DA
Corporate

Ændringer i købeloven: Digitalisering

logo
Juranyt
calendar 20. april 2022
globus Danmark

Med de nye opdateringer i købeloven skal flere virksomheder nu vænne sig til et øget ansvar overfor forbrugere. En af ændringerne er blandt andet for aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester. I nyhedsbrevet går IUNO i dybden med ændringerne til digitale tjenester, og hvad de betyder for virksomheder, der sælger til forbrugere.

Vi ser, at salg af digitale varer og tjenester er stadigt stigende. Med den seneste opdatering af købeloven er der indført nye regler for aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester.

Digitale produkter og tjenester

Aftaler om levering af digitale tjenester og varer med digitalt indhold er nu en del af reglerne om forbrugerkøb i købeloven. Derfor dækker loven nu salg af blandt andet:

 • apps
 • streamingtjenester
 • e-bøger
 • digitale spil og digitale spillekonsoller
 • digitale tjenester til billed- og lyddeling, filhosting
 • sociale medier

Reglerne dækker ikke kun køb i traditionel forstand, men også køb hvor en forbruger modtager en digital tjeneste eller digitalt indhold mod betaling med personoplysninger. På den måde bliver forbrugernes rettigheder med hensyn til fysiske og digitale varer og tjenesteydelser mere ens.

Mangler ved digitale produkter og tjenester

De nye regler om digitale tjenester indeholder også en opdatering af reglerne om mangler. Ved abonnementstjenester skal sælgeren kunne bevise, at ydelsen ikke havde nogen mangler under hele leveringsperioden, og indtil der er gået to år efter, at ydelsen er blevet leveret - alt efter hvilken af de to perioder der er længst.

Det er altså sælgeren, der har bevisbyrden for, at produktet eller tjenesten ikke havde mangler ved levering, og at manglerne er opstået efter, forbrugeren har modtaget produktet eller tjenesten.

Krav til kompatibilitet

Derudover er der nu krav om, at tjenesten er tilgængelig på den nyeste version af software, der findes på tidspunktet, aftalen bliver indgået. Virksomheder kan dog fravige kravet i aftalen med forbrugeren.

Forkert installation

Virksomheders forpligtelser hvis en forkert installation gør, at produktet eller tjenesten ikke virker optimalt er nu også mere gennemsigtige. Det kan eksempelvis være relevant, når sælgeren er ansvarlig for installationen af produktet eller tjenesten, eller hvis der er mangler i installationsvejledningen. Nu er det afklaret, at sælgers fejl i forbindelse med installation er en mangel. Det samme gælder, hvis forkert information i installationsvejledningen fører til en mangel

Ændring af aftalen

Købeloven regulerer nu også, hvornår en udbyder kan lave ændringer i sit digitale produkt eller sin digitale tjeneste under aftalens løbetid. Det betyder, at forbrugere nu har ret til at opsige aftalen på grund af ændringer i aftalen eller tjenesten. For at en udbyder kan ændre i aftalen, skal

 • det stå i aftalen, at der kan ske ændringer,
 • forbrugeren have en rimelig forklaring på ændringen,
 • det ikke koste forbrugeren noget,
 • forbrugeren orienteres klart og tydeligt om ændringen.

Orientering af forbrugeren

Hvis aftalen ændres til ulempe for forbrugeren, skal sælgeren orientere forbrugeren om ændringen indenfor en rimelig periode før, ændringen træder i kraft. Forbrugeren skal herefter gratis kunne opsige aftalen indenfor 30 dage. De 30 dage gælder fra det tidspunkt, hvor forbrugeren bliver orienteret om ændringen, men hvis der går mere end 30 dage fra forbrugeren bliver orienteret til, at ændringen træder i kraft, gælder de 30 dage fra den dag, hvor ændringen træder i kraft.

IUNO mener

Ændringerne medfører flere forpligtelser for virksomheder, der leverer digitale tjenester. Omvendt giver de nye regler en større gennemsigtighed, så det står mere klart for virksomheder, hvad der forventes af dem.

IUNO anbefaler, at virksomheder, der leverer digitale tjenester, sætter sig ind i de nye regler og overvejer, om de skal opdatere deres procedure for håndtering af mangler og orientering af ændringer i deres produkt

Læs mere om ændringerne i købeloven

Nyhedsbrev er del af en serie af nyhedsbreve, der forklarer de ændringer, der blev lavet i købeloven. Hvis du gerne vil have et generelt overblik over ændringerne, kan du finde det her. Hvis du vil læse de nyhedsbreve, der går i dybden med ændringerne, kan du læse om garantier her og betaling med personoplysninger her.

[Bekendtgørelse af lov om køb af den 24. september 2021]

Vi ser, at salg af digitale varer og tjenester er stadigt stigende. Med den seneste opdatering af købeloven er der indført nye regler for aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester.

Digitale produkter og tjenester

Aftaler om levering af digitale tjenester og varer med digitalt indhold er nu en del af reglerne om forbrugerkøb i købeloven. Derfor dækker loven nu salg af blandt andet:

 • apps
 • streamingtjenester
 • e-bøger
 • digitale spil og digitale spillekonsoller
 • digitale tjenester til billed- og lyddeling, filhosting
 • sociale medier

Reglerne dækker ikke kun køb i traditionel forstand, men også køb hvor en forbruger modtager en digital tjeneste eller digitalt indhold mod betaling med personoplysninger. På den måde bliver forbrugernes rettigheder med hensyn til fysiske og digitale varer og tjenesteydelser mere ens.

Mangler ved digitale produkter og tjenester

De nye regler om digitale tjenester indeholder også en opdatering af reglerne om mangler. Ved abonnementstjenester skal sælgeren kunne bevise, at ydelsen ikke havde nogen mangler under hele leveringsperioden, og indtil der er gået to år efter, at ydelsen er blevet leveret - alt efter hvilken af de to perioder der er længst.

Det er altså sælgeren, der har bevisbyrden for, at produktet eller tjenesten ikke havde mangler ved levering, og at manglerne er opstået efter, forbrugeren har modtaget produktet eller tjenesten.

Krav til kompatibilitet

Derudover er der nu krav om, at tjenesten er tilgængelig på den nyeste version af software, der findes på tidspunktet, aftalen bliver indgået. Virksomheder kan dog fravige kravet i aftalen med forbrugeren.

Forkert installation

Virksomheders forpligtelser hvis en forkert installation gør, at produktet eller tjenesten ikke virker optimalt er nu også mere gennemsigtige. Det kan eksempelvis være relevant, når sælgeren er ansvarlig for installationen af produktet eller tjenesten, eller hvis der er mangler i installationsvejledningen. Nu er det afklaret, at sælgers fejl i forbindelse med installation er en mangel. Det samme gælder, hvis forkert information i installationsvejledningen fører til en mangel

Ændring af aftalen

Købeloven regulerer nu også, hvornår en udbyder kan lave ændringer i sit digitale produkt eller sin digitale tjeneste under aftalens løbetid. Det betyder, at forbrugere nu har ret til at opsige aftalen på grund af ændringer i aftalen eller tjenesten. For at en udbyder kan ændre i aftalen, skal

 • det stå i aftalen, at der kan ske ændringer,
 • forbrugeren have en rimelig forklaring på ændringen,
 • det ikke koste forbrugeren noget,
 • forbrugeren orienteres klart og tydeligt om ændringen.

Orientering af forbrugeren

Hvis aftalen ændres til ulempe for forbrugeren, skal sælgeren orientere forbrugeren om ændringen indenfor en rimelig periode før, ændringen træder i kraft. Forbrugeren skal herefter gratis kunne opsige aftalen indenfor 30 dage. De 30 dage gælder fra det tidspunkt, hvor forbrugeren bliver orienteret om ændringen, men hvis der går mere end 30 dage fra forbrugeren bliver orienteret til, at ændringen træder i kraft, gælder de 30 dage fra den dag, hvor ændringen træder i kraft.

IUNO mener

Ændringerne medfører flere forpligtelser for virksomheder, der leverer digitale tjenester. Omvendt giver de nye regler en større gennemsigtighed, så det står mere klart for virksomheder, hvad der forventes af dem.

IUNO anbefaler, at virksomheder, der leverer digitale tjenester, sætter sig ind i de nye regler og overvejer, om de skal opdatere deres procedure for håndtering af mangler og orientering af ændringer i deres produkt

Læs mere om ændringerne i købeloven

Nyhedsbrev er del af en serie af nyhedsbreve, der forklarer de ændringer, der blev lavet i købeloven. Hvis du gerne vil have et generelt overblik over ændringerne, kan du finde det her. Hvis du vil læse de nyhedsbreve, der går i dybden med ændringerne, kan du læse om garantier her og betaling med personoplysninger her.

[Bekendtgørelse af lov om køb af den 24. september 2021]

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura Corporate

13. december 2022

Bestyrelseskontrakt eller ej?

logo
Corporate

4. maj 2022

Ændringer i købeloven: Fra passende til forholdsmæssigt afslag

logo
Corporate

27. april 2022

Ændringer i købeloven: Forlængelse af formodningsreglen

logo
Corporate

23. marts 2022

Ændringer i købeloven: Garantier

logo
Corporate

22. marts 2022

Udsigt til forlænget frist for indgivelse af årsrapport

logo
Corporate

13. marts 2022

Ændringer i købeloven: Betaling med personoplysninger

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Caroline

Bossow Nielsen

Advokatfuldmægtig

Cornelius

Tobias Møller Nielsen

Junior juridisk assistent

Madeleine

Grønning Madsen

Junior juridisk assistent

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfuldmægtig