DA
HR-jura

Delvis udbetaling af indefrosne feriepenge

logo
Juranyt
calendar 16. juni 2020
globus Danmark

Regeringen og flere partier har indgået en aftale om delvis udbetaling af indefrosne feriepenge med henblik på at sætte gang i den danske økonomi som en del af en ny ”sommerpakke”. Der er tale om tre ud af fem ugers optjente indefrosne feriepenge, der skal udbetales senest oktober 2020. Partierne vil til efteråret diskutere, om de resterende to uger også skal til udbetaling.

Den nye aftale betyder, at medarbejderne nu kan få indefrosne feriepenge svarende til tre ugers ferie udbetalt. Udbetalingen vil ikke blive modregnet i indkomstoverførsler. De indefrosne feriepenge er optjent i overgangsåret fra 1. september 2019 til 31. marts 2020 og skulle oprindeligt først have været udbetalt fra oktober 2021, når en medarbejder for eksempel nåede folkepensionsalderen eller forlod det danske arbejdsmarked. Grunden til det var, at man ville sikre virksomhedernes likviditet for at undgå dobbelt ferie i perioden i forbindelse med overgangen til den nye ferielov.

Virksomheder kunne efter de oprindelige regler enten vælge at indbetale optjent ferie til indefrysning til Lønmodtagernes Feriemidler i 2021, at beholde pengene mod en årlig indeksering og betale i takt, med at medarbejderne fik ret til beløbene eller endelig en kombination af de to muligheder. Når indefrosne feriepenge allerede kommer til udbetaling til oktober 2020, kan det derfor vække bekymring for mange virksomheder, der havde indrettet sig efter at beholde indefrosne feriepenge i virksomheden. Selvom det fortsat er uklart, forventes det, at der vil indføres en ordning, hvorefter virksomheder kan indbetale efter de oprindelige frister, eller at der iværksættes andre løsninger for fortsat at sikre likviditeten.

Fristen for indberetning for overgangsåret var oprindeligt den 31. december 2020, men virksomheder bør allerede nu forberede sig på, at der sker en fremrykning af indberetningspligten.

Der er endnu ikke fremsat et lovforslag, men regeringen er i dialog med arbejdsmarkedets parter og ATP om aftalens detaljer. Vi følger situationen tæt, og vender tilbage så snart der er nyt.

[Aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer af den 15. juni 2020]

Den nye aftale betyder, at medarbejderne nu kan få indefrosne feriepenge svarende til tre ugers ferie udbetalt. Udbetalingen vil ikke blive modregnet i indkomstoverførsler. De indefrosne feriepenge er optjent i overgangsåret fra 1. september 2019 til 31. marts 2020 og skulle oprindeligt først have været udbetalt fra oktober 2021, når en medarbejder for eksempel nåede folkepensionsalderen eller forlod det danske arbejdsmarked. Grunden til det var, at man ville sikre virksomhedernes likviditet for at undgå dobbelt ferie i perioden i forbindelse med overgangen til den nye ferielov.

Virksomheder kunne efter de oprindelige regler enten vælge at indbetale optjent ferie til indefrysning til Lønmodtagernes Feriemidler i 2021, at beholde pengene mod en årlig indeksering og betale i takt, med at medarbejderne fik ret til beløbene eller endelig en kombination af de to muligheder. Når indefrosne feriepenge allerede kommer til udbetaling til oktober 2020, kan det derfor vække bekymring for mange virksomheder, der havde indrettet sig efter at beholde indefrosne feriepenge i virksomheden. Selvom det fortsat er uklart, forventes det, at der vil indføres en ordning, hvorefter virksomheder kan indbetale efter de oprindelige frister, eller at der iværksættes andre løsninger for fortsat at sikre likviditeten.

Fristen for indberetning for overgangsåret var oprindeligt den 31. december 2020, men virksomheder bør allerede nu forberede sig på, at der sker en fremrykning af indberetningspligten.

Der er endnu ikke fremsat et lovforslag, men regeringen er i dialog med arbejdsmarkedets parter og ATP om aftalens detaljer. Vi følger situationen tæt, og vender tilbage så snart der er nyt.

[Aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer af den 15. juni 2020]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Nina

Kumari

(Orlov)

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

17. januar 2021

HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?

logo
HR-jura

15. januar 2021

Lønkompensationsordningen forlænges til den 7. februar 2021

logo
HR-jura

15. januar 2021

Jobklausuler ikke længere gyldige

logo
HR-jura

15. januar 2021

Arbejdsrelaterede coronatests skal ikke anses som skattepligtige personalegoder

logo
HR-jura

7. januar 2021

Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus

logo
HR-jura

20. december 2020

Kan virksomheder kræve, at medarbejdere bliver vaccineret mod coronavirus?

Learning

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT