DA
Corporate

Skærpede krav for reelle ejere per 10. januar 2020

logo
Juranyt
calendar 13. november 2019
globus Danmark

Det nye år starter med en skærpelse af selskabernes pligt til at indhente, opbevare, registrere og ajourføre oplysninger om deres reelle ejere. Da de nye krav øger selskabernes risiko for tvangsopløsning, er det vigtigt allerede nu at sikre, at både de nugældende og de nye regler bliver overholdt.

Pligt til at registrere reelle ejere

Alle danske virksomheder har siden maj 2017 været forpligtet til at kortlægge og registrere deres reelle ejere i CVR-registret. Pligten til at registrere reelle ejere skete i takt med samfundets stigende fokus på bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Ved at indføre en registreringspligt er det blevet nemmere for politiet at efterforske økonomisk kriminalitet.

Vi har tidligere omtalt pligten til at registrere reelle ejere her.

Skærpede krav fra januar 2020

Den 10. januar 2020 træder der yderligere forpligtelser vedrørende reelle ejere i kraft. Som noget nyt er der indført regler, der indeholder forpligtelser for virksomhedernes ejere. Derudover får Erhvervsstyrelsen væsentligt større muligheder end hidtil for at sende virksomheder, der ikke overholder reglerne, til tvangsopløsning.

Årlig ajourføring – tydeliggjort i selskabsloven

Som led i virksomhedernes pligt til at indhente og registrere oplysninger om deres reelle ejere gælder der en pligt for virksomheder til mindst én gang årligt at sikre, om de registrerede oplysninger er korrekte. Denne pligt bliver fra nu ekspliceret i en ny bestemmelse i selskabsloven, og udvidet således at virksomheden herefter er forpligtet til på den årlige generalforsamling at fremlægge resultatet af den årlige undersøgelse af, om der er sket ændringer i de registrerede oplysninger.

For kapitalselskaber er det vigtigt at bemærke, at ajourføringspligten ikke alene gælder oplysninger om selskabets reelle ejere, men også omfatter oplysninger om selskabets ejer- og kontrolstruktur generelt.

Tvangsopløsning som sanktion

Inden de nye reglers ikrafttræden den 10. januar 2020 kan Erhvervsstyrelsen alene sende en virksomhed til tvangsopløsning, hvis denne ikke har registreret reelle ejere. Med de nye regler bliver tvangsopløsning nu også konsekvensen af en mangelfuld registrering, eller hvis virksomheden ikke opfylder opbevaringspligten eller pligten til at ajourføre oplysninger om ejerskab (se ovenfor).

Forsyningspligt

Som noget nyt pålægges enhver legal og reel ejer en forsyningspligt, der betyder, at vedkommende har pligt til at forsyne virksomheden med oplysninger om ejerforhold, således at virksomheden kan identificere sine legale og reelle ejere. Både legale og reelle ejere er således forpligtet til at give kopi af pas og sundhedskort til den virksomhed, som vedkommende er legal og/eller reel ejer af. De nye bestemmelser indeholder dog ingen sanktion for den reelle og/eller legale ejer, som ikke overholder denne forpligtelse.

Oplysninger til brug i kundekendskabsprocedure

På nuværende tidspunkt findes der ikke nogen klar bestemmelse i dansk ret, som pålægger selskaber en pligt til at give oplysninger om deres ejerforhold til andre aktører, der i medfør af hvidvaskloven udfører kundekendskabsprocedurer. En sådan pligt indføres nu i selskabsloven, og den gælder såvel for kapitalselskaber som for foreninger og fonde.

Samtidig bliver aktører, der er omfattet af hvidvaskloven, forpligtet til at indberette uoverensstemmelser i oplysninger om de reelle ejere, som de bliver bekendt med til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen har efter at have partshørt den pågældende virksomhed om uoverensstemmelsen bl.a. mulighed for at sende virksomheden til tvangsopløsning / sletning.

IUNO mener

Hos IUNO mener vi, at man som virksomhed bør være særlig opmærksom på, om man lever op til de gældende regler, samt tilpasse sine procedurer, således at man allerede nu implementerer de nye regler i sin dagligdag. Hvis du har spørgsmål til reglerne eller har brug for hjælp til at implementere nye procedurer, så tøv ikke med at tage fat i os.

Pligt til at registrere reelle ejere

Alle danske virksomheder har siden maj 2017 været forpligtet til at kortlægge og registrere deres reelle ejere i CVR-registret. Pligten til at registrere reelle ejere skete i takt med samfundets stigende fokus på bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Ved at indføre en registreringspligt er det blevet nemmere for politiet at efterforske økonomisk kriminalitet.

