DA
HR-jura

Arbejdsmangel i Norden

logo
Juranyt
calendar 17. december 2023
globus Danmark, Sverige, Norge

Virksomheder skal overveje en række ting, før der bliver gennemført opsigelser på grund af arbejdsmangel. Den praktiske tilgang og hvilke rettigheder, der er i spil, varierer på tværs af Norden. Eksempelvis er det forskelligt, hvad medarbejdere har ret til i forhold til opsigelsesvarsler, lovbestemte fratrædelsesgodtgørelser, samt information- og høring. Derfor skal virksomheder gå forsigtigt til opgaven, når arbejdsmangel skal håndteres i Danmark, Norge og Sverige.

Virksomheder der overvejer at opsige medarbejdere, skal først og fremmest overveje grundlaget for opsigelsen. Hvis opsigelsen skyldes arbejdsmangel, skal virksomheder være parate til at kunne dokumentere årsagerne. En stilling kan blive overflødig som følge af arbejdsmangel, når det er nødvendigt at opsige én eller flere medarbejdere på grund af virksomhedens forhold. Årsager til arbejdsmangel kan være virksomhedens økonomiske vanskeligheder, nedlæggelse af en bestemt funktion eller en beslutning om nedlukning.

Et af de vigtigste spørgsmål er ofte udvælgelsen af de berørte medarbejdere, når opsigelser skyldes arbejdsmangel. I Danmark kan virksomheder som udgangspunkt frit vælge mellem medarbejderne ud fra ikke-diskriminerende kriterier forudsat, at medarbejderne ikke nyder en særlig beskyttelse. I Norge gælder der flere restriktioner. Her skal kriterierne også være objektive, og anciennitet skal ofte tages med som et kriterie. I Sverige er virksomheder omfattet af endnu flere restriktioner. Her gælder det såkaldte ”sidst ind, først ud”-princip, hvorefter de berørte medarbejdere bliver identificeret på en LIFO-liste med få undtagelser.

Udover udvælgelsesprocessen skal virksomheder også overveje, hvorvidt der gælder krav om information og høring i det enkelte land. I Danmark gælder der kun information og høringskrav i begrænsede situationer. I Norge er der altid et krav om individuelle diskussionsmøder forud for en opsigelse. I Sverige gælder der en høringspligt overfor fagforeningerne, når en medarbejder er medlem, eller hvis virksomheden er omfattet af en kollektiv overenskomst.  

Medarbejderes rettigheder

Berørte medarbejdere har en række lovbestemte og kontraktlige rettigheder, som bliver udløst på opsigelsestidspunktet. Rettighederne varierer ofte på tværs af Norden. På trods af forskelle er der nogle fælles overvejelse, herunder:

 • Opsigelsesvarslets længde
 • Forholdet indtil fratrædelsestidspunktet (arbejde som sædvanligt, fritstilling, osv.)
 • Lovbestemte og/eller ekstraordinær fratrædelsesgodtgørelse
 • Ledige stillinger der kunne være relevante for berørte medarbejdere
 • Ret til jobsøgningshjælp
 • Ferie
 • Ansættelsesbevis
 • Ret til genansættelse (kun i Sverige og Norge)
 • Beskyttede medarbejdergrupper

Det er især vigtigt at identificere beskyttede medarbejdergrupper i forbindelse med udvælgelsen mellem flere medarbejdere. Beskyttede medarbejdergrupper er ikke de samme på tværs af Norden. Eksempelvis er medarbejdere på barsel beskyttede i Danmark, mens gruppen i Sverige og Norge kun har ret til en forsinket opsigelse.

IUNO mener

IUNO anbefaler, at virksomheder tager den nødvendige tid til at forberede sig, før der bliver gennemført en opsigelsesproces. Forberedelser bør indeholde et overblik over de individuelle rettigheder, udvælgelseskriterierne, årsagerne til arbejdsmanglen og dokumentationspakken. Den type forberedelser mindsker typisk risikoen for forsinkelser og kompensationskrav.

Det her nyhedsbrev er det fjerde i en serie af nyhedsbreve, der forklarer om omstruktureringer og afskedigelser i Norden. Du kan læse om misligholdelse her, underperformance her og ændring af ansættelsesvilkår her.

Virksomheder der overvejer at opsige medarbejdere, skal først og fremmest overveje grundlaget for opsigelsen. Hvis opsigelsen skyldes arbejdsmangel, skal virksomheder være parate til at kunne dokumentere årsagerne. En stilling kan blive overflødig som følge af arbejdsmangel, når det er nødvendigt at opsige én eller flere medarbejdere på grund af virksomhedens forhold. Årsager til arbejdsmangel kan være virksomhedens økonomiske vanskeligheder, nedlæggelse af en bestemt funktion eller en beslutning om nedlukning.

Et af de vigtigste spørgsmål er ofte udvælgelsen af de berørte medarbejdere, når opsigelser skyldes arbejdsmangel. I Danmark kan virksomheder som udgangspunkt frit vælge mellem medarbejderne ud fra ikke-diskriminerende kriterier forudsat, at medarbejderne ikke nyder en særlig beskyttelse. I Norge gælder der flere restriktioner. Her skal kriterierne også være objektive, og anciennitet skal ofte tages med som et kriterie. I Sverige er virksomheder omfattet af endnu flere restriktioner. Her gælder det såkaldte ”sidst ind, først ud”-princip, hvorefter de berørte medarbejdere bliver identificeret på en LIFO-liste med få undtagelser.

Udover udvælgelsesprocessen skal virksomheder også overveje, hvorvidt der gælder krav om information og høring i det enkelte land. I Danmark gælder der kun information og høringskrav i begrænsede situationer. I Norge er der altid et krav om individuelle diskussionsmøder forud for en opsigelse. I Sverige gælder der en høringspligt overfor fagforeningerne, når en medarbejder er medlem, eller hvis virksomheden er omfattet af en kollektiv overenskomst.  

Medarbejderes rettigheder

Berørte medarbejdere har en række lovbestemte og kontraktlige rettigheder, som bliver udløst på opsigelsestidspunktet. Rettighederne varierer ofte på tværs af Norden. På trods af forskelle er der nogle fælles overvejelse, herunder:

 • Opsigelsesvarslets længde
 • Forholdet indtil fratrædelsestidspunktet (arbejde som sædvanligt, fritstilling, osv.)
 • Lovbestemte og/eller ekstraordinær fratrædelsesgodtgørelse
 • Ledige stillinger der kunne være relevante for berørte medarbejdere
 • Ret til jobsøgningshjælp
 • Ferie
 • Ansættelsesbevis
 • Ret til genansættelse (kun i Sverige og Norge)
 • Beskyttede medarbejdergrupper

Det er især vigtigt at identificere beskyttede medarbejdergrupper i forbindelse med udvælgelsen mellem flere medarbejdere. Beskyttede medarbejdergrupper er ikke de samme på tværs af Norden. Eksempelvis er medarbejdere på barsel beskyttede i Danmark, mens gruppen i Sverige og Norge kun har ret til en forsinket opsigelse.

IUNO mener

IUNO anbefaler, at virksomheder tager den nødvendige tid til at forberede sig, før der bliver gennemført en opsigelsesproces. Forberedelser bør indeholde et overblik over de individuelle rettigheder, udvælgelseskriterierne, årsagerne til arbejdsmanglen og dokumentationspakken. Den type forberedelser mindsker typisk risikoen for forsinkelser og kompensationskrav.

Det her nyhedsbrev er det fjerde i en serie af nyhedsbreve, der forklarer om omstruktureringer og afskedigelser i Norden. Du kan læse om misligholdelse her, underperformance her og ændring af ansættelsesvilkår her.

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

25. februar 2024

Forskellig løn var fair løn

logo
HR-jura

25. februar 2024

Lønstop er ikke en dans på roser i Norden

logo
HR-jura

16. februar 2024

Nye aktieoptioner, gamle regler

logo
HR-jura

4. februar 2024

Medarbejderen kunne godt blæse og have mel i munden

logo
HR-jura

28. januar 2024

Sygefravær i Norden

logo
HR-jura

28. januar 2024

I kapløb med tiden

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anaïs

Kjærgaard Crouzet

Advokatfuldmægtig

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner