DA
Corporate

Ændringer i købeloven: Garantier

logo
Juranyt
calendar 23. marts 2022
globus Danmark

Med de nye opdateringer i købeloven skal flere virksomheder nu vænne sig til et øget ansvar overfor forbrugere. I nyhedsbrevet går IUNO i dybden med de nye regler om garantier - mere specifikt i forhold til reglerne om garantier, som virksomheder giver i reklamer.

Mange virksomheder giver garantier i forbindelse med salg af deres produkter. Virksomheder kan eksempelvis give garantier i forbindelse med reklamer. Med den seneste opdatering af købeloven er der indført nye regler for garantier, man giver i reklamer. Ændringen betyder, at garantier i reklamer er bindende for den, der giver garantien. Det gælder også, selvom man giver en anden garanti, der ikke stiller forbrugeren lige så godt. Eksempelvis kan en garanti i en reklame stille forbrugeren bedre end en garanti, der er givet i forbindelse med salget af varen.

Hvis en virksomhed giver en garanti, bliver virksomheden direkte ansvarlig for at afhjælpe manglen eller omlevere varen, hvis den ikke lever op til det, garantien lover.

Ansvar hos den der giver garantien

Ifølge de nye regler vil oplysninger om et produkt i reklamer være en garanti, hvis reklamen var gældende før eller på tidspunktet, hvor varen blev købt. Det betyder, at hvis det eksempelvis oplyses i en reklame, at varen har en holdbarhed på tre år, vil den, der har givet garantien, have ansvaret for at refundere købesummen, omlevere, reparere eller på anden måde afhjælpe, hvis varens holdbarhed viser sig at være kortere end tre år.

Når der er givet flere garantier

Hvis der er givet flere garantier, gælder den garanti, der giver de bedste vilkår for forbrugeren. Fremgår det eksempelvis af en reklame, at en speciel dåse tun kan holde sig uåbnet i 20 år, mens det på dåsen står, at tunen kun kan holde sig uåbnet i 10 år, vil det være de 20 år, der gælder. Hvis reklamen inden salget rettes til, at der står 10 år, vil det dog være de 10 år, der gælder.

Reglerne gælder ikke kun garantier, der beskriver varens holdbarhed, men også garantier der beskriver den tilstand, varen er i eller varens egenskaber.

Garanti eller anprisning

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle beskrivelser af et produkt er en garanti. Eksempelvis vil det at skrive: ”Danmarks bedste sparegris” ikke være en garanti, men i stedet en såkaldt anprisning, der ikke medfører ansvar. Det er dog en glidende overgang og jo mere konkret en beskrivelse er, jo større sandsynlighed er der for, at der er tale om en garanti.

IUNO mener

Ændringerne i reglerne om garantier udvider ansvaret for producenter og sælgere over for forbrugere. Det kan have uønskede konsekvenser, hvis en virksomhed garanterer noget i en reklame, som produktet ikke kan leve op til. IUNO mener derfor, at virksomheder bør sikre sig, at deres reklamer ikke indeholder beskrivelser af deres produkt, som de ikke kan leve op til.

Grænsen mellem en garanti og en anprisning kan være svær at skelne mellem, men de juridiske konsekvenser kan være store. Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomheds reklamer indeholder garantier, anbefaler IUNO, at du søger juridisk rådgivning.

Læs mere om ændringerne i købeloven

Nyhedsbrevet her er del af en serie af nyhedsbreve, der forklarer de ændringer, der blev lavet i købeloven. Hvis I gerne vil have et generelt overblik over ændringerne, kan I finde det her. Hvis du vil læse de nyhedsbreve, der går i dybden med ændringerne, kan du læse om digitalisering her og betaling med personoplysninger her.

[Bekendtgørelse af lov om køb af den 24. september 2021]

Mange virksomheder giver garantier i forbindelse med salg af deres produkter. Virksomheder kan eksempelvis give garantier i forbindelse med reklamer. Med den seneste opdatering af købeloven er der indført nye regler for garantier, man giver i reklamer. Ændringen betyder, at garantier i reklamer er bindende for den, der giver garantien. Det gælder også, selvom man giver en anden garanti, der ikke stiller forbrugeren lige så godt. Eksempelvis kan en garanti i en reklame stille forbrugeren bedre end en garanti, der er givet i forbindelse med salget af varen.

Hvis en virksomhed giver en garanti, bliver virksomheden direkte ansvarlig for at afhjælpe manglen eller omlevere varen, hvis den ikke lever op til det, garantien lover.

Ansvar hos den der giver garantien

Ifølge de nye regler vil oplysninger om et produkt i reklamer være en garanti, hvis reklamen var gældende før eller på tidspunktet, hvor varen blev købt. Det betyder, at hvis det eksempelvis oplyses i en reklame, at varen har en holdbarhed på tre år, vil den, der har givet garantien, have ansvaret for at refundere købesummen, omlevere, reparere eller på anden måde afhjælpe, hvis varens holdbarhed viser sig at være kortere end tre år.

Når der er givet flere garantier

Hvis der er givet flere garantier, gælder den garanti, der giver de bedste vilkår for forbrugeren. Fremgår det eksempelvis af en reklame, at en speciel dåse tun kan holde sig uåbnet i 20 år, mens det på dåsen står, at tunen kun kan holde sig uåbnet i 10 år, vil det være de 20 år, der gælder. Hvis reklamen inden salget rettes til, at der står 10 år, vil det dog være de 10 år, der gælder.

Reglerne gælder ikke kun garantier, der beskriver varens holdbarhed, men også garantier der beskriver den tilstand, varen er i eller varens egenskaber.

Garanti eller anprisning

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle beskrivelser af et produkt er en garanti. Eksempelvis vil det at skrive: ”Danmarks bedste sparegris” ikke være en garanti, men i stedet en såkaldt anprisning, der ikke medfører ansvar. Det er dog en glidende overgang og jo mere konkret en beskrivelse er, jo større sandsynlighed er der for, at der er tale om en garanti.

IUNO mener

Ændringerne i reglerne om garantier udvider ansvaret for producenter og sælgere over for forbrugere. Det kan have uønskede konsekvenser, hvis en virksomhed garanterer noget i en reklame, som produktet ikke kan leve op til. IUNO mener derfor, at virksomheder bør sikre sig, at deres reklamer ikke indeholder beskrivelser af deres produkt, som de ikke kan leve op til.

Grænsen mellem en garanti og en anprisning kan være svær at skelne mellem, men de juridiske konsekvenser kan være store. Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomheds reklamer indeholder garantier, anbefaler IUNO, at du søger juridisk rådgivning.

Læs mere om ændringerne i købeloven

Nyhedsbrevet her er del af en serie af nyhedsbreve, der forklarer de ændringer, der blev lavet i købeloven. Hvis I gerne vil have et generelt overblik over ændringerne, kan I finde det her. Hvis du vil læse de nyhedsbreve, der går i dybden med ændringerne, kan du læse om digitalisering her og betaling med personoplysninger her.

[Bekendtgørelse af lov om køb af den 24. september 2021]

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokat

Lignende

logo
HR-jura Corporate

13. december 2022

Bestyrelseskontrakt eller ej?

logo
Corporate

4. maj 2022

Ændringer i købeloven: Fra passende til forholdsmæssigt afslag

logo
Corporate

27. april 2022

Ændringer i købeloven: Forlængelse af formodningsreglen

logo
Corporate

20. april 2022

Ændringer i købeloven: Digitalisering

logo
Corporate

22. marts 2022

Udsigt til forlænget frist for indgivelse af årsrapport

logo
Corporate

13. marts 2022

Ændringer i købeloven: Betaling med personoplysninger

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Caroline

Bruun Ibsen

Senior juridisk rådgiver

Karoline

Skak Kristensen

Juridisk assistent

Madeleine

Grønning Madsen

Juridisk assistent

Mai

Haaning Kristensen

Juridisk assistent

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokat