DA
HR-jura

Medarbejder uberettiget bortvist for at have sendt fortroligt materiale til sin private e-mail

logo
Juranyt
calendar 28. november 2019
globus Danmark

Det var ikke illoyalt, at en medarbejder i løbet af sin ansættelse havde fremsendt fortroligt arbejdsmateriale til sin private e-mail for at kunne fortsætte sit arbejde hjemmefra. Virksomheden kunne derfor hverken berettiget bortvise eller afskedige ham. Østre Landsret lagde blandt andet vægt, på at medarbejderen aldrig havde haft til hensigt at videregive materialet uberettiget.

En medarbejder ansat som sales manager bad efter en kortere periode med samarbejdsproblemer sin nærmeste leder om et møde. På mødet fortalte medarbejderen, at han ikke havde det godt, og at han følte sig dårligt behandlet på arbejdspladsen, hvortil lederen svarede, at hvis han ikke kunne lide lugten i bageriet, kunne han bare smutte. Medarbejderen færdiggjorde sine arbejdsopgaver efter mødet, hvorefter han sendte en e-mail om, at han måtte sygemelde sig og derfor havde rykket et møde med en kunde næste dag. 

Senere samme dag anmodede lederen ved e-mail, om at medarbejderen hurtigst muligt skulle bekræfte, at han havde opsagt sin stilling tidligere på dagen. Medarbejderen afviste, at det var tilfældet og fastholdt, at han var sygemeldt. Dagen efter blev medarbejderen indkaldt til et møde med den begrundelse, at virksomheden var blevet opmærksom, på at medarbejderen i løbet af sin ansættelse havde sendt mindst 24 e-mails med fortroligt, arbejdsrelateret materiale til sin private e-mail. Medarbejderen besvarede ikke mødeindkaldelsen og mødte heller ikke op til mødet. Få dage efter blev han bortvist. Virksomheden mente, at medarbejderen ulovligt var udeblevet fra arbejde og desuden havde overtrådt sin loyalitetsforpligtelse ved at fremsende materiale til sin private e-mail. Medarbejderen var uenig og fastholdt, at hans bortvisning var uberettiget, og at han derfor havde ret til godtgørelse.

Landsretten afviste indledningsvist virksomhedens argumentation, om at medarbejderen ulovligt var udeblevet fra arbejde, fordi han havde været sygemeldt. Spørgsmålet var derfor, hvorvidt medarbejderen havde misligholdt ansættelsesforholdet og berettiget kunne bortvises for at have fremsendt arbejdsrelateret materiale fra sin arbejdsmail til sin private e-mail.

Brug af privat e-mail var ikke i strid med loyalitetspligten

Ifølge medarbejderen betød hans stilling som sales manager, at han skulle være tilgængelig for kunder døgnet rundt, inklusiv aften og weekend. Selvom virksomheden i den forbindelse havde stillet en computer til rådighed, benyttede han imidlertid sin egen computer til at udføre arbejdet, fordi han mente, den var mere driftssikker og i øvrigt lettere at arbejde på. Medarbejderen understregede samtidig, at han altid havde udført sit arbejde loyalt, og at han udelukkende fremsendte materialet for at kunne fortsætte sit arbejde hjemmefra og under forretningsrejser. Virksomheden fastholdt, at medarbejderen uberettiget havde fremsendt forretningshemmeligheder i strid med hans loyalitetspligt, og at uautoriseret offentliggørelse ville kunne få betydelige negative konsekvenser for virksomhedens omdømme og forretning. 

Landsretten fandt, at uanset om medarbejderen havde videresendt fortroligt materiale til sin private e-mail, var der tale om materiale, som han havde adgang til som led i sit arbejde, og at fremsendelse kun var sket, for at han kunne fortsætte sit arbejde mere hensigtsmæssigt hjemmefra. Derudover bemærkede landsretten, at materialet var blevet sendt i en periode, der lå mere end et halvt år forud for parternes samarbejdsproblemer. Landsretten konkluderede herefter, at medarbejderen ikke kunne anses for at have handlet illoyalt ved at sende materiale til sin private e-mail. Medarbejderen havde derfor ret til godtgørelse.

IUNO mener

Dommen viser blandt andet, at det ved bortvisning af en medarbejder på grund af illoyalitet er væsentligt at kunne dokumentere, hvilke krav virksomheden stiller til håndtering af materiale, som medarbejderen får adgang til som led i sit arbejde.

IUNO anbefaler, at virksomheder sikrer sig, at IT-politikken tager stilling til brug af private enheder og private e-mail konti til arbejdsmæssige sammenhæng. Samtidig er det vigtigt, at virksomheden håndhæver politikken på dette punkt, da den ellers mister sin effekt.

Virksomheder skal generelt være opmærksomme, på om IT-politikken og virksomhedens forretningsgange lever op til de høje sikkerhedskrav, der gælder for håndtering af persondata. En stor del af de sager, der findes om databrud, handler navnlig om ansattes håndtering af data i forbindelse med hjemmearbejde og forretningsrejser. Vi har tidligere skrevet om problemet her.

[Østre Landsrets dom i sag BS-6900/2019 af 29. oktober 2019]

En medarbejder ansat som sales manager bad efter en kortere periode med samarbejdsproblemer sin nærmeste leder om et møde. På mødet fortalte medarbejderen, at han ikke havde det godt, og at han følte sig dårligt behandlet på arbejdspladsen, hvortil lederen svarede, at hvis han ikke kunne lide lugten i bageriet, kunne han bare smutte. Medarbejderen færdiggjorde sine arbejdsopgaver efter mødet, hvorefter han sendte en e-mail om, at han måtte sygemelde sig og derfor havde rykket et møde med en kunde næste dag. 

Senere samme dag anmodede lederen ved e-mail, om at medarbejderen hurtigst muligt skulle bekræfte, at han havde opsagt sin stilling tidligere på dagen. Medarbejderen afviste, at det var tilfældet og fastholdt, at han var sygemeldt. Dagen efter blev medarbejderen indkaldt til et møde med den begrundelse, at virksomheden var blevet opmærksom, på at medarbejderen i løbet af sin ansættelse havde sendt mindst 24 e-mails med fortroligt, arbejdsrelateret materiale til sin private e-mail. Medarbejderen besvarede ikke mødeindkaldelsen og mødte heller ikke op til mødet. Få dage efter blev han bortvist. Virksomheden mente, at medarbejderen ulovligt var udeblevet fra arbejde og desuden havde overtrådt sin loyalitetsforpligtelse ved at fremsende materiale til sin private e-mail. Medarbejderen var uenig og fastholdt, at hans bortvisning var uberettiget, og at han derfor havde ret til godtgørelse.

Landsretten afviste indledningsvist virksomhedens argumentation, om at medarbejderen ulovligt var udeblevet fra arbejde, fordi han havde været sygemeldt. Spørgsmålet var derfor, hvorvidt medarbejderen havde misligholdt ansættelsesforholdet og berettiget kunne bortvises for at have fremsendt arbejdsrelateret materiale fra sin arbejdsmail til sin private e-mail.

Brug af privat e-mail var ikke i strid med loyalitetspligten

Ifølge medarbejderen betød hans stilling som sales manager, at han skulle være tilgængelig for kunder døgnet rundt, inklusiv aften og weekend. Selvom virksomheden i den forbindelse havde stillet en computer til rådighed, benyttede han imidlertid sin egen computer til at udføre arbejdet, fordi han mente, den var mere driftssikker og i øvrigt lettere at arbejde på. Medarbejderen understregede samtidig, at han altid havde udført sit arbejde loyalt, og at han udelukkende fremsendte materialet for at kunne fortsætte sit arbejde hjemmefra og under forretningsrejser. Virksomheden fastholdt, at medarbejderen uberettiget havde fremsendt forretningshemmeligheder i strid med hans loyalitetspligt, og at uautoriseret offentliggørelse ville kunne få betydelige negative konsekvenser for virksomhedens omdømme og forretning. 

Landsretten fandt, at uanset om medarbejderen havde videresendt fortroligt materiale til sin private e-mail, var der tale om materiale, som han havde adgang til som led i sit arbejde, og at fremsendelse kun var sket, for at han kunne fortsætte sit arbejde mere hensigtsmæssigt hjemmefra. Derudover bemærkede landsretten, at materialet var blevet sendt i en periode, der lå mere end et halvt år forud for parternes samarbejdsproblemer. Landsretten konkluderede herefter, at medarbejderen ikke kunne anses for at have handlet illoyalt ved at sende materiale til sin private e-mail. Medarbejderen havde derfor ret til godtgørelse.

IUNO mener

Dommen viser blandt andet, at det ved bortvisning af en medarbejder på grund af illoyalitet er væsentligt at kunne dokumentere, hvilke krav virksomheden stiller til håndtering af materiale, som medarbejderen får adgang til som led i sit arbejde.

IUNO anbefaler, at virksomheder sikrer sig, at IT-politikken tager stilling til brug af private enheder og private e-mail konti til arbejdsmæssige sammenhæng. Samtidig er det vigtigt, at virksomheden håndhæver politikken på dette punkt, da den ellers mister sin effekt.

Virksomheder skal generelt være opmærksomme, på om IT-politikken og virksomhedens forretningsgange lever op til de høje sikkerhedskrav, der gælder for håndtering af persondata. En stor del af de sager, der findes om databrud, handler navnlig om ansattes håndtering af data i forbindelse med hjemmearbejde og forretningsrejser. Vi har tidligere skrevet om problemet her.

[Østre Landsrets dom i sag BS-6900/2019 af 29. oktober 2019]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

26. juni 2020

Overtrædelser af gavepolitik var bortvisningsgrund

logo
HR-jura

19. juni 2020

Lovforslag: Udvidet adgang til at varsle sommerferie under lønkompensationsordningen

logo
HR-jura

19. juni 2020

Coronavirus: Sådan håndterer du medarbejdere, der rejser til ”karantænelande”

logo
HR-jura

16. juni 2020

Delvis udbetaling af indefrosne feriepenge

logo
HR-jura

12. juni 2020

Coronavirus: Sådan håndterer du medarbejdere, der rejser sydpå

logo
HR-jura

7. juni 2020

Lønkompensationsordningen til corona-ramte virksomheder udfases og forlænges

Events

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT