DA
Corporate

Genoptag jeres iværksætterselskab, hvis det er sendt til tvangsopløsning

logo
Juranyt
calendar 13. oktober 2021
globus Danmark

Hvis et iværksætterselskab ikke er blevet omdannet eller lukket inden den 15. oktober 2021, bliver selskabet sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen. Hvis I har et iværksætterselskab, som er sendt til tvangsopløsning, har I måske stadig mulighed for genoptage jeres selskab. På den måde kan selskabet fortsætte sin drift efter fristen. I nyhedsbrevet guider IUNO jer igennem processen om genoptagelsen.

Hvis I ikke har omdannet jeres iværksætterselskab (IVS) inden fristen den 15. oktober 2021, og selskabet er blevet sendt til tvangsopløsning i skifteretten, kan I anmode om at få selskabet genoptaget. For at få lov til at genoptage selskabet er det et krav, at selskabet ikke har været under tvangsopløsning inden for de seneste fem år. Samtidig kan I kun anmode om genoptagelse inden for tre måneder efter, Erhvervsstyrelsen har bedt skifteretten om at tvangsopløse selskabet.

Sådan genoptager I jeres selskab

For at et IVS, som ikke er omdannet inden fristen, kan genoptages, skal I bruge følgende:

 • Et referat fra generalforsamlingen hvor det er besluttet, at virksomheden skal genoptages og at selskabet skal omdannes,
 • Nye vedtægter som er godkendt på generalforsamling,
 • En liste over legale og reelle ejere samt deres ejerforhold,
 • En erklæring fra en godkendt revisor om at kapitalen er til stede, og der ikke er ulovlige kapitalejerlån,
 • Samtykke fra likvidator hvis skifteretten har nået at udnævne en likvidator, og
 • Selskabet skal omdannes til enten et anpartsselskab eller et aktieselskab

Det er en betingelse for genoptagelse, at generalforsamlingen beslutter, at IVS’et skal omdannes til et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S). Beslutningen om at omdanne selskabet skal ske senest på samme tidspunkt som beslutningen om at genoptage selskabet.

For ApS’er skal selskabskapitalen være mindst 40.000 kr. For A/S’er skal selskabskapitalen være mindst 400.000 kr. Derfor vil det ofte være nødvendigt at gennemføre en kapitalforhøjelse inden omdannelsen.

IUNO mener

Hvis I har et IVS, som er sendt til tvangsopløsning, bør I sende anmodningen om genoptagelse så hurtigt som muligt, hvis I ønsker at fortsætte driften. Erhvervsstyrelsen giver ikke dispensation, hvis I overskrider fristen på tre måneder. IUNO anbefaler derfor, at I er ekstra opmærksomme på at udforme og indhente den rigtige dokumentation i god tid.

I forbindelse med genoptagelsen er det vigtigt at nærlæse selskabets nuværende vedtægter, da de har betydning for, hvordan generalforsamlingen skal holdes. Erhvervsstyrelsen kræver et gebyr ved registrering af nye vedtægter, og I kan derfor overveje, om I vil lave andre ændringer til vedtægterne, end dem der kræves i forbindelse med genoptagelsen, så I kan spare gebyret i fremtiden.

[Lov om ændring af selskabsloven og lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet i forbindelse med covid-19 af den 29. december 2020]

Hvis I ikke har omdannet jeres iværksætterselskab (IVS) inden fristen den 15. oktober 2021, og selskabet er blevet sendt til tvangsopløsning i skifteretten, kan I anmode om at få selskabet genoptaget. For at få lov til at genoptage selskabet er det et krav, at selskabet ikke har været under tvangsopløsning inden for de seneste fem år. Samtidig kan I kun anmode om genoptagelse inden for tre måneder efter, Erhvervsstyrelsen har bedt skifteretten om at tvangsopløse selskabet.

Sådan genoptager I jeres selskab

For at et IVS, som ikke er omdannet inden fristen, kan genoptages, skal I bruge følgende:

 • Et referat fra generalforsamlingen hvor det er besluttet, at virksomheden skal genoptages og at selskabet skal omdannes,
 • Nye vedtægter som er godkendt på generalforsamling,
 • En liste over legale og reelle ejere samt deres ejerforhold,
 • En erklæring fra en godkendt revisor om at kapitalen er til stede, og der ikke er ulovlige kapitalejerlån,
 • Samtykke fra likvidator hvis skifteretten har nået at udnævne en likvidator, og
 • Selskabet skal omdannes til enten et anpartsselskab eller et aktieselskab

Det er en betingelse for genoptagelse, at generalforsamlingen beslutter, at IVS’et skal omdannes til et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S). Beslutningen om at omdanne selskabet skal ske senest på samme tidspunkt som beslutningen om at genoptage selskabet.

For ApS’er skal selskabskapitalen være mindst 40.000 kr. For A/S’er skal selskabskapitalen være mindst 400.000 kr. Derfor vil det ofte være nødvendigt at gennemføre en kapitalforhøjelse inden omdannelsen.

IUNO mener

Hvis I har et IVS, som er sendt til tvangsopløsning, bør I sende anmodningen om genoptagelse så hurtigt som muligt, hvis I ønsker at fortsætte driften. Erhvervsstyrelsen giver ikke dispensation, hvis I overskrider fristen på tre måneder. IUNO anbefaler derfor, at I er ekstra opmærksomme på at udforme og indhente den rigtige dokumentation i god tid.

I forbindelse med genoptagelsen er det vigtigt at nærlæse selskabets nuværende vedtægter, da de har betydning for, hvordan generalforsamlingen skal holdes. Erhvervsstyrelsen kræver et gebyr ved registrering af nye vedtægter, og I kan derfor overveje, om I vil lave andre ændringer til vedtægterne, end dem der kræves i forbindelse med genoptagelsen, så I kan spare gebyret i fremtiden.

[Lov om ændring af selskabsloven og lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet i forbindelse med covid-19 af den 29. december 2020]

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
Corporate

13. december 2021

Nu er der hjælp at hente, hvis I vil reducere jeres virksomheds klimaaftryk

logo
Corporate

13. december 2021

Sådan undgår du ulovlige aktionærlån

logo
Corporate

24. november 2021

Nu må virksomheder ikke modtage kontantbetalinger for over 20.000 kr.

logo
HR-jura Corporate Teknologi

2. november 2021

Fælles whistleblowerordninger i internationale koncerner

logo
HR-jura Corporate Teknologi

29. oktober 2021

Whistleblowerordninger i kommuner og offentlige virksomheder

logo
HR-jura Corporate Teknologi

22. oktober 2021

Ny vejledning om whistleblowerordninger

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Ask

Baaner

Junior juridisk assistent

Lucca

Powers Bates

Senior juridisk assistent

Mathias

Ringsholm

Junior juridisk assistent

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfuldmægtig

Pernille

Skall Søby Nielsen

Juridisk rådgiver

Signe

Kræmer Pedersen

Senior juridisk assistent

Victoria

Valentin Olsen

Junior juridisk assistent