DA
Litigation

Flere virksomheder var ansvarlige for medarbejders fald på byggeplads

logo
Juranyt
calendar 10. maj 2022
globus Danmark

Kan virksomheder blive ansvarlige for en medarbejders ulykke, hvis de ikke har ført tilstrækkeligt tilsyn med en anden virksomheds arbejde? Svaret var ja i en ny sag, hvor en virksomhed, der var ansvarlig for sikkerheden på en byggeplads, ikke havde gjort sit arbejde godt nok. Da en anden virksomhed ikke havde ført tilstrækkeligt tilsyn, blev begge virksomheder ansvarlige for ulykken.

En tømrer kom til skade i forbindelse med sit arbejde på en byggeplads, da han trådte ned fra et stillads og faldt, fordi der var glat. På byggepladsen var der en hovedentreprenør, som var ansvarlig for sikkerheden, herunder glatførebekæmpelse. Tømreren mente derfor, at hovedentreprenøren var ansvarlig for hans skade, fordi den ikke sørget for, at der var glatførebekæmpet. Samtidigt mente han, at den virksomhed, som han arbejdede for på byggepladsen, var ansvarlig som arbejdsgiver.

Både hovedentreprenøren og virksomheden var uenige med medarbejderen. Det skyldtes, at hovedentreprenøren var sikker på, at der var saltet inden ulykken. Det måtte derfor måtte være andre forhold, som virksomheden var ansvarlig for som arbejdsgiver, der var skyld i ulykken.

Men det afviste virksomheden, fordi det jo ikke var den, som var ansvarlig for glatførebekæmpelsen. Derudover havde den også sørget for at føre tilsyn med, at arbejdet på byggepladsen var sikkert. Det havde den gjort ved hele tiden at have to ledende medarbejdere til stede på byggepladsen, som gik rundt og tjekkede, at alt var i orden.

Spørgsmålet i sagen var derfor, om virksomheden og hovedentreprenøren var ansvarlige for medarbejderens fald, og om de skulle betale erstatning og godtgørelse til medarbejderen.

Afgørende hvem der havde ansvaret for glatførebekæmpelsen

Retten slog fast, at selvom hovedentreprenøren havde sørget for at salte, var der stadig glat på det sted, hvor medarbejderen faldt. Der var derfor ikke glatførebekæmpet godt nok. Retten slog også fast, at virksomheden, som medarbejderen arbejdede for, ikke havde ført tilstrækkeligt tilsyn med, at det var sikkert at arbejde på byggepladsen, og at der ikke var glat.

Både hovedentreprenøren og virksomheden var derfor ansvarlige for medarbejderens fald og skulle betale erstatning og godtgørelse til medarbejderen. Men fordi det var hovedentreprenøren, som havde ansvaret for glatførebekæmpelse på byggepladsen, og fordi faldet skyldes den mangelfulde glatførebekæmpelse, skulle hovedentreprenøren holde virksomheden fri for betaling af erstatning og godtgørelse til medarbejderen.

IUNO mener

Sagen viser, at virksomheder kan blive ansvarlige for deres medarbejderes ulykker på en byggeplads, hvis de ikke har sørget for at føre tilstrækkeligt tilsyn med, at deres medarbejdere kan arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt på byggepladsen. Det gælder også, selvom det er en anden virksomhed, som har ansvaret for sikkerheden på byggepladsen.

IUNO anbefaler, at virksomheder og deres forsikringsselskaber er opmærksomme på, at bygherrer har en særlig forpligtelse til at koordinere arbejdet på byggepladser, så der ikke opstår tvivl om, hvem der udfører arbejde hvornår og hvorhenne på byggepladsen. Der bør derfor laves en detaljeret plan over de forskellige arbejder. Samtidigt bør det sikres, at det er helt klart, hvem der har ansvaret for sikkerheden på byggepladsen, og hvordan der løbende kan laves et tilstrækkeligt tilsyn.

Vi har tidligere skrevet om en bygherre, der havde sørget for professionel rådgivning, og derfor ikke blev ansvarlig for en medarbejders ulykke, her.

[Retten i Glostrups dom af den 15. oktober 2020 i sag BS-39528/2019-GLO]

En tømrer kom til skade i forbindelse med sit arbejde på en byggeplads, da han trådte ned fra et stillads og faldt, fordi der var glat. På byggepladsen var der en hovedentreprenør, som var ansvarlig for sikkerheden, herunder glatførebekæmpelse. Tømreren mente derfor, at hovedentreprenøren var ansvarlig for hans skade, fordi den ikke sørget for, at der var glatførebekæmpet. Samtidigt mente han, at den virksomhed, som han arbejdede for på byggepladsen, var ansvarlig som arbejdsgiver.

Både hovedentreprenøren og virksomheden var uenige med medarbejderen. Det skyldtes, at hovedentreprenøren var sikker på, at der var saltet inden ulykken. Det måtte derfor måtte være andre forhold, som virksomheden var ansvarlig for som arbejdsgiver, der var skyld i ulykken.

Men det afviste virksomheden, fordi det jo ikke var den, som var ansvarlig for glatførebekæmpelsen. Derudover havde den også sørget for at føre tilsyn med, at arbejdet på byggepladsen var sikkert. Det havde den gjort ved hele tiden at have to ledende medarbejdere til stede på byggepladsen, som gik rundt og tjekkede, at alt var i orden.

Spørgsmålet i sagen var derfor, om virksomheden og hovedentreprenøren var ansvarlige for medarbejderens fald, og om de skulle betale erstatning og godtgørelse til medarbejderen.

Afgørende hvem der havde ansvaret for glatførebekæmpelsen

Retten slog fast, at selvom hovedentreprenøren havde sørget for at salte, var der stadig glat på det sted, hvor medarbejderen faldt. Der var derfor ikke glatførebekæmpet godt nok. Retten slog også fast, at virksomheden, som medarbejderen arbejdede for, ikke havde ført tilstrækkeligt tilsyn med, at det var sikkert at arbejde på byggepladsen, og at der ikke var glat.

Både hovedentreprenøren og virksomheden var derfor ansvarlige for medarbejderens fald og skulle betale erstatning og godtgørelse til medarbejderen. Men fordi det var hovedentreprenøren, som havde ansvaret for glatførebekæmpelse på byggepladsen, og fordi faldet skyldes den mangelfulde glatførebekæmpelse, skulle hovedentreprenøren holde virksomheden fri for betaling af erstatning og godtgørelse til medarbejderen.

IUNO mener

Sagen viser, at virksomheder kan blive ansvarlige for deres medarbejderes ulykker på en byggeplads, hvis de ikke har sørget for at føre tilstrækkeligt tilsyn med, at deres medarbejdere kan arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt på byggepladsen. Det gælder også, selvom det er en anden virksomhed, som har ansvaret for sikkerheden på byggepladsen.

IUNO anbefaler, at virksomheder og deres forsikringsselskaber er opmærksomme på, at bygherrer har en særlig forpligtelse til at koordinere arbejdet på byggepladser, så der ikke opstår tvivl om, hvem der udfører arbejde hvornår og hvorhenne på byggepladsen. Der bør derfor laves en detaljeret plan over de forskellige arbejder. Samtidigt bør det sikres, at det er helt klart, hvem der har ansvaret for sikkerheden på byggepladsen, og hvordan der løbende kan laves et tilstrækkeligt tilsyn.

Vi har tidligere skrevet om en bygherre, der havde sørget for professionel rådgivning, og derfor ikke blev ansvarlig for en medarbejders ulykke, her.

[Retten i Glostrups dom af den 15. oktober 2020 i sag BS-39528/2019-GLO]

Modtag vores nyhedsbrev

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Mads

Poulsen

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Lignende

logo
Litigation HR-jura

26. september 2023

Medarbejder fik ikke erstatning for papkassefald

logo
Litigation HR-jura

12. september 2023

Arbejdsgiver slap for ansvar for medarbejders psykiske arbejdsskade

logo
Litigation HR-jura

29. august 2023

Digital chikane på arbejdspladsen skal forebygges og håndteres

logo
Litigation HR-jura

30. maj 2023

Ikke arbejdsskade at flytte hjemmearbejdspladsen på sin fridag

logo
Litigation HR-jura

16. maj 2023

Uklare og modstridende krav i arbejdet – har virksomheder husket effektive tiltag?

logo
Litigation HR-jura

2. maj 2023

Skub til sårbar medarbejder blev til psykisk arbejdsskade og erstatning

Holdet

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Mads

Poulsen

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner