DA
Aviation

24 timers forsinkelse skyldtes en stribe af usædvanlige omstændigheder

logo
Juranyt
calendar 15. januar 2020
globus Danmark

I de fleste situationer, hvor et fly bliver aflyst eller forsinket, skyldes forsinkelsen en enkelt begivenhed, og det er da ofte simpelt at vurdere, om begivenheden udgør en usædvanlig omstændighed eller ej. Dog sker det også, at en forsinkelse forårsages af en række af begivenheder, og i et sådant tilfælde er vurderingen af, om forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, da ikke helt så ligetil. Dette forekom for nylig i en sag, hvor en stribe af begivenheder medførte en samlet forsinkelse på over et døgn, og spørgsmålet var da, om begivenhederne samlet set udgjorde usædvanlige omstændigheder.

I den omtalte sag havde passageren købt en rejse fra København til Cusco i Peru med mellemlanding i London, Miami og Lima. Ved ankomst til Cusco var passageren dog forsinket med over 24 timer, og han krævede derfor kompensation fra det transporterende luftfartsselskab efter forordning 261. Luftfartsselskabet afviste imidlertid kravet med henvisning til, at forsinkelsen var forårsaget af usædvanlige omstændigheder.

Sagen blev bragt for Københavns Byret, som måtte tage stilling til, om passageren havde ret til kompensation for den forsinkede flyvning efter forordning 261.

Kan flere forhold tilsammen udgøre usædvanlige omstændigheder?

Den lange forsinkelse var forårsaget af en kombination af flere forskellige begivenheder, og spørgsmålet var da, om disse udgjorde usædvanlige omstændigheder, som kunne fritage luftfartsselskabet fra pligten til at betale kompensation. Først blev flyet fra London til Miami forsinket i 10 minutter, fordi der måtte ske offload af en sikkerhedstruende passager, som havde våben i tasken. Dernæst blev flyet yderligere forsinket, da der som følge af tordenvejr blev pålagt ATC-restriktioner af lufthavnsmyndighederne i Miami, hvilket medførte en forventet ventetid på 30-40 minutter, før flyet kunne lande i lufthavnen. Som følge af lavt brændstofniveau besluttede luftfartsselskabet dernæst at omdirigere flyet til Nassau på Bahamas. Flyet lettede fra Nassau efter 1 time og 21 minutter og ankom til Miami med forsinkelse, hvorfor passageren ikke nåede sit forbindelsesfly videre til Lima.

Passageren argumenterede for, at begivenhederne ikke udgjorde usædvanlige omstændigheder, samt at luftfartsselskabet ikke havde truffet alle de forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes for at undgå eller begrænse forsinkelsen. Derimod argumenterede luftfartsselskabet for, at en sikkerhedstruende passager samt vejrforhold og ATC-restriktioner udgør usædvanlige omstændigheder i forordningens forstand. Desuden argumenterede flyselskabet for, at en beslutning om omdirigering, som træffes af luftfartsselskabet af sikkerhedsmæssige årsager, må sidestilles med en beslutning truffet af ATC-myndighederne og således også udgør en usædvanlig omstændighed.

I sin bedømmelse lagde Københavns Byret blandt andet vægt på, at luftfartsselskabet havde fremlagt en METAR-rapport samt en meddelelse fra ATC-myndighederne i Miami, som samlet viste, at man grundet tordenvejr forventede en ventetid på 30-40 minutter, før flyet kunne lande i lufthavnen. Desuden fremhævede retten, at selskabets beslutning om at omdirigere flyet til Nassau på Bahamas på grund af lavt brændstofniveau fremgik af flyselskabets log.

Københavns Byret vurderede, at de nævnte begivenheder udgjorde usædvanlige omstændigheder, som luftfartsselskabet ikke kunne have undgået, selvom alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet. Desuden havde luftfartsselskabet dokumenteret, at passageren blev ombooket til en anden afgang, og at der ikke var andre afgange, som kunne have fået passageren hurtigere frem til sin endelige destination. Retten frifandt derfor luftfartsselskabet for forpligtet til at betale passageren kompensation for den lange forsinkelse og tilkendte desuden selskabet sagsomkostningerne.

IUNO mener

De danske domstole foretager en meget detaljeret vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med sager om kompensation efter forordning 261/2004. Dommen viser, at selvom en forsinkelse er langvarig og skyldes flere kombinerede forhold, så er det ikke på forhånd givet, at luftfartsselskabet skal betale kompensation. Det er blot nødvendigt at kunne præsentere retten for de afgørende beviser samt at kunne redegøre for, hvordan de tekniske forhold skal forstås. Sagen blev vundet på skriftligt grundlag, dvs. uden at det var nødvendigt at gennemføre mundtlig hovedforhandling.

I den omtalte sag havde passageren købt en rejse fra København til Cusco i Peru med mellemlanding i London, Miami og Lima. Ved ankomst til Cusco var passageren dog forsinket med over 24 timer, og han krævede derfor kompensation fra det transporterende luftfartsselskab efter forordning 261. Luftfartsselskabet afviste imidlertid kravet med henvisning til, at forsinkelsen var forårsaget af usædvanlige omstændigheder.

Sagen blev bragt for Københavns Byret, som måtte tage stilling til, om passageren havde ret til kompensation for den forsinkede flyvning efter forordning 261.

Kan flere forhold tilsammen udgøre usædvanlige omstændigheder?

Den lange forsinkelse var forårsaget af en kombination af flere forskellige begivenheder, og spørgsmålet var da, om disse udgjorde usædvanlige omstændigheder, som kunne fritage luftfartsselskabet fra pligten til at betale kompensation. Først blev flyet fra London til Miami forsinket i 10 minutter, fordi der måtte ske offload af en sikkerhedstruende passager, som havde våben i tasken. Dernæst blev flyet yderligere forsinket, da der som følge af tordenvejr blev pålagt ATC-restriktioner af lufthavnsmyndighederne i Miami, hvilket medførte en forventet ventetid på 30-40 minutter, før flyet kunne lande i lufthavnen. Som følge af lavt brændstofniveau besluttede luftfartsselskabet dernæst at omdirigere flyet til Nassau på Bahamas. Flyet lettede fra Nassau efter 1 time og 21 minutter og ankom til Miami med forsinkelse, hvorfor passageren ikke nåede sit forbindelsesfly videre til Lima.

Passageren argumenterede for, at begivenhederne ikke udgjorde usædvanlige omstændigheder, samt at luftfartsselskabet ikke havde truffet alle de forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes for at undgå eller begrænse forsinkelsen. Derimod argumenterede luftfartsselskabet for, at en sikkerhedstruende passager samt vejrforhold og ATC-restriktioner udgør usædvanlige omstændigheder i forordningens forstand. Desuden argumenterede flyselskabet for, at en beslutning om omdirigering, som træffes af luftfartsselskabet af sikkerhedsmæssige årsager, må sidestilles med en beslutning truffet af ATC-myndighederne og således også udgør en usædvanlig omstændighed.

I sin bedømmelse lagde Københavns Byret blandt andet vægt på, at luftfartsselskabet havde fremlagt en METAR-rapport samt en meddelelse fra ATC-myndighederne i Miami, som samlet viste, at man grundet tordenvejr forventede en ventetid på 30-40 minutter, før flyet kunne lande i lufthavnen. Desuden fremhævede retten, at selskabets beslutning om at omdirigere flyet til Nassau på Bahamas på grund af lavt brændstofniveau fremgik af flyselskabets log.

Københavns Byret vurderede, at de nævnte begivenheder udgjorde usædvanlige omstændigheder, som luftfartsselskabet ikke kunne have undgået, selvom alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet. Desuden havde luftfartsselskabet dokumenteret, at passageren blev ombooket til en anden afgang, og at der ikke var andre afgange, som kunne have fået passageren hurtigere frem til sin endelige destination. Retten frifandt derfor luftfartsselskabet for forpligtet til at betale passageren kompensation for den lange forsinkelse og tilkendte desuden selskabet sagsomkostningerne.

IUNO mener

De danske domstole foretager en meget detaljeret vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med sager om kompensation efter forordning 261/2004. Dommen viser, at selvom en forsinkelse er langvarig og skyldes flere kombinerede forhold, så er det ikke på forhånd givet, at luftfartsselskabet skal betale kompensation. Det er blot nødvendigt at kunne præsentere retten for de afgørende beviser samt at kunne redegøre for, hvordan de tekniske forhold skal forstås. Sagen blev vundet på skriftligt grundlag, dvs. uden at det var nødvendigt at gennemføre mundtlig hovedforhandling.

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Lignende

logo
Aviation

12. juni 2024

Strejke i søsterselskabet

logo
Aviation

22. maj 2024

Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed

logo
Aviation

1. maj 2024

Bevisbyrden for betaling

logo
Aviation

10. april 2024

Refusion via rejsebureau

logo
Aviation

20. marts 2024

Udsigt til seks timers forsinkelse – ingen kompensation

logo
Aviation

26. februar 2024

Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Adam

Harding Ryyd Lange

Juridisk assistent

Amalie

Bjerre Hilmand

Juridisk rådgiver

Amanda

Jepsen Bregnhardt

Juridisk assistent

Andrea

Brix Danielsen

Juridisk rådgiver

Anna

Bonander

Juridisk rådgiver

Anna

Kreutzmann

Senior juridisk assistent

Anne

Voigt Kjær

Senior juridisk assistent

Anton

Winther Hansen

Juridisk rådgiver

Ashley

Kristine Morton

Juridisk rådgiver

Benedicte

Rodian

Senior juridisk assistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgiver

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk rådgiver

Cille

Fahnø

Senior juridisk assistent

Clara

Caballero Stephensen

Juridisk assistent

Ellen

Priess-Hansen

Juridisk assistent

Elvira

Feline Basse Schougaard

Senior juridisk rådgiver

Ema

Besic-Ahmetagic

Junior juridisk rådgiver

Emma

Engvang Hansen

Juridisk assistent

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Juridisk rådgiver

Frederikke

Kirkegaard Thalund

Juridisk assistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Senior juridisk assistent

Frida

Aas Ahlquist

Juridisk assistent

Frida

Assarson

Juridisk rådgiver

Gustav

Vestergaard

Senior juridisk assistent

Hanna

Honerød Augestad

Junior juridisk rådgiver

Isabella

Rocio Nielsen

Junior juridisk rådgiver

Johanne

Berner Nielsen

Senior juridisk assistent

Kaisa

Nova Ordell Guldbrand Thygaard

Junior juridisk rådgiver

Karl Emil

Tang Nielsen

Juridisk assistent

Karoline

Halfdan Petersen

Legal manager

Karoline

Nordved

Juridisk assistent

Laura

Jørgensen

Senior juridisk rådgiver

Mathias

Bech Linaa

Junior juridisk rådgiver

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgiver

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager (orlov)

Rosa

Gilliam-Vigh

Juridisk rådgiver

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Selma

Klinker Brodersen

Junior juridisk rådgiver

Silje

Moen Knutsen

Junior juridisk rådgiver

Sille

Lyng Mejding

Juridisk rådgiver

Simone

Bjergskov Nielsen

Senior juridisk assistent

Sofija

Cabrilo

Juridisk assistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgiver

Stine

Bank Olstrøm

Senior juridisk assistent