DA
Corporate

Nu må virksomheder ikke modtage kontantbetalinger for over 20.000 kr.

logo
Juranyt
calendar 24. november 2021
globus Danmark

I sommeren 2021 blev kontantforbuddet i hvidvasklovens § 5 sænket fra 50.000 kr. til 20.000 kr. Det betyder, at virksomheder, der ikke er omfattet af hvidvasklovens regler, kun må modtage kontantbetaling for ydelser eller varer på under 20.000 kr. fra samme kunde. Reglen gælder, uanset om kunden betaler beløbet på én gang eller deler betalingen op over flere gange, hvis betalingerne er indbyrdes forbundet. Hvis man overtræder forbuddet, kan man risikere at få en bøde.

Folketinget besluttede at sænke kontantforbuddet, så det fremover bliver sværere at hvidvaske penge. Ændringen af kontantforbuddet er sket, fordi Hvidvasksekretariatet har vurderet, at en stor andel af kontante betalinger sker med sorte penge. Forbuddet betyder eksempelvis, at en kontantbetaling på 20.000 kr. eller derover ikke længere er lovligt ved køb af en brugt bil, kunstværker og lignende.

Hvis en kunde nægter at betale et beløb på 20.000 kr. eller derover ved bankoverførsel, korttransaktion eller tilsvarende betalingsmetode, kan sælgeren træde ud af handlen, uden at det er en misligholdelse af aftalen.

Kontantforbuddet gælder kun for virksomheder, der ikke er omfattet af hvidvasklovens øvrige regler, da sådanne virksomheder allerede er omfattet lovens regler om indberetning.

Sådan finder I ud af, hvornår forbuddet er overtrådt

Når en kunde køber flere varer eller ydelser, lægges der vægt på, om købet sker ved et eller flere besøg hos virksomheden. Hvis kunden eksempelvis kommer tilbage til virksomheden senere samme dag, uden at have en aftale med virksomheden om det og køber flere varer, anses det for at være en ny handel. Beløbsgrænsen for en ny kontantbetaling vil altså igen være under 20.000 kr.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at kontantforbuddet også gælder, selvom betalingen er delt op i flere mindre betalinger fra samme kunde.

Hvad sker der hvis I overtræder forbuddet?

I tilfælde af overtrædelser, kan virksomheden blive straffet med bøde. Den gennemsnitlige bødestørrelse for overtrædelse af kontantforbuddet er for virksomheder 17.000 kr. Bødeudmålingen består mindst af 10.000 kr. for virksomheder og ellers er det som udgangspunkt fastsat til at være 25% af de beløb, der overstiger beløbsgrænsen.

Hvis man har mistanke om overtrædelse af forbuddet, kan man underrette Hvidvasksekretariatet. Hvis sekretariatet finder underretningen begrundet, sender sekretariatet sagen videre til Statsadvokaten For Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som kan efterforske sagen og anlægge sag.

IUNO mener

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan man undgår at overtræde kontantforbuddet, så man ikke risikerer at medvirke til hvidvask og undgår at få en bøde.

IUNO anbefaler, at virksomheder har en fast intern politik, der sikrer, at de ikke modtager kontante betalinger for 20.000 kr. eller mere. Politikken kan med fordel indeholde regler om, at man ikke må modtage betalinger fra den samme kunde, der til sammen overstiger 19.999 kr., hvis betalingerne modtages inden for en kortere periode.

Vær opmærksom på, at forbuddet gælder betalinger på 20.000 kr. eller derover. En betaling på 20.000 kr. i kontanter, vil derfor være en overtrædelse af forbuddet.

[Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven og forskellige andre love af 1. juli 2021 (Øget investorbeskyttelse ved grænseoverskridende markedsføring af investeringer og styrket tilsyn med aktører på det digitale marked for finansielle ydelser m.v.) (retsinformation.dk)]

Folketinget besluttede at sænke kontantforbuddet, så det fremover bliver sværere at hvidvaske penge. Ændringen af kontantforbuddet er sket, fordi Hvidvasksekretariatet har vurderet, at en stor andel af kontante betalinger sker med sorte penge. Forbuddet betyder eksempelvis, at en kontantbetaling på 20.000 kr. eller derover ikke længere er lovligt ved køb af en brugt bil, kunstværker og lignende.

Hvis en kunde nægter at betale et beløb på 20.000 kr. eller derover ved bankoverførsel, korttransaktion eller tilsvarende betalingsmetode, kan sælgeren træde ud af handlen, uden at det er en misligholdelse af aftalen.

Kontantforbuddet gælder kun for virksomheder, der ikke er omfattet af hvidvasklovens øvrige regler, da sådanne virksomheder allerede er omfattet lovens regler om indberetning.

Sådan finder I ud af, hvornår forbuddet er overtrådt

Når en kunde køber flere varer eller ydelser, lægges der vægt på, om købet sker ved et eller flere besøg hos virksomheden. Hvis kunden eksempelvis kommer tilbage til virksomheden senere samme dag, uden at have en aftale med virksomheden om det og køber flere varer, anses det for at være en ny handel. Beløbsgrænsen for en ny kontantbetaling vil altså igen være under 20.000 kr.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at kontantforbuddet også gælder, selvom betalingen er delt op i flere mindre betalinger fra samme kunde.

Hvad sker der hvis I overtræder forbuddet?

I tilfælde af overtrædelser, kan virksomheden blive straffet med bøde. Den gennemsnitlige bødestørrelse for overtrædelse af kontantforbuddet er for virksomheder 17.000 kr. Bødeudmålingen består mindst af 10.000 kr. for virksomheder og ellers er det som udgangspunkt fastsat til at være 25% af de beløb, der overstiger beløbsgrænsen.

Hvis man har mistanke om overtrædelse af forbuddet, kan man underrette Hvidvasksekretariatet. Hvis sekretariatet finder underretningen begrundet, sender sekretariatet sagen videre til Statsadvokaten For Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som kan efterforske sagen og anlægge sag.

IUNO mener

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan man undgår at overtræde kontantforbuddet, så man ikke risikerer at medvirke til hvidvask og undgår at få en bøde.

IUNO anbefaler, at virksomheder har en fast intern politik, der sikrer, at de ikke modtager kontante betalinger for 20.000 kr. eller mere. Politikken kan med fordel indeholde regler om, at man ikke må modtage betalinger fra den samme kunde, der til sammen overstiger 19.999 kr., hvis betalingerne modtages inden for en kortere periode.

Vær opmærksom på, at forbuddet gælder betalinger på 20.000 kr. eller derover. En betaling på 20.000 kr. i kontanter, vil derfor være en overtrædelse af forbuddet.

[Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven og forskellige andre love af 1. juli 2021 (Øget investorbeskyttelse ved grænseoverskridende markedsføring af investeringer og styrket tilsyn med aktører på det digitale marked for finansielle ydelser m.v.) (retsinformation.dk)]

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura Corporate Teknologi

2. november 2021

Fælles whistleblowerordninger i internationale koncerner

logo
HR-jura Corporate Teknologi

29. oktober 2021

Whistleblowerordninger i kommuner og offentlige virksomheder

logo
HR-jura Corporate Teknologi

22. oktober 2021

Ny vejledning om whistleblowerordninger

logo
Corporate

13. oktober 2021

Genoptag jeres iværksætterselskab, hvis det er sendt til tvangsopløsning

logo
Corporate

28. september 2021

Iværksætterselskabet bliver afskaffet – sådan lukker I jeres

logo
Corporate

15. september 2021

Iværksætterselskabet bliver afskaffet – sådan omdanner I jeres

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Lucca

Powers Bates

Senior juridisk assistent

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfuldmægtig

Pernille

Skall Søby Nielsen

Juridisk assistent

Signe

Kræmer Pedersen

Senior juridisk assistent

Victoria

Valentin Olsen

Junior juridisk assistent