Vi har tidligere omtalt pligten til at registrere reelle ejere her.

Skærpede krav fra januar 2020

Den 10. januar 2020 træder der yderligere forpligtelser vedrørende reelle ejere i kraft. Som noget nyt er der indført regler, der indeholder forpligtelser for virksomhedernes ejere. Derudover får Erhvervsstyrelsen væsentligt større muligheder end hidtil for at sende virksomheder, der ikke overholder reglerne, til tvangsopløsning.

Årlig ajourføring – tydeliggjort i selskabsloven

Som led i virksomhedernes pligt til at indhente og registrere oplysninger om deres reelle ejere gælder der en pligt for virksomheder til mindst én gang årligt at sikre, om de registrerede oplysninger er korrekte. Denne pligt bliver fra nu ekspliceret i en ny bestemmelse i selskabsloven, og udvidet således at virksomheden herefter er forpligtet til på den årlige generalforsamling at fremlægge resultatet af den årlige undersøgelse af, om der er sket ændringer i de registrerede oplysninger.

For kapitalselskaber er det vigtigt at bemærke, at ajourføringspligten ikke alene gælder oplysninger om selskabets reelle ejere, men også omfatter oplysninger om selskabets ejer- og kontrolstruktur generelt.

Tvangsopløsning som sanktion

Inden de nye reglers ikrafttræden den 10. januar 2020 kan Erhvervsstyrelsen alene sende en virksomhed til tvangsopløsning, hvis denne ikke har registreret reelle ejere. Med de nye regler bliver tvangsopløsning nu også konsekvensen af en mangelfuld registrering, eller hvis virksomheden ikke opfylder opbevaringspligten eller pligten til at ajourføre oplysninger om ejerskab (se ovenfor).

Forsyningspligt

Som noget nyt pålægges enhver legal og reel ejer en forsyningspligt, der betyder, at vedkommende har pligt til at forsyne virksomheden med oplysninger om ejerforhold, således at virksomheden kan identificere sine legale og reelle ejere. Både legale og reelle ejere er således forpligtet til at give kopi af pas og sundhedskort til den virksomhed, som vedkommende er legal og/eller reel ejer af. De nye bestemmelser indeholder dog ingen sanktion for den reelle og/eller legale ejer, som ikke overholder denne forpligtelse.

Oplysninger til brug i kundekendskabsprocedure

På nuværende tidspunkt findes der ikke nogen klar bestemmelse i dansk ret, som pålægger selskaber en pligt til at give oplysninger om deres ejerforhold til andre aktører, der i medfør af hvidvaskloven udfører kundekendskabsprocedurer. En sådan pligt indføres nu i selskabsloven, og den gælder såvel for kapitalselskaber som for foreninger og fonde.

Samtidig bliver aktører, der er omfattet af hvidvaskloven, forpligtet til at indberette uoverensstemmelser i oplysninger om de reelle ejere, som de bliver bekendt med til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen har efter at have partshørt den pågældende virksomhed om uoverensstemmelsen bl.a. mulighed for at sende virksomheden til tvangsopløsning / sletning.

IUNO mener

Hos IUNO mener vi, at man som virksomhed bør være særlig opmærksom på, om man lever op til de gældende regler, samt tilpasse sine procedurer, således at man allerede nu implementerer de nye regler i sin dagligdag. Hvis du har spørgsmål til reglerne eller har brug for hjælp til at implementere nye procedurer, så tøv ikke med at tage fat i os.

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Lignende

logo
HR-jura Corporate

13. december 2022

Bestyrelseskontrakt eller ej?

logo
Corporate

4. maj 2022

Ændringer i købeloven: Fra passende til forholdsmæssigt afslag

logo
Corporate

27. april 2022

Ændringer i købeloven: Forlængelse af formodningsreglen

logo
Corporate

20. april 2022

Ændringer i købeloven: Digitalisering

logo
Corporate

23. marts 2022

Ændringer i købeloven: Garantier

logo
Corporate

22. marts 2022

Udsigt til forlænget frist for indgivelse af årsrapport

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Caroline

Bruun Ibsen

Senior juridisk rådgiver

Josephine

Gerner Amaloo

Juridisk assistent

Karoline

Skak Kristensen

Juridisk assistent

Mai

Haaning Kristensen

Juridisk assistent

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokat