DA
Aviation

Er lynnedslag stadig en usædvanlig omstændighed?

logo
Juranyt
calendar 12. april 2019
globus Danmark

Man siger, at lynet ikke slår ned det samme sted to gange. Alligevel er Østre Landsret for nyligt blevet ramt af en sag om lynnedslag for anden gang inden for kort tid. Højesteret fastslog i 2017 i en sag, der var blevet anket fra Østre Landsret, at lynnedslag normalt må anses for at være en usædvanlig omstændighed. I sagen fra 2017 ramte lynet et kontroltårn i Baltimore. I den seneste sag var det selve flyet, der blev ramt.

Forordning 261 giver ret til kompensation, medmindre der er tale om en ”usædvanlig omstændighed”

Ifølge EU-forordning 261/2004 om kompensation og bistand til luftfartspassagerer, har passagerer ret til kompensation på helt op til 600 EUR ved aflysninger eller forsinkelser af fly på over 3 timer.

Undtagelsen til dette er, hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kan undgås ved rimelige foranstaltninger. Det er ikke udtømmende oplistet i forordningen, hvilke omstændigheder der er omfattet. Til gengæld er det sikkert, at vejrforhold, der forhindrer flyvningen, såsom lynnedslag, er omfattet af begrebet. Lynnedslag er nemlig uden for flyselskabets kontrol.

Højesteret fastslog i sag 214/2016 den 2. juni 2017, at lynnedslag udgør en usædvanlig omstændighed i forordningens forstand, og at dette derfor kan fritage luftfartsselskaber fra at betale kompensation. I Højesterets dom blev det også slået fast, at forsinkelser som skyldes forsinkelser på forudgående flyvninger kan tilregnes denne, hvis denne skyldtes en usædvanlig omstændighed. Ellers ville formålet med undtagelsen om usædvanlige omstændigheder blive udhulet.

Østre Landsrets dom af 3. januar 2019

I den nyeste sag på området var der tale om en flyvning fra Frankfurt til København. Ved landing i Frankfurt fra en tidligere flyrute blev flyet ramt af et lynnedslag og beskadiget. Dette forårsagede en forsinkelse på dets planlagte næste flyvning, idet tekniske undersøgelser konkluderede, at det ikke var sikkert at foretage flyvningen. Københavns Byret kom alligevel frem til, at flyselskabet var forpligtiget til at udbetale kompensation, fordi selskabet, efter rettens opfattelse, ikke havde foretaget alle nødvendige foranstaltninger for at undgå forsinkelsen. Byretten anlagde dermed en hårdere bedømmelse, end Højesteret havde gjort i 2017.

Østre Landsret frifandt imidlertid flyselskabet. Landsretten fastslog, at lynnedslaget udgjorde en usædvanlig omstændighed og drog en parallel til EU-Domstolens afgørelse C-315/15 (Pešková-sagen). I den sag udtalte EU-Domstolen, at en kollision mellem et fly og en fugl udgør en usædvanlig omstændighed. Landsretten henviste også til Højesterets dom fra 2017 om lynnedslag, der netop fastslår fritagelse for ansvar for forsinkelser på efterfølgende flyvninger. Landsretten fandt, at luftfartsselskabet ikke kunne have gjort mere for at undgå forsinkelsen.

IUNO mener

Dommen fra Østre Landsret understreger, at på trods af divergens mellem byretten og Højesteret udgør lynnedslag en usædvanlig omstændighed, der fritager et flyselskab for at skulle betale kompensation. Den bekræfter også, at fritagelsen fra at betale kompensation gælder forsinkelser på senere flyvninger. Generelt viser den, at flyselskaber ikke er forpligtet til altid at have alternative fly ledige, specialister tilgængelige og til rådighed i enhver lufthavn - eller til at kunne forudse et uvejrs faktiske forløb. Der er således grænser for, hvilke rimelige forholdsregler som skal træffes, når det er fastslået, at der er tale om en usædvanlig omstændighed.

[Østre Landsrets dom af 3. januar 2019]

Forordning 261 giver ret til kompensation, medmindre der er tale om en ”usædvanlig omstændighed”

Ifølge EU-forordning 261/2004 om kompensation og bistand til luftfartspassagerer, har passagerer ret til kompensation på helt op til 600 EUR ved aflysninger eller forsinkelser af fly på over 3 timer.

Undtagelsen til dette er, hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kan undgås ved rimelige foranstaltninger. Det er ikke udtømmende oplistet i forordningen, hvilke omstændigheder der er omfattet. Til gengæld er det sikkert, at vejrforhold, der forhindrer flyvningen, såsom lynnedslag, er omfattet af begrebet. Lynnedslag er nemlig uden for flyselskabets kontrol.

Højesteret fastslog i sag 214/2016 den 2. juni 2017, at lynnedslag udgør en usædvanlig omstændighed i forordningens forstand, og at dette derfor kan fritage luftfartsselskaber fra at betale kompensation. I Højesterets dom blev det også slået fast, at forsinkelser som skyldes forsinkelser på forudgående flyvninger kan tilregnes denne, hvis denne skyldtes en usædvanlig omstændighed. Ellers ville formålet med undtagelsen om usædvanlige omstændigheder blive udhulet.

Østre Landsrets dom af 3. januar 2019

I den nyeste sag på området var der tale om en flyvning fra Frankfurt til København. Ved landing i Frankfurt fra en tidligere flyrute blev flyet ramt af et lynnedslag og beskadiget. Dette forårsagede en forsinkelse på dets planlagte næste flyvning, idet tekniske undersøgelser konkluderede, at det ikke var sikkert at foretage flyvningen. Københavns Byret kom alligevel frem til, at flyselskabet var forpligtiget til at udbetale kompensation, fordi selskabet, efter rettens opfattelse, ikke havde foretaget alle nødvendige foranstaltninger for at undgå forsinkelsen. Byretten anlagde dermed en hårdere bedømmelse, end Højesteret havde gjort i 2017.

Østre Landsret frifandt imidlertid flyselskabet. Landsretten fastslog, at lynnedslaget udgjorde en usædvanlig omstændighed og drog en parallel til EU-Domstolens afgørelse C-315/15 (Pešková-sagen). I den sag udtalte EU-Domstolen, at en kollision mellem et fly og en fugl udgør en usædvanlig omstændighed. Landsretten henviste også til Højesterets dom fra 2017 om lynnedslag, der netop fastslår fritagelse for ansvar for forsinkelser på efterfølgende flyvninger. Landsretten fandt, at luftfartsselskabet ikke kunne have gjort mere for at undgå forsinkelsen.

IUNO mener

Dommen fra Østre Landsret understreger, at på trods af divergens mellem byretten og Højesteret udgør lynnedslag en usædvanlig omstændighed, der fritager et flyselskab for at skulle betale kompensation. Den bekræfter også, at fritagelsen fra at betale kompensation gælder forsinkelser på senere flyvninger. Generelt viser den, at flyselskaber ikke er forpligtet til altid at have alternative fly ledige, specialister tilgængelige og til rådighed i enhver lufthavn - eller til at kunne forudse et uvejrs faktiske forløb. Der er således grænser for, hvilke rimelige forholdsregler som skal træffes, når det er fastslået, at der er tale om en usædvanlig omstændighed.

[Østre Landsrets dom af 3. januar 2019]

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Lignende

logo
Aviation

10. maj 2022

Flyselskaber er ikke forpligtet til at tilbagebetale gebyrer opkrævet af billetudbydere

logo
Aviation

20. april 2022

Trods flere dages varsel var en strejke en usædvanlig begivenhed

logo
Aviation

30. marts 2022

Flyselskab frifundet: Ikke krav om at ombooke til tidligere afgang

logo
Aviation

24. november 2021

Hård landing skabte forsinkelse, men gav ingen ret til kompensation

logo
Aviation

25. august 2021

ICLG: Aviation Law 2021

logo
Aviation

15. april 2021

Pligten til at rapportere passagerdata fortsætter på ubestemt tid

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Amalie

Sofie Sveen Kvam

Juridisk assistent

Anna

Bonander

Juridisk assistent

Anne

Poulsen

Senior juridisk rådgiver

Anne

Voigt Kjær

Junior juridisk assistent

Anton

Winther Hansen

Juridisk assistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgiver

Carl-Emil

Schumann Dinesen

Senior juridisk rådgiver

Caroline

Bruun Ibsen

Senior juridisk rådgiver

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk rådgiver

Elvira

Feline Basse Schougaard

Juridisk rådgiver

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Senior juridisk assistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Junior juridisk assistent

Frida

Assarson

Senior juridisk assistent

Hila

Noori Hashimi

(Orlov)

Isabella

Rocio Nielsen

Juridisk assistent

Ittqa

Hussain

Juridisk assistent

Izabell

Celina Bastrup Lüthje

Juridisk assistent

Jasmin

Hussein El-Khodr

Juridisk assistent

Kathrine

Münter

Juridisk rådgiver

Kathrine

Wohlers Sørensen

Juridisk rådgiver

Line

Isling Bjerg

Juridisk assistent

Lise

Jørgen Carlsen Gjerde

Advokatfuldmægtig

Liva

Tværmose Høegh

Junior juridisk assistent

Magnus

Henckel Holtse

Junior juridisk assistent

Maria

Hindsberger

Junior juridisk assistent

Max Emil

Frost Christensen

Senior juridisk assistent

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgiver

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager

Rosa

Gilliam-Vigh

Junior juridisk assistent

Sara

Kargo

Juridisk assistent

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Sofie

Storli

Juridisk assistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgiver