DA
HR-jura

Når bijobbet kører af sporet

logo
Juranyt
calendar 13. november 2022
globus Danmark

En virksomhed opsagde, og bortviste senere en sygemeldt driftsplanlægger, der bijobbede som turistbuschauffør. Landsretten kom frem til, at det var lovligt både at opsige og bortvise medarbejderen. Det var blandt andet fordi, han under sygemeldingen bijobbede på fuldtid, uden at virksomheden kendte til omfanget af bijobbet.

En medarbejder var ansat som driftsplanlægger på fuldtid og havde også et bijob som turistbuschauffør, hvilket virksomheden var klar over. Medarbejderen sygemeldte sig fra sit arbejde som driftsplanlægger blandt andet på grund af arbejdspres. Ifølge mulighedserklæringen kunne der gå op til 20 uger, før han kunne arbejde igen. Virksomheden valgte herefter at opsige medarbejderen.

Under sygemeldingen arbejdede medarbejderen nærmest i en fuldtidsstilling som turistbuschauffør. Da virksomheden opdagede omfanget af medarbejderens bijob, blev han bortvist i opsigelsesperioden. Virksomheden mente, at omfanget af arbejdet havde forsinket medarbejderens raskmelding og medført, at virksomheden ikke fik sygedagpengerefusion fra kommunen.

To fuldtidsjobs fik bægeret til at flyde over

Det var både lovligt at opsige og bortvise medarbejderen.

Opsigelsen var lovlig, fordi virksomheden forventede et meget langt sygefravær til ulempe for virksomhedens drift. Der var samtidig opstået tvivl om, hvorvidt medarbejderen overhovedet ville kunne vende tilbage og udføre arbejdet som driftsplanlægger.

En af hovedopgaverne i jobbet var krævende samtidig med, at medarbejderen havde givet udtryk for, at han ikke brød sig om netop den arbejdsopgave. Landsretten ville ikke udelukke, at omfanget af medarbejderens bijob kunne have bidraget til sygemeldingen.

Bortvisningen var også lovlig. Det skyldtes, at medarbejderens bijob stort set svarede til en fuldtidsstilling samtidig med, at omfanget af bijobbet var blevet forøget under sygefraværet. Derudover havde medarbejderen ikke oplyst virksomheden om det store omfang af bijobbet.

IUNO mener

Sagen er et godt eksempel på rækkevidden af medarbejderes muligheder for at påtage sig bijobs – også under sygdom. Det er som udgangspunkt ikke muligt, at medarbejdere arbejder i deres bijob samtidig med, at de er sygemeldt. Det er konkret, om det er i strid med medarbejderens forpligtelser i forhold til det arbejde, som medarbejderen i forvejen har.

IUNO anbefaler, at virksomheder overvejer, om et bijob forhindrer medarbejderen i at udføre sit arbejde hos virksomheden. Der er også nye regler om ansættelsesvilkår på vej, der forbyder virksomheder i at forhindre deres medarbejdere i at tage sideløbende ansættelse, medmindre visse undtagelser gælder.

[Østre Landsrets dom i sag BS-36445/2021-OLR af 8. september 2022]

En medarbejder var ansat som driftsplanlægger på fuldtid og havde også et bijob som turistbuschauffør, hvilket virksomheden var klar over. Medarbejderen sygemeldte sig fra sit arbejde som driftsplanlægger blandt andet på grund af arbejdspres. Ifølge mulighedserklæringen kunne der gå op til 20 uger, før han kunne arbejde igen. Virksomheden valgte herefter at opsige medarbejderen.

Under sygemeldingen arbejdede medarbejderen nærmest i en fuldtidsstilling som turistbuschauffør. Da virksomheden opdagede omfanget af medarbejderens bijob, blev han bortvist i opsigelsesperioden. Virksomheden mente, at omfanget af arbejdet havde forsinket medarbejderens raskmelding og medført, at virksomheden ikke fik sygedagpengerefusion fra kommunen.

To fuldtidsjobs fik bægeret til at flyde over

Det var både lovligt at opsige og bortvise medarbejderen.

Opsigelsen var lovlig, fordi virksomheden forventede et meget langt sygefravær til ulempe for virksomhedens drift. Der var samtidig opstået tvivl om, hvorvidt medarbejderen overhovedet ville kunne vende tilbage og udføre arbejdet som driftsplanlægger.

En af hovedopgaverne i jobbet var krævende samtidig med, at medarbejderen havde givet udtryk for, at han ikke brød sig om netop den arbejdsopgave. Landsretten ville ikke udelukke, at omfanget af medarbejderens bijob kunne have bidraget til sygemeldingen.

Bortvisningen var også lovlig. Det skyldtes, at medarbejderens bijob stort set svarede til en fuldtidsstilling samtidig med, at omfanget af bijobbet var blevet forøget under sygefraværet. Derudover havde medarbejderen ikke oplyst virksomheden om det store omfang af bijobbet.

IUNO mener

Sagen er et godt eksempel på rækkevidden af medarbejderes muligheder for at påtage sig bijobs – også under sygdom. Det er som udgangspunkt ikke muligt, at medarbejdere arbejder i deres bijob samtidig med, at de er sygemeldt. Det er konkret, om det er i strid med medarbejderens forpligtelser i forhold til det arbejde, som medarbejderen i forvejen har.

IUNO anbefaler, at virksomheder overvejer, om et bijob forhindrer medarbejderen i at udføre sit arbejde hos virksomheden. Der er også nye regler om ansættelsesvilkår på vej, der forbyder virksomheder i at forhindre deres medarbejdere i at tage sideløbende ansættelse, medmindre visse undtagelser gælder.

[Østre Landsrets dom i sag BS-36445/2021-OLR af 8. september 2022]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

26. marts 2023

Lige medarbejdere arbejder bedst

logo
HR-jura

26. marts 2023

Nye regler om rekruttering af international arbejdskraft vedtaget

logo
Litigation HR-jura

21. marts 2023

Bortvisning førte til psykisk arbejdsskade og kæmpe-erstatning

logo
HR-jura

19. marts 2023

Annoncering med fokus på køn, var ikke kønt

logo
HR-jura

12. marts 2023

Nye rapporteringsstandarder på vej

logo
HR-jura

5. marts 2023

Slut med fri og varme hveder

Holdet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgiver

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Emma

Sandner

Junior juridisk assistent

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner