DA
Aviation

Kompensation for 15 timers flyforsinkelse afvist

logo
Juranyt
calendar 19. juni 2019
globus Danmark

Retten i Kolding har for nyligt afsagt en dom, hvor et flyselskab blev frifundet for et krav om at betale kompensation på 800 EUR til to passagerer, hvis rejse blev forsinket med næsten 15 timer. I dette nyhedsbrev kigger IUNO nærmere på dommen. Og hvordan man som flyselskab bedre kan gardere sig mod berettigede kompensationskrav.

De danske domstole er generelt meget tilbageholdende med at nægte forsinkede passagerer kompensation i sager reguleret af forordning 261/2004 om kompensation og bistand til luftfartspassagerer. I en ny sag ved byretten i Kolding afviste retten alligevel to passagerers krav om kompensation. Dét til trods for, at passagerne blev 15 timer forsinket.

Sagens forløb

To passagerer skulle med et fly fra Lissabon til Frankfurt og derefter med et andet fly videre til Billund. Flyet var planlagt til at ankomme i Billund kl. 21.40 samme dag. Passagerernes fly fra Lissabon blev imidlertid forsinket, da den tidligere flyrotation var udsat for forsinkelser på grund af ATC