DA
HR-jura

Ny lov giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus

logo
Juranyt
calendar 19. november 2020
globus Danmark

Folketinget har netop vedtaget en lov, der giver virksomheder adgang til at teste medarbejdere for coronavirus samt modtage testresultatet. Loven udvider dermed virksomheders tidligere muligheder for at kræve, at medarbejdere bliver testet for coronavirus. Det betyder, at virksomheder fremover vil kunne kræve test for coronavirus, så længe anmodningen er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredningen eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.

Den nye lov udvider væsentligt virksomheders mulighed for at kræve, at medarbejdere bliver testet for coronavirus. Efter de tidligere regler havde virksomheder kun snævre muligheder for at modtage oplysninger om en medarbejders helbred. Krav om testning forudsatte herefter blandt andet, at oplysningerne havde væsentlig betydning for medarbejderens arbejdsdygtighed, og at forholdene ved arbejdet særligt talte for det, eller at det var begrundet i væsentlige driftsmæssige hensyn. I begge tilfælde skulle virksomhederne dog desuden opfylde en række supplerende krav, før der kunne udføres testning.

Med den nye lov kan virksomheder fremover kræve, at en eller flere medarbejdere bliver testet for coronavirus hurtigst muligt. Virksomheder vil samtidig få lov til at modtage testresultatet, så snart medarbejderen bliver bekendt med resultatet – enten elektronisk eller i form af en tro- og love-erklæring. Loven vil kun give en midlertidig adgang til at kræve testning for coronavirus indtil den 1. juli 2021.

Hvornår og hvordan kan virksomheder teste for coronavirus?

Før virksomheder overvejer at stille krav om test, er det vigtigt at være opmærksom på, at loven indeholder en række krav og procedurer.

Det betyder først og fremmest, at virksomheder kun kan kræve, at medarbejdere bliver testet for coronavirus, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredningen, herunder arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn. Krav om testning vil herefter eksempelvis kunne anses for sagligt, hvis det sker på baggrund af krav fra aftagere af virksomhedens produkter om, at der er truffet særlige forholdsregler mod coronavirus. Modsat vil krav om testning derimod ikke nødvendigvis kunne anses for sagligt, hvis medarbejderen hverken er i kontakt med mennesker eller dyr som led i sit arbejde.

Udover saglighedskravet skal virksomheder derudover opfylde en række krav, herunder:

  • Overholde informations- og høringskrav efter gældende lovgivning og overenskomster

  • Skriftligt informere om, at der stilles krav om test for coronavirus, begrundelsen herfor, testmuligheder og hvor hurtigt testresultatet ønskes

  • Så vidt muligt sikre, at testen bliver udført i de berørte medarbejderes arbejdstid

  • Sikre at testen bliver gennemført på betryggende vis, uanset om testen bliver gennemført på eller uden for arbejdspladsen. I alle tilfælde, skal det være en autoriseret læge, der foranlediger undersøgelsen

Der er udelukkende tale om en undtagelsesvis adgang til at teste for coronavirus. Det betyder, at virksomheder ikke med loven får mulighed for at kræve test for antistoffer for coronavirus eller andre sygdomme og helbredsoplysninger.

IUNO mener

Den nye lov skal opfylde den fortsat stigende efterspørgsel fra mange virksomheder på at kunne teste medarbejdere for coronavirus – eksempelvis for at modvirke nedlukning som konsekvens af smitteudbrud eller for at opfylde krav fra andre lande om nødvendige forholdsregler på arbejdspladsen.

IUNO anbefaler, at virksomheder sætter sig godt ind i de nye krav, før der stilles krav om testning af medarbejderne efter de nye regler. Det gælder også, før virksomheden overvejer eventuelle ansættelsesretlige sanktioner mod medarbejdere, der nægter at lade sig teste. Samtidig skal virksomheder selvfølgelig være opmærksomme på, at de almindelige databeskyttelsesregler fortsat gælder, og at enhver behandlingsaktivitet skal ske med et lovligt grundlag og i øvrigt efter de almindelige behandlingsprincipper.

Den nye lov træder i kraft den 20. november 2020.

[Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 m.v. af den 19. november 2020]

Den nye lov udvider væsentligt virksomheders mulighed for at kræve, at medarbejdere bliver testet for coronavirus. Efter de tidligere regler havde virksomheder kun snævre muligheder for at modtage oplysninger om en medarbejders helbred. Krav om testning forudsatte herefter blandt andet, at oplysningerne havde væsentlig betydning for medarbejderens arbejdsdygtighed, og at forholdene ved arbejdet særligt talte for det, eller at det var begrundet i væsentlige driftsmæssige hensyn. I begge tilfælde skulle virksomhederne dog desuden opfylde en række supplerende krav, før der kunne udføres testning.

Med den nye lov kan virksomheder fremover kræve, at en eller flere medarbejdere bliver testet for coronavirus hurtigst muligt. Virksomheder vil samtidig få lov til at modtage testresultatet, så snart medarbejderen bliver bekendt med resultatet – enten elektronisk eller i form af en tro- og love-erklæring. Loven vil kun give en midlertidig adgang til at kræve testning for coronavirus indtil den 1. juli 2021.

Hvornår og hvordan kan virksomheder teste for coronavirus?

Før virksomheder overvejer at stille krav om test, er det vigtigt at være opmærksom på, at loven indeholder en række krav og procedurer.

Det betyder først og fremmest, at virksomheder kun kan kræve, at medarbejdere bliver testet for coronavirus, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredningen, herunder arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn. Krav om testning vil herefter eksempelvis kunne anses for sagligt, hvis det sker på baggrund af krav fra aftagere af virksomhedens produkter om, at der er truffet særlige forholdsregler mod coronavirus. Modsat vil krav om testning derimod ikke nødvendigvis kunne anses for sagligt, hvis medarbejderen hverken er i kontakt med mennesker eller dyr som led i sit arbejde.

Udover saglighedskravet skal virksomheder derudover opfylde en række krav, herunder:

  • Overholde informations- og høringskrav efter gældende lovgivning og overenskomster

  • Skriftligt informere om, at der stilles krav om test for coronavirus, begrundelsen herfor, testmuligheder og hvor hurtigt testresultatet ønskes

  • Så vidt muligt sikre, at testen bliver udført i de berørte medarbejderes arbejdstid

  • Sikre at testen bliver gennemført på betryggende vis, uanset om testen bliver gennemført på eller uden for arbejdspladsen. I alle tilfælde, skal det være en autoriseret læge, der foranlediger undersøgelsen

Der er udelukkende tale om en undtagelsesvis adgang til at teste for coronavirus. Det betyder, at virksomheder ikke med loven får mulighed for at kræve test for antistoffer for coronavirus eller andre sygdomme og helbredsoplysninger.

IUNO mener

Den nye lov skal opfylde den fortsat stigende efterspørgsel fra mange virksomheder på at kunne teste medarbejdere for coronavirus – eksempelvis for at modvirke nedlukning som konsekvens af smitteudbrud eller for at opfylde krav fra andre lande om nødvendige forholdsregler på arbejdspladsen.

IUNO anbefaler, at virksomheder sætter sig godt ind i de nye krav, før der stilles krav om testning af medarbejderne efter de nye regler. Det gælder også, før virksomheden overvejer eventuelle ansættelsesretlige sanktioner mod medarbejdere, der nægter at lade sig teste. Samtidig skal virksomheder selvfølgelig være opmærksomme på, at de almindelige databeskyttelsesregler fortsat gælder, og at enhver behandlingsaktivitet skal ske med et lovligt grundlag og i øvrigt efter de almindelige behandlingsprincipper.

Den nye lov træder i kraft den 20. november 2020.

[Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 m.v. af den 19. november 2020]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

2. oktober 2022

Surt opstød var ikke nok til en fyreseddel

logo
Litigation HR-jura

27. september 2022

Dårlig håndtering af sexchikane-sag forhindrede ikke fyring

logo
HR-jura

25. september 2022

Er skævdeling i barselspolitikken ligebehandling?

logo
HR-jura

18. september 2022

Åbent hus trumfede Guds hus

logo
Litigation HR-jura

13. september 2022

Teambuilding uden teamwork

logo
HR-jura

11. september 2022

Stop tidstyven!

Holdet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgiver

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Emma

Sandner

Junior juridisk assistent

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Katrine

Matilde Ahlberg Purhus

Advokatfuldmægtig

Kirsten

Astrup

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner