DA
Aviation

Er lynnedslag stadig en usædvanlig omstændighed?

logo
Juranyt
calendar 12. april 2019
globus Danmark

Man siger, at lynet ikke slår ned det samme sted to gange. Alligevel er Østre Landsret for nyligt blevet ramt af en sag om lynnedslag for anden gang inden for kort tid. Højesteret fastslog i 2017 i en sag, der var blevet anket fra Østre Landsret, at lynnedslag normalt må anses for at være en usædvanlig omstændighed. I sagen fra 2017 ramte lynet et kontroltårn i Baltimore. I den seneste sag var det selve flyet, der blev ramt.

Forordning 261 giver ret til kompensation, medmindre der er tale om en ”usædvanlig omstændighed”

Ifølge EU-forordning 261/2004 om kompensation og bistand til luftfartspassagerer, har passagerer ret til kompensation på helt op til 600 EUR ved aflysninger eller forsinkelser af fly på over 3 timer.

Undtagelsen til dette er, hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kan undgås ved rimelige foranstaltninger. Det er ikke udtømmende oplistet i forordningen, hvilke omstændigheder der er omfattet. Til gengæld er det sikkert, at vejrforhold, der forhindrer flyvningen, såsom lynnedslag, er omfattet af begrebet. Lynnedslag er nemlig uden for flyselskabets kontrol.

Højesteret fastslog i sag 214/2016 den 2. juni 2017, at lynnedslag udgør en usædvanlig omstændighed i forordningens forstand, og at dette derfor kan fritage luftfartsselskaber fra at betale kompensation. I Højesterets dom blev det også slået fast, at forsinkelser som skyldes forsinkelser på forudgående flyvninger kan tilregnes denne, hvis denne skyldtes en usædvanlig omstændighed. Ellers ville formålet med undtagelsen om usædvanlige omstændigheder blive udhulet.

Østre Landsrets dom af 3. januar 2019

I den nyeste sag på området var der tale om en flyvning fra Frankfurt til København. Ved landing i Frankfurt fra en tidligere flyrute blev flyet ramt af et lynnedslag og beskadiget. Dette forårsagede en forsinkelse på dets planlagte næste flyvning, idet tekniske undersøgelser konkluderede, at det ikke var sikkert at foretage flyvningen. Københavns Byret kom alligevel frem til, at flyselskabet var forpligtiget til at udbetale kompensation, fordi selskabet, efter rettens opfattelse, ikke havde foretaget alle nødvendige foranstaltninger for at undgå forsinkelsen. Byretten anlagde dermed en hårdere bedømmelse, end Højesteret havde gjort i 2017.

Østre Landsret frifandt imidlertid flyselskabet. Landsretten fastslog, at lynnedslaget udgjorde en usædvanlig omstændighed og drog en parallel til EU-Domstolens afgørelse C-315/15 (Pešková-sagen). I den sag udtalte EU-Domstolen, at en kollision mellem et fly og en fugl udgør en usædvanlig omstændighed. Landsretten henviste også til Højesterets dom fra 2017 om lynnedslag, der netop fastslår fritagelse for ansvar for forsinkelser på efterfølgende flyvninger. Landsretten fandt, at luftfartsselskabet ikke kunne have gjort mere for at undgå forsinkelsen.

IUNO mener

Dommen fra Østre Landsret understreger, at på trods af divergens mellem byretten og Højesteret udgør lynnedslag en usædvanlig omstændighed, der fritager et flyselskab for at skulle betale kompensation. Den bekræfter også, at fritagelsen fra at betale kompensation gælder forsinkelser på senere flyvninger. Generelt viser den, at flyselskaber ikke er forpligtet til altid at have alternative fly ledige, specialister tilgængelige og til rådighed i enhver lufthavn - eller til at kunne forudse et uvejrs faktiske forløb. Der er således grænser for, hvilke rimelige forholdsregler som skal træffes, når det er fastslået, at der er tale om en usædvanlig omstændighed.

[Østre Landsrets dom af 3. januar 2019]

Forordning 261 giver ret til kompensation, medmindre der er tale om en ”usædvanlig omstændighed”

Ifølge EU-forordning 261/2004 om kompensation og bistand til luftfartspassagerer, har passagerer ret til kompensation på helt op til 600 EUR ved aflysninger eller forsinkelser af fly på over 3 timer.

Undtagelsen til dette er, hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kan undgås ved rimelige foranstaltninger. Det er ikke udtømmende oplistet i forordningen, hvilke omstændigheder der er omfattet. Til gengæld er det sikkert, at vejrforhold, der forhindrer flyvningen, såsom lynnedslag, er omfattet af begrebet. Lynnedslag er nemlig uden for flyselskabets kontrol.

Højesteret fastslog i sag 214/2016 den 2. juni 2017, at lynnedslag udgør en usædvanlig omstændighed i forordningens forstand, og at dette derfor kan fritage luftfartsselskaber fra at betale kompensation. I Højesterets dom blev det også slået fast, at forsinkelser som skyldes forsinkelser på forudgående flyvninger kan tilregnes denne, hvis denne skyldtes en usædvanlig omstændighed. Ellers ville formålet med undtagelsen om usædvanlige omstændigheder blive udhulet.

Østre Landsrets dom af 3. januar 2019

I den nyeste sag på området var der tale om en flyvning fra Frankfurt til København. Ved landing i Frankfurt fra en tidligere flyrute blev flyet ramt af et lynnedslag og beskadiget. Dette forårsagede en forsinkelse på dets planlagte næste flyvning, idet tekniske undersøgelser konkluderede, at det ikke var sikkert at foretage flyvningen. Københavns Byret kom alligevel frem til, at flyselskabet var forpligtiget til at udbetale kompensation, fordi selskabet, efter rettens opfattelse, ikke havde foretaget alle nødvendige foranstaltninger for at undgå forsinkelsen. Byretten anlagde dermed en hårdere bedømmelse, end Højesteret havde gjort i 2017.

Østre Landsret frifandt imidlertid flyselskabet. Landsretten fastslog, at lynnedslaget udgjorde en usædvanlig omstændighed og drog en parallel til EU-Domstolens afgørelse C-315/15 (Pešková-sagen). I den sag udtalte EU-Domstolen, at en kollision mellem et fly og en fugl udgør en usædvanlig omstændighed. Landsretten henviste også til Højesterets dom fra 2017 om lynnedslag, der netop fastslår fritagelse for ansvar for forsinkelser på efterfølgende flyvninger. Landsretten fandt, at luftfartsselskabet ikke kunne have gjort mere for at undgå forsinkelsen.

IUNO mener

Dommen fra Østre Landsret understreger, at på trods af divergens mellem byretten og Højesteret udgør lynnedslag en usædvanlig omstændighed, der fritager et flyselskab for at skulle betale kompensation. Den bekræfter også, at fritagelsen fra at betale kompensation gælder forsinkelser på senere flyvninger. Generelt viser den, at flyselskaber ikke er forpligtet til altid at have alternative fly ledige, specialister tilgængelige og til rådighed i enhver lufthavn - eller til at kunne forudse et uvejrs faktiske forløb. Der er således grænser for, hvilke rimelige forholdsregler som skal træffes, når det er fastslået, at der er tale om en usædvanlig omstændighed.

[Østre Landsrets dom af 3. januar 2019]

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Anna

Aagaard Andersen

(Orlov)

Subhana

Abghari

Advokatfuldmægtig

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfuldmægtig

Nina

Kumari

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
Aviation

20. februar 2020

Luftfartsselskabet frifundet: 36 minutters rotationstid var tilstrækkelig

logo
Aviation

23. januar 2020

Kan rejser købt med bonuspoint kræves tilbagebetalt i kontanter?

logo
Aviation

15. januar 2020

24 timers forsinkelse skyldtes en stribe af usædvanlige omstændigheder

logo
Aviation

18. december 2019

Ny dom: Afledt lang forsinkelse skyldtes usædvanlige omstændigheder

logo
Aviation

3. oktober 2019

EU-Domstolen: Brændstof på landingsbanen en usædvanlig omstændighed

logo
Aviation

9. september 2019

EU-Domstolen: Ingen ret til refusion af flybilletten af luftfartsselskabet ved pakkerejser

Events

logo
Aviation
22. maj 2019

Morgenmøde om seneste nyt om forordning 261 (på engelsk)

logo
Aviation
22. maj 2019

Morgenmøde om seneste nyt om forordning 261 (Webinar) (på engelsk)

logo
Aviation
22. januar 2019

Morgenmøde om seneste nyt om forordning 261 (Engelsk)

logo
Aviation
22. januar 2019

Morgenmøde om seneste nyt om forordning 261 (Webinar) (Engelsk)

logo
Aviation
5. april 2018

Forordning 261: Er strejke en usædvanlig omstændighed?

logo
Aviation
5. april 2018

Forordning 261: Er strejke en usædvanlig omstændighed? (Webinar)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT