DA
Aviation

24 timers forsinkelse skyldtes en stribe af usædvanlige omstændigheder

logo
Juranyt
calendar 15. januar 2020
globus Danmark

I de fleste situationer, hvor et fly bliver aflyst eller forsinket, skyldes forsinkelsen en enkelt begivenhed, og det er da ofte simpelt at vurdere, om begivenheden udgør en usædvanlig omstændighed eller ej. Dog sker det også, at en forsinkelse forårsages af en række af begivenheder, og i et sådant tilfælde er vurderingen af, om forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, da ikke helt så ligetil. Dette forekom for nylig i en sag, hvor en stribe af begivenheder medførte en samlet forsinkelse på over et døgn, og spørgsmålet var da, om begivenhederne samlet set udgjorde usædvanlige omstændigheder.

I den omtalte sag havde passageren købt en rejse fra København til Cusco i Peru med mellemlanding i London, Miami og Lima. Ved ankomst til Cusco var passageren dog forsinket med over 24 timer, og han krævede derfor kompensation fra det transporterende luftfartsselskab efter forordning 261. Luftfartsselskabet afviste imidlertid kravet med henvisning til, at forsinkelsen var forårsaget af usædvanlige omstændigheder.

Sagen blev bragt for Københavns Byret, som måtte tage stilling til, om passageren havde ret til kompensation for den forsinkede flyvning efter forordning 261.

Kan flere forhold tilsammen udgøre usædvanlige omstændigheder?

Den lange forsinkelse var forårsaget af en kombination af flere forskellige begivenheder, og spørgsmålet var da, om disse udgjorde usædvanlige omstændigheder, som kunne fritage luftfartsselskabet fra pligten til at betale kompensation. Først blev flyet fra London til Miami forsinket i 10 minutter, fordi der måtte ske offload af en sikkerhedstruende passager, som havde våben i tasken. Dernæst blev flyet yderligere forsinket, da der som følge af tordenvejr blev pålagt ATC-restriktioner af lufthavnsmyndighederne i Miami, hvilket medførte en forventet ventetid på 30-40 minutter, før flyet kunne lande i lufthavnen. Som følge af lavt brændstofniveau besluttede luftfartsselskabet dernæst at omdirigere flyet til Nassau på Bahamas. Flyet lettede fra Nassau efter 1 time og 21 minutter og ankom til Miami med forsinkelse, hvorfor passageren ikke nåede sit forbindelsesfly videre til Lima.

Passageren argumenterede for, at begivenhederne ikke udgjorde usædvanlige omstændigheder, samt at luftfartsselskabet ikke havde truffet alle de forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes for at undgå eller begrænse forsinkelsen. Derimod argumenterede luftfartsselskabet for, at en sikkerhedstruende passager samt vejrforhold og ATC-restriktioner udgør usædvanlige omstændigheder i forordningens forstand. Desuden argumenterede flyselskabet for, at en beslutning om omdirigering, som træffes af luftfartsselskabet af sikkerhedsmæssige årsager, må sidestilles med en beslutning truffet af ATC-myndighederne og således også udgør en usædvanlig omstændighed.

I sin bedømmelse lagde Københavns Byret blandt andet vægt på, at luftfartsselskabet havde fremlagt en METAR-rapport samt en meddelelse fra ATC-myndighederne i Miami, som samlet viste, at man grundet tordenvejr forventede en ventetid på 30-40 minutter, før flyet kunne lande i lufthavnen. Desuden fremhævede retten, at selskabets beslutning om at omdirigere flyet til Nassau på Bahamas på grund af lavt brændstofniveau fremgik af flyselskabets log.

Københavns Byret vurderede, at de nævnte begivenheder udgjorde usædvanlige omstændigheder, som luftfartsselskabet ikke kunne have undgået, selvom alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet. Desuden havde luftfartsselskabet dokumenteret, at passageren blev ombooket til en anden afgang, og at der ikke var andre afgange, som kunne have fået passageren hurtigere frem til sin endelige destination. Retten frifandt derfor luftfartsselskabet for forpligtet til at betale passageren kompensation for den lange forsinkelse og tilkendte desuden selskabet sagsomkostningerne.

IUNO mener

De danske domstole foretager en meget detaljeret vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med sager om kompensation efter forordning 261/2004. Dommen viser, at selvom en forsinkelse er langvarig og skyldes flere kombinerede forhold, så er det ikke på forhånd givet, at luftfartsselskabet skal betale kompensation. Det er blot nødvendigt at kunne præsentere retten for de afgørende beviser samt at kunne redegøre for, hvordan de tekniske forhold skal forstås. Sagen blev vundet på skriftligt grundlag, dvs. uden at det var nødvendigt at gennemføre mundtlig hovedforhandling.

I den omtalte sag havde passageren købt en rejse fra København til Cusco i Peru med mellemlanding i London, Miami og Lima. Ved ankomst til Cusco var passageren dog forsinket med over 24 timer, og han krævede derfor kompensation fra det transporterende luftfartsselskab efter forordning 261. Luftfartsselskabet afviste imidlertid kravet med henvisning til, at forsinkelsen var forårsaget af usædvanlige omstændigheder.

Sagen blev bragt for Københavns Byret, som måtte tage stilling til, om passageren havde ret til kompensation for den forsinkede flyvning efter forordning 261.

Kan flere forhold tilsammen udgøre usædvanlige omstændigheder?

Den lange forsinkelse var forårsaget af en kombination af flere forskellige begivenheder, og spørgsmålet var da, om disse udgjorde usædvanlige omstændigheder, som kunne fritage luftfartsselskabet fra pligten til at betale kompensation. Først blev flyet fra London til Miami forsinket i 10 minutter, fordi der måtte ske offload af en sikkerhedstruende passager, som havde våben i tasken. Dernæst blev flyet yderligere forsinket, da der som følge af tordenvejr blev pålagt ATC-restriktioner af lufthavnsmyndighederne i Miami, hvilket medførte en forventet ventetid på 30-40 minutter, før flyet kunne lande i lufthavnen. Som følge af lavt brændstofniveau besluttede luftfartsselskabet dernæst at omdirigere flyet til Nassau på Bahamas. Flyet lettede fra Nassau efter 1 time og 21 minutter og ankom til Miami med forsinkelse, hvorfor passageren ikke nåede sit forbindelsesfly videre til Lima.

Passageren argumenterede for, at begivenhederne ikke udgjorde usædvanlige omstændigheder, samt at luftfartsselskabet ikke havde truffet alle de forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes for at undgå eller begrænse forsinkelsen. Derimod argumenterede luftfartsselskabet for, at en sikkerhedstruende passager samt vejrforhold og ATC-restriktioner udgør usædvanlige omstændigheder i forordningens forstand. Desuden argumenterede flyselskabet for, at en beslutning om omdirigering, som træffes af luftfartsselskabet af sikkerhedsmæssige årsager, må sidestilles med en beslutning truffet af ATC-myndighederne og således også udgør en usædvanlig omstændighed.

I sin bedømmelse lagde Københavns Byret blandt andet vægt på, at luftfartsselskabet havde fremlagt en METAR-rapport samt en meddelelse fra ATC-myndighederne i Miami, som samlet viste, at man grundet tordenvejr forventede en ventetid på 30-40 minutter, før flyet kunne lande i lufthavnen. Desuden fremhævede retten, at selskabets beslutning om at omdirigere flyet til Nassau på Bahamas på grund af lavt brændstofniveau fremgik af flyselskabets log.

Københavns Byret vurderede, at de nævnte begivenheder udgjorde usædvanlige omstændigheder, som luftfartsselskabet ikke kunne have undgået, selvom alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet. Desuden havde luftfartsselskabet dokumenteret, at passageren blev ombooket til en anden afgang, og at der ikke var andre afgange, som kunne have fået passageren hurtigere frem til sin endelige destination. Retten frifandt derfor luftfartsselskabet for forpligtet til at betale passageren kompensation for den lange forsinkelse og tilkendte desuden selskabet sagsomkostningerne.

IUNO mener

De danske domstole foretager en meget detaljeret vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med sager om kompensation efter forordning 261/2004. Dommen viser, at selvom en forsinkelse er langvarig og skyldes flere kombinerede forhold, så er det ikke på forhånd givet, at luftfartsselskabet skal betale kompensation. Det er blot nødvendigt at kunne præsentere retten for de afgørende beviser samt at kunne redegøre for, hvordan de tekniske forhold skal forstås. Sagen blev vundet på skriftligt grundlag, dvs. uden at det var nødvendigt at gennemføre mundtlig hovedforhandling.

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Lignende

logo
Aviation

10. maj 2022

Flyselskaber er ikke forpligtet til at tilbagebetale gebyrer opkrævet af billetudbydere

logo
Aviation

20. april 2022

Trods flere dages varsel var en strejke en usædvanlig begivenhed

logo
Aviation

30. marts 2022

Flyselskab frifundet: Ikke krav om at ombooke til tidligere afgang

logo
Aviation

24. november 2021

Hård landing skabte forsinkelse, men gav ingen ret til kompensation

logo
Aviation

25. august 2021

ICLG: Aviation Law 2021

logo
Aviation

15. april 2021

Pligten til at rapportere passagerdata fortsætter på ubestemt tid

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Amalie

Sofie Sveen Kvam

Juridisk assistent

Anna

Bonander

Juridisk assistent

Anne

Poulsen

Senior juridisk rådgiver

Anne

Voigt Kjær

Junior juridisk assistent

Anton

Winther Hansen

Juridisk assistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgiver

Carl-Emil

Schumann Dinesen

Senior juridisk rådgiver

Caroline

Bruun Ibsen

Senior juridisk rådgiver

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk rådgiver

Elvira

Feline Basse Schougaard

Juridisk rådgiver

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Senior juridisk assistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Junior juridisk assistent

Frida

Assarson

Senior juridisk assistent

Hila

Noori Hashimi

(Orlov)

Isabella

Rocio Nielsen

Juridisk assistent

Ittqa

Hussain

Juridisk assistent

Izabell

Celina Bastrup Lüthje

Juridisk assistent

Jasmin

Hussein El-Khodr

Juridisk assistent

Kathrine

Münter

Juridisk rådgiver

Kathrine

Wohlers Sørensen

Juridisk rådgiver

Line

Isling Bjerg

Juridisk assistent

Lise

Jørgen Carlsen Gjerde

Advokatfuldmægtig

Liva

Tværmose Høegh

Junior juridisk assistent

Magnus

Henckel Holtse

Junior juridisk assistent

Maria

Hindsberger

Junior juridisk assistent

Max Emil

Frost Christensen

Senior juridisk assistent

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgiver

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager

Rosa

Gilliam-Vigh

Junior juridisk assistent

Sara

Kargo

Juridisk assistent

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Sofie

Storli

Juridisk assistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgiver