DA
HR-jura

Overblik: Regeringens hjælpepakke til corona-ramte virksomheder og medarbejdere

logo
Juranyt
calendar 18. marts 2020
globus Danmark

Udbruddet af coronavirus har allerede nu medført store økonomiske konsekvenser, der har og fortsat vil medføre markante fald i omsætningen og et stort antal afskedigelser. For at afbøde de store økonomiske konsekvenser af den ekstraordinære situation på arbejdsmarkedet har regeringen i samarbejde med arbejdsmarkedets parter fremsat flere tiltag, der skal forsøge at redde luknings- og fyringstruede virksomheder og medarbejdere.

I takt med at udbruddet af coronavirus (COVID-19) fortsætter i Danmark og resten af verden, har regeringen fremlagt en række tiltag. Regeringens hjælpepakke er et forsøg på at sikre, at danske virksomheder og medarbejdere rammes i mindst muligt omfang af de økonomiske konsekvenser, der i øjeblikket udløses af den fortsatte udbredelse af den smitsomme sygdom. Vi ser nærmere på de forskellige tiltag her:   

Trepartsaftale: Lønkompensationsordning

Sammen med arbejdsmarkedets parter har regeringen indført en midlertidig lønkompensationsordning. Lønkompensationsordningen gælder for virksomheder, der er ekstraordinært hårdt ramt økonomisk som følge af udbruddet, og som står overfor at skulle fyre mindst 30 % af sine ansatte eller mere end 50 medarbejdere. I modsætning til andre ordninger indeholder aftalen ikke krav, om at ordningen skal indføres ved kollektiv overenskomst eller kollektiv aftale. Det forventes, at ordningen vil tilrettes, sådan at særlige vilkår vil gælde for ansatte i hotel- og restaurationsbranchen. Læs mere om, hvorvidt din virksomhed kan få fordel af ordningen her.

Refusion fra første sygedag, når sygdom eller karantæne skyldes coronavirus 

Med vedtagelse af et nyt lovforslag i dag har regeringen besluttet, at den normale arbejdsgiverperiode på 30 dage suspenderes, når medarbejderen er syg af coronavirus eller sat i karantæne af sundhedsmyndighederne. For at kunne drage fordel af ordningen skal virksomheder sikre sig dokumentation for medarbejderens sygdom i form af en tro- og love erklæring, på at den pågældende har en realistisk formodning om, at der er tale om coronavirus. Virksomheden skal samtidig ansøge om refusion som sædvanlig. Ordningen vil gælde frem til den 1. januar 2021.

Mere fleksibilitet for aftaler om arbejdsfordeling

Regeringen har desuden besluttet at gøre arbejdsfordelingsordningen mere fleksibel, så virksomheder hurtigere kan tilpasse sig den aktuelle situation og dermed undgå afskedigelser. Reglerne ændres dermed, så arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart ordningen er anmeldt til jobcentret. Samtidig betyder den øgede fleksibilitet, at virksomheder kan skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i ordningen er afsluttet, så tilpasninger til produktion kan ske hurtigere.

Andre ordninger

Udover ordningerne som skal dække omkostningerne til de ansatte, har regeringen indført en række tiltag som hjælp til virksomhedernes andre omkostninger, herunder:

  • Udskudte betalingsfrister for moms, arbejdsmarkedsbidrag, A-indkomst og B-indkomst
  • Lån fra banker og institutioner
  • Nye garantiordninger
  • Lønkompensation til selvstændige
  • Kompensation til mindre og mellemstore virksomheder for omsætningstab

Mange af disse ordninger har ikke direkte betydning for virksomhedens omkostninger til de ansatte, men bør selvfølgelig indgå i virksomhedernes samlede overvejelser i forhold til mulighederne for støtte.

Andre ordninger

Du kan læse mere om de andre støtteordninger fra statens side her.

IUNO mener

Vi befinder os i en ekstraordinær situation for arbejdsmarkedet uden fortilfælde. Samtidig skal forretningen fortsætte så normalt som muligt. IUNO anbefaler, at virksomheder sætter sig godt ind i, hvilke af regeringens nye tiltag der kan afbøde de økonomiske konsekvenser for jeres virksomhed. Vi står altid klar til at hjælpe din virksomhed med at komme bedst muligt igennem denne svære tid.

[L 134 ”Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms m.v.” 1. behandlet 13. marts 2020 og L 135 ”Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge” 1. behandlet 13. marts 2020]

I takt med at udbruddet af coronavirus (COVID-19) fortsætter i Danmark og resten af verden, har regeringen fremlagt en række tiltag. Regeringens hjælpepakke er et forsøg på at sikre, at danske virksomheder og medarbejdere rammes i mindst muligt omfang af de økonomiske konsekvenser, der i øjeblikket udløses af den fortsatte udbredelse af den smitsomme sygdom. Vi ser nærmere på de forskellige tiltag her:   

Trepartsaftale: Lønkompensationsordning

Sammen med arbejdsmarkedets parter har regeringen indført en midlertidig lønkompensationsordning. Lønkompensationsordningen gælder for virksomheder, der er ekstraordinært hårdt ramt økonomisk som følge af udbruddet, og som står overfor at skulle fyre mindst 30 % af sine ansatte eller mere end 50 medarbejdere. I modsætning til andre ordninger indeholder aftalen ikke krav, om at ordningen skal indføres ved kollektiv overenskomst eller kollektiv aftale. Det forventes, at ordningen vil tilrettes, sådan at særlige vilkår vil gælde for ansatte i hotel- og restaurationsbranchen. Læs mere om, hvorvidt din virksomhed kan få fordel af ordningen her.

Refusion fra første sygedag, når sygdom eller karantæne skyldes coronavirus 

Med vedtagelse af et nyt lovforslag i dag har regeringen besluttet, at den normale arbejdsgiverperiode på 30 dage suspenderes, når medarbejderen er syg af coronavirus eller sat i karantæne af sundhedsmyndighederne. For at kunne drage fordel af ordningen skal virksomheder sikre sig dokumentation for medarbejderens sygdom i form af en tro- og love erklæring, på at den pågældende har en realistisk formodning om, at der er tale om coronavirus. Virksomheden skal samtidig ansøge om refusion som sædvanlig. Ordningen vil gælde frem til den 1. januar 2021.

Mere fleksibilitet for aftaler om arbejdsfordeling

Regeringen har desuden besluttet at gøre arbejdsfordelingsordningen mere fleksibel, så virksomheder hurtigere kan tilpasse sig den aktuelle situation og dermed undgå afskedigelser. Reglerne ændres dermed, så arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart ordningen er anmeldt til jobcentret. Samtidig betyder den øgede fleksibilitet, at virksomheder kan skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i ordningen er afsluttet, så tilpasninger til produktion kan ske hurtigere.

Andre ordninger

Udover ordningerne som skal dække omkostningerne til de ansatte, har regeringen indført en række tiltag som hjælp til virksomhedernes andre omkostninger, herunder:

  • Udskudte betalingsfrister for moms, arbejdsmarkedsbidrag, A-indkomst og B-indkomst
  • Lån fra banker og institutioner
  • Nye garantiordninger
  • Lønkompensation til selvstændige
  • Kompensation til mindre og mellemstore virksomheder for omsætningstab

Mange af disse ordninger har ikke direkte betydning for virksomhedens omkostninger til de ansatte, men bør selvfølgelig indgå i virksomhedernes samlede overvejelser i forhold til mulighederne for støtte.

Andre ordninger

Du kan læse mere om de andre støtteordninger fra statens side her.

IUNO mener

Vi befinder os i en ekstraordinær situation for arbejdsmarkedet uden fortilfælde. Samtidig skal forretningen fortsætte så normalt som muligt. IUNO anbefaler, at virksomheder sætter sig godt ind i, hvilke af regeringens nye tiltag der kan afbøde de økonomiske konsekvenser for jeres virksomhed. Vi står altid klar til at hjælpe din virksomhed med at komme bedst muligt igennem denne svære tid.

[L 134 ”Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms m.v.” 1. behandlet 13. marts 2020 og L 135 ”Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge” 1. behandlet 13. marts 2020]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

23. januar 2022

EU-Kommissionen: Nye regler om platformsarbejde på vej

logo
HR-jura

16. januar 2022

Forkert arbejdstid i ansættelseskontrakt udløste kompensation

logo
HR-jura

9. januar 2022

Nyt lovforslag er fremsat om øremærket barsel

logo
HR-jura

19. december 2021

Lovligt at bortvise medarbejder, som gik i vrede

logo
HR-jura

10. december 2021

Nyt lovforslag skal hjælpe virksomheder med hjemsendte medarbejdere

logo
Litigation HR-jura

9. december 2021

Virksomheder har pligt til at forebygge stor arbejdsmængde og tidspres

Holdet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk assistent

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikationsassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Kommunikationsassistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Mathilde

Baudry

Kommunikationsassistent

Nora

Tägtgård Coter

Senior juridisk assistent

Salam

S. A. Al-Khafaji

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner