DA
Litigation

Coronavirus - kan det være en arbejdsskade?

logo
Juranyt
calendar 1. april 2020
globus Danmark

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan efter en konkret vurdering anerkende coronavirus som en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det er derfor væsentligt, at virksomheder og forsikringsselskaber ved, hvordan de skal forholde sig til skader som følge af coronavirus.   

Coronavirus kan anerkendes som en arbejdsskade

Ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afhænger det af en konkret vurdering, om coronavirussen vil kunne anerkendes som en arbejdsskade. Det skal kunne sandsynliggøres, at en virksomheds medarbejdere har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med deres arbejde, eller at de er udsat for en særlig risiko for smitte i forbindelse med deres arbejde.

Det er desuden ikke tilstrækkeligt, at der er mistanke om sygdommen, idet det kræves, at diagnosen coronavirus er stillet.

Hvad betyder det for virksomhederne?  

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) opfordrer virksomhederne til at sikre, at deres ansatte kan arbejde hjemmefra, hvis det er muligt for at forebygge smitte med coronavirus, idet der er større risiko for smitte, hvis flere medarbejdere samles på arbejdspladsen.

Samtidigt opfordrer STAR virksomhederne til at overveje at bruge Skype, telefon eller lignede til afholdelse af møder. Hvis det for en virksomhed er absolut nødvendigt, at dens medarbejdere mødes, anbefaler STAR virksomheden at følge regeringens anvisninger om at begrænse antallet af mødedeltagere, begrænse mødets varighed og holde afstand. Der påhviler derfor virksomhederne en forebyggelsespligt i forhold til smitte med coronavirus.

Derudover bør virksomhederne være særlig opmærksomme på, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter en konkret vurdering kan anerkende coronavirus som en arbejdsskade, hvis virksomhedens medarbejdere har været udsat for smitte i forbindelse med deres arbejde.

Hvis en virksomhed ikke overholder myndighedernes anvisninger og sender en medarbejder til et område, hvor der er stor risiko for smitte med coronavirus, og medarbejderen som følge heraf bliver smittet og alvorligt syg, opstår spørgsmålet, om skaderne som følge af coronavirus kan kræves dækket af virksomhedens arbejdsskadeforsikringsselskab og/eller af erhvervsansvarsforsikringsselskab.

Kan skader som følge af coronavirus dækkes af virksomheders erhvervsansvarsforsikringsselskab?

Det er ikke lovpligtigt for virksomheder at tegne en erhvervsansvarsforsikring, men langt de fleste virksomheder har en sådan forsikring. En erhvervsansvarsforsikring dækker virksomhedens erstatningsansvar for skader, der sker i forbindelse med virksomhedens almindelige aktiviteter.

Erhvervsansvarsforsikringen dækker, hvor virksomheden er erstatningsansvarlig i juridisk forstand. Forsikringen dækker derimod ikke hændelige skader eller skader, der forvoldes forsætligt.

Hvis en virksomhed besidder positiv viden om risiko for smitte med coronavirus i et område, men vælger alligevel at sende en medarbejder i det område for at udføre noget arbejde, og medarbejderen som følge heraf bliver smittet og alvorligt syg, kan medarbejderens erstatningskrav mod virksomheden ikke forventes dækket af virksomhedens erhvervsansvarsforsikringsselskab, idet der i sådant et tilfælde vil være tale om en forsætlig handling fra virksomhedens side. Det er imidlertid en gråzone og må vurderes af erhvervsansvarsforsikringsselskabet fra sag til sag.  

Kan skader som følge af coronavirus dækkes af arbejdsskadeforsikringsselskaber?

Det er lovpligtigt for virksomheder at tegne en arbejdsskadeforsikring for sine medarbejdere, hvorfor langt de fleste virksomheder sikrer deres medarbejderes erstatning for ulykke eller sygdom, der skyldes arbejdet eller de forhold, der arbejdes under.

Ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkendes coronavirus – som alle andre almindelige forekommende virussygdomme –som udgangspunkt ikke som en arbejdsskade, som kan kræves dækket af arbejdsskadeforsikringsselskaber. Dette skyldes, at det ligger uden for virksomhedernes kontrol, at deres medarbejdere kan blive smittet uden for arbejdet, og det vil heller ikke kunne sandsynliggøre, at smitten er som følge af arbejdets forhold. 

Det er imidlertid muligt for en medarbejder at få dækket sine skader som følge af coronavirus hos arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikringsselskab, hvis det ikke kan sandsynliggøres, at den pågældende medarbejder er smittet med coronavirus i forbindelse med sit arbejde. Det påhviler således medarbejderen at kunne bevise, at vedkommende blev smittet med coronavirus, som følge af at have være udsat for en særlig risiko for smitte i forbindelse med sit arbejde.

IUNO mener

Selvom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkender coronavirus som en arbejdsskade, skal der alligevel meget til, før en skade som følge af coronavirus kan anerkendes som en arbejdsskade. Det afhænger nemlig af en konkret vurdering af den enkelte sags omstændigheder, om en skade som følge coronavirus kan være en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadesikringsloven, som kan kræves dækket af arbejdsskadeforsikringsselskabet.

Derudover kan skader som følge af coronavirus, som en virksomhed forsætligt udsætter sin medarbejdere for, ikke forventes dækket af virksomhedens erhvervsansvarsforsikringsselskab. Det er derfor væsentligt for virksomheder, der forventer at udsende deres medarbejdere til særligt smittefarlige områder at gøre sig klart, at der er risiko for manglende forsikringsdækning. IUNO anbefaler, at virksomhederne tager en dialog med deres erhvervsforsikringsselskab om disse dækningsspørgsmål inden medarbejderne sendes ud.

Coronavirus kan anerkendes som en arbejdsskade

Ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afhænger det af en konkret vurdering, om coronavirussen vil kunne anerkendes som en arbejdsskade. Det skal kunne sandsynliggøres, at en virksomheds medarbejdere har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med deres arbejde, eller at de er udsat for en særlig risiko for smitte i forbindelse med deres arbejde.

Det er desuden ikke tilstrækkeligt, at der er mistanke om sygdommen, idet det kræves, at diagnosen coronavirus er stillet.

Hvad betyder det for virksomhederne?  

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) opfordrer virksomhederne til at sikre, at deres ansatte kan arbejde hjemmefra, hvis det er muligt for at forebygge smitte med coronavirus, idet der er større risiko for smitte, hvis flere medarbejdere samles på arbejdspladsen.

Samtidigt opfordrer STAR virksomhederne til at overveje at bruge Skype, telefon eller lignede til afholdelse af møder. Hvis det for en virksomhed er absolut nødvendigt, at dens medarbejdere mødes, anbefaler STAR virksomheden at følge regeringens anvisninger om at begrænse antallet af mødedeltagere, begrænse mødets varighed og holde afstand. Der påhviler derfor virksomhederne en forebyggelsespligt i forhold til smitte med coronavirus.

Derudover bør virksomhederne være særlig opmærksomme på, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter en konkret vurdering kan anerkende coronavirus som en arbejdsskade, hvis virksomhedens medarbejdere har været udsat for smitte i forbindelse med deres arbejde.

Hvis en virksomhed ikke overholder myndighedernes anvisninger og sender en medarbejder til et område, hvor der er stor risiko for smitte med coronavirus, og medarbejderen som følge heraf bliver smittet og alvorligt syg, opstår spørgsmålet, om skaderne som følge af coronavirus kan kræves dækket af virksomhedens arbejdsskadeforsikringsselskab og/eller af erhvervsansvarsforsikringsselskab.

Kan skader som følge af coronavirus dækkes af virksomheders erhvervsansvarsforsikringsselskab?

Det er ikke lovpligtigt for virksomheder at tegne en erhvervsansvarsforsikring, men langt de fleste virksomheder har en sådan forsikring. En erhvervsansvarsforsikring dækker virksomhedens erstatningsansvar for skader, der sker i forbindelse med virksomhedens almindelige aktiviteter.

Erhvervsansvarsforsikringen dækker, hvor virksomheden er erstatningsansvarlig i juridisk forstand. Forsikringen dækker derimod ikke hændelige skader eller skader, der forvoldes forsætligt.

Hvis en virksomhed besidder positiv viden om risiko for smitte med coronavirus i et område, men vælger alligevel at sende en medarbejder i det område for at udføre noget arbejde, og medarbejderen som følge heraf bliver smittet og alvorligt syg, kan medarbejderens erstatningskrav mod virksomheden ikke forventes dækket af virksomhedens erhvervsansvarsforsikringsselskab, idet der i sådant et tilfælde vil være tale om en forsætlig handling fra virksomhedens side. Det er imidlertid en gråzone og må vurderes af erhvervsansvarsforsikringsselskabet fra sag til sag.  

Kan skader som følge af coronavirus dækkes af arbejdsskadeforsikringsselskaber?

Det er lovpligtigt for virksomheder at tegne en arbejdsskadeforsikring for sine medarbejdere, hvorfor langt de fleste virksomheder sikrer deres medarbejderes erstatning for ulykke eller sygdom, der skyldes arbejdet eller de forhold, der arbejdes under.

Ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkendes coronavirus – som alle andre almindelige forekommende virussygdomme –som udgangspunkt ikke som en arbejdsskade, som kan kræves dækket af arbejdsskadeforsikringsselskaber. Dette skyldes, at det ligger uden for virksomhedernes kontrol, at deres medarbejdere kan blive smittet uden for arbejdet, og det vil heller ikke kunne sandsynliggøre, at smitten er som følge af arbejdets forhold. 

Det er imidlertid muligt for en medarbejder at få dækket sine skader som følge af coronavirus hos arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikringsselskab, hvis det ikke kan sandsynliggøres, at den pågældende medarbejder er smittet med coronavirus i forbindelse med sit arbejde. Det påhviler således medarbejderen at kunne bevise, at vedkommende blev smittet med coronavirus, som følge af at have være udsat for en særlig risiko for smitte i forbindelse med sit arbejde.

IUNO mener

Selvom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkender coronavirus som en arbejdsskade, skal der alligevel meget til, før en skade som følge af coronavirus kan anerkendes som en arbejdsskade. Det afhænger nemlig af en konkret vurdering af den enkelte sags omstændigheder, om en skade som følge coronavirus kan være en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadesikringsloven, som kan kræves dækket af arbejdsskadeforsikringsselskabet.

Derudover kan skader som følge af coronavirus, som en virksomhed forsætligt udsætter sin medarbejdere for, ikke forventes dækket af virksomhedens erhvervsansvarsforsikringsselskab. Det er derfor væsentligt for virksomheder, der forventer at udsende deres medarbejdere til særligt smittefarlige områder at gøre sig klart, at der er risiko for manglende forsikringsdækning. IUNO anbefaler, at virksomhederne tager en dialog med deres erhvervsforsikringsselskab om disse dækningsspørgsmål inden medarbejderne sendes ud.

Modtag vores nyhedsbrev

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Mads

Poulsen

Partner

Lignende

logo
Litigation

14. september 2021

Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav

logo
Litigation

30. august 2021

Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten

logo
Litigation

15. august 2021

Forværring af gener var ikke en arbejdsskade

logo
Litigation

29. juni 2021

Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse

logo
Litigation

15. juni 2021

Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald fra en stige

logo
Litigation

18. maj 2021

Virksomhed var ikke ansvarlig for praktikants fald fra altan med midlertidigt rækværk

Holdet

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Mads

Poulsen

Partner

Sofie

Kroer Madsen

Juridisk assistent

Søren

Hessellund Klausen

Partner