DA
Aviation

Udgør strejker ekstraordinære omstændigheder?

logo
Juranyt
calendar 6. marts 2015
globus Danmark

I Skandinavien har fokus de forgangne uger været på arbejdskonflikter i luftfartssektoren. Kabinepersonalet i et stort skandinavisk flyselskab strejkede i flere dage, og piloter hos et andet skandinavisk flyselskab har nedlagt arbejdet. Her giver vi vores bud på, hvorvidt passagerer har ret til kompensation, når deres fly bliver aflyst eller forsinket på grund af faglige konflikter.

De forgangne ugers strejker i luftfartssektoren har resulteret i et massivt antal forsinkelser og aflysninger af planlagte afgange, og flyselskaberne har lidt store tab. Dette rejser en masse spørgsmål vedrørende EU-forordning 261, blandt andet om hvorvidt passagererne har ret til kompensation, når deres afgange forsinkes eller aflyses grundet arbejdsretlige konflikter. Der er blandede holdninger i medierne og mellem forskellige myndigheder – her giver vi vores vurdering af disse sager.

Generelt er passagerer berettiget til kompensation, hvis deres fly er aflyst eller forsinket med mere end tre timer. Flyselskabet er kun ansvarsfrit, hvis flyselskabet beviser, at forsinkelsen/aflysningen var forårsaget af ekstraordinære omstændigheder (EOC), og at disse omstændigheder ikke kunne være undgået, selv hvis alle rimelige foranstaltninger var blevet truffet.

Retsstillingen i Danmark

EU-domstolen har endnu ikke afgjort, hvorvidt faglige konflikter kan karakteriseres som ekstraordinære omstændigheder, og derfor må spørgsmålet afgøres ud fra national retspraksis og præamblen til forordningen.

I Danmark afsagde Østre Landsret for nogle år siden en dom på dette område, hvor retten gav flyselskabet medhold . Retten fandt, at arbejdskonflikten udgjorde en ekstraordinær omstændighed, og at flyselskabet havde gjort deres yderste for at forhindre aflysningen, bl.a. ved at forsøge at lease et andet fly som erstatning. Retten understregede imidlertid, at dette beror på en konkret vurdering i hver sag.

Retsstillingen i Danmark er således, at arbejdskonflikter kan udgøre en ekstraordinær omstændighed – især hvis strejken er i strid med den kollektive overenskomst. Men selv hvis strejken er blevet annonceret efter reglerne i overenskomsten, kan den stadig anses som en ekstraordinær omstændighed. Dette gjorde sig gældende i den ovenfornævnte sag – og selvom arbejdskonflikten var påbegyndt af flyselskabet (lockout af medarbejdere, ikke en strejke), blev den anset som en ekstraordinær omstændighed. Med hensyn til denne dom synes ekstraordinære omstændigheder at dække over en lang række kategorier af arbejdskonflikter. Dette understøttes af det faktum, at strejker er nævnt i præamblen til forordningen som en mulig ekstraordinær omstændighed.

Men selv hvis strejken anses som en ekstraordinær omstændighed, bør flyselskaber have in mente, at det er en betingelse for erstatningsfritagelse, at alle rimelige foranstaltninger er blevet truffet for at undgå aflysningen/forsinkelsen, fx ved at forsøge at anskaffe personale fra andre steder eller ved at lease fly med personale fra en underentreprenør.

Kort sagt

Kompensationskrav grundet forsinkelser eller aflysninger forårsaget af arbejdskonflikter bør vurderes grundigt. I vores optik udgør strejker formentlig en ekstraordinær omstændighed efter dansk ret, og hvis flyselskabet har truffet alle rimelige foranstaltninger for at undgå forsinkelsen/aflysningen, er vores generelle råd at afvise kompensationskrav. Ifølge retspraksis afhænger retten til kompensation imidlertid af en konkret vurdering af hver sag, og en sådan vurdering skal derfor altid foretages.

De forgangne ugers strejker i luftfartssektoren har resulteret i et massivt antal forsinkelser og aflysninger af planlagte afgange, og flyselskaberne har lidt store tab. Dette rejser en masse spørgsmål vedrørende EU-forordning 261, blandt andet om hvorvidt passagererne har ret til kompensation, når deres afgange forsinkes eller aflyses grundet arbejdsretlige konflikter. Der er blandede holdninger i medierne og mellem forskellige myndigheder – her giver vi vores vurdering af disse sager.

Generelt er passagerer berettiget til kompensation, hvis deres fly er aflyst eller forsinket med mere end tre timer. Flyselskabet er kun ansvarsfrit, hvis flyselskabet beviser, at forsinkelsen/aflysningen var forårsaget af ekstraordinære omstændigheder (EOC), og at disse omstændigheder ikke kunne være undgået, selv hvis alle rimelige foranstaltninger var blevet truffet.

Retsstillingen i Danmark

EU-domstolen har endnu ikke afgjort, hvorvidt faglige konflikter kan karakteriseres som ekstraordinære omstændigheder, og derfor må spørgsmålet afgøres ud fra national retspraksis og præamblen til forordningen.

I Danmark afsagde Østre Landsret for nogle år siden en dom på dette område, hvor retten gav flyselskabet medhold . Retten fandt, at arbejdskonflikten udgjorde en ekstraordinær omstændighed, og at flyselskabet havde gjort deres yderste for at forhindre aflysningen, bl.a. ved at forsøge at lease et andet fly som erstatning. Retten understregede imidlertid, at dette beror på en konkret vurdering i hver sag.

Retsstillingen i Danmark er således, at arbejdskonflikter kan udgøre en ekstraordinær omstændighed – især hvis strejken er i strid med den kollektive overenskomst. Men selv hvis strejken er blevet annonceret efter reglerne i overenskomsten, kan den stadig anses som en ekstraordinær omstændighed. Dette gjorde sig gældende i den ovenfornævnte sag – og selvom arbejdskonflikten var påbegyndt af flyselskabet (lockout af medarbejdere, ikke en strejke), blev den anset som en ekstraordinær omstændighed. Med hensyn til denne dom synes ekstraordinære omstændigheder at dække over en lang række kategorier af arbejdskonflikter. Dette understøttes af det faktum, at strejker er nævnt i præamblen til forordningen som en mulig ekstraordinær omstændighed.

Men selv hvis strejken anses som en ekstraordinær omstændighed, bør flyselskaber have in mente, at det er en betingelse for erstatningsfritagelse, at alle rimelige foranstaltninger er blevet truffet for at undgå aflysningen/forsinkelsen, fx ved at forsøge at anskaffe personale fra andre steder eller ved at lease fly med personale fra en underentreprenør.

Kort sagt

Kompensationskrav grundet forsinkelser eller aflysninger forårsaget af arbejdskonflikter bør vurderes grundigt. I vores optik udgør strejker formentlig en ekstraordinær omstændighed efter dansk ret, og hvis flyselskabet har truffet alle rimelige foranstaltninger for at undgå forsinkelsen/aflysningen, er vores generelle råd at afvise kompensationskrav. Ifølge retspraksis afhænger retten til kompensation imidlertid af en konkret vurdering af hver sag, og en sådan vurdering skal derfor altid foretages.

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Lignende

logo
Aviation

26. februar 2024

Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning

logo
Aviation

8. januar 2024

Automatisk ombookingsystem anerkendt som rimelig forholdsregel

logo
Aviation

10. maj 2022

Flyselskaber er ikke forpligtet til at tilbagebetale gebyrer opkrævet af billetudbydere

logo
Aviation

20. april 2022

Trods flere dages varsel var en strejke en usædvanlig begivenhed

logo
Aviation

30. marts 2022

Flyselskab frifundet: Ikke krav om at ombooke til tidligere afgang

logo
Aviation

24. november 2021

Hård landing skabte forsinkelse, men gav ingen ret til kompensation

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Amalie

Bjerre Hilmand

Juridisk assistent

Amanda

Jepsen Bregnhardt

Juridisk assistent

Andrea

Brix Danielsen

Juridisk assistent

Anna

Bonander

Senior juridisk assistent

Anna

Kreutzmann

Senior juridisk assistent

Anne

Poulsen

Senior juridisk rådgiver

Anne

Voigt Kjær

Juridisk assistent

Anton

Winther Hansen

Senior juridisk assistent

Ashley

Kristine Morton

Juridisk assistent

Benedicte

Rodian

Junior juridisk assistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgiver

Carl-Emil

Schumann Dinesen

Senior juridisk rådgiver

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk rådgiver

Cille

Fahnø

Senior juridisk assistent

Clara

Caballero Stephensen

Junior juridisk assistent

Ellen

Priess-Hansen

Junior juridisk assistent

Elvira

Feline Basse Schougaard

Juridisk rådgiver (orlov)

Ema

Besic-Ahmetagic

Senior juridisk assistent

Emma

Engvang Hansen

Juridisk assistent

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Senior juridisk assistent

Frederik

Dybro Mikkelsen

Juridisk assistent

Frederikke

Kirkegaard Thalund

Junior juridisk assistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Juridisk assistent

Frida

Aas Ahlquist

Junior juridisk assistent

Frida

Assarson

Juridisk rådgiver

Gabrielle

Marie Rokkjær

Juridisk assistent

Gustav

Vestergaard

Juridisk assistent

Hanna

Honerød Augestad

Juridisk assistent

Hila

Noori Hashimi

Juridisk assistent

Ida

Ralfkiær Rask

Juridisk assistent

Ingrid

Lützner Buch

Juridisk assistent

Isabella

Graae Norsker

Juridisk assistent

Isabella

Rocio Nielsen

Senior juridisk assistent

Johanne

Berner Nielsen

Juridisk assistent

Josephine

Thenning Kannegaard

Juridisk assistent

Kaisa

Nova Ordell Guldbrand Thygaard

Juridisk assistent

Karl Emil

Tang Nielsen

Junior juridisk assistent

Karoline

Halfdan Petersen

Legal manager

Kathrine

Arntzen Lauvstad

Juridisk assistent

Laura

Jørgensen

Juridisk assistent

Liva

Tværmose Høegh

Senior juridisk assistent

Magnus

Henckel Holtse

Senior juridisk assistent

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgiver

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager

Nikoline

Lanzky Otto

Juridisk assistent

Peter

Basbøll

Juridisk assistent

Rosa

Gilliam-Vigh

Senior juridisk assistent

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Silje

Moen Knutsen

Juridisk assistent

Sille

Lyng Mejding

Juridisk assistent

Simone

Bjergskov Nielsen

Senior juridisk assistent

Sofija

Cabrilo

Juridisk assistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgiver

Stine

Bank Olstrøm

Juridisk assistent