DA
Aviation

Udgør strejker ekstraordinære omstændigheder?

logo
Juranyt
calendar 6. marts 2015
globus Danmark

I Skandinavien har fokus de forgangne uger været på arbejdskonflikter i luftfartssektoren. Kabinepersonalet i et stort skandinavisk flyselskab strejkede i flere dage, og piloter hos et andet skandinavisk flyselskab har nedlagt arbejdet. Her giver vi vores bud på, hvorvidt passagerer har ret til kompensation, når deres fly bliver aflyst eller forsinket på grund af faglige konflikter.

De forgangne ugers strejker i luftfartssektoren har resulteret i et massivt antal forsinkelser og aflysninger af planlagte afgange, og flyselskaberne har lidt store tab. Dette rejser en masse spørgsmål vedrørende EU-forordning 261, blandt andet om hvorvidt passagererne har ret til kompensation, når deres afgange forsinkes eller aflyses grundet arbejdsretlige konflikter. Der er blandede holdninger i medierne og mellem forskellige myndigheder – her giver vi vores vurdering af disse sager.

Generelt er passagerer berettiget til kompensation, hvis deres fly er aflyst eller forsinket med mere end tre timer. Flyselskabet er kun ansvarsfrit, hvis flyselskabet beviser, at forsinkelsen/aflysningen var forårsaget af ekstraordinære omstændigheder (EOC), og at disse omstændigheder ikke kunne være undgået, selv hvis alle rimelige foranstaltninger var blevet truffet.

Retsstillingen i Danmark

EU-domstolen har endnu ikke afgjort, hvorvidt faglige konflikter kan karakteriseres som ekstraordinære omstændigheder, og derfor må spørgsmålet afgøres ud fra national retspraksis og præamblen til forordningen.

I Danmark afsagde Østre Landsret for nogle år siden en dom på dette område, hvor retten gav flyselskabet medhold . Retten fandt, at arbejdskonflikten udgjorde en ekstraordinær omstændighed, og at flyselskabet havde gjort deres yderste for at forhindre aflysningen, bl.a. ved at forsøge at lease et andet fly som erstatning. Retten understregede imidlertid, at dette beror på en konkret vurdering i hver sag.

Retsstillingen i Danmark er således, at arbejdskonflikter kan udgøre en ekstraordinær omstændighed – især hvis strejken er i strid med den kollektive overenskomst. Men selv hvis strejken er blevet annonceret efter reglerne i overenskomsten, kan den stadig anses som en ekstraordinær omstændighed. Dette gjorde sig gældende i den ovenfornævnte sag – og selvom arbejdskonflikten var påbegyndt af flyselskabet (lockout af medarbejdere, ikke en strejke), blev den anset som en ekstraordinær omstændighed. Med hensyn til denne dom synes ekstraordinære omstændigheder at dække over en lang række kategorier af arbejdskonflikter. Dette understøttes af det faktum, at strejker er nævnt i præamblen til forordningen som en mulig ekstraordinær omstændighed.

Men selv hvis strejken anses som en ekstraordinær omstændighed, bør flyselskaber have in mente, at det er en betingelse for erstatningsfritagelse, at alle rimelige foranstaltninger er blevet truffet for at undgå aflysningen/forsinkelsen, fx ved at forsøge at anskaffe personale fra andre steder eller ved at lease fly med personale fra en underentreprenør.

Kort sagt

Kompensationskrav grundet forsinkelser eller aflysninger forårsaget af arbejdskonflikter bør vurderes grundigt. I vores optik udgør strejker formentlig en ekstraordinær omstændighed efter dansk ret, og hvis flyselskabet har truffet alle rimelige foranstaltninger for at undgå forsinkelsen/aflysningen, er vores generelle råd at afvise kompensationskrav. Ifølge retspraksis afhænger retten til kompensation imidlertid af en konkret vurdering af hver sag, og en sådan vurdering skal derfor altid foretages.

De forgangne ugers strejker i luftfartssektoren har resulteret i et massivt antal forsinkelser og aflysninger af planlagte afgange, og flyselskaberne har lidt store tab. Dette rejser en masse spørgsmål vedrørende EU-forordning 261, blandt andet om hvorvidt passagererne har ret til kompensation, når deres afgange forsinkes eller aflyses grundet arbejdsretlige konflikter. Der er blandede holdninger i medierne og mellem forskellige myndigheder – her giver vi vores vurdering af disse sager.

Generelt er passagerer berettiget til kompensation, hvis deres fly er aflyst eller forsinket med mere end tre timer. Flyselskabet er kun ansvarsfrit, hvis flyselskabet beviser, at forsinkelsen/aflysningen var forårsaget af ekstraordinære omstændigheder (EOC), og at disse omstændigheder ikke kunne være undgået, selv hvis alle rimelige foranstaltninger var blevet truffet.

Retsstillingen i Danmark

EU-domstolen har endnu ikke afgjort, hvorvidt faglige konflikter kan karakteriseres som ekstraordinære omstændigheder, og derfor må spørgsmålet afgøres ud fra national retspraksis og præamblen til forordningen.

I Danmark afsagde Østre Landsret for nogle år siden en dom på dette område, hvor retten gav flyselskabet medhold . Retten fandt, at arbejdskonflikten udgjorde en ekstraordinær omstændighed, og at flyselskabet havde gjort deres yderste for at forhindre aflysningen, bl.a. ved at forsøge at lease et andet fly som erstatning. Retten understregede imidlertid, at dette beror på en konkret vurdering i hver sag.

Retsstillingen i Danmark er således, at arbejdskonflikter kan udgøre en ekstraordinær omstændighed – især hvis strejken er i strid med den kollektive overenskomst. Men selv hvis strejken er blevet annonceret efter reglerne i overenskomsten, kan den stadig anses som en ekstraordinær omstændighed. Dette gjorde sig gældende i den ovenfornævnte sag – og selvom arbejdskonflikten var påbegyndt af flyselskabet (lockout af medarbejdere, ikke en strejke), blev den anset som en ekstraordinær omstændighed. Med hensyn til denne dom synes ekstraordinære omstændigheder at dække over en lang række kategorier af arbejdskonflikter. Dette understøttes af det faktum, at strejker er nævnt i præamblen til forordningen som en mulig ekstraordinær omstændighed.

Men selv hvis strejken anses som en ekstraordinær omstændighed, bør flyselskaber have in mente, at det er en betingelse for erstatningsfritagelse, at alle rimelige foranstaltninger er blevet truffet for at undgå aflysningen/forsinkelsen, fx ved at forsøge at anskaffe personale fra andre steder eller ved at lease fly med personale fra en underentreprenør.

Kort sagt

Kompensationskrav grundet forsinkelser eller aflysninger forårsaget af arbejdskonflikter bør vurderes grundigt. I vores optik udgør strejker formentlig en ekstraordinær omstændighed efter dansk ret, og hvis flyselskabet har truffet alle rimelige foranstaltninger for at undgå forsinkelsen/aflysningen, er vores generelle råd at afvise kompensationskrav. Ifølge retspraksis afhænger retten til kompensation imidlertid af en konkret vurdering af hver sag, og en sådan vurdering skal derfor altid foretages.

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Lignende

logo
Aviation

10. maj 2022

Flyselskaber er ikke forpligtet til at tilbagebetale gebyrer opkrævet af billetudbydere

logo
Aviation

20. april 2022

Trods flere dages varsel var en strejke en usædvanlig begivenhed

logo
Aviation

30. marts 2022

Flyselskab frifundet: Ikke krav om at ombooke til tidligere afgang

logo
Aviation

24. november 2021

Hård landing skabte forsinkelse, men gav ingen ret til kompensation

logo
Aviation

25. august 2021

ICLG: Aviation Law 2021

logo
Aviation

15. april 2021

Pligten til at rapportere passagerdata fortsætter på ubestemt tid

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Amalie

Sofie Sveen Kvam

Juridisk assistent

Anna

Bonander

Juridisk assistent

Anne

Poulsen

Senior juridisk rådgiver

Anne

Voigt Kjær

Junior juridisk assistent

Anton

Winther Hansen

Juridisk assistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgiver

Carl-Emil

Schumann Dinesen

Senior juridisk rådgiver

Caroline

Bruun Ibsen

Senior juridisk rådgiver

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk rådgiver

Elvira

Feline Basse Schougaard

Juridisk rådgiver

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Senior juridisk assistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Junior juridisk assistent

Frida

Assarson

Senior juridisk assistent

Hila

Noori Hashimi

(Orlov)

Isabella

Rocio Nielsen

Juridisk assistent

Ittqa

Hussain

Juridisk assistent

Izabell

Celina Bastrup Lüthje

Juridisk assistent

Jasmin

Hussein El-Khodr

Juridisk assistent

Kathrine

Münter

Juridisk rådgiver

Kathrine

Wohlers Sørensen

Juridisk rådgiver

Line

Isling Bjerg

Juridisk assistent

Lise

Jørgen Carlsen Gjerde

Advokatfuldmægtig

Liva

Tværmose Høegh

Junior juridisk assistent

Magnus

Henckel Holtse

Junior juridisk assistent

Maria

Hindsberger

Junior juridisk assistent

Max Emil

Frost Christensen

Senior juridisk assistent

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgiver

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager

Rosa

Gilliam-Vigh

Junior juridisk assistent

Sara

Kargo

Juridisk assistent

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Sofie

Storli

Juridisk assistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgiver