DA
HR-jura

Nye regler om rekruttering af international arbejdskraft vedtaget

logo
Juranyt
calendar 26. marts 2023
globus Danmark

Folketinget har netop vedtaget nye regler om styrket international rekruttering. Reglerne skal tiltrække mere international arbejdskraft til Danmark og indeholder en række tiltag, som udvider eller supplerer allerede eksisterende ordninger. Reglerne træder i kraft 1. april 2023.

De nye regler skal afhjælpe manglen på arbejdskraft. Vi har set nærmere på ændringerne, der blandt andet indebærer:

Ny supplerende beløbsordning

Reglerne indebærer en ny supplerende beløbsordning. Her bliver beløbsgrænsen nedsat fra 465.000 til 375.000 kr., som vil blive reguleret årligt. Med ordningen skal medarbejdere fortsat ansættes på sædvanlige danske vilkår.

Ved nye opholdstilladelser efter den supplerende beløbsordning skal medarbejderen ansættes inden for et område med mangel på arbejdskraft. Det betyder, at den sæsonkorrigerede bruttoledighed de seneste tre måneder i gennemsnit skal være over 3,75 % på ansøgningstidspunktet.

Det også et krav, at virksomheden dokumenterer, at stillingen på ansøgningstidspunktet har været slået op på Jobnet og EURES-portalen i mindst to uger.

Udvidelse af fast track-ordningen

Det er en betingelse, at virksomheder har et bestemt antal medarbejdere for at kunne blive certificeret til at bruge fast track-ordningen. Med de nye regler bliver kravet sat ned fra 20 til 10 medarbejdere. Det afgørende er antallet af medarbejdere på ansøgningstidspunktet.

Udvidelse af positivlisten

Med de nye regler skal de fagligt afgrænsede a-kasser kunne indføre supplerende stillinger på positivlisten. Det vil de kunne for alle videregående uddannelsesniveauer inden for deres faglige område. Det skal ske efter drøftelse med de relevante arbejdsgiverorganisationer. De supplerende stillinger vil gælde for hele landet.

Det regionale arbejdsmarkedsråd vil også kunne indføre supplerende stillinger til positivlisten på alle videregående uddannelsesniveauer. De supplerende stillinger vil kun gælde i kommuner, som er underlagt det enkelte råd.

Stillingsbetegnelser fra positivlisten vil med de nye regler senest kunne udgå af positivlisten efter en minimumsperiode på to år.

IUNO mener

De nye regler vil generelt gøre det nemmere at få udenlandske medarbejdere til Danmark. Den nye beløbsgrænse gør det muligt at få langt flere medarbejdere til at arbejde i fagområder, hvor der mangler arbejdskraft. Små virksomheder kan også med udvidelsen af fast track-ordningen blive certificeret. Den nye minimumsperiode for stillingsbetegnelsers placering på positivlisten gør det også mere forudsigeligt for virksomheder, hvor længe deres medarbejdere kan blive i Danmark efter denne ordning.

IUNO anbefaler, at virksomheder sætter sig godt ind i de nye regler og orienterer sig i de krav, som gælder for de forskellige ordninger. Det er især fordelene ved fast track-certificering, som er kortere sagsbehandlingstid, mulighed for arbejde skiftende i udlandet og mens sagen bliver behandlet. Det er derfor positivt, at små virksomheder nu også har mulighed for at ansøge om fast track-certificering.

Reglerne træder i kraft den 1. april 2023.

[L 46 Lov om ændring af udlændingeloven af 23. marts 2023]

De nye regler skal afhjælpe manglen på arbejdskraft. Vi har set nærmere på ændringerne, der blandt andet indebærer:

Ny supplerende beløbsordning

Reglerne indebærer en ny supplerende beløbsordning. Her bliver beløbsgrænsen nedsat fra 465.000 til 375.000 kr., som vil blive reguleret årligt. Med ordningen skal medarbejdere fortsat ansættes på sædvanlige danske vilkår.

Ved nye opholdstilladelser efter den supplerende beløbsordning skal medarbejderen ansættes inden for et område med mangel på arbejdskraft. Det betyder, at den sæsonkorrigerede bruttoledighed de seneste tre måneder i gennemsnit skal være over 3,75 % på ansøgningstidspunktet.

Det også et krav, at virksomheden dokumenterer, at stillingen på ansøgningstidspunktet har været slået op på Jobnet og EURES-portalen i mindst to uger.

Udvidelse af fast track-ordningen

Det er en betingelse, at virksomheder har et bestemt antal medarbejdere for at kunne blive certificeret til at bruge fast track-ordningen. Med de nye regler bliver kravet sat ned fra 20 til 10 medarbejdere. Det afgørende er antallet af medarbejdere på ansøgningstidspunktet.

Udvidelse af positivlisten

Med de nye regler skal de fagligt afgrænsede a-kasser kunne indføre supplerende stillinger på positivlisten. Det vil de kunne for alle videregående uddannelsesniveauer inden for deres faglige område. Det skal ske efter drøftelse med de relevante arbejdsgiverorganisationer. De supplerende stillinger vil gælde for hele landet.

Det regionale arbejdsmarkedsråd vil også kunne indføre supplerende stillinger til positivlisten på alle videregående uddannelsesniveauer. De supplerende stillinger vil kun gælde i kommuner, som er underlagt det enkelte råd.

Stillingsbetegnelser fra positivlisten vil med de nye regler senest kunne udgå af positivlisten efter en minimumsperiode på to år.

IUNO mener

De nye regler vil generelt gøre det nemmere at få udenlandske medarbejdere til Danmark. Den nye beløbsgrænse gør det muligt at få langt flere medarbejdere til at arbejde i fagområder, hvor der mangler arbejdskraft. Små virksomheder kan også med udvidelsen af fast track-ordningen blive certificeret. Den nye minimumsperiode for stillingsbetegnelsers placering på positivlisten gør det også mere forudsigeligt for virksomheder, hvor længe deres medarbejdere kan blive i Danmark efter denne ordning.

IUNO anbefaler, at virksomheder sætter sig godt ind i de nye regler og orienterer sig i de krav, som gælder for de forskellige ordninger. Det er især fordelene ved fast track-certificering, som er kortere sagsbehandlingstid, mulighed for arbejde skiftende i udlandet og mens sagen bliver behandlet. Det er derfor positivt, at små virksomheder nu også har mulighed for at ansøge om fast track-certificering.

Reglerne træder i kraft den 1. april 2023.

[L 46 Lov om ændring af udlændingeloven af 23. marts 2023]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

4. juni 2023

Advarsler til nybagt far var chikane

logo
Litigation HR-jura

30. maj 2023

Ikke arbejdsskade at flytte hjemmearbejdspladsen på sin fridag

logo
HR-jura

29. maj 2023

Krav om europæisk rejsetilladelse fra 2024

logo
HR-jura

21. maj 2023

Svinske øgenavne var chikane

logo
Litigation HR-jura

16. maj 2023

Uklare og modstridende krav i arbejdet – har virksomheder husket effektive tiltag?

logo
HR-jura

11. maj 2023

Nye regler om ansættelsesvilkår vedtaget

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Emma

Sandner

Legal manager

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner