DA
Aviation

Er lynnedslag stadig en usædvanlig omstændighed?

logo
Juranyt
calendar 12. april 2019
globus Danmark

Man siger, at lynet ikke slår ned det samme sted to gange. Alligevel er Østre Landsret for nyligt blevet ramt af en sag om lynnedslag for anden gang inden for kort tid. Højesteret fastslog i 2017 i en sag, der var blevet anket fra Østre Landsret, at lynnedslag normalt må anses for at være en usædvanlig omstændighed. I sagen fra 2017 ramte lynet et kontroltårn i Baltimore. I den seneste sag var det selve flyet, der blev ramt.

Forordning 261 giver ret til kompensation, medmindre der er tale om en ”usædvanlig omstændighed”

Ifølge EU-forordning 261/2004 om kompensation og bistand til luftfartspassagerer, har passagerer ret til kompensation på helt op til 600 EUR ved aflysninger eller forsinkelser af fly på over 3 timer.

Undtagelsen til dette er, hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kan undgås ved rimelige foranstaltninger. Det er ikke udtømmende oplistet i forordningen, hvilke omstændigheder der er omfattet. Til gengæld er det sikkert, at vejrforhold, der forhindrer flyvningen, såsom lynnedslag, er omfattet af begrebet. Lynnedslag er nemlig uden for flyselskabets kontrol.

Højesteret fastslog i sag 214/2016 den 2. juni 2017, at lynnedslag udgør en usædvanlig omstændighed i forordningens forstand, og at dette derfor kan fritage luftfartsselskaber fra at betale kompensation. I Højesterets dom blev det også slået fast, at forsinkelser som skyldes forsinkelser på forudgående flyvninger kan tilregnes denne, hvis denne skyldtes en usædvanlig omstændighed. Ellers ville formålet med undtagelsen om usædvanlige omstændigheder blive udhulet.

Østre Landsrets dom af 3. januar 2019

I den nyeste sag på området var der tale om en flyvning fra Frankfurt til København. Ved landing i Frankfurt fra en tidligere flyrute blev flyet ramt af et lynnedslag og beskadiget. Dette forårsagede en forsinkelse på dets planlagte næste flyvning, idet tekniske undersøgelser konkluderede, at det ikke var sikkert at foretage flyvningen. Københavns Byret kom alligevel frem til, at flyselskabet var forpligtiget til at udbetale kompensation, fordi selskabet, efter rettens opfattelse, ikke havde foretaget alle nødvendige foranstaltninger for at undgå forsinkelsen. Byretten anlagde dermed en hårdere bedømmelse, end Højesteret havde gjort i 2017.

Østre Landsret frifandt imidlertid flyselskabet. Landsretten fastslog, at lynnedslaget udgjorde en usædvanlig omstændighed og drog en parallel til EU-Domstolens afgørelse C-315/15 (Pešková-sagen). I den sag udtalte EU-Domstolen, at en kollision mellem et fly og en fugl udgør en usædvanlig omstændighed. Landsretten henviste også til Højesterets dom fra 2017 om lynnedslag, der netop fastslår fritagelse for ansvar for forsinkelser på efterfølgende flyvninger. Landsretten fandt, at luftfartsselskabet ikke kunne have gjort mere for at undgå forsinkelsen.

IUNO mener

Dommen fra Østre Landsret understreger, at på trods af divergens mellem byretten og Højesteret udgør lynnedslag en usædvanlig omstændighed, der fritager et flyselskab for at skulle betale kompensation. Den bekræfter også, at fritagelsen fra at betale kompensation gælder forsinkelser på senere flyvninger. Generelt viser den, at flyselskaber ikke er forpligtet til altid at have alternative fly ledige, specialister tilgængelige og til rådighed i enhver lufthavn - eller til at kunne forudse et uvejrs faktiske forløb. Der er således grænser for, hvilke rimelige forholdsregler som skal træffes, når det er fastslået, at der er tale om en usædvanlig omstændighed.

[Østre Landsrets dom af 3. januar 2019]

Forordning 261 giver ret til kompensation, medmindre der er tale om en ”usædvanlig omstændighed”

Ifølge EU-forordning 261/2004 om kompensation og bistand til luftfartspassagerer, har passagerer ret til kompensation på helt op til 600 EUR ved aflysninger eller forsinkelser af fly på over 3 timer.

Undtagelsen til dette er, hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kan undgås ved rimelige foranstaltninger. Det er ikke udtømmende oplistet i forordningen, hvilke omstændigheder der er omfattet. Til gengæld er det sikkert, at vejrforhold, der forhindrer flyvningen, såsom lynnedslag, er omfattet af begrebet. Lynnedslag er nemlig uden for flyselskabets kontrol.

Højesteret fastslog i sag 214/2016 den 2. juni 2017, at lynnedslag udgør en usædvanlig omstændighed i forordningens forstand, og at dette derfor kan fritage luftfartsselskaber fra at betale kompensation. I Højesterets dom blev det også slået fast, at forsinkelser som skyldes forsinkelser på forudgående flyvninger kan tilregnes denne, hvis denne skyldtes en usædvanlig omstændighed. Ellers ville formålet med undtagelsen om usædvanlige omstændigheder blive udhulet.

Østre Landsrets dom af 3. januar 2019

I den nyeste sag på området var der tale om en flyvning fra Frankfurt til København. Ved landing i Frankfurt fra en tidligere flyrute blev flyet ramt af et lynnedslag og beskadiget. Dette forårsagede en forsinkelse på dets planlagte næste flyvning, idet tekniske undersøgelser konkluderede, at det ikke var sikkert at foretage flyvningen. Københavns Byret kom alligevel frem til, at flyselskabet var forpligtiget til at udbetale kompensation, fordi selskabet, efter rettens opfattelse, ikke havde foretaget alle nødvendige foranstaltninger for at undgå forsinkelsen. Byretten anlagde dermed en hårdere bedømmelse, end Højesteret havde gjort i 2017.

Østre Landsret frifandt imidlertid flyselskabet. Landsretten fastslog, at lynnedslaget udgjorde en usædvanlig omstændighed og drog en parallel til EU-Domstolens afgørelse C-315/15 (Pešková-sagen). I den sag udtalte EU-Domstolen, at en kollision mellem et fly og en fugl udgør en usædvanlig omstændighed. Landsretten henviste også til Højesterets dom fra 2017 om lynnedslag, der netop fastslår fritagelse for ansvar for forsinkelser på efterfølgende flyvninger. Landsretten fandt, at luftfartsselskabet ikke kunne have gjort mere for at undgå forsinkelsen.

IUNO mener

Dommen fra Østre Landsret understreger, at på trods af divergens mellem byretten og Højesteret udgør lynnedslag en usædvanlig omstændighed, der fritager et flyselskab for at skulle betale kompensation. Den bekræfter også, at fritagelsen fra at betale kompensation gælder forsinkelser på senere flyvninger. Generelt viser den, at flyselskaber ikke er forpligtet til altid at have alternative fly ledige, specialister tilgængelige og til rådighed i enhver lufthavn - eller til at kunne forudse et uvejrs faktiske forløb. Der er således grænser for, hvilke rimelige forholdsregler som skal træffes, når det er fastslået, at der er tale om en usædvanlig omstændighed.

[Østre Landsrets dom af 3. januar 2019]

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
Aviation

12. juni 2024

Strejke i søsterselskabet

logo
Aviation

22. maj 2024

Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed

logo
Aviation

1. maj 2024

Bevisbyrden for betaling

logo
Aviation

10. april 2024

Refusion via rejsebureau

logo
Aviation

20. marts 2024

Udsigt til seks timers forsinkelse – ingen kompensation

logo
Aviation

26. februar 2024

Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning

Holdet

Aage

Krogh

Partner

Adam

Harding Ryyd Lange

Junior juridisk assistent

Amalie

Bjerre Hilmand

Juridisk rådgiver

Amanda

Jepsen Bregnhardt

Juridisk assistent

Andrea

Brix Danielsen

Juridisk rådgiver

Anna

Bonander

Juridisk rådgiver

Anna

Kreutzmann

Senior juridisk assistent

Anne

Poulsen

Senior juridisk rådgiver

Anne

Voigt Kjær

Senior juridisk assistent

Anton

Winther Hansen

Juridisk rådgiver

Ashley

Kristine Morton

Juridisk rådgiver

Benedicte

Rodian

Juridisk assistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgiver

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk rådgiver

Cille

Fahnø

Senior juridisk assistent

Clara

Caballero Stephensen

Juridisk assistent

Ellen

Priess-Hansen

Juridisk assistent

Elvira

Feline Basse Schougaard

Senior juridisk rådgiver

Ema

Besic-Ahmetagic

Junior juridisk rådgiver

Emma

Engvang Hansen

Juridisk assistent

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Juridisk rådgiver

Frederik

Dybro Mikkelsen

Juridisk assistent

Frederikke

Kirkegaard Thalund

Juridisk assistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Senior juridisk assistent

Frida

Aas Ahlquist

Juridisk assistent

Frida

Assarson

Juridisk rådgiver

Gustav

Vestergaard

Juridisk assistent

Hanna

Honerød Augestad

Junior juridisk rådgiver

Ida

Ralfkiær Rask

Juridisk assistent

Isabella

Graae Norsker

Junior juridisk rådgiver

Isabella

Rocio Nielsen

Junior juridisk rådgiver

Johanne

Berner Nielsen

Juridisk assistent

Kaisa

Nova Ordell Guldbrand Thygaard

Junior juridisk rådgiver

Karl Emil

Tang Nielsen

Juridisk assistent

Karoline

Halfdan Petersen

Legal manager

Karoline

Nordved

Junior juridisk assistent

Laura

Jørgensen

Senior juridisk rådgiver

Mathias

Bech Linaa

Junior juridisk rådgiver

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgiver

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager (orlov)

Rosa

Gilliam-Vigh

Juridisk rådgiver

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Selma

Klinker Brodersen

Junior juridisk rådgiver

Silje

Moen Knutsen

Junior juridisk rådgiver

Sille

Lyng Mejding

Juridisk rådgiver

Simone

Bjergskov Nielsen

Senior juridisk assistent

Sofija

Cabrilo

Juridisk assistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgiver

Stine

Bank Olstrøm

Juridisk assistent