DA
HR-jura

Ansættelse af udlejede medarbejdere var ikke i strid med god markedsføringsskik

logo
Juranyt
calendar 28. februar 2021
globus Danmark

En virksomhed ansatte en række medarbejdere, der førhen havde været udlejet til virksomheden gennem en tidligere samarbejdspartner. Sø- og handelsretten skulle tage stilling til, om ansættelserne var i strid med god markedsføringskik. Retten fandt, at ansættelserne ikke i sig selv var i strid med god markedsføringskik og at det ikke havde nogen betydning, at det var virksomheden, der havde taget initiativ til ansættelsen og ikke medarbejderne selv.

Sagen handlede om en elevatormonteringsvirksomhed, der havde en aftale med en samarbejdspartner, hvor samarbejdspartneren udlejede sine medarbejdere til virksomheden. Da samarbejdsaftalen udløb, og virksomheden og samarbejdspartneren skulle forhandle en ny aftale, opstod der uenigheder mellem dem.

Uenighederne endte med en forligsaftale, men flere af medarbejderne, der var blevet udlejet til virksomheden, var på grund af uroen blevet hjemsendt eller opsagt. Efter samarbejdets ophør søgte virksomheden efter egne medarbejdere og endte med at ansætte en række medarbejdere fra den tidligere samarbejdspartner.

Den tidligere samarbejdspartner mente herefter, at virksomheden havde handlet i strid med god markedsføringskik ved at henvende sig til medarbejderne og tilbyde dem ansættelse. Samarbejdspartneren mente også, at virksomheden havde udnyttet oplysninger om medarbejderne, som de kendte til, blandt andet gennem ansættelsesaftaler, som følge af det tidligere samarbejde.

Virksomheden mente derimod, at medarbejderne på eget initiativ havde søgt ansættelse, hvilket var udtryk for almindelig og rimelig konkurrence.

Hverken overtrædelse af god markedsføringsskik eller udnyttelse af forretningshemmeligheder

Sø- og Handelsretten bemærkede først og fremmest, at der ved bedømmelsen af, om der var handlet i strid med god markedsføringsskik, skulle tages udgangspunkt i, at virksomhederne var samarbejdspartnere og ikke konkurrenter.

Retten kom frem til, at der ikke var grund til at tro, at medarbejdernes skift fra den tidligere samarbejdspartner til virksomheden skete på virksomhedens initiativ. Retten bemærkede også, at ansættelse af udlejede medarbejdere ikke i sig selv er i strid med god markedsføringsskik, uanset om det er virksomheden, der tager initiativet til ansættelsen.

Retten kom samtidig frem til, at der ikke var sket udnyttelse af forretningshemmeligheder i forbindelse med ansættelsen af medarbejderne. I forlængelse af det pointerede retten også, at en medarbejder har ret til at videregive oplysninger om sine ansættelsesvilkår til enhver, og at en medarbejders ansættelsesvilkår i øvrigt ikke kan udgøre en forretningshemmelighed.

Virksomheden havde derfor hverken handlet illoyalt og dermed i strid med god markedsføringskik, eller uberettiget udnyttet samarbejdspartnerens forretningshemmeligheder.

IUNO mener

Sagen viser, at det ikke i sig selv er i strid med god markedsføringsskik at ansætte udlejede medarbejdere. Sagen viser også, at det at have viden om medarbejderes ansættelsesvilkår ikke er en uberettiget udnyttelse af forretningshemmeligheder. Virksomheder skal dog være opmærksomme på, at udfaldet kan være et andet når en lignende adfærd finder sted over for en konkurrent. Her kan rekruttering og ansættelse af medarbejdere altså potentielt være i strid med reglerne om god markedsføringsskik.

IUNO anbefaler, at virksomheder er opmærksomme på, at rekruttering og ansættelse af medarbejdere sker i overensstemmelse med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder. Tidligere praksis på området viser nemlig, at det i værste fald kan udløse meget store erstatningskrav, hvis virksomheder ved overtagelse af konkurrentens medarbejdere overtræder reglerne.

[Sø- og Handelsrettens dom i sag BS-58343/2019-SHR af 11. januar 2021]

Sagen handlede om en elevatormonteringsvirksomhed, der havde en aftale med en samarbejdspartner, hvor samarbejdspartneren udlejede sine medarbejdere til virksomheden. Da samarbejdsaftalen udløb, og virksomheden og samarbejdspartneren skulle forhandle en ny aftale, opstod der uenigheder mellem dem.

Uenighederne endte med en forligsaftale, men flere af medarbejderne, der var blevet udlejet til virksomheden, var på grund af uroen blevet hjemsendt eller opsagt. Efter samarbejdets ophør søgte virksomheden efter egne medarbejdere og endte med at ansætte en række medarbejdere fra den tidligere samarbejdspartner.

Den tidligere samarbejdspartner mente herefter, at virksomheden havde handlet i strid med god markedsføringskik ved at henvende sig til medarbejderne og tilbyde dem ansættelse. Samarbejdspartneren mente også, at virksomheden havde udnyttet oplysninger om medarbejderne, som de kendte til, blandt andet gennem ansættelsesaftaler, som følge af det tidligere samarbejde.

Virksomheden mente derimod, at medarbejderne på eget initiativ havde søgt ansættelse, hvilket var udtryk for almindelig og rimelig konkurrence.

Hverken overtrædelse af god markedsføringsskik eller udnyttelse af forretningshemmeligheder

Sø- og Handelsretten bemærkede først og fremmest, at der ved bedømmelsen af, om der var handlet i strid med god markedsføringsskik, skulle tages udgangspunkt i, at virksomhederne var samarbejdspartnere og ikke konkurrenter.

Retten kom frem til, at der ikke var grund til at tro, at medarbejdernes skift fra den tidligere samarbejdspartner til virksomheden skete på virksomhedens initiativ. Retten bemærkede også, at ansættelse af udlejede medarbejdere ikke i sig selv er i strid med god markedsføringsskik, uanset om det er virksomheden, der tager initiativet til ansættelsen.

Retten kom samtidig frem til, at der ikke var sket udnyttelse af forretningshemmeligheder i forbindelse med ansættelsen af medarbejderne. I forlængelse af det pointerede retten også, at en medarbejder har ret til at videregive oplysninger om sine ansættelsesvilkår til enhver, og at en medarbejders ansættelsesvilkår i øvrigt ikke kan udgøre en forretningshemmelighed.

Virksomheden havde derfor hverken handlet illoyalt og dermed i strid med god markedsføringskik, eller uberettiget udnyttet samarbejdspartnerens forretningshemmeligheder.

IUNO mener

Sagen viser, at det ikke i sig selv er i strid med god markedsføringsskik at ansætte udlejede medarbejdere. Sagen viser også, at det at have viden om medarbejderes ansættelsesvilkår ikke er en uberettiget udnyttelse af forretningshemmeligheder. Virksomheder skal dog være opmærksomme på, at udfaldet kan være et andet når en lignende adfærd finder sted over for en konkurrent. Her kan rekruttering og ansættelse af medarbejdere altså potentielt være i strid med reglerne om god markedsføringsskik.

IUNO anbefaler, at virksomheder er opmærksomme på, at rekruttering og ansættelse af medarbejdere sker i overensstemmelse med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder. Tidligere praksis på området viser nemlig, at det i værste fald kan udløse meget store erstatningskrav, hvis virksomheder ved overtagelse af konkurrentens medarbejdere overtræder reglerne.

[Sø- og Handelsrettens dom i sag BS-58343/2019-SHR af 11. januar 2021]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

3. december 2021

Medarbejder der var faldet for direktørsvindel kunne ikke bortvises

logo
HR-jura

26. november 2021

Medarbejdere risikerer at miste ferie, som ikke holdes før årets afslutning

logo
HR-jura

25. november 2021

Ny lov åbner mulighed for testkrav og coronapas på arbejdspladsen

logo
HR-jura

24. november 2021

Lovforslag åbner mulighed for testkrav og coronapas på arbejdspladsen

logo
HR-jura

21. november 2021

Lovligt at bortvise medarbejder efter ferie til ”orange” land

logo
HR-jura

16. november 2021

Ny trepartsaftale giver adgang til test og coronapas på arbejdspladsen

Holdet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk assistent

Amalie

Starup Poulsen

Senior juridisk assistent

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikationsassistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Kommunikationsassistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Mathilde

Baudry

Kommunikationsassistent

Nora

Tägtgård Coter

Senior juridisk assistent

Salam

S. A. Al-Khafaji

Senior juridisk assistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfuldmægtig

Søren

Hessellund Klausen

Partner