DA
HR-jura

Medarbejderne udgør virksomhedens vigtigste ressource

Specialister i HR og HR-jura

En professionel tilgang til virksomhedens ansatte handler ikke kun om god ledelse, men også om en god forståelse for vigtigheden af HR og HR-jura.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alt inden for HR og HR-jura - i Danmark såvel som i udlandet.

Specialister i HR og HR-jura

En professionel tilgang til virksomhedens ansatte handler ikke kun om god ledelse, men også om en god forståelse for vigtigheden af HR og HR-jura.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alt inden for HR og HR-jura - i Danmark såvel som i udlandet.

International HR-jura

Virksomheder med internationale aktiviteter har behov for overblik og forudsigelighed i forhold til andre landes regler og kulturer.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med HR og HR-jura i hele verden.

International HR-jura

Virksomheder med internationale aktiviteter har behov for overblik og forudsigelighed i forhold til andre landes regler og kulturer.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med HR og HR-jura i hele verden.

Verden bliver mere og mere global. Desværre følger reglerne ikke med og især inden for HR-jura, er reglerne stadigvæk meget forskellige fra land til land.

Multinationale virksomheder har behov for at kunne rulle deres strategier ud i alle de lande, hvor de har aktiviteter. Dette sker ofte i dialog med den lokale ledelse, men koncernledelsen har behov for sparring og support for at skabe den rigtige balance mellem den globale strategi og de lokale forhold.

Hos IUNO kan vi hjælpe virksomheder med alt fra mobility (arbejdstilladelser, udstationeringskontrakter, mv.) til multinationale projekter (omstruktureringer i flere lande, globale standardkontrakter og politikker tilpasset de enkelte lande, mv.).

Løn og personalegoder

Virksomhedens lønpolitik er kritisk for dens evne til at tiltrække, motivere og fastholde de rigtige medarbejdere. Samtidig kan de mange juridiske og skattemæssige faldgruber få betydning for valg af ordning.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alle aspekter af løn og personalegoder.

Løn og personalegoder

Virksomhedens lønpolitik er kritisk for dens evne til at tiltrække, motivere og fastholde de rigtige medarbejdere. Samtidig kan de mange juridiske og skattemæssige faldgruber få betydning for valg af ordning.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alle aspekter af løn og personalegoder.

Alle virksomheder vil holde på deres bedste medarbejdere og tiltrække andre talenter. Her er løn ofte med til at gøre forskellen. 

At betale sine medarbejdere attraktivt handler om beløb, lønformer og ikke mindst, hvad andre på markedet gør. Vi kender de juridiske muligheder og udfordringer, og vi ved, hvad der virker. 

Hos IUNO kan vi hjælpe virksomheder med at strukturere og udarbejde programmer inden for alle former for løn og personalegoder. Vi hjælper også gerne med at håndtere ændringer til programmet og medarbejderes rettigheder i forbindelse med fratrædelser eller virksomhedsoverdragelser.

Persondata

Mange virksomheder ser de mange fordele, som den teknologiske udvikling har skabt - også inden for HR. Samtidig skaber den øgede regulering af persondata et stigende behov for at navigere uden om de mange faldgruber.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alle persondataens aspekter. Læs mere her.

Persondata

Mange virksomheder ser de mange fordele, som den teknologiske udvikling har skabt - også inden for HR. Samtidig skaber den øgede regulering af persondata et stigende behov for at navigere uden om de mange faldgruber.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alle persondataens aspekter. Læs mere her.

Mange virksomheder har set, at nye teknologiske muligheder og brug af data åbner en række muligheder for optimering i virksomheden, også når det gælder de ansatte. HR-området er i dag et af de områder, hvor der behandles de største mængder persondata i en virksomhed. Med den kommende EU persondataforordning stilles der øgede krav til virksomhedens håndtering af persondata, og med de store bødeniveauer er der behov for en klar politik og gennemtænkte processer på området.

Hos IUNO kan vi hjælpe virksomheder med alle aspekter af persondataområdet. Vi kan hjælpe med alt fra udvikling af persondatapolitikker til træning af medarbejdere i forbindelse med kontrolbesøg, administration af whistleblower-hotlines, outsourcing af Data Privacy Officer-funktionen, mv. Læs mere her.

Generel HR

Virksomhedens håndtering af sine ansatte har stor betydning for dens success. Det gælder ikke kun ledelse, men også HR-politik, processer, udvikling, mv. 

Hos IUNO har vi indgået et eksklusivt samarbejde med HR-virksomheden Works™. Sammen tilbyder vi full-service HR-løsninger til alle typer virksomheder. 

Generel HR

Virksomhedens håndtering af sine ansatte har stor betydning for dens success. Det gælder ikke kun ledelse, men også HR-politik, processer, udvikling, mv. 

Hos IUNO har vi indgået et eksklusivt samarbejde med HR-virksomheden Works™. Sammen tilbyder vi full-service HR-løsninger til alle typer virksomheder. 

Ledere har behov for professionel HR-support for at kunne nå virksomhedens mål. Afhængig af virksomhedens størrelse vil det give mening at have visse HR-funktioner internt.

IUNO har mangeårig erfaring med alle aspekter af personaleadministration, fra udarbejdelse af personalehåndbogen og virksomhedens standardkontrakter til udarbejdelse af bonusaftaler, gennemførelse af opsigelser, mv.

I samarbejde med Works hjælper vi gerne virksomheder med alle aspekter af HR, lige fra udvikling af selve HR-strategien til implementering af HR-processer, træning af lederne, rekruttering, performance management, outplacement, mv.

Afhængig af virksomhedens behov hjælper vi med specialiserede behov som udvikling af et nyt incitamentsprogram til en komplet outsourcing af HR-funktionen.

Læs mere om Worksher.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet i en virksomhed er afgørende for de ansattes produktivitet. Samtidig stilles der stadig flere krav til arbejdsgiveren om at sikre et godt arbejdsmiljø.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alle aspekter af arbejdsmilljøet.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet i en virksomhed er afgørende for de ansattes produktivitet. Samtidig stilles der stadig flere krav til arbejdsgiveren om at sikre et godt arbejdsmiljø.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alle aspekter af arbejdsmilljøet.

Selv på de bedste arbejdspladser er der brug for at fokusere på arbejdsmiljøet. Vi ser en stigning i antallet og kompleksiteten af sagerne på området, og kravene til arbejdsgiverens proaktive indsats for at sikre et godt arbejdsmiljø er kraftigt stigende. 

Hos IUNO kan vi hjælpe virksomheder med at etablere arbejdsmiljøorganisationen og de løbende krav til arbejdspladsvurdering og andre krav til arbejdsmiljøet. Ved kontrolbesøg og påbud hjælper vi gerne med dialogen med myndighederne, og når uheldet er ude, kan vi hjælpe virksomheder med at anmelde arbejdsskader, ligesom vi gerne fører sager for virksomheder og forsikringsselskaber på området. 

HR i M&A

Køb eller salg af virksomhed er en kritisk og strategisk transaktion for enhver virksomheds ledelse. Ofte bliver HR og HR-juridiske aspekter nedprioriteret, og næsten lige så ofte er disse aspekter afgørende for transaktionens succes.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alle HR og HR-juridiske aspekter af køb og salg af virksomhed.

HR i M&A

Køb eller salg af virksomhed er en kritisk og strategisk transaktion for enhver virksomheds ledelse. Ofte bliver HR og HR-juridiske aspekter nedprioriteret, og næsten lige så ofte er disse aspekter afgørende for transaktionens succes.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alle HR og HR-juridiske aspekter af køb og salg af virksomhed.

Mange virksomheder har indset, at virksomhedens ansatte udgør den største værdi i virksomheden. I forbindelse med en virksomhedshandel er det derfor af afgørende betydning at lave den nødvendige gennemgang af virksomhedens HR og HR-juridiske forhold. Både i forbindelse med planlægningen, gennemførelsen og den efterfølgende integration.

Hos IUNO kan vi i samarbejde med vores specialister inden for Corporate hjælpe med alle aspekter af køb og salg af virksomhed.

Vores specialistviden på HR og HR-jura gør, at vi også hjælper mange virksomheder, som selv har stået for de andre aspekter, hvor vi hjælper med alt fra HR og HR-juridisk due diligence forud for køb eller salg til den efterfølgende integration af de to virksomheder.

Uddannelse

HR-medarbejdere og ledere med personaleansvar skal kende de basale HR-juridiske regler. Det behøver heldigvis ikke være svært.

Hos IUNO kan vi hjælpe med at uddanne dig eller dine medarbejdere inden for det område, din virksomhed har behov for. Du kan møde op fysisk eller deltage online - du vælger selv.

Nyheder

logo
HR-jura

18. oktober 2020

Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov

logo
HR-jura

11. oktober 2020

Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn

logo
HR-jura

4. oktober 2020

Medarbejder tilsidesatte sin underretningspligt efter lov om arbejdstagers opfindelser

logo
HR-jura

27. september 2020

Coronavirus: Ny lov om midlertidig arbejdsfordeling vedtaget

logo
HR-jura

20. september 2020

Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn

logo
HR-jura

13. september 2020

Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere

Events

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

Holdet

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfuldmægtig

Nina

Kumari

Advokatfuldmægtig

Franziska

Brüggemann

Advokatfuldmægtig

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lisa

Pålsson

Senior juridisk assistent

Akina

Ørum Masaki

Juridisk assistent

Caroline

Wochner

Junior juridisk assistent

Julia

Cheneymann

Junior juridisk assistent
// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT