DA
Litigation

Virksomhed var ikke ansvarlig for praktikants fald fra altan med midlertidigt rækværk

logo
Juranyt
calendar 18 maj 2021
globus Danmark

I en ny dom har Vestre Landsret taget stilling til, om en virksomhed var ansvarlig for en praktikants fald fra en altan i sin rygepause. Faldet skete, fordi et midlertidigt rækværk ikke var udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Landsretten lagde vægt på, at virksomheden ikke havde haft grund til at tro, at der var risiko forbundet med ophold på altanen. Landsretten fastslog, at virksomheden ikke var ansvarlig for ulykken, fordi virksomheden ikke skulle have afspærret eller instrueret om ophold på altanen.

En praktikant hos et byggefirma faldt ned fra en altan, mens han holdt rygepause sammen med to kollegaer. Det skete ved, at han lænede sig op ad et midlertidigt rækværk, der gav efter under ham.

Kort efter ulykken udstedte Arbejdstilsynet et krav om, at virksomheden skulle sikre mod at andre faldt ned fra altanen. Arbejdstilsynet vurderede nemlig, at det midlertidige rækværk ikke var forsvarligt udført.

Praktikanten mente, at ulykken skete i arbejdstiden, og at virksomheden havde ansvaret for arbejdspladsens sikkerhedsmæssige indretning. Han mente også, at ulykken kunne være undgået, hvis rækværket var opsat korrekt, hvis virksomheden førte tilsyn med det, og hvis virksomheden havde instrueret ham. Men ingen havde fortalt ham, at han skulle være forsigtig ude på altanen, og der var heller ikke nogle markeringer eller en afspærring.

Virksomheden var uenig og mente, at den ikke var ansvarlig for den sikkerhedsmæssige indretning på altanen. Medarbejderne skulle nemlig ikke udføre arbejdsopgaver på altanen. Altanen var derfor ikke et arbejdssted, og virksomheden skulle af den grund heller ikke føre tilsyn eller instruere praktikanten ude på altanen. Virksomheden havde også et særligt sted ved en skurvogn, der var beregnet til medarbejdernes rygepauser.

Retten skulle herefter tage stilling til, om virksomheden var ansvarlig for praktikantens fald fra altanen.

Virksomheden burde ikke have opdaget risikoen

Vestre Landsret udtalte indledningsvist, at ulykken skete kort efter, at praktikanten havde lænet sig mod det midlertidige rækværk på en sådan måde, at han næsten kom til at sidde på det. Praktikanten belastede det derfor oppefra.

Ifølge retten var rækværket ikke forsvarligt udført, da det var monteret på en sådan måde, at der ikke var sikret mod, at rækværket kunne blive skubbet og give efter. Det resulterede i, at praktikanten faldt ca. 3 meter ned og kom alvorligt til skade. Retten lagde herefter til grund, at der ikke var spærret af ud til altanen, og at der ikke var skiltet med adgangsforbud.

Retten uddybede, at virksomheden var hyret til at udføre malerarbejde, og at det ikke foregik på altanen. Virksomheden havde heller ikke opsat det midlertidige rækværk. Retten mente også, at fejlene ved rækværket ikke var så tydelige, at virksomheden burde have opdaget dem, før ulykken skete.

Retten fastslog herefter, at virksomheden ikke havde haft grund til at tro, at der var en risiko forbundet med opholdet på altanen. Virksomheden burde derfor ikke have instrueret praktikanten om slet ikke at gå derud, eller givet specifikke instrukser om, hvordan han skulle have forholdt sig, hvis han gik ud på altanen. Virksomheden var derfor ikke ansvarlig for, at det midlertidige rækværk ikke var forsvarligt udført.

IUNO mener

Dommen viser, at det har afgørende betydning for virksomheders ansvar, om de er klar over eller burde være klar over, at der er en sådan risiko forbundet med at opholde sig på et bestemt sted i en pause, at virksomheden skulle have iværksæt specifikke foranstaltninger for at forhindre ulykker. Det kunne for eksempel være ved at instruere medarbejderne om ikke at opholde sig på stedet, eller ved at forklare dem, hvordan de skulle forholde sig, hvis de gik derud.

IUNO anbefaler, at virksomheder og deres forsikringsselskaber er opmærksomme på, at virksomheder kan være ansvarlige for medarbejderes ulykker, hvis medarbejderne holder pause et sted, hvor arbejdspladsen er indrettet sikkerhedsmæssigt uforsvarligt. Virksomheder bør derfor sørge for, at medarbejdere modtager tilstrækkelig instruktion i, hvordan de færdes på arbejdspladsen, og hvor de kan holde pauser. Virksomheder bør samtidigt afspærre risikofyldte områder eller forklare medarbejdere, hvordan de skal forholde sig på sådanne områder.

[Vestre Landsrets dom i sag BS-31576/2019-VLR af 15. januar 2021]

En praktikant hos et byggefirma faldt ned fra en altan, mens han holdt rygepause sammen med to kollegaer. Det skete ved, at han lænede sig op ad et midlertidigt rækværk, der gav efter under ham.

Kort efter ulykken udstedte Arbejdstilsynet et krav om, at virksomheden skulle sikre mod at andre faldt ned fra altanen. Arbejdstilsynet vurderede nemlig, at det midlertidige rækværk ikke var forsvarligt udført.

Praktikanten mente, at ulykken skete i arbejdstiden, og at virksomheden havde ansvaret for arbejdspladsens sikkerhedsmæssige indretning. Han mente også, at ulykken kunne være undgået, hvis rækværket var opsat korrekt, hvis virksomheden førte tilsyn med det, og hvis virksomheden havde instrueret ham. Men ingen havde fortalt ham, at han skulle være forsigtig ude på altanen, og der var heller ikke nogle markeringer eller en afspærring.

Virksomheden var uenig og mente, at den ikke var ansvarlig for den sikkerhedsmæssige indretning på altanen. Medarbejderne skulle nemlig ikke udføre arbejdsopgaver på altanen. Altanen var derfor ikke et arbejdssted, og virksomheden skulle af den grund heller ikke føre tilsyn eller instruere praktikanten ude på altanen. Virksomheden havde også et særligt sted ved en skurvogn, der var beregnet til medarbejdernes rygepauser.

Retten skulle herefter tage stilling til, om virksomheden var ansvarlig for praktikantens fald fra altanen.

Virksomheden burde ikke have opdaget risikoen

Vestre Landsret udtalte indledningsvist, at ulykken skete kort efter, at praktikanten havde lænet sig mod det midlertidige rækværk på en sådan måde, at han næsten kom til at sidde på det. Praktikanten belastede det derfor oppefra.

Ifølge retten var rækværket ikke forsvarligt udført, da det var monteret på en sådan måde, at der ikke var sikret mod, at rækværket kunne blive skubbet og give efter. Det resulterede i, at praktikanten faldt ca. 3 meter ned og kom alvorligt til skade. Retten lagde herefter til grund, at der ikke var spærret af ud til altanen, og at der ikke var skiltet med adgangsforbud.

Retten uddybede, at virksomheden var hyret til at udføre malerarbejde, og at det ikke foregik på altanen. Virksomheden havde heller ikke opsat det midlertidige rækværk. Retten mente også, at fejlene ved rækværket ikke var så tydelige, at virksomheden burde have opdaget dem, før ulykken skete.

Retten fastslog herefter, at virksomheden ikke havde haft grund til at tro, at der var en risiko forbundet med opholdet på altanen. Virksomheden burde derfor ikke have instrueret praktikanten om slet ikke at gå derud, eller givet specifikke instrukser om, hvordan han skulle have forholdt sig, hvis han gik ud på altanen. Virksomheden var derfor ikke ansvarlig for, at det midlertidige rækværk ikke var forsvarligt udført.

IUNO mener

Dommen viser, at det har afgørende betydning for virksomheders ansvar, om de er klar over eller burde være klar over, at der er en sådan risiko forbundet med at opholde sig på et bestemt sted i en pause, at virksomheden skulle have iværksæt specifikke foranstaltninger for at forhindre ulykker. Det kunne for eksempel være ved at instruere medarbejderne om ikke at opholde sig på stedet, eller ved at forklare dem, hvordan de skulle forholde sig, hvis de gik derud.

IUNO anbefaler, at virksomheder og deres forsikringsselskaber er opmærksomme på, at virksomheder kan være ansvarlige for medarbejderes ulykker, hvis medarbejderne holder pause et sted, hvor arbejdspladsen er indrettet sikkerhedsmæssigt uforsvarligt. Virksomheder bør derfor sørge for, at medarbejdere modtager tilstrækkelig instruktion i, hvordan de færdes på arbejdspladsen, og hvor de kan holde pauser. Virksomheder bør samtidigt afspærre risikofyldte områder eller forklare medarbejdere, hvordan de skal forholde sig på sådanne områder.

[Vestre Landsrets dom i sag BS-31576/2019-VLR af 15. januar 2021]

Modtag vores nyhedsbrev

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Mads

Poulsen

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
Litigation

14. september 2021

Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav

logo
Litigation

30. august 2021

Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten

logo
Litigation

15. august 2021

Forværring af gener var ikke en arbejdsskade

logo
Litigation

29. juni 2021

Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse

logo
Litigation

15. juni 2021

Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald fra en stige

logo
Litigation

10. maj 2021

Lovforslag: Nye krav til forsikringsselskabers overvågning og indsamling af oplysninger

Holdet

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Mads

Poulsen

Partner

Sofie

Kroer Madsen

Juridisk assistent

Søren

Hessellund Klausen

Partner