DA
HR-jura

Medarbejderne udgør virksomhedens vigtigste ressource

Specialister i HR og HR-jura

En professionel tilgang til virksomhedens ansatte handler ikke kun om god ledelse, men også om en god forståelse for vigtigheden af HR og HR-jura.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alt inden for HR og HR-jura - i Danmark såvel som i udlandet.

Specialister i HR og HR-jura

En professionel tilgang til virksomhedens ansatte handler ikke kun om god ledelse, men også om en god forståelse for vigtigheden af HR og HR-jura.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alt inden for HR og HR-jura - i Danmark såvel som i udlandet.

International HR-jura

Virksomheder med internationale aktiviteter har behov for overblik og forudsigelighed i forhold til andre landes regler og kulturer.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med HR og HR-jura i hele verden.

International HR-jura

Virksomheder med internationale aktiviteter har behov for overblik og forudsigelighed i forhold til andre landes regler og kulturer.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med HR og HR-jura i hele verden.

Verden bliver mere og mere global. Desværre følger reglerne ikke med og især inden for HR-jura, er reglerne stadigvæk meget forskellige fra land til land.

Multinationale virksomheder har behov for at kunne rulle deres strategier ud i alle de lande, hvor de har aktiviteter. Dette sker ofte i dialog med den lokale ledelse, men koncernledelsen har behov for sparring og support for at skabe den rigtige balance mellem den globale strategi og de lokale forhold.

Hos IUNO kan vi hjælpe virksomheder med alt fra mobility (arbejdstilladelser, udstationeringskontrakter, mv.) til multinationale projekter (omstruktureringer i flere lande, globale standardkontrakter og politikker tilpasset de enkelte lande, mv.).

Løn og personalegoder

Virksomhedens lønpolitik er kritisk for dens evne til at tiltrække, motivere og fastholde de rigtige medarbejdere. Samtidig kan de mange juridiske og skattemæssige faldgruber få betydning for valg af ordning.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alle aspekter af løn og personalegoder.

Løn og personalegoder

Virksomhedens lønpolitik er kritisk for dens evne til at tiltrække, motivere og fastholde de rigtige medarbejdere. Samtidig kan de mange juridiske og skattemæssige faldgruber få betydning for valg af ordning.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alle aspekter af løn og personalegoder.

Alle virksomheder vil holde på deres bedste medarbejdere og tiltrække andre talenter. Her er løn ofte med til at gøre forskellen. 

At betale sine medarbejdere attraktivt handler om beløb, lønformer og ikke mindst, hvad andre på markedet gør. Vi kender de juridiske muligheder og udfordringer, og vi ved, hvad der virker. 

Hos IUNO kan vi hjælpe virksomheder med at strukturere og udarbejde programmer inden for alle former for løn og personalegoder. Vi hjælper også gerne med at håndtere ændringer til programmet og medarbejderes rettigheder i forbindelse med fratrædelser eller virksomhedsoverdragelser.

Persondata

Mange virksomheder ser de mange fordele, som den teknologiske udvikling har skabt - også inden for HR. Samtidig skaber den øgede regulering af persondata et stigende behov for at navigere uden om de mange faldgruber.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alle persondataens aspekter. Læs mere her.

Persondata

Mange virksomheder ser de mange fordele, som den teknologiske udvikling har skabt - også inden for HR. Samtidig skaber den øgede regulering af persondata et stigende behov for at navigere uden om de mange faldgruber.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alle persondataens aspekter. Læs mere her.

Mange virksomheder har set, at nye teknologiske muligheder og brug af data åbner en række muligheder for optimering i virksomheden, også når det gælder de ansatte. HR-området er i dag et af de områder, hvor der behandles de største mængder persondata i en virksomhed. Med den kommende EU persondataforordning stilles der øgede krav til virksomhedens håndtering af persondata, og med de store bødeniveauer er der behov for en klar politik og gennemtænkte processer på området.

Hos IUNO kan vi hjælpe virksomheder med alle aspekter af persondataområdet. Vi kan hjælpe med alt fra udvikling af persondatapolitikker til træning af medarbejdere i forbindelse med kontrolbesøg, administration af whistleblower-hotlines, outsourcing af Data Privacy Officer-funktionen, mv. Læs mere her.

Generel HR

Virksomhedens håndtering af sine ansatte har stor betydning for dens success. Det gælder ikke kun ledelse, men også HR-politik, processer, udvikling, mv. 

Hos IUNO har vi indgået et eksklusivt samarbejde med HR-virksomheden Works™. Sammen tilbyder vi full-service HR-løsninger til alle typer virksomheder. 

Generel HR

Virksomhedens håndtering af sine ansatte har stor betydning for dens success. Det gælder ikke kun ledelse, men også HR-politik, processer, udvikling, mv. 

Hos IUNO har vi indgået et eksklusivt samarbejde med HR-virksomheden Works™. Sammen tilbyder vi full-service HR-løsninger til alle typer virksomheder. 

Ledere har behov for professionel HR-support for at kunne nå virksomhedens mål. Afhængig af virksomhedens størrelse vil det give mening at have visse HR-funktioner internt.

IUNO har mangeårig erfaring med alle aspekter af personaleadministration, fra udarbejdelse af personalehåndbogen og virksomhedens standardkontrakter til udarbejdelse af bonusaftaler, gennemførelse af opsigelser, mv.

I samarbejde med Works hjælper vi gerne virksomheder med alle aspekter af HR, lige fra udvikling af selve HR-strategien til implementering af HR-processer, træning af lederne, rekruttering, performance management, outplacement, mv.

Afhængig af virksomhedens behov hjælper vi med specialiserede behov som udvikling af et nyt incitamentsprogram til en komplet outsourcing af HR-funktionen.

Læs mere om Worksher.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet i en virksomhed er afgørende for de ansattes produktivitet. Samtidig stilles der stadig flere krav til arbejdsgiveren om at sikre et godt arbejdsmiljø.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alle aspekter af arbejdsmilljøet.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet i en virksomhed er afgørende for de ansattes produktivitet. Samtidig stilles der stadig flere krav til arbejdsgiveren om at sikre et godt arbejdsmiljø.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alle aspekter af arbejdsmilljøet.

Selv på de bedste arbejdspladser er der brug for at fokusere på arbejdsmiljøet. Vi ser en stigning i antallet og kompleksiteten af sagerne på området, og kravene til arbejdsgiverens proaktive indsats for at sikre et godt arbejdsmiljø er kraftigt stigende. 

Hos IUNO kan vi hjælpe virksomheder med at etablere arbejdsmiljøorganisationen og de løbende krav til arbejdspladsvurdering og andre krav til arbejdsmiljøet. Ved kontrolbesøg og påbud hjælper vi gerne med dialogen med myndighederne, og når uheldet er ude, kan vi hjælpe virksomheder med at anmelde arbejdsskader, ligesom vi gerne fører sager for virksomheder og forsikringsselskaber på området. 

HR i M&A

Køb eller salg af virksomhed er en kritisk og strategisk transaktion for enhver virksomheds ledelse. Ofte bliver HR og HR-juridiske aspekter nedprioriteret, og næsten lige så ofte er disse aspekter afgørende for transaktionens succes.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alle HR og HR-juridiske aspekter af køb og salg af virksomhed.

HR i M&A

Køb eller salg af virksomhed er en kritisk og strategisk transaktion for enhver virksomheds ledelse. Ofte bliver HR og HR-juridiske aspekter nedprioriteret, og næsten lige så ofte er disse aspekter afgørende for transaktionens succes.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alle HR og HR-juridiske aspekter af køb og salg af virksomhed.

Mange virksomheder har indset, at virksomhedens ansatte udgør den største værdi i virksomheden. I forbindelse med en virksomhedshandel er det derfor af afgørende betydning at lave den nødvendige gennemgang af virksomhedens HR og HR-juridiske forhold. Både i forbindelse med planlægningen, gennemførelsen og den efterfølgende integration.

Hos IUNO kan vi i samarbejde med vores specialister inden for Corporate hjælpe med alle aspekter af køb og salg af virksomhed.

Vores specialistviden på HR og HR-jura gør, at vi også hjælper mange virksomheder, som selv har stået for de andre aspekter, hvor vi hjælper med alt fra HR og HR-juridisk due diligence forud for køb eller salg til den efterfølgende integration af de to virksomheder.

Uddannelse

HR-medarbejdere og ledere med personaleansvar skal kende de basale HR-juridiske regler. Det behøver heldigvis ikke være svært.

Hos IUNO kan vi hjælpe med at uddanne dig eller dine medarbejdere inden for det område, din virksomhed har behov for. Du kan møde op fysisk eller deltage online - du vælger selv.

Nyt

logo
Litigation HR-jura

7. februar 2023

Krav på erstatning var forældet, fordi der ikke havde været forhandlinger

logo
HR-jura

5. februar 2023

Husk bonusaftalen!

logo
HR-jura

29. januar 2023

Selvstændig beskyttet mod forskelsbehandling

logo
Litigation HR-jura

24. januar 2023

”Delt” afgørelse stoppede medarbejders ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

logo
HR-jura

22. januar 2023

Seksuel chikane på lærerværelset

logo
HR-jura

15. januar 2023

Åbenbart ikke nok arbejde til mor

Learning

icon-livestream
Online event HR-jura
10. oktober 2023

Seneste nyt indenfor ansættelsesretten

icon-chat
Seminar HR-jura
10. oktober 2023

Seneste nyt indenfor ansættelsesretten

icon-chat
Seminar HR-jura
4. maj 2023

Omstrukturering og opsigelser i Norden

icon-chat
Seminar HR-jura
24. april 2023

Opsigelser og fratrædelser

icon-livestream
Online event HR-jura
24. april 2023

Opsigelser og fratrædelser

icon-livestream
Online event HR-jura Corporate
30. marts 2023

Webinar om bestyrelseskontrakter

Holdet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgiver

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Emma

Sandner

Junior juridisk assistent

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Petra

Enmalm

Head of HR Legal, Sweden

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner