DA
Teknologi

Teknologi og data er en kritisk del af enhver virksomhed

Specialister i teknologi og data

Behandlingen af data er et meget reguleret område. Det kan være svært at gennemskue, hvad det helt konkret betyder for din virksomhed. Samtidigt udvikler teknologien sig hver eneste dag, og det kan gøre det svært at følge med i de smarteste løsninger, og hvilke regler gælder.

Hos IUNO kan vi hjælpe virksomheder med alle aspekter af databeskyttelsesområdet og implementering af nye teknologier. Vi kan være med der, hvor der er brug for det - så simpelt er det.

Specialister i teknologi og data

Behandlingen af data er et meget reguleret område. Det kan være svært at gennemskue, hvad det helt konkret betyder for din virksomhed. Samtidigt udvikler teknologien sig hver eneste dag, og det kan gøre det svært at følge med i de smarteste løsninger, og hvilke regler gælder.

Hos IUNO kan vi hjælpe virksomheder med alle aspekter af databeskyttelsesområdet og implementering af nye teknologier. Vi kan være med der, hvor der er brug for det - så simpelt er det.

Ekstern DPO

Mange virksomheder skal have en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Når man skal udpege en DPO, er det vigtigt at være opmærksom på, at DPO’en skal opfylde de høje krav under forordningen. Det betyder, at virksomhedens DPO skal have forskellige færdigheder og ekspertiser inden for databeskyttelsesret, men også kunne fungere som kontaktpunkt og ikke mindst have de nødvendige ressourcer til at kunne varetage alle de opgaver.

Hos IUNO kan vi fungere som din virksomheds DPO.

Ekstern DPO

Mange virksomheder skal have en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Når man skal udpege en DPO, er det vigtigt at være opmærksom på, at DPO’en skal opfylde de høje krav under forordningen. Det betyder, at virksomhedens DPO skal have forskellige færdigheder og ekspertiser inden for databeskyttelsesret, men også kunne fungere som kontaktpunkt og ikke mindst have de nødvendige ressourcer til at kunne varetage alle de opgaver.

Hos IUNO kan vi fungere som din virksomheds DPO.

Det kan både være vanskeligt og omkostningsfuldt at udfylde DPO-rollen internt - hertil kommer det ansvar og den risiko, der følger med at udfylde rollen efter reglerne.

Hos IUNO kan vi både varetage DPO-funktionen midlertidigt eller permanent ved, at din virksomhed outsourcer funktionen til os. Samtidig bliver jeres ansvar for at overholde databeskyttelsesforordningens regler flyttet over til os.

IUNO kan også være det nationale ben af jeres internationale DPO-løsning.

Persondata-compliance

De fleste virksomheder bruger store mængder persondata, uden at være opmærksomme på hverken interne og eksterne retningslinjer eller grundlaget for behandlingsaktiviteterne. Det er vigtigt at identificere faldgruber og mangler i virksomhedens databeskyttelsesstrategi fra starten, da det kan få store negative konsekvenser, hvis reglerne overtrædes.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med et effektivt compliance-tjek samt med at fastlægge en strategi inden for alle aspekter af databeskyttelse.

Persondata-compliance

De fleste virksomheder bruger store mængder persondata, uden at være opmærksomme på hverken interne og eksterne retningslinjer eller grundlaget for behandlingsaktiviteterne. Det er vigtigt at identificere faldgruber og mangler i virksomhedens databeskyttelsesstrategi fra starten, da det kan få store negative konsekvenser, hvis reglerne overtrædes.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med et effektivt compliance-tjek samt med at fastlægge en strategi inden for alle aspekter af databeskyttelse.

Mange virksomheder har opdaget, at mange processer i virksomheden kan effektiviseres ved at bruge data. Effektiviseringen er en klar fordel, forudsat at databeskyttelsesforordningens krav til virksomhedens håndtering af persondata samtidig bliver overholdt. Derfor er det afgørende, at din virksomhed har en klar politik og gennemtænkte processer, fra start til slut.

Hos IUNO kan vi undersøge, om din virksomhed overholder databeskyttelsesforordningens krav, eksempelvis gennem ”data mapping”, hvor vi undersøger jeres datastrømme. Vi tilbyder også workshops, hvor vi hjælper med at strukturere og udarbejde en handlingsplan, der kan sikre persondata-compliance i fremtiden.

Ny teknologi

AI og ny teknologi er under konstant udvikling. Men når virksomheder introducerer AI og anden ny teknologi, herunder eksempelvis teknologier som virtual reality, droner, Internet of Things mv., er det helt afgørende, at databeskyttelse og andre konsekvenser det kan have for virksomheden, bliver tænkt ind helt fra starten.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med at opfylde databeskyttelseskravene med udvikling eller implementering af ny teknologi.

Ny teknologi

AI og ny teknologi er under konstant udvikling. Men når virksomheder introducerer AI og anden ny teknologi, herunder eksempelvis teknologier som virtual reality, droner, Internet of Things mv., er det helt afgørende, at databeskyttelse og andre konsekvenser det kan have for virksomheden, bliver tænkt ind helt fra starten.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med at opfylde databeskyttelseskravene med udvikling eller implementering af ny teknologi.

Databeskyttelse gennem design betyder at virksomheder blandt andet skal indarbejde databeskyttelse, når de udvikler og implementerer ny teknologi eller nye metoder i forbindelse med indsamling eller brug af data. Samtidig er det nødvendigt at vurdere, hvilke andre konsekvenser introduktionen heraf for andre processer og forretningsmodeller.

Hos IUNO kan vi hjælpe med at tilpasse teknologien eller fastsætte klare retningslinjer for, hvordan virksomheden bruger teknologien. På den måde kan virksomheden sikre, at de indsamler og behandler persondata inden for lovens regler.

Whistleblower-ordning

Hvis virksomheden ønsker at etablere eller opretholde en whistleblowerordning, er det vigtigt at være opmærksom på, om ordningen opfylder databeskyttelsesforordningens høje krav.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med alle whistleblowerordningens aspekter.

Vilkår

Med de mange regler der gælder for teknologi og data kan det være svært at udarbejde de rigtige kontrakter og opfylde de forskellige dokumentationskrav for at sikre, at virksomheden altid overholder de nyeste krav.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med at navigere rundt i reglerne om IT og teknologi, og udarbejde de nødvendige kontrakter, vilkår og andre nødvendige dokumenter.

Vilkår

Med de mange regler der gælder for teknologi og data kan det være svært at udarbejde de rigtige kontrakter og opfylde de forskellige dokumentationskrav for at sikre, at virksomheden altid overholder de nyeste krav.

Hos IUNO kan vi hjælpe din virksomhed med at navigere rundt i reglerne om IT og teknologi, og udarbejde de nødvendige kontrakter, vilkår og andre nødvendige dokumenter.

Teknologi spiller konstant en større og større rolle for virksomhedens effektivisering, og næsten alle virksomheder bruger teknologi i den daglige drift. Udviklingen af programmer og systemer bliver outsourcet, og teknologi bliver købt og solgt. Samtidig prøver myndighederne at følge med udviklingen ved at lave nye regler, og ændre de gamle.

Hos IUNO kan vi rådgive om alle former for IT-kontrakter, outsourcing af IT, og meget mere.

Nyt

logo
HR-jura Teknologi

11. marts 2024

Flere medarbejdere indberetter psykisk arbejdsmiljø til Datatilsynet

logo
Teknologi

16. februar 2024

Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere

logo
Teknologi

28. september 2023

Syv bud til når arbejdsmailen skal lukkes

logo
Teknologi

14. september 2023

Åbne personalefiler var databrud

logo
Teknologi

14. september 2023

Frist for at etablere whistleblowerordninger for mellemstore virksomheder nærmer sig

logo
Teknologi

31. august 2023

Ny vejledning fra Datatilsynet om direkte markedsføring

Learning

icon-livestream
HR-jura Online event Corporate Teknologi
15. december 2021

Whistleblowerordninger i Norge

Whistleblowerordninger i Norge

icon-documents
Dokument HR-jura Corporate Teknologi
15. december 2021

Whistleblowerordninger i Norge

De nye regler om whistleblowerordninger

icon-documents
Dokument HR-jura Teknologi Corporate
4. november 2021

De nye regler om whistleblowerordninger

Whistleblowerordninger i Norden

Holdet

Anders

Etgen Reitz

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)