DA
HR-jura

Mor er den bedste i verden

logo
Juranyt
calendar 2. juni 2024
globus Danmark

En mandlig medarbejder blev ikke forskelsbehandlet på grund af sit køn, selvom han havde ret til færre ugers betalt barsel end sine kvindelige kollegaer. Det har Ligebehandlingsnævnet netop slået fast i en ny afgørelse.

En mandlig medarbejder havde holdt 38 ugers barsel, hvoraf 15 uger var med fuld løn. Da han kom tilbage fra barsel, fandt han ud af, at hans kvindelige kollegaer havde ret til mindst 34 ugers barsel med fuld løn – det vil sige 19 uger mere end ham.

Sagen bryder dermed med Ligebehandlingsnævnets tidligere praksis. Hertil kommer, at der med de nye barselsregler fra 1. juli 2022 blev indført ligestilling på barselsområdet. Med de nye regler fik begge forældre ret til 24 ugers barsel, hvoraf ni af ugerne blev øremærket til hver forælder. Det har vi tidligere skrevet om her.

Den biologiske forskel  

Det er accepteret i praksis – både i Danmark og på EU-niveau – at virksomheder kan give flere ugers betalt barsel til de kvindelige medarbejdere end de mandlige medarbejdere under barselsorloven (tidligere 14 uger efter fødsel, nu 10 uger), for at beskytte de kvindelige medarbejdere i forbindelse med graviditet og fødsel. Vi har tidligere skrevet om det her.

Omvendt er det også slået fast, at virksomheder ikke kan forskelsbehandle under den efterfølgende periode med forældreorlov, hvor der ikke er samme hensyn at tage til de kvindelige medarbejdere. Det har vi skrevet mere om her.

Med de nye barselsregler har mandlige medarbejdere fået mere forældreorlov end de kvindelige medarbejdere. Reglerne er indført for at ligestille kønnene totalt set, men det er uklart, om virksomheder fortsat må give mandlige og kvindelige medarbejdere samme antal ugers betalt forældreorlov, samtidig med at kvindelige medarbejdere får betalt barselsorlov.

IUNO mener

Afgørelsen er et brud med Ligebehandlingsnævnets tidligere praksis, fordi den accepterer en forskelsbehandling af de mandlige medarbejdere udover de 14 uger, som skal beskytte kvinden i forbindelse med graviditet og fødsel. Vi mener, at Ligebehandlingsnævnets afgørelse er forkert på det punkt.

Det er derfor stadig uafklaret, om virksomheder må forskelsbehandle medarbejderne ved at give kvindelige medarbejdere betalt barselsorlov og begge medarbejdere samme mængde betalt forældreorlov.

IUNO mener, at virksomheder må træffe et aktivt valg, indtil der foreligger klare regler på området. Virksomheden må vælge, om de ønsker et ligestille kønnene når det gælder betalt barsel, eller om de vil tilgodese de kvindelige medarbejdere med flere ugers betalt barsel af hensyn til graviditet og fødsel.

[Ligebehandlingsnævnets afgørelse i KEN .12nr. 9245 af 4. marts 2024]

En mandlig medarbejder havde holdt 38 ugers barsel, hvoraf 15 uger var med fuld løn. Da han kom tilbage fra barsel, fandt han ud af, at hans kvindelige kollegaer havde ret til mindst 34 ugers barsel med fuld løn – det vil sige 19 uger mere end ham.

Sagen bryder dermed med Ligebehandlingsnævnets tidligere praksis. Hertil kommer, at der med de nye barselsregler fra 1. juli 2022 blev indført ligestilling på barselsområdet. Med de nye regler fik begge forældre ret til 24 ugers barsel, hvoraf ni af ugerne blev øremærket til hver forælder. Det har vi tidligere skrevet om her.

Den biologiske forskel  

Det er accepteret i praksis – både i Danmark og på EU-niveau – at virksomheder kan give flere ugers betalt barsel til de kvindelige medarbejdere end de mandlige medarbejdere under barselsorloven (tidligere 14 uger efter fødsel, nu 10 uger), for at beskytte de kvindelige medarbejdere i forbindelse med graviditet og fødsel. Vi har tidligere skrevet om det her.

Omvendt er det også slået fast, at virksomheder ikke kan forskelsbehandle under den efterfølgende periode med forældreorlov, hvor der ikke er samme hensyn at tage til de kvindelige medarbejdere. Det har vi skrevet mere om her.

Med de nye barselsregler har mandlige medarbejdere fået mere forældreorlov end de kvindelige medarbejdere. Reglerne er indført for at ligestille kønnene totalt set, men det er uklart, om virksomheder fortsat må give mandlige og kvindelige medarbejdere samme antal ugers betalt forældreorlov, samtidig med at kvindelige medarbejdere får betalt barselsorlov.

IUNO mener

Afgørelsen er et brud med Ligebehandlingsnævnets tidligere praksis, fordi den accepterer en forskelsbehandling af de mandlige medarbejdere udover de 14 uger, som skal beskytte kvinden i forbindelse med graviditet og fødsel. Vi mener, at Ligebehandlingsnævnets afgørelse er forkert på det punkt.

Det er derfor stadig uafklaret, om virksomheder må forskelsbehandle medarbejderne ved at give kvindelige medarbejdere betalt barselsorlov og begge medarbejdere samme mængde betalt forældreorlov.

IUNO mener, at virksomheder må træffe et aktivt valg, indtil der foreligger klare regler på området. Virksomheden må vælge, om de ønsker et ligestille kønnene når det gælder betalt barsel, eller om de vil tilgodese de kvindelige medarbejdere med flere ugers betalt barsel af hensyn til graviditet og fødsel.

[Ligebehandlingsnævnets afgørelse i KEN .12nr. 9245 af 4. marts 2024]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

18. juni 2024

Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget

logo
HR-jura

14. juni 2024

Lige rettigheder til vikarer på overenskomst

logo
HR-jura

13. juni 2024

Kommune var for langsom

logo
HR-jura

7. juni 2024

Fritstillet og velstillet

logo
HR-jura

23. maj 2024

”Træls” arbejde i sjakket

logo
HR-jura

22. maj 2024

Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner