DA
HR-jura

Forskellig løn var fair løn

logo
Juranyt
calendar 25. februar 2024
globus Danmark

Lønforskellen mellem kvindelige laboranter og mandlige teknikere hos stor biotekvirksomhed var ikke i strid med reglerne om ligeløn. Det blev resultatet i en sag for Arbejdsretten. Laboranternes arbejde kunne ikke sammenlignes med teknikernes.

Del video

I virksomheden var der en laborantgruppe, hvor 80 % var kvinder, og en teknikergruppe hvor 80 % var mænd. Teknikerne fik 12,61 % højere løn end laboranterne.

Spørgsmålet var, om lønforskellen var i strid med ligelønsreglerne, der stiller krav om lige løn mellem mænd og kvinder for arbejde af samme værdi.

Laboranterne og teknikerne i sagen udførte i nogle situationer det samme arbejde. Derudover havde de typisk samme uddannelsesniveau.

Til gengæld var der også flere forskelle i arbejdet. Laboranterne udførte primært ”klassisk laborantarbejde”, mens teknikerne udførte arbejde med ”pilotanlæg” eller i ”produktionen” og optimerede processer. De konkurrerede heller ikke om samme jobs efter endt uddannelse.

Der var også forskel i arbejdsvilkårene. Teknikerne var tit i bevægelse, arbejdet var støjende og beskidt, og de var ofte på tilkaldevagt. Det var ikke tilfældet for laboranterne, der blandt andet havde en fast vagtplan. Teknikkernes ansvar blev også anset for at være større end laboranternes.

På grund af forskellene i arbejdet og arbejdsvilkårene fandt Arbejdsretten, at de jobtyper ikke kunne sammenlignes, og at lønforskellen derfor var lovlig.

IUNO mener

Sagen viser, at virksomheder bør kortlægge hvilke jobtyper, som er sammenlignelige og kan betragtes som arbejde af samme værdi. Det er vigtigt for udarbejdelsen af kønsopdelte lønstatisk og for at undgå eventuelle sager om ligeløn. Eventuelle lønforskelle skal kunne begrundes.

De kommende regler fra EU om løngennemsigtighed vil øge kravene til virksomheder med over 100 ansatte, som i fremtiden i højere grad end i dag vil blive pålagt at rapportere og redegøre for lønforskelle mellem kønnene. Vi forventer derfor flere sager på området og følger udviklingen.

[Faglig voldgiftssag af den 9. februar 2024 i sag FV2022.829]

I virksomheden var der en laborantgruppe, hvor 80 % var kvinder, og en teknikergruppe hvor 80 % var mænd. Teknikerne fik 12,61 % højere løn end laboranterne.

Spørgsmålet var, om lønforskellen var i strid med ligelønsreglerne, der stiller krav om lige løn mellem mænd og kvinder for arbejde af samme værdi.

Laboranterne og teknikerne i sagen udførte i nogle situationer det samme arbejde. Derudover havde de typisk samme uddannelsesniveau.

Til gengæld var der også flere forskelle i arbejdet. Laboranterne udførte primært ”klassisk laborantarbejde”, mens teknikerne udførte arbejde med ”pilotanlæg” eller i ”produktionen” og optimerede processer. De konkurrerede heller ikke om samme jobs efter endt uddannelse.

Der var også forskel i arbejdsvilkårene. Teknikerne var tit i bevægelse, arbejdet var støjende og beskidt, og de var ofte på tilkaldevagt. Det var ikke tilfældet for laboranterne, der blandt andet havde en fast vagtplan. Teknikkernes ansvar blev også anset for at være større end laboranternes.

På grund af forskellene i arbejdet og arbejdsvilkårene fandt Arbejdsretten, at de jobtyper ikke kunne sammenlignes, og at lønforskellen derfor var lovlig.

IUNO mener

Sagen viser, at virksomheder bør kortlægge hvilke jobtyper, som er sammenlignelige og kan betragtes som arbejde af samme værdi. Det er vigtigt for udarbejdelsen af kønsopdelte lønstatisk og for at undgå eventuelle sager om ligeløn. Eventuelle lønforskelle skal kunne begrundes.

De kommende regler fra EU om løngennemsigtighed vil øge kravene til virksomheder med over 100 ansatte, som i fremtiden i højere grad end i dag vil blive pålagt at rapportere og redegøre for lønforskelle mellem kønnene. Vi forventer derfor flere sager på området og følger udviklingen.

[Faglig voldgiftssag af den 9. februar 2024 i sag FV2022.829]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

12. april 2024

PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret

logo
HR-jura

12. april 2024

Aktieoptionernes akilleshæl

logo
HR-jura

3. april 2024

At ophæve på egen bekostning

logo
HR-jura

27. marts 2024

Regler om løngennemsigtighed på vej

logo
HR-jura

26. marts 2024

Tvillingeforældre får ekstra barsel

logo
HR-jura Litigation Teknologi

11. marts 2024

Flere medarbejdere indberetter psykisk arbejdsmiljø til Datatilsynet

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner