk assistent

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Sofie

Storli

Juridisk assistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgiver