DA
Aviation

Forpligtigelsen til at indberette passageroplysninger fortsætter indtil videre

logo
Juranyt
calendar 15. marts 2021
globus Danmark

Fra den 24. februar 2021 er alle flyselskaber, med fly der ankommer til danske lufthavne, forpligtet til at indsamle og indberette passageroplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed. Dette følger af en bekendtgørelse, der oprindeligt kun gjaldt indtil den 1. marts 2021. Det står dog nu klart, at reglerne i bekendtgørelsen grundet den nye epidemilov har virkning efter den 1. marts, og indtil andet er besluttet af Folketinget.

IUNO har tidligere omtalt de nye forpligtelser, der følger af den pågældende bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet her. Ifølge bekendtgørelsen gjaldt forpligtelserne fra den 24. februar 2021 til den 1. marts 2021. Bekendtgørelsen var dog kun en overgangsbestemmelse, som var gyldig, indtil den nye epidemilov trådte i kraft den 1. marts 2021 – af denne fremgår det, at alle overgangsbestemmelser også vil gælde efter den 1. marts 2021.

Udsigterne hvis luftfartsselskaberne er nødsaget til at overholde de nye regler

Forpligtelsen er gældende, indtil Folketinget træffer anden afgørelse. På nuværende tidspunkt har den danske regering besluttet langsomt at påbegynde genåbningen af det danske samfund den 1. marts genåbnede butikkerne, og de yngste børn har også fået lov til at vende tilbage til skolen. Denne langsomme tilbagevenden til normaliteten er tiltænkt at fortsætte med mulighed for flere genåbninger hver fjortende dag i takt med, at foråret melder sin ankomst, og antallet af vaccinerede borgere stiger. Som i de fleste andre lande er der dog intet, der er sikkert, og med muligheden for nye mutationer af coronavirus og flere lockdowns, skal flyselskaberne muligvis overholde reglerne i bekendtgørelsen et stykke tid endnu.

Det er blevet diskuteret, om forpligtelsen til at levere oplysninger om alle flyvninger er en overtrædelse af databeskyttelsesaftaler. Nogle luftfartsselskaber har indtaget den holdning, at de for at undgå at overtræde GDP-artikel 6, stk. 1d, betragtning 46, kun vil levere data om en flyvning, hvis der har været et specifikt tilfælde af infektion på den pågældende flyvning. Indtil videre mener Folketinget, at bekendtgørelsen er i overensstemmelse med databeskyttelsesaftalen. Det vil derfor resultere i en bøde, hvis luftfartsselskaberne vælger ikke at overholde kravene i bekendtgørelsen.

Hvilke forpligtelser gælder?

Alle luftfartsselskaber skal indberette navn og telefonnumre samt fly-og sædenumre på alle deres passagerer og besætningsmedlemmer i henhold til den nye bekendtgørelse. Forpligtelsen gælder for flyselskaber med fly, der ankommer til Danmark fra både EU-medlemsstater og tredjelande. Indenrigsflyvninger, herunder fly til og fra Grønland og Færøerne, er undtaget.

Passageroplysningerne skal indberettes til de danske myndigheder så hurtigt som muligt, og senest tre timer efter flyets ankomst til en dansk lufthavn. Hvis et fly ankommer til Danmark efter klokken 19:00 CET, skal fristen på tre timer dog ikke overholdes, men oplysningerne skal indberettes til myndighederne senest klokken 08:00 CET den følgende dag.

IUNO mener

De nye regler virker unødigt besværlige for luftfartsselskaberne. I stedet bør det overvejes, om det ville være mere oplagt at overlade ansvaret for overførslen af oplysninger til de passagerer, der ønsker at komme til Danmark. Da dette imidlertid ikke er tilfældet i øjeblikket, er det vigtigt, at luftfartsselskaberne prioriterer at gennemføre procedurerne så hurtigt som muligt for at undgå bøder. Da det nu er blevet fastslået, at luftfartsselskaberne kan blive nødt til at overholde disse regler i nogen tid, anbefaler IUNO, at der etableres langsigtede bæredygtige arbejdsgange for at undgå unødvendige komplikationer. Flyselskaberne bør forsøge at indarbejde indberetningen af passagerernes data i deres nuværende rutiner, når de lander i de danske lufthavne, samt i deres planlægning af flyvninger til Danmark. IUNO anbefaler luftfartsselskaberne at anmode om bekræftelse fra myndighederne for hver enkelt rapportering, herunder bekræftelse af, at passageroplysningerne er godt modtaget og læseligt.

[Bekendtgørelse nr. 225 af 18. februar 2021 og lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1.oktober 2020]

IUNO har tidligere omtalt de nye forpligtelser, der følger af den pågældende bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet her. Ifølge bekendtgørelsen gjaldt forpligtelserne fra den 24. februar 2021 til den 1. marts 2021. Bekendtgørelsen var dog kun en overgangsbestemmelse, som var gyldig, indtil den nye epidemilov trådte i kraft den 1. marts 2021 – af denne fremgår det, at alle overgangsbestemmelser også vil gælde efter den 1. marts 2021.

Udsigterne hvis luftfartsselskaberne er nødsaget til at overholde de nye regler

Forpligtelsen er gældende, indtil Folketinget træffer anden afgørelse. På nuværende tidspunkt har den danske regering besluttet langsomt at påbegynde genåbningen af det danske samfund den 1. marts genåbnede butikkerne, og de yngste børn har også fået lov til at vende tilbage til skolen. Denne langsomme tilbagevenden til normaliteten er tiltænkt at fortsætte med mulighed for flere genåbninger hver fjortende dag i takt med, at foråret melder sin ankomst, og antallet af vaccinerede borgere stiger. Som i de fleste andre lande er der dog intet, der er sikkert, og med muligheden for nye mutationer af coronavirus og flere lockdowns, skal flyselskaberne muligvis overholde reglerne i bekendtgørelsen et stykke tid endnu.

Det er blevet diskuteret, om forpligtelsen til at levere oplysninger om alle flyvninger er en overtrædelse af databeskyttelsesaftaler. Nogle luftfartsselskaber har indtaget den holdning, at de for at undgå at overtræde GDP-artikel 6, stk. 1d, betragtning 46, kun vil levere data om en flyvning, hvis der har været et specifikt tilfælde af infektion på den pågældende flyvning. Indtil videre mener Folketinget, at bekendtgørelsen er i overensstemmelse med databeskyttelsesaftalen. Det vil derfor resultere i en bøde, hvis luftfartsselskaberne vælger ikke at overholde kravene i bekendtgørelsen.

Hvilke forpligtelser gælder?

Alle luftfartsselskaber skal indberette navn og telefonnumre samt fly-og sædenumre på alle deres passagerer og besætningsmedlemmer i henhold til den nye bekendtgørelse. Forpligtelsen gælder for flyselskaber med fly, der ankommer til Danmark fra både EU-medlemsstater og tredjelande. Indenrigsflyvninger, herunder fly til og fra Grønland og Færøerne, er undtaget.

Passageroplysningerne skal indberettes til de danske myndigheder så hurtigt som muligt, og senest tre timer efter flyets ankomst til en dansk lufthavn. Hvis et fly ankommer til Danmark efter klokken 19:00 CET, skal fristen på tre timer dog ikke overholdes, men oplysningerne skal indberettes til myndighederne senest klokken 08:00 CET den følgende dag.

IUNO mener

De nye regler virker unødigt besværlige for luftfartsselskaberne. I stedet bør det overvejes, om det ville være mere oplagt at overlade ansvaret for overførslen af oplysninger til de passagerer, der ønsker at komme til Danmark. Da dette imidlertid ikke er tilfældet i øjeblikket, er det vigtigt, at luftfartsselskaberne prioriterer at gennemføre procedurerne så hurtigt som muligt for at undgå bøder. Da det nu er blevet fastslået, at luftfartsselskaberne kan blive nødt til at overholde disse regler i nogen tid, anbefaler IUNO, at der etableres langsigtede bæredygtige arbejdsgange for at undgå unødvendige komplikationer. Flyselskaberne bør forsøge at indarbejde indberetningen af passagerernes data i deres nuværende rutiner, når de lander i de danske lufthavne, samt i deres planlægning af flyvninger til Danmark. IUNO anbefaler luftfartsselskaberne at anmode om bekræftelse fra myndighederne for hver enkelt rapportering, herunder bekræftelse af, at passageroplysningerne er godt modtaget og læseligt.

[Bekendtgørelse nr. 225 af 18. februar 2021 og lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1.oktober 2020]

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Lignende

logo
Aviation

10. maj 2022

Flyselskaber er ikke forpligtet til at tilbagebetale gebyrer opkrævet af billetudbydere

logo
Aviation

20. april 2022

Trods flere dages varsel var en strejke en usædvanlig begivenhed

logo
Aviation

30. marts 2022

Flyselskab frifundet: Ikke krav om at ombooke til tidligere afgang

logo
Aviation

24. november 2021

Hård landing skabte forsinkelse, men gav ingen ret til kompensation

logo
Aviation

25. august 2021

ICLG: Aviation Law 2021

logo
Aviation

15. april 2021

Pligten til at rapportere passagerdata fortsætter på ubestemt tid

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Amalie

Sofie Sveen Kvam

Juridisk assistent

Anna

Bonander

Juridisk assistent

Anne

Poulsen

Senior juridisk rådgiver

Anne

Voigt Kjær

Junior juridisk assistent

Anton

Winther Hansen

Juridisk assistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgiver

Carl-Emil

Schumann Dinesen

Senior juridisk rådgiver

Caroline

Bruun Ibsen

Senior juridisk rådgiver

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk rådgiver

Elvira

Feline Basse Schougaard

Juridisk rådgiver

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Senior juridisk assistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Junior juridisk assistent

Frida

Assarson

Senior juridisk assistent

Hila

Noori Hashimi

(Orlov)

Isabella

Rocio Nielsen

Juridisk assistent

Ittqa

Hussain

Juridisk assistent

Izabell

Celina Bastrup Lüthje

Juridisk assistent

Jasmin

Hussein El-Khodr

Juridisk assistent

Kathrine

Münter

Juridisk rådgiver

Kathrine

Wohlers Sørensen

Juridisk rådgiver

Line

Isling Bjerg

Juridisk assistent

Lise

Jørgen Carlsen Gjerde

Advokatfuldmægtig

Liva

Tværmose Høegh

Junior juridisk assistent

Magnus

Henckel Holtse

Junior juridisk assistent

Maria

Hindsberger

Junior juridisk assistent

Max Emil

Frost Christensen

Senior juridisk assistent

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgiver

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager

Rosa

Gilliam-Vigh

Junior juridisk assistent

Sara

Kargo

Juridisk assistent

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Sofie

Storli

Juridisk assistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgiver