DA
Corporate Teknologi

Ny EU-dom om brug af cookies på hjemmesider og andre forpligtelser for udbydere af webshops

logo
Juranyt
calendar 14. oktober 2019
globus Danmark

Den 1. oktober 2019 har EU-domstolen afsagt dom i den såkaldte ”Planet49-sagen” om en hjemmesides brug af cookies og kravet til det samtykke, som brugeren skal give. Nedenfor gennemgås dommen og dens konsekvenser for danske webshop-udbydere. Derudover gennemgås nogle af de vigtigste regler, som webshops i Danmark er underlagt. 

Brug af cookies

Den 1. oktober 2019 afsagde EU-domstolen dom i Planet49-sagen, hvor reglerne for samtykke til brug af cookies præciseres. 

Det er således en forudsætning for brug af cookies, at brugerens samtykke indhentes. I ovennævnte sag havde virksomheden indhentet dette samtykke ved at bruge et forhåndsafkrydset felt, som brugeren aktivt skulle klikke på for at undgå brugen af cookies. Dette var ifølge EU-domstolen ikke et gyldigt samtykke. Det er derimod påkrævet, at brugeren aktivt siger ”ja” til brug af cookies.

Det er derudover en betingelse, at brugeren inden samtykket bliver tilstrækkeligt informeret, om hvad formålet med brug af de pågældende cookies er, hvor længe de virker, og om tredjemand har mulighed for at få adgang til disse.

Efter den nye dom er det derfor særdeles vigtigt at tjekke op på sin cookie politik og indrette hjemmesiden således, at der indføres en såkaldt ”op-in” løsning, dvs. hvor cookies ikke anvendes, medmindre brugeren siger ”ja” hertil.

Krav til webshoppens indretning – hvilke oplysninger skal fremgå

Nethandel karakteriseres juridisk som fjernsalg, dvs. at virksomheden og kunden indgår en aftale uden at mødes fysisk, men derimod gennem virksomhedens hjemmeside. Da virksomheden og kunden ikke mødes fysisk, er der en del regler, som skal beskytte kunden, og som virksomheden skal være opmærksom på, når man for eksempel driver en webshop.

Det er et krav, at oplysninger om virksomheden bag webshoppen er let tilgængelige og klart forståelige for kunden. Henvender webshoppen sig til danske kunder, skal oplysningerne være på dansk, uanset hvor virksomheden bag webshoppen er etableret. Virksomhedens adresse, CVR- eller andet handelsregisternummer og telefonnummer skal fremgå tydeligt og derfor gerne på eller være tilgængelig via et link på hjemmesidens forside. Oplysningerne skal altid være opdaterede.

Derudover skal oplysninger, om hvilke betalingsmåder der kan anvendes på hjemmesiden, være let tilgængelige på hjemmesiden.

En kunde skal derudover nemt kunne komme i kontakt med virksomheden bag webshoppen. På webshoppen skal der fremgå både et telefonnummer og mailadresse til kundeservice, og disse oplysninger skal være let tilgængeligt for kunden. Hvis virksomheden får en henvendelse fra en kunde, skal denne besvares hurtigst muligt. Derudover er det et krav, at en kunde, der henvender sig pr. e-mail, straks får en bekræftelse på, at mailen er modtaget. Virksomhedens e-mailsystem skal derfor være indrettet på en sådan måde, at der sendes automatiske bekræftelser på modtagne e-mails. Det telefonnummer, som virksomheden oplyser, må derudover ikke koste mere end almindelig opkaldstakst.

Det er vigtigt for virksomheden, at kravene til webshoppens indretning bliver overholdt. Virksomheden kan miste nogle af sine rettigheder, hvis der ikke er givet de korrekte oplysninger, inden et salg er foretaget. Købet kan risikere at blive ugyldigt, og kunden er dermed ikke er bundet af købet.

Vigtige regler før et salg

Oplysningspligten over for brugeren gælder ikke kun for virksomhedens oplysninger, men også oplysninger om de varer der sælges, skal være let tilgængelige på hjemmesiden. Oplysningspligten omfatter således både varens specifikation, type, materiale og størrelse m.v.

Hjemmesider, hvor forbrugere kan købe varer, skal derudover oplyse den samlede pris for en vare, dvs. inklusive samtlige gebyrer, moms og andre eventuelle udgifter. Forbrugeren skal således kunne gå ud fra den pris, som er angivet under varen direkte over ”bestillingsknappen”.

Leveringspriser er dog ikke noget, som skal indregnes i en varepris allerede, inden forbrugeren trykker på ”bestilling”. Leveringsprisen kan derfor oplyses, når kunden trykker på varekurven og skal afslutte sit køb. Virksomheden skal i den forbindelse oplyse kunden om de mulige leveringsformer og prisen herfor.

Virksomheden skal derudover oplyse kunden om de forskellige betalingsmuligheder. Hvis kunden betaler med betalingskort, må pengene som udgangspunkt først hæves fra kundens konto, når de bestilte varer er afsendt til kunden.

I forbindelse med betaling skal virksomheden yderligere være opmærksom på de nye regler i EU-direktivet PSD2, som nu træder i kraft 14 marts 2021. Efter denne dato vil der være krav om at webshops har indrettet deres betalingsløsning således, at betaling sker gennem en to-faktorgodkendelse. Læs mere om disse regler i vores tidligere nyhedsbrev.

Vigtige regler efter salg

Virksomheden skal være opmærksom, på at en vare først anses for at være leveret, når den er kommet i kundens besiddelse. Dette betyder, at varen først er leveret, når kunden har taget imod varen på modtageradressen eller har afhentet varen på posthuset, i en pakkeboks eller en pakkestation.

Indtil varen er leveret, dvs. kommet i kundens besiddelse, bærer virksomheden således risikoen for varen. Det betyder, at det er virksomhedens risiko, om varen bliver beskadiget eller forsvinder under forsendelsen til kunden.

Kundens fortrydelsesret

Da nethandel er karakteriseret, ved at købsaftalen indgås uden et fysisk møde imellem kunden og virksomheden, og uden kunden har mulighed for at se varen forud for købet, gælder der en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage fra modtagelsen af varen.

Virksomheden skal før salget have oplyst kunden om fortrydelsesretten og virkningen heraf. Ved manglende overholdelse af denne forpligtelse kan kunden i nogle tilfælde blive fritaget fra sine forpligtelser. Yderligere kan virksomheden blive straffet med bøde.

Virksomheden har krav på at få en skriftlig meddelelse om, at kunden ønsker at fortryde sit køb. En kunde kan således ikke blot lade være med at afhente det købte på posthuset og derefter påstå at have benyttet sin fortrydelsesret. Af praktiske grunde kan det dog være nemmere for virksomheden at anse en vare, som ikke afhentes fra posthuset, som returneret af kunden.  

Ved beregning af fortrydelsesrettens længde er det vigtigt at bemærke, at kunden blot inden 14 dage fra modtagelse skal meddele virksomheden, at kunden ønsker at fortryde købet. Herefter har kunden yderligere 14 dage til at sende varen retur. Kunden skal dog kunne dokumentere, at varen er afsendt inden for fristen.

Gør kunden brug af sin fortrydelsesret, bærer kunden risikoen for varens forsendelse – anderledes end når varen sendes til kunden.

Kontakt os endelig, hvis du har brug for råd eller vejledning til din netbutik.

Brug af cookies

Den 1. oktober 2019 afsagde EU-domstolen dom i Planet49-sagen, hvor reglerne for samtykke til brug af cookies præciseres. 

Det er således en forudsætning for brug af cookies, at brugerens samtykke indhentes. I ovennævnte sag havde virksomheden indhentet dette samtykke ved at bruge et forhåndsafkrydset felt, som brugeren aktivt skulle klikke på for at undgå brugen af cookies. Dette var ifølge EU-domstolen ikke et gyldigt samtykke. Det er derimod påkrævet, at brugeren aktivt siger ”ja” til brug af cookies.

Det er derudover en betingelse, at brugeren inden samtykket bliver tilstrækkeligt informeret, om hvad formålet med brug af de pågældende cookies er, hvor længe de virker, og om tredjemand har mulighed for at få adgang til disse.

Efter den nye dom er det derfor særdeles vigtigt at tjekke op på sin cookie politik og indrette hjemmesiden således, at der indføres en såkaldt ”op-in” løsning, dvs. hvor cookies ikke anvendes, medmindre brugeren siger ”ja” hertil.

Krav til webshoppens indretning – hvilke oplysninger skal fremgå

Nethandel karakteriseres juridisk som fjernsalg, dvs. at virksomheden og kunden indgår en aftale uden at mødes fysisk, men derimod gennem virksomhedens hjemmeside. Da virksomheden og kunden ikke mødes fysisk, er der en del regler, som skal beskytte kunden, og som virksomheden skal være opmærksom på, når man for eksempel driver en webshop.

Det er et krav, at oplysninger om virksomheden bag webshoppen er let tilgængelige og klart forståelige for kunden. Henvender webshoppen sig til danske kunder, skal oplysningerne være på dansk, uanset hvor virksomheden bag webshoppen er etableret. Virksomhedens adresse, CVR- eller andet handelsregisternummer og telefonnummer skal fremgå tydeligt og derfor gerne på eller være tilgængelig via et link på hjemmesidens forside. Oplysningerne skal altid være opdaterede.

Derudover skal oplysninger, om hvilke betalingsmåder der kan anvendes på hjemmesiden, være let tilgængelige på hjemmesiden.

En kunde skal derudover nemt kunne komme i kontakt med virksomheden bag webshoppen. På webshoppen skal der fremgå både et telefonnummer og mailadresse til kundeservice, og disse oplysninger skal være let tilgængeligt for kunden. Hvis virksomheden får en henvendelse fra en kunde, skal denne besvares hurtigst muligt. Derudover er det et krav, at en kunde, der henvender sig pr. e-mail, straks får en bekræftelse på, at mailen er modtaget. Virksomhedens e-mailsystem skal derfor være indrettet på en sådan måde, at der sendes automatiske bekræftelser på modtagne e-mails. Det telefonnummer, som virksomheden oplyser, må derudover ikke koste mere end almindelig opkaldstakst.

Det er vigtigt for virksomheden, at kravene til webshoppens indretning bliver overholdt. Virksomheden kan miste nogle af sine rettigheder, hvis der ikke er givet de korrekte oplysninger, inden et salg er foretaget. Købet kan risikere at blive ugyldigt, og kunden er dermed ikke er bundet af købet.

Vigtige regler før et salg

Oplysningspligten over for brugeren gælder ikke kun for virksomhedens oplysninger, men også oplysninger om de varer der sælges, skal være let tilgængelige på hjemmesiden. Oplysningspligten omfatter således både varens specifikation, type, materiale og størrelse m.v.

Hjemmesider, hvor forbrugere kan købe varer, skal derudover oplyse den samlede pris for en vare, dvs. inklusive samtlige gebyrer, moms og andre eventuelle udgifter. Forbrugeren skal således kunne gå ud fra den pris, som er angivet under varen direkte over ”bestillingsknappen”.

Leveringspriser er dog ikke noget, som skal indregnes i en varepris allerede, inden forbrugeren trykker på ”bestilling”. Leveringsprisen kan derfor oplyses, når kunden trykker på varekurven og skal afslutte sit køb. Virksomheden skal i den forbindelse oplyse kunden om de mulige leveringsformer og prisen herfor.

Virksomheden skal derudover oplyse kunden om de forskellige betalingsmuligheder. Hvis kunden betaler med betalingskort, må pengene som udgangspunkt først hæves fra kundens konto, når de bestilte varer er afsendt til kunden.

I forbindelse med betaling skal virksomheden yderligere være opmærksom på de nye regler i EU-direktivet PSD2, som nu træder i kraft 14 marts 2021. Efter denne dato vil der være krav om at webshops har indrettet deres betalingsløsning således, at betaling sker gennem en to-faktorgodkendelse. Læs mere om disse regler i vores tidligere nyhedsbrev.

Vigtige regler efter salg

Virksomheden skal være opmærksom, på at en vare først anses for at være leveret, når den er kommet i kundens besiddelse. Dette betyder, at varen først er leveret, når kunden har taget imod varen på modtageradressen eller har afhentet varen på posthuset, i en pakkeboks eller en pakkestation.

Indtil varen er leveret, dvs. kommet i kundens besiddelse, bærer virksomheden således risikoen for varen. Det betyder, at det er virksomhedens risiko, om varen bliver beskadiget eller forsvinder under forsendelsen til kunden.

Kundens fortrydelsesret

Da nethandel er karakteriseret, ved at købsaftalen indgås uden et fysisk møde imellem kunden og virksomheden, og uden kunden har mulighed for at se varen forud for købet, gælder der en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage fra modtagelsen af varen.

Virksomheden skal før salget have oplyst kunden om fortrydelsesretten og virkningen heraf. Ved manglende overholdelse af denne forpligtelse kan kunden i nogle tilfælde blive fritaget fra sine forpligtelser. Yderligere kan virksomheden blive straffet med bøde.

Virksomheden har krav på at få en skriftlig meddelelse om, at kunden ønsker at fortryde sit køb. En kunde kan således ikke blot lade være med at afhente det købte på posthuset og derefter påstå at have benyttet sin fortrydelsesret. Af praktiske grunde kan det dog være nemmere for virksomheden at anse en vare, som ikke afhentes fra posthuset, som returneret af kunden.  

Ved beregning af fortrydelsesrettens længde er det vigtigt at bemærke, at kunden blot inden 14 dage fra modtagelse skal meddele virksomheden, at kunden ønsker at fortryde købet. Herefter har kunden yderligere 14 dage til at sende varen retur. Kunden skal dog kunne dokumentere, at varen er afsendt inden for fristen.

Gør kunden brug af sin fortrydelsesret, bærer kunden risikoen for varens forsendelse – anderledes end når varen sendes til kunden.

Kontakt os endelig, hvis du har brug for råd eller vejledning til din netbutik.

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Anders

Etgen Reitz

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Lignende

logo
Corporate

24. november 2021

Nu må virksomheder ikke modtage kontantbetalinger for over 20.000 kr.

logo
HR-jura Corporate Teknologi

2. november 2021

Fælles whistleblowerordninger i internationale koncerner

logo
HR-jura Corporate Teknologi

29. oktober 2021

Whistleblowerordninger i kommuner og offentlige virksomheder

logo
HR-jura Corporate Teknologi

22. oktober 2021

Ny vejledning om whistleblowerordninger

logo
Corporate

13. oktober 2021

Genoptag jeres iværksætterselskab, hvis det er sendt til tvangsopløsning

logo
Teknologi

7. oktober 2021

Ferie ingen undskyldning for forsinket underretning om sikkerhedsbrud

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Anders

Etgen Reitz

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Lucca

Powers Bates

Senior juridisk assistent

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfuldmægtig

Pernille

Skall Søby Nielsen

Juridisk assistent

Signe

Kræmer Pedersen

Senior juridisk assistent

Victoria

Valentin Olsen

Junior juridisk assistent