DA
Corporate

Sådan undgår du ulovlige aktionærlån

logo
Juranyt
calendar 15. december 2021
globus Danmark

For at et selskab lovligt kan låne penge til aktionærer, anpartshavere, medlemmer af bestyrelsen eller andre personer med tæt tilknytning til selskabet, skal en række betingelser være opfyldt. Hvis ikke risikerer man at få en bøde, og at lånet skal betales tilbage straks. I dette nyhedsbrev giver IUNO et overblik over, hvordan du undgår, at dit aktionærlån er ulovligt.

Når et selskab låner penge til eller stiller sikkerhed for en aktionær, anpartshaver, et medlem af ledelsen eller en person med tæt tilknytning til dem, kaldes det et aktionærlån. Fordi reglerne gælder for aktionærer og anpartshavere, kan et lån fra et datterselskab til selskabets moderselskab i visse tilfælde være et ulovligt aktionærlån.

Aktionærlån kaldes også kapitalejerlån, fordi reglerne også gælder for lån i eksempelvis anpartsselskaber, hvor man ikke har aktier. Derimod gælder reglerne ikke, hvis lånet er givet, eller sikkerheden er stillet af en anden juridisk enhed end et kapitalselskab.

Sådan tager du et lovligt aktionærlån

For at et aktionærlån er lovligt skal lånet:

  • Være udlånt af selskabets frie reserver
  • Ske på almindelige markedsvilkår
  • Være godkendt på en generalforsamling
  • Være ydet efter første årsrapport

Selskabets frie reserver er eksempelvis overført overskud, eller midler som ikke på anden måde er bundet gennem vedtægterne eller lovgivningen.

At lånet skal ydes på markedsvilkår betyder, at lånet er givet på samme vilkår, som man ville kunne opnå ved et lån eller sikkerhedsstillelse fra eksempelvis en bank. Det gælder eksempelvis vilkårene for renter, sikkerhedsstillelse og afdragsfrihed.

Da aktionærlån i langt de fleste tilfælde ikke overholder disse krav, begynder Erhvervsstyrelsen automatisk en kontrolsag, hvis de bliver opmærksomme på, at der er ydet et lån eller stillet sikkerhed for en person eller virksomhed, der er nærtstående til selskabet. Det er altså uanset, om lånet rent faktisk er et lovligt aktionærlån.

Hvad hvis lånet ikke er lovligt?

Hvis et aktionærlån ikke overholder betingelserne, skal det betales tilbage til selskabet sammen med en årlig rente på den forsinkelsesrente, der følger af renteloven. Derudover kan selskabet risikere at få en bøde på grund af manglende indeholdelse og indberetning af lånet, og modtageren af lånet kan i visse tilfælde også risikere at få en bøde, hvis lånet skulle have været beskattet som A-indkomst.

Et ulovligt lån skal betales tilbage straks. Erhvervsstyrelsen giver normalt en frist på seks uger til, at selskabet kan inddrive lånet og dokumentere, at lånet er betalt tilbage.

IUNO mener

Det kan svært at vurdere, hvornår et lån er givet på markedsvilkår, fordi der ikke er en objektiv standard at måle efter. Derfor kommer mange i problemer, hvis de har taget et aktionærlån uden først at undersøge markedet.

Hvis du vil undersøge, hvad der er markedsvilkår for et lån for dig, anbefaler IUNO, at du indhenter et lånetilbud fra en bank og gennemgår de vilkår, som banken tilbyder dig. Derudover kan det være en fordel at søge juridisk rådgivning for at undgå ulovlige aktionærlån. Med det udgangspunkt vil det være nemmere for dig at lave vilkårene i lånet fra dit selskab. Det er stadig vigtigt at være opmærksom på de tre andre krav, da det ikke er nok at opfylde kravet om markedsvilkår.

Når et selskab låner penge til eller stiller sikkerhed for en aktionær, anpartshaver, et medlem af ledelsen eller en person med tæt tilknytning til dem, kaldes det et aktionærlån. Fordi reglerne gælder for aktionærer og anpartshavere, kan et lån fra et datterselskab til selskabets moderselskab i visse tilfælde være et ulovligt aktionærlån.

Aktionærlån kaldes også kapitalejerlån, fordi reglerne også gælder for lån i eksempelvis anpartsselskaber, hvor man ikke har aktier. Derimod gælder reglerne ikke, hvis lånet er givet, eller sikkerheden er stillet af en anden juridisk enhed end et kapitalselskab.

Sådan tager du et lovligt aktionærlån

For at et aktionærlån er lovligt skal lånet:

  • Være udlånt af selskabets frie reserver
  • Ske på almindelige markedsvilkår
  • Være godkendt på en generalforsamling
  • Være ydet efter første årsrapport

Selskabets frie reserver er eksempelvis overført overskud, eller midler som ikke på anden måde er bundet gennem vedtægterne eller lovgivningen.

At lånet skal ydes på markedsvilkår betyder, at lånet er givet på samme vilkår, som man ville kunne opnå ved et lån eller sikkerhedsstillelse fra eksempelvis en bank. Det gælder eksempelvis vilkårene for renter, sikkerhedsstillelse og afdragsfrihed.

Da aktionærlån i langt de fleste tilfælde ikke overholder disse krav, begynder Erhvervsstyrelsen automatisk en kontrolsag, hvis de bliver opmærksomme på, at der er ydet et lån eller stillet sikkerhed for en person eller virksomhed, der er nærtstående til selskabet. Det er altså uanset, om lånet rent faktisk er et lovligt aktionærlån.

Hvad hvis lånet ikke er lovligt?

Hvis et aktionærlån ikke overholder betingelserne, skal det betales tilbage til selskabet sammen med en årlig rente på den forsinkelsesrente, der følger af renteloven. Derudover kan selskabet risikere at få en bøde på grund af manglende indeholdelse og indberetning af lånet, og modtageren af lånet kan i visse tilfælde også risikere at få en bøde, hvis lånet skulle have været beskattet som A-indkomst.

Et ulovligt lån skal betales tilbage straks. Erhvervsstyrelsen giver normalt en frist på seks uger til, at selskabet kan inddrive lånet og dokumentere, at lånet er betalt tilbage.

IUNO mener

Det kan svært at vurdere, hvornår et lån er givet på markedsvilkår, fordi der ikke er en objektiv standard at måle efter. Derfor kommer mange i problemer, hvis de har taget et aktionærlån uden først at undersøge markedet.

Hvis du vil undersøge, hvad der er markedsvilkår for et lån for dig, anbefaler IUNO, at du indhenter et lånetilbud fra en bank og gennemgår de vilkår, som banken tilbyder dig. Derudover kan det være en fordel at søge juridisk rådgivning for at undgå ulovlige aktionærlån. Med det udgangspunkt vil det være nemmere for dig at lave vilkårene i lånet fra dit selskab. Det er stadig vigtigt at være opmærksom på de tre andre krav, da det ikke er nok at opfylde kravet om markedsvilkår.

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
Corporate

4. maj 2022

Ændringer i købeloven: Fra passende til forholdsmæssigt afslag

logo
Corporate

27. april 2022

Ændringer i købeloven: Forlængelse af formodningsreglen

logo
Corporate

20. april 2022

Ændringer i købeloven: Digitalisering

logo
Corporate

23. marts 2022

Ændringer i købeloven: Garantier

logo
Corporate

22. marts 2022

Udsigt til forlænget frist for indgivelse af årsrapport

logo
Corporate

13. marts 2022

Ændringer i købeloven: Betaling med personoplysninger

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Ask

Baaner

Junior juridisk assistent

Cecilie

Marie Hoff Schmidt

Juridisk rådgiver

Fransine

Andersson

Juridisk assistent

Lucca

Powers Bates

Senior juridisk assistent

Mai

Haaning Kristensen

Junior juridisk assistent

Mathias

Ringsholm

Junior juridisk assistent

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfuldmægtig

Signe

Kræmer Pedersen

Senior juridisk assistent

Victoria

Valentin Olsen

Senior juridisk assistent