DA
Aviation

Strejke i søsterselskabet

logo
Juranyt
calendar 12. juni 2024
globus Danmark

I en ny dom har Vestre Landsret fastslået, at en strejke i et flyselskabs søsterselskab godt kan være en usædvanlig omstændighed uden for flyselskabets kontrol – også selvom selskaberne har fælles navn.

En gruppe passagerer skulle rejse fra Aalborg til Oslo via København. Deres flyafgang blev aflyst som følge af en overenskomststridig strejke hos ground handling-personalet, der var ansat i et koncernforbundet søsterselskab til flyselskabet, og som havde delvist samme navn som flyselskabet. Spørgsmålet var, hvorvidt strejken kunne anses som en usædvanlig omstændighed uden for flyselskabets kontrol, der kunne frifinde flyselskabet for et kompensationskrav.

Intern eller ekstern

Landsretten konkluderede, at aflysningen skyldtes eksterne begivenheder, som lå uden for flyselskabets kontrol. Landsretten lagde vægt på, at:

  • Strejken var uvarslet
  • Flyselskabet og ground handling-selskabet havde samme moderselskab, men ingen indflydelse på hinanden
  • Ground handling-personalet håndterede i øvrigt bagage for en lang række andre flyselskaber på lige vilkår med det sagsøgte flyselskab.

Derfor fandt Vestre Landsret, at der var tale om en usædvanlig omstændighed. Østre Landsret havde tidligere fundet frem til det modsatte resultat i en lignende sag. Forskellen var, at der i denne sag blev fremlagt nok beviser til at overbevise landsretten om, at de to selskaber opererede uafhængigt af hinanden – også selvom de delvist havde samme navn.

IUNO mener

Sagen viser, at selvom et flyselskab køber ground handling ydelser af et søsterselskab, skal en strejke i søsterselskabet alligevel anses som en ekstern strejke, hvis selskaberne opererer uafhængigt af hinanden.

IUNO anbefaler, at flyselskaber sikrer, at når de køber ydelser fra koncernforbundne selskaber, så skal det ske på armslængdevilkår og således, at selskaberne opererer uafhængigt af hinanden. Hvis dette overholdes, vil en strejke i et søsterselskab udgøre en usædvanlig omstændighed. På den måde vil flyselskabet være fritaget for pligt til at betale kompensation som følge af strejken.

[Vestre Landsrets dom af den 23. april 2024 i sag BS-31914/2023-VLR]

En gruppe passagerer skulle rejse fra Aalborg til Oslo via København. Deres flyafgang blev aflyst som følge af en overenskomststridig strejke hos ground handling-personalet, der var ansat i et koncernforbundet søsterselskab til flyselskabet, og som havde delvist samme navn som flyselskabet. Spørgsmålet var, hvorvidt strejken kunne anses som en usædvanlig omstændighed uden for flyselskabets kontrol, der kunne frifinde flyselskabet for et kompensationskrav.

Intern eller ekstern

Landsretten konkluderede, at aflysningen skyldtes eksterne begivenheder, som lå uden for flyselskabets kontrol. Landsretten lagde vægt på, at:

  • Strejken var uvarslet
  • Flyselskabet og ground handling-selskabet havde samme moderselskab, men ingen indflydelse på hinanden
  • Ground handling-personalet håndterede i øvrigt bagage for en lang række andre flyselskaber på lige vilkår med det sagsøgte flyselskab.

Derfor fandt Vestre Landsret, at der var tale om en usædvanlig omstændighed. Østre Landsret havde tidligere fundet frem til det modsatte resultat i en lignende sag. Forskellen var, at der i denne sag blev fremlagt nok beviser til at overbevise landsretten om, at de to selskaber opererede uafhængigt af hinanden – også selvom de delvist havde samme navn.

IUNO mener

Sagen viser, at selvom et flyselskab køber ground handling ydelser af et søsterselskab, skal en strejke i søsterselskabet alligevel anses som en ekstern strejke, hvis selskaberne opererer uafhængigt af hinanden.

IUNO anbefaler, at flyselskaber sikrer, at når de køber ydelser fra koncernforbundne selskaber, så skal det ske på armslængdevilkår og således, at selskaberne opererer uafhængigt af hinanden. Hvis dette overholdes, vil en strejke i et søsterselskab udgøre en usædvanlig omstændighed. På den måde vil flyselskabet være fritaget for pligt til at betale kompensation som følge af strejken.

[Vestre Landsrets dom af den 23. april 2024 i sag BS-31914/2023-VLR]

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Lignende

logo
Aviation

22. maj 2024

Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed

logo
Aviation

1. maj 2024

Bevisbyrden for betaling

logo
Aviation

10. april 2024

Refusion via rejsebureau

logo
Aviation

20. marts 2024

Udsigt til seks timers forsinkelse – ingen kompensation

logo
Aviation

26. februar 2024

Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning

logo
Aviation

8. januar 2024

Automatisk ombookingsystem anerkendt som rimelig forholdsregel

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Adam

Harding Ryyd Lange

Juridisk assistent

Amalie

Bjerre Hilmand

Juridisk rådgiver

Amanda

Jepsen Bregnhardt

Juridisk assistent

Andrea

Brix Danielsen

Juridisk rådgiver

Anna

Bonander

Juridisk rådgiver

Anna

Kreutzmann

Senior juridisk assistent

Anne

Voigt Kjær

Senior juridisk assistent

Anton

Winther Hansen

Juridisk rådgiver

Ashley

Kristine Morton

Juridisk rådgiver

Benedicte

Rodian

Senior juridisk assistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgiver

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk rådgiver

Cille

Fahnø

Senior juridisk assistent

Clara

Caballero Stephensen

Juridisk assistent

Ellen

Priess-Hansen

Juridisk assistent

Elvira

Feline Basse Schougaard

Senior juridisk rådgiver

Ema

Besic-Ahmetagic

Junior juridisk rådgiver

Emma

Engvang Hansen

Juridisk assistent

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Juridisk rådgiver

Frederikke

Kirkegaard Thalund

Juridisk assistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Senior juridisk assistent

Frida

Aas Ahlquist

Juridisk assistent

Frida

Assarson

Juridisk rådgiver

Gustav

Vestergaard

Senior juridisk assistent

Hanna

Honerød Augestad

Junior juridisk rådgiver

Isabella

Rocio Nielsen

Junior juridisk rådgiver

Johanne

Berner Nielsen

Senior juridisk assistent

Kaisa

Nova Ordell Guldbrand Thygaard

Junior juridisk rådgiver

Karl Emil

Tang Nielsen

Juridisk assistent

Karoline

Halfdan Petersen

Legal manager

Karoline

Nordved

Juridisk assistent

Laura

Jørgensen

Senior juridisk rådgiver

Mathias

Bech Linaa

Junior juridisk rådgiver

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgiver

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager (orlov)

Rosa

Gilliam-Vigh

Juridisk rådgiver

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Selma

Klinker Brodersen

Junior juridisk rådgiver

Silje

Moen Knutsen

Junior juridisk rådgiver

Sille

Lyng Mejding

Juridisk rådgiver

Simone

Bjergskov Nielsen

Senior juridisk assistent

Sofija

Cabrilo

Juridisk assistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgiver

Stine

Bank Olstrøm

Senior juridisk assistent