DA
HR-jura

Kommune var for langsom

logo
Juranyt
calendar 13. juni 2024
globus Danmark

En kommune kunne ikke klage over en afgørelse om varigt mén, der var truffet for cirka 10 år tiden. Højesteret kom frem til, at kommunen havde været for passiv. Det skyldtes blandt andet, at kommunen var blevet mindet om afgørelsen og havde udbetalt godtgørelse for det varige mén.

På vej til et kursus i 2008 var en medarbejder med i et færdselsuheld, hvor hun fik en arbejdsskade. Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (”AES”)) fastsatte i januar 2010 medarbejderens varige mén til 20 %. Kommunen udbetalte godtgørelse til medarbejderen for det varige mén.

Efterfølgende tog AES og Ankestyrelsen stilling til medarbejderens tab af erhvervsevne i en række afgørelser. I afgørelserne blev det varige mén på 20 % nævnt flere gange. I september 2019 traf AES endelig afgørelse om medarbejderens erhvervsevnetab.

I marts 2020 klagede kommunen til domstolene over AES’ afgørelser om varigt mén og erhvervsevnetab. Højesteret skulle kun tage stilling til, om kommunen havde klaget for sent over AES’ afgørelse fra januar 2010 om varigt mén.

Højesteret kom frem til, at kommunen havde været for passiv, og at klagen 10 år efter derfor var for sen. Retten lagde vægt på, at kommunen i løbet af de 10 år gentagne gange var blevet mindet om afgørelsen, og at kommunen havde udbetalt godtgørelse for det varige mén uden at klage over afgørelsen. 

IUNO mener

Højesterets afgørelse viser, at forsikringsselskaber skal klage over AES’ afgørelser inden for en rimelig tid. Det gælder også, selvom andre dele af arbejdsskadesagen stadig behandles.

IUNO anbefaler, at forsikringsselskaber er opmærksomme på at klage over afgørelser truffet af AES, inden der indtræder passivitet. Det gælder særligt, hvis de er blevet mindet om afgørelsen og har udbetalt godtgørelse til medarbejderen i overensstemmelse med afgørelsen.

[Højesterets dom af 3. april 2024 i sag BS-31168/2023-HJR]

På vej til et kursus i 2008 var en medarbejder med i et færdselsuheld, hvor hun fik en arbejdsskade. Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (”AES”)) fastsatte i januar 2010 medarbejderens varige mén til 20 %. Kommunen udbetalte godtgørelse til medarbejderen for det varige mén.

Efterfølgende tog AES og Ankestyrelsen stilling til medarbejderens tab af erhvervsevne i en række afgørelser. I afgørelserne blev det varige mén på 20 % nævnt flere gange. I september 2019 traf AES endelig afgørelse om medarbejderens erhvervsevnetab.

I marts 2020 klagede kommunen til domstolene over AES’ afgørelser om varigt mén og erhvervsevnetab. Højesteret skulle kun tage stilling til, om kommunen havde klaget for sent over AES’ afgørelse fra januar 2010 om varigt mén.

Højesteret kom frem til, at kommunen havde været for passiv, og at klagen 10 år efter derfor var for sen. Retten lagde vægt på, at kommunen i løbet af de 10 år gentagne gange var blevet mindet om afgørelsen, og at kommunen havde udbetalt godtgørelse for det varige mén uden at klage over afgørelsen. 

IUNO mener

Højesterets afgørelse viser, at forsikringsselskaber skal klage over AES’ afgørelser inden for en rimelig tid. Det gælder også, selvom andre dele af arbejdsskadesagen stadig behandles.

IUNO anbefaler, at forsikringsselskaber er opmærksomme på at klage over afgørelser truffet af AES, inden der indtræder passivitet. Det gælder særligt, hvis de er blevet mindet om afgørelsen og har udbetalt godtgørelse til medarbejderen i overensstemmelse med afgørelsen.

[Højesterets dom af 3. april 2024 i sag BS-31168/2023-HJR]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

18. juni 2024

Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget

logo
HR-jura

14. juni 2024

Lige rettigheder til vikarer på overenskomst

logo
HR-jura

7. juni 2024

Fritstillet og velstillet

logo
HR-jura

2. juni 2024

Mor er den bedste i verden

logo
HR-jura

23. maj 2024

”Træls” arbejde i sjakket

logo
HR-jura

22. maj 2024

Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner