DA
Corporate

Støtteordninger til corona-ramte virksomheder

logo
Juranyt
calendar 30. marts 2020
globus Danmark

Den danske regering har præsenteret et udvalg af hjælpepakker, som skal holde hånden under de virksomheder, hvis omsætning næsten er gået i stå efter udbruddet af coronavirus i Danmark.

Kompensation for faste udgifter

Blandt andre tiltag, er det blevet meldt ud af den danske regering, at virksomheder som har en nedgang i deres omsætning på over 40% vil være berettigede til at få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode på tre måneder mellem den 9. marts 2020 og den 9. juni 2020. Alt afhængig af virksomhedens omsætningsnedgang, vil denne være berettiget til at få godtgjort mellem 25% og 80% af virksomhedens faste udgifter.

Aktstykke om midlertidig kompensationsordning for virksomheders faste udgifter i 2020 som følge af coronavirus blev tiltrådt af Finansudvalget den 27. marts 2020. Dog er aktstykket endnu ikke en del af dansk lovgivning, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for danske virksomheder at søge om kompensation for faste udgifter.

Kompensationsordning for omsætningstab

Små selvstændige virksomheder med ikke mere end ti fuldtidsansatte, og som har en omsætningsnedgang på over 40%, kan blive kompenseret for deres omsætningsnedgang med op til 75%, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Kompensationen vil blive udbetalt til deltagere i virksomheden, hvis ejerandel er minimum 25%. Det er et krav at virksomheden forinden coronakrisen havde en omsætning på 10.000 kr. om måneden i snit. Virksomheden vil udelukkende blive kompenseret i en periode på tre måneder fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020.

Aktstykke om kompensationsordning for selvstændige, freelancere m.v. som oplever et omsætnings- eller B-indkomstfald på minimum 30 pct. som følge af coronavirus blev tiltrådt af Finansudvalget den 27. marts 2020. Dog er aktstykket endnu ikke en del af dansk lovgivning, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for danske virksomheder at søge om kompensation for omsætningstab.

De tre kompensationsordninger som indtil videre er blevet vedtaget af den danske regering (lønkompensationsordningen, kompensation for faste udgifter samt kompensation til selvstændige virksomheder) kan kombineres – og det er dermed muligt at få kompensation under alle tre ordninger samtidig, såfremt betingelserne under hver ordning er opfyldt. Dog er det ikke muligt at blive kompenseret for det samme tab mere end én gang.

Kompensation for aflyste eller udsatte arrangementer

Arrangører af større arrangementer, som fulgte statsministerens opfordring til at aflyse eller udskyde deres planlagte arrangementer for mere end 1.000 deltagere eller, hvor arrangementet var målrettet de særlige risikogrupper, for mere end 500 mennesker, er berettiget til at søge kompensation for økonomiske tab, som påviseligt at knyttet til aflysningen/ændringen. Udbetaling af kompensation sker på baggrund af en opgørelse af arrangementets underskud, som baserer sig på arrangementets indtægter fra bl.a. salg af billetter og sponsorater samt udgifter til bl.a. indkøb af mad, merchandise og honorarer til kunstnere.  

SKAT: udskydelse af betalingsfrister

I et forsøg på at holde hånden under dansk erhvervsliv og lette presset på danske virksomheders likviditet, har den danske regering vedtaget et lovforslag, som udsætter virksomheders betalingsfrist for indeholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, B-skat samt indberetning og afregning af moms.

Først og fremmest vil indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for alle virksomheder udskydes med fire måneder. Ifølge lovforslaget vil angivelse og afregning af moms for månedsafregnende virksomheder blive udskudt med to måneder, således at indberetning og afregning af moms for marts måned vil blive udskudt til maj. Tilsvarende vil moms, som skal angives og afregnes i april blive udskudt til juni. For kvartalsafregnende virksomheder vil angivelse og afregning af moms blive udskudt med tre måneder. Ligeledes vil angivelse og afregning af moms for halvårsafregnende virksomheder blive udskudt med seks måneder. Ifølge lovforslaget skal små selvstændige erhvervsdrivende ikke betale B-skat for april og maj måned. I stedet bliver april måneds B-skatterater udskudt til den 20. juni 2020.

Statsgaranterede låneordninger 

Endvidere bliver det muligt for virksomheder, der som følge af spredningen af coronavirus har et omsætningstab på minimum 30%, at optage et statsgaranteret lån. Garantiordningen vil dække op til 70% af nye driftslån. Låneordningen gælder både små- og mellemstore virksomheder samt større virksomheder. Lånebetingelserne vil afhænge af virksomhedens størrelser.  

Andre ordninger

Udover de generelle støtteordninger, har regeringen introduceret en række støtteordninger der skal hjælpe virksomheder med at dække omkostninger til de ansatte. Du kan læse mere om disse støtteordninger her.

Kompensation for faste udgifter

Blandt andre tiltag, er det blevet meldt ud af den danske regering, at virksomheder som har en nedgang i deres omsætning på over 40% vil være berettigede til at få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode på tre måneder mellem den 9. marts 2020 og den 9. juni 2020. Alt afhængig af virksomhedens omsætningsnedgang, vil denne være berettiget til at få godtgjort mellem 25% og 80% af virksomhedens faste udgifter.

Aktstykke om midlertidig kompensationsordning for virksomheders faste udgifter i 2020 som følge af coronavirus blev tiltrådt af Finansudvalget den 27. marts 2020. Dog er aktstykket endnu ikke en del af dansk lovgivning, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for danske virksomheder at søge om kompensation for faste udgifter.

Kompensationsordning for omsætningstab

Små selvstændige virksomheder med ikke mere end ti fuldtidsansatte, og som har en omsætningsnedgang på over 40%, kan blive kompenseret for deres omsætningsnedgang med op til 75%, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Kompensationen vil blive udbetalt til deltagere i virksomheden, hvis ejerandel er minimum 25%. Det er et krav at virksomheden forinden coronakrisen havde en omsætning på 10.000 kr. om måneden i snit. Virksomheden vil udelukkende blive kompenseret i en periode på tre måneder fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020.

Aktstykke om kompensationsordning for selvstændige, freelancere m.v. som oplever et omsætnings- eller B-indkomstfald på minimum 30 pct. som følge af coronavirus blev tiltrådt af Finansudvalget den 27. marts 2020. Dog er aktstykket endnu ikke en del af dansk lovgivning, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for danske virksomheder at søge om kompensation for omsætningstab.

De tre kompensationsordninger som indtil videre er blevet vedtaget af den danske regering (lønkompensationsordningen, kompensation for faste udgifter samt kompensation til selvstændige virksomheder) kan kombineres – og det er dermed muligt at få kompensation under alle tre ordninger samtidig, såfremt betingelserne under hver ordning er opfyldt. Dog er det ikke muligt at blive kompenseret for det samme tab mere end én gang.

Kompensation for aflyste eller udsatte arrangementer

Arrangører af større arrangementer, som fulgte statsministerens opfordring til at aflyse eller udskyde deres planlagte arrangementer for mere end 1.000 deltagere eller, hvor arrangementet var målrettet de særlige risikogrupper, for mere end 500 mennesker, er berettiget til at søge kompensation for økonomiske tab, som påviseligt at knyttet til aflysningen/ændringen. Udbetaling af kompensation sker på baggrund af en opgørelse af arrangementets underskud, som baserer sig på arrangementets indtægter fra bl.a. salg af billetter og sponsorater samt udgifter til bl.a. indkøb af mad, merchandise og honorarer til kunstnere.  

SKAT: udskydelse af betalingsfrister

I et forsøg på at holde hånden under dansk erhvervsliv og lette presset på danske virksomheders likviditet, har den danske regering vedtaget et lovforslag, som udsætter virksomheders betalingsfrist for indeholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, B-skat samt indberetning og afregning af moms.

Først og fremmest vil indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for alle virksomheder udskydes med fire måneder. Ifølge lovforslaget vil angivelse og afregning af moms for månedsafregnende virksomheder blive udskudt med to måneder, således at indberetning og afregning af moms for marts måned vil blive udskudt til maj. Tilsvarende vil moms, som skal angives og afregnes i april blive udskudt til juni. For kvartalsafregnende virksomheder vil angivelse og afregning af moms blive udskudt med tre måneder. Ligeledes vil angivelse og afregning af moms for halvårsafregnende virksomheder blive udskudt med seks måneder. Ifølge lovforslaget skal små selvstændige erhvervsdrivende ikke betale B-skat for april og maj måned. I stedet bliver april måneds B-skatterater udskudt til den 20. juni 2020.

Statsgaranterede låneordninger 

Endvidere bliver det muligt for virksomheder, der som følge af spredningen af coronavirus har et omsætningstab på minimum 30%, at optage et statsgaranteret lån. Garantiordningen vil dække op til 70% af nye driftslån. Låneordningen gælder både små- og mellemstore virksomheder samt større virksomheder. Lånebetingelserne vil afhænge af virksomhedens størrelser.  

Andre ordninger

Udover de generelle støtteordninger, har regeringen introduceret en række støtteordninger der skal hjælpe virksomheder med at dække omkostninger til de ansatte. Du kan læse mere om disse støtteordninger her.

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Anders

Etgen Reitz

Partner

Lignende

logo
Corporate

24. november 2021

Nu må virksomheder ikke modtage kontantbetalinger for over 20.000 kr.

logo
HR-jura Corporate Teknologi

2. november 2021

Fælles whistleblowerordninger i internationale koncerner

logo
HR-jura Corporate Teknologi

29. oktober 2021

Whistleblowerordninger i kommuner og offentlige virksomheder

logo
HR-jura Corporate Teknologi

22. oktober 2021

Ny vejledning om whistleblowerordninger

logo
Corporate

13. oktober 2021

Genoptag jeres iværksætterselskab, hvis det er sendt til tvangsopløsning

logo
Corporate

28. september 2021

Iværksætterselskabet bliver afskaffet – sådan lukker I jeres

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Lucca

Powers Bates

Senior juridisk assistent

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfuldmægtig

Pernille

Skall Søby Nielsen

Juridisk assistent

Signe

Kræmer Pedersen

Senior juridisk assistent

Victoria

Valentin Olsen

Junior juridisk assistent