DA
Litigation HR-jura

Arbejdsmiljørepræsentanter får længere opsigelsesvarsel

logo
Juranyt
calendar 24. januar 2024
globus Danmark

Fra 1. februar 2024 får nogle arbejdsmiljørepræsentanter krav på et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger. Virksomheder skal derfor oplyse om det forlængede varsel. Derudover bliver reglerne om arbejdspladsvurderinger tydeliggjort, og arbejdstilsynets reaktionstyper bliver forenklet. Det fremgår af et nyt lovforslag.

Folketinget har for nyligt vedtaget et lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven. De nye regler medfører blandt andet en handlepligt for virksomheder.

Vi gennemgår de vigtigste ændringer til arbejdsmiljøloven.

Længere opsigelsesvarsel for arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanter vil fremover have krav på et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger.

Reglen gælder ikke for arbejdsmiljørepræsentanter, der er omfattet af en overenskomst og beskyttet mod opsigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter.

Kønsneutrale tillidsmænd

Med de nye regler skal ordet ”tillidsmænd” ændres til ”tillidsrepræsentanter”. Ændringen sikrer, at der bruges en kønsneutral betegnelse for tillidsrepræsentanter.

Klare krav til arbejdspladsvurderinger

De nye regler tydeliggør kravene til virksomhedens arbejde med arbejdspladsvurderinger (APV’er). Det bliver for eksempel tydeligere, at virksomhederne skal lave en APV, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoderne eller arbejdsprocesserne m.v., som kan have betydning for arbejdsmiljøet. Hvis virksomhederne ikke gør det, overholder de ikke kravene til APV-arbejdet.

Derudover ændres sproget, så det er klart, at en APV skal ”gennemføres” og ikke ”udarbejdes” af virksomheden. Det er for at tydeliggøre, at APV er en proces, der gennemføres, og ikke et stykke papir, der udarbejdes.

Arbejdstilsynets reaktionstyper forenkles

Arbejdstilsynet skal fremover fokusere sin tilsynsindsats på de virksomheder, der overtræder reglerne. Derfor bliver arbejdstilsynets reaktionstyper forenklet.

IUNO mener

De nye regler fokuserer primært på at tydeliggøre eksisterende pligter for virksomheder. Det nye krav om et forlænget opsigelsesvarsel til arbejdsmiljørepræsentanter medfører dog en pligt for virksomheder til at oplyse om det forlængede opsigelsesvarsel.

IUNO anbefaler, at virksomheder opdaterer deres standard ansættelseskontrakter for arbejdsmiljørepræsentanter og laver et tillæg til eksisterende arbejdsmiljørepræsentanter, hvis de har krav på et forlænget opsigelsesvarsel. Hvis virksomheder ikke oplyser om det forlængede opsigelsesvarsel, vil medarbejderne have krav på godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

[L 67 Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring og udlændingeloven vedtaget den 7. december 2023]

Folketinget har for nyligt vedtaget et lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven. De nye regler medfører blandt andet en handlepligt for virksomheder.

Vi gennemgår de vigtigste ændringer til arbejdsmiljøloven.

Længere opsigelsesvarsel for arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanter vil fremover have krav på et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger.

Reglen gælder ikke for arbejdsmiljørepræsentanter, der er omfattet af en overenskomst og beskyttet mod opsigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter.

Kønsneutrale tillidsmænd

Med de nye regler skal ordet ”tillidsmænd” ændres til ”tillidsrepræsentanter”. Ændringen sikrer, at der bruges en kønsneutral betegnelse for tillidsrepræsentanter.

Klare krav til arbejdspladsvurderinger

De nye regler tydeliggør kravene til virksomhedens arbejde med arbejdspladsvurderinger (APV’er). Det bliver for eksempel tydeligere, at virksomhederne skal lave en APV, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoderne eller arbejdsprocesserne m.v., som kan have betydning for arbejdsmiljøet. Hvis virksomhederne ikke gør det, overholder de ikke kravene til APV-arbejdet.

Derudover ændres sproget, så det er klart, at en APV skal ”gennemføres” og ikke ”udarbejdes” af virksomheden. Det er for at tydeliggøre, at APV er en proces, der gennemføres, og ikke et stykke papir, der udarbejdes.

Arbejdstilsynets reaktionstyper forenkles

Arbejdstilsynet skal fremover fokusere sin tilsynsindsats på de virksomheder, der overtræder reglerne. Derfor bliver arbejdstilsynets reaktionstyper forenklet.

IUNO mener

De nye regler fokuserer primært på at tydeliggøre eksisterende pligter for virksomheder. Det nye krav om et forlænget opsigelsesvarsel til arbejdsmiljørepræsentanter medfører dog en pligt for virksomheder til at oplyse om det forlængede opsigelsesvarsel.

IUNO anbefaler, at virksomheder opdaterer deres standard ansættelseskontrakter for arbejdsmiljørepræsentanter og laver et tillæg til eksisterende arbejdsmiljørepræsentanter, hvis de har krav på et forlænget opsigelsesvarsel. Hvis virksomheder ikke oplyser om det forlængede opsigelsesvarsel, vil medarbejderne have krav på godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

[L 67 Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring og udlændingeloven vedtaget den 7. december 2023]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

25. februar 2024

Forskellig løn var fair løn

logo
HR-jura

25. februar 2024

Lønstop er ikke en dans på roser i Norden

logo
HR-jura

16. februar 2024

Nye aktieoptioner, gamle regler

logo
HR-jura

4. februar 2024

Medarbejderen kunne godt blæse og have mel i munden

logo
HR-jura

28. januar 2024

Sygefravær i Norden

logo
HR-jura

28. januar 2024

I kapløb med tiden

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anaïs

Kjærgaard Crouzet

Advokatfuldmægtig

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner