DA
Corporate

Entreprenør havde krav på betaling for ekstraarbejde, selvom aftalesedler ikke var underskrevet

logo
Juranyt
calendar 8. marts 2015
globus Danmark

En entreprenør havde krav på betaling for en række ekstraarbejder, selvom bygherren ikke havde underskrevet aftalesedlerne. Det blev afgjort af Voldgiftsretten, som samtidig fandt, at bygherren havde reklameret for sent over en række synlige mangler. 

En entreprenør skulle lave en større ombygning for en bygherre og udførte adskillige ekstraarbejder undervejs. En række af aftalesedlerne for ekstraarbejdet var imidlertid ikke underskrevet af bygherren, og parterne blev efterfølgende uenige om, hvorvidt entreprenøren kunne kræve betaling for ekstraarbejdet.

Bygherren mente også, at der var mangler ved entreprenørens arbejde, og halvandet år efter at arbejdet stod færdigt, reklamerede bygherren over manglerne. Entreprenøren lagde efterfølgende voldgiftssag an mod bygherren.

Voldgiftsretten: Entreprenøren havde krav på betaling

Bygherren nægtede at betale for ekstraarbejdet, dels fordi der i kontrakten stod, at entreprenøren kun kunne kræve betaling for ekstraarbejde, hvis bygherren havde underskrevet aftalesedlen. Dette var også blevet understreget på parternes byggemøder.

Entreprenøren mente imidlertid, at han havde ret til at få betaling, fordi ekstraarbejdet var udført og havde været nødvendigt for, at det videre arbejde kunne udføres. Dertil kom, at entreprenøren havde flere andre beviser på, at ekstraarbejdet var aftalt.

Voldgiftsretten gav entreprenøren ret i, at han havde krav på betaling for flere ekstraarbejder, selvom aftalesedlerne ikke var underskrevet. Voldgiftsretten bemærkede i den forbindelse, at en entreprenør ifølge praksis ikke er afskåret fra at kræve betaling, selvom aftalesedlen ikke er underskrevet, men at bevisbyrden for, at der er indgået en aftale, og at der er tale om ekstraarbejde, påhviler entreprenøren.

Voldgiftsretten: Bygherren reklamerede for sent

Ombygningen stod færdig i slutningen af 2010. I efteråret 2012 blev der afholdt en skønsforretning, og i den forbindelse reklamerede bygherren blandt andet over en række synlige mangler. Entreprenøren mente, at reklamationen var fremsat for sent.

Parterne havde aftalt, at AB92 skulle gælde i aftaleforholdet. Ifølge AB92 kan bygherren kun påberåbe sig mangler, hvis han skriftligt underretter entreprenøren om eventuelle mangler inden for en rimelig tidsperiode efter, at manglerne er eller burde være blevet opdaget.

Voldgiftsretten mente ikke, at bygherren havde reklameret i rimelig tid over de mangler, som var umiddelbart synlige, og som derfor burde have været opdaget ved afleveringsforretningen eller i rimelig tid herefter. Bygherrens reklamation halvandet år senere var derfor for sen.

IUNO mener

I denne sag kunne entreprenøren kræve betaling for ekstraarbejder til trods for manglende underskrift, hvilket ellers var en betingelse ifølge kontrakten. Afgørelsen viser, at en underskrevet aftaleseddel ikke er en betingelse for at kræve betaling for ekstraarbejder, men at entreprenøren har bevisbyrden for, at ekstraarbejderne er aftalt.

IUNO anbefaler, at man som entreprenør altid sikrer sig skriftlige beviser for, at ekstraarbejder er aftalt. Entreprenøren kom i denne sag igennem med flere krav på ekstraarbejde, men sagen kunne måske have været undgået, hvis aftalesedlerne var blevet underskrevet undervejs. I forhold til reklamation bør dette ligeledes altid ske skriftligt, og så snart man bliver opmærksom på forholdet.  

[Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomheds dom af 16. juli 2014, C-12660]

En entreprenør skulle lave en større ombygning for en bygherre og udførte adskillige ekstraarbejder undervejs. En række af aftalesedlerne for ekstraarbejdet var imidlertid ikke underskrevet af bygherren, og parterne blev efterfølgende uenige om, hvorvidt entreprenøren kunne kræve betaling for ekstraarbejdet.

Bygherren mente også, at der var mangler ved entreprenørens arbejde, og halvandet år efter at arbejdet stod færdigt, reklamerede bygherren over manglerne. Entreprenøren lagde efterfølgende voldgiftssag an mod bygherren.

Voldgiftsretten: Entreprenøren havde krav på betaling

Bygherren nægtede at betale for ekstraarbejdet, dels fordi der i kontrakten stod, at entreprenøren kun kunne kræve betaling for ekstraarbejde, hvis bygherren havde underskrevet aftalesedlen. Dette var også blevet understreget på parternes byggemøder.

Entreprenøren mente imidlertid, at han havde ret til at få betaling, fordi ekstraarbejdet var udført og havde været nødvendigt for, at det videre arbejde kunne udføres. Dertil kom, at entreprenøren havde flere andre beviser på, at ekstraarbejdet var aftalt.

Voldgiftsretten gav entreprenøren ret i, at han havde krav på betaling for flere ekstraarbejder, selvom aftalesedlerne ikke var underskrevet. Voldgiftsretten bemærkede i den forbindelse, at en entreprenør ifølge praksis ikke er afskåret fra at kræve betaling, selvom aftalesedlen ikke er underskrevet, men at bevisbyrden for, at der er indgået en aftale, og at der er tale om ekstraarbejde, påhviler entreprenøren.

Voldgiftsretten: Bygherren reklamerede for sent

Ombygningen stod færdig i slutningen af 2010. I efteråret 2012 blev der afholdt en skønsforretning, og i den forbindelse reklamerede bygherren blandt andet over en række synlige mangler. Entreprenøren mente, at reklamationen var fremsat for sent.

Parterne havde aftalt, at AB92 skulle gælde i aftaleforholdet. Ifølge AB92 kan bygherren kun påberåbe sig mangler, hvis han skriftligt underretter entreprenøren om eventuelle mangler inden for en rimelig tidsperiode efter, at manglerne er eller burde være blevet opdaget.

Voldgiftsretten mente ikke, at bygherren havde reklameret i rimelig tid over de mangler, som var umiddelbart synlige, og som derfor burde have været opdaget ved afleveringsforretningen eller i rimelig tid herefter. Bygherrens reklamation halvandet år senere var derfor for sen.

IUNO mener

I denne sag kunne entreprenøren kræve betaling for ekstraarbejder til trods for manglende underskrift, hvilket ellers var en betingelse ifølge kontrakten. Afgørelsen viser, at en underskrevet aftaleseddel ikke er en betingelse for at kræve betaling for ekstraarbejder, men at entreprenøren har bevisbyrden for, at ekstraarbejderne er aftalt.

IUNO anbefaler, at man som entreprenør altid sikrer sig skriftlige beviser for, at ekstraarbejder er aftalt. Entreprenøren kom i denne sag igennem med flere krav på ekstraarbejde, men sagen kunne måske have været undgået, hvis aftalesedlerne var blevet underskrevet undervejs. I forhold til reklamation bør dette ligeledes altid ske skriftligt, og så snart man bliver opmærksom på forholdet.  

[Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomheds dom af 16. juli 2014, C-12660]

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Lignende

logo
Corporate

15. september 2021

Iværksætterselskabet bliver afskaffet – sådan omdanner I jeres

logo
Corporate

18. august 2021

Udsigt til nye regler om transfer pricing-dokumentation

logo
HR-jura Corporate Teknologi

25. juni 2021

Lov om beskyttelse af whistleblowere vedtaget

logo
HR-jura Corporate Teknologi

17. juni 2021

Hvor længe kan virksomheder opbevare oplysninger om jobansøgere?

logo
HR-jura Corporate Teknologi

2. juni 2021

Kan virksomheder bede om at se medarbejdernes coronapas? (1)

logo
Corporate

26. april 2021

Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Lucca

Powers Bates

Senior juridisk assistent

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfuldmægtig

Pernille

Skall Søby Nielsen

Juridisk assistent

Signe

Kræmer Pedersen

Senior juridisk assistent

Victoria

Valentin Olsen

Junior juridisk assistent