DA
HR-jura

Coronavirus og de ansatte: Hvordan skal virksomheden forholde sig?

logo
Juranyt
calendar 2. marts 2020
globus Danmark

I takt med den løbende udredelse af coronavirus (COVID-19) har både danske og udenlandske virksomheder allerede oplevet syge medarbejdere, frivillige og pålagte karantæner samt nedlukning af aktiviteter mv. Men hvordan skal virksomheder egentlig forholde sig ansættelsesretligt til de nye spørgsmål, der opstår i den forbindelse?

En række nye spørgsmål opstår i øjeblikket, i forhold til hvordan virksomheder skal forholde sig til udbredelsen af coronavirus over for deres medarbejdere, herunder om det er muligt at spørge ind til fraværsårsagen, samt hvorvidt medarbejderen har ret til løn under de forskellige typer fravær. 

Det klare udgangspunkt i forhold til det første spørgsmål er fortsat, at virksomheder ikke må spørge ind til symptomer eller årsagen til sygefravær.

Virksomheder kan dog godt spørge medarbejdere nærmere ind til andre omstændigheder, herunder eksempelvis om medarbejderen har opholdt sig i et risikoområde eller har været i kontakt med smittede personer. Medarbejderen kan da også af egen drift frivilligt oplyse, at vedkommende er blevet smittet med coronavirus eller udviser symptomer herpå. I sådanne tilfælde er det imidlertid afgørende at være opmærksom på, at behandling af helbredsoplysningerne er underlagt persondatareglerne, og derfor som udgangspunkt ikke må finde sted, medmindre der er tale om behandling for at søge om sygedagpengerefusion som følge af coronavirus eller med henblik på at anmelde en arbejdsskade.

Hvorvidt medarbejderen har ret til løn under fravær, vil afhænge af de konkrete omstændigheder. Medarbejderen vil dog som hovedregel have ret til løn under sygdom som sædvanlig, i tilfælde hvor:

  • Medarbejderen bliver syg med coronavirus
  • Medarbejderen bliver sendt i karantæne efter jeres anmodning (eksempelvis efter rejse til et udsat område)
  • Medarbejderen bliver syg under ferie
  • Medarbejderen bliver syg eller sendt i karantæne under forretningsrejse
  • Medarbejderen bliver hjemsendt, fordi I vælger at nedlukke jeres aktiviteter

Modsat har jeres medarbejdere naturligvis ikke ret til at udeblive fra arbejde på grund af smittefrygt, problemer med offentlig transport, manglende børnepasning eller pågældendes beslutning om at sende sig selv i karantæne. I de tilfælde vil der være tale om ulovligt fravær uden saglig begrundelse. For medarbejdere, der rejser til områder som Udenrigsministeriet fraråder, kan virksomheder endelig overveje, om det skal betragtes som selvforskyldt sygdom, hvis medarbejderen bliver syg under eller efter rejsen.

IUNO mener

IUNO anbefaler, at virksomheder holder rejsende og udstationerede medarbejdere opdaterede om situationens udvikling, og at de i øvrigt har handlingsplaner på plads, hvis medarbejdere bliver syge. Virksomheder bør dog få foretaget en konkret vurdering i hver enkelt sag, før der iværksættes ansættelsesretlige konsekvenser over for en sygemeldt medarbejder.

En række nye spørgsmål opstår i øjeblikket, i forhold til hvordan virksomheder skal forholde sig til udbredelsen af coronavirus over for deres medarbejdere, herunder om det er muligt at spørge ind til fraværsårsagen, samt hvorvidt medarbejderen har ret til løn under de forskellige typer fravær. 

Det klare udgangspunkt i forhold til det første spørgsmål er fortsat, at virksomheder ikke må spørge ind til symptomer eller årsagen til sygefravær.

Virksomheder kan dog godt spørge medarbejdere nærmere ind til andre omstændigheder, herunder eksempelvis om medarbejderen har opholdt sig i et risikoområde eller har været i kontakt med smittede personer. Medarbejderen kan da også af egen drift frivilligt oplyse, at vedkommende er blevet smittet med coronavirus eller udviser symptomer herpå. I sådanne tilfælde er det imidlertid afgørende at være opmærksom på, at behandling af helbredsoplysningerne er underlagt persondatareglerne, og derfor som udgangspunkt ikke må finde sted, medmindre der er tale om behandling for at søge om sygedagpengerefusion som følge af coronavirus eller med henblik på at anmelde en arbejdsskade.

Hvorvidt medarbejderen har ret til løn under fravær, vil afhænge af de konkrete omstændigheder. Medarbejderen vil dog som hovedregel have ret til løn under sygdom som sædvanlig, i tilfælde hvor:

  • Medarbejderen bliver syg med coronavirus
  • Medarbejderen bliver sendt i karantæne efter jeres anmodning (eksempelvis efter rejse til et udsat område)
  • Medarbejderen bliver syg under ferie
  • Medarbejderen bliver syg eller sendt i karantæne under forretningsrejse
  • Medarbejderen bliver hjemsendt, fordi I vælger at nedlukke jeres aktiviteter

Modsat har jeres medarbejdere naturligvis ikke ret til at udeblive fra arbejde på grund af smittefrygt, problemer med offentlig transport, manglende børnepasning eller pågældendes beslutning om at sende sig selv i karantæne. I de tilfælde vil der være tale om ulovligt fravær uden saglig begrundelse. For medarbejdere, der rejser til områder som Udenrigsministeriet fraråder, kan virksomheder endelig overveje, om det skal betragtes som selvforskyldt sygdom, hvis medarbejderen bliver syg under eller efter rejsen.

IUNO mener

IUNO anbefaler, at virksomheder holder rejsende og udstationerede medarbejdere opdaterede om situationens udvikling, og at de i øvrigt har handlingsplaner på plads, hvis medarbejdere bliver syge. Virksomheder bør dog få foretaget en konkret vurdering i hver enkelt sag, før der iværksættes ansættelsesretlige konsekvenser over for en sygemeldt medarbejder.

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Nina

Kumari

Advokatfuldmægtig

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

27. september 2020

Coronavirus: Ny lov om midlertidig arbejdsfordeling vedtaget

logo
HR-jura

20. september 2020

Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn

logo
HR-jura

13. september 2020

Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere

logo
HR-jura

6. september 2020

Ny ferielov trådt i kraft

logo
HR-jura

6. september 2020

Coronavirus: Sygedagpenge for medarbejdere i øget risikogruppe bliver forlænget

logo
HR-jura

4. september 2020

Coronavirus: Lovforslag fremsat om den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning

Events

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT