DA
HR-jura

PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret

logo
Juranyt
calendar 12. april 2024
globus Danmark

En PTSD-ramt politibetjent kunne godt få udbetalt et forskud på sit sikre erhvervsevnetab, selvom han modtog ledighedsydelse på afgørelsestidspunktet. AES’ tidligere afvisninger i lignende sager var derfor forkerte. Dommen kan betyde, at AES’ tidligere afvisninger af forskud på erhvervsevnestab skal genoptages.

En politibetjent blev i 2011 opsagt på grund af sine psykiske gener. Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (”AES”)) anerkendte sygdommen som en arbejdsskade i form af PTSD. Han blev bevilliget fleksjob i 2012.

I 2018 og 2019 anmodede politibetjenten AES om at fastsætte hans sikre erhvervsevnetab til mindst 15 % og udbetale forskud på erstatning for den del af sit erhvervsevnetab, der endeligt kunne opgøres. På det tidspunkt modtog han ledighedsydelse.

AES afslog politibetjentens anmodninger, fordi han modtog ledighedsydelse.

Højesteret kom frem til, at arbejdsskadesikringsloven ikke stod i vejen for, at politibetjenten kunne få udbetalt forskud på erstatning for sit erhvervsevnetab, selvom han modtog ledighedsydelse.

AES skulle derfor behandle sagen igen.

IUNO mener

AES har siden ændringen af arbejdsskadesikringsloven i 2006 været af den opfattelse, at personer, der modtager ledighedsydelse ikke kan få forskud på erstatning for erhvervsevnetab. Denne praksis har Højesteret nu tilsidesat.

IUNO anbefaler, at virksomheder og forsikringsselskaber er opmærksomme på, at tidligere afgørelser fra AES forventes at blive genoptaget. Det drejer sig om de afgørelser, hvor en medarbejder på ledighedsydelse har fået afslag på en anmodning om forskud på erstatning for erhvervsevnetab.

[Højesterets dom af 19. marts 2024 i sag BS-18913/2023-HJR]

En politibetjent blev i 2011 opsagt på grund af sine psykiske gener. Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (”AES”)) anerkendte sygdommen som en arbejdsskade i form af PTSD. Han blev bevilliget fleksjob i 2012.

I 2018 og 2019 anmodede politibetjenten AES om at fastsætte hans sikre erhvervsevnetab til mindst 15 % og udbetale forskud på erstatning for den del af sit erhvervsevnetab, der endeligt kunne opgøres. På det tidspunkt modtog han ledighedsydelse.

AES afslog politibetjentens anmodninger, fordi han modtog ledighedsydelse.

Højesteret kom frem til, at arbejdsskadesikringsloven ikke stod i vejen for, at politibetjenten kunne få udbetalt forskud på erstatning for sit erhvervsevnetab, selvom han modtog ledighedsydelse.

AES skulle derfor behandle sagen igen.

IUNO mener

AES har siden ændringen af arbejdsskadesikringsloven i 2006 været af den opfattelse, at personer, der modtager ledighedsydelse ikke kan få forskud på erstatning for erhvervsevnetab. Denne praksis har Højesteret nu tilsidesat.

IUNO anbefaler, at virksomheder og forsikringsselskaber er opmærksomme på, at tidligere afgørelser fra AES forventes at blive genoptaget. Det drejer sig om de afgørelser, hvor en medarbejder på ledighedsydelse har fået afslag på en anmodning om forskud på erstatning for erhvervsevnetab.

[Højesterets dom af 19. marts 2024 i sag BS-18913/2023-HJR]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

22. maj 2024

Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej

logo
HR-jura

17. maj 2024

Vegansk ret på menuen

logo
HR-jura

10. maj 2024

Dobbeltagent kunne ikke bortvises

logo
HR-jura

10. maj 2024

Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning

logo
HR-jura

3. maj 2024

Perlekæder i arbejdstid førte til strid

logo
HR-jura

25. april 2024

Undtagelser til arbejdstidsreglerne sendt i høring

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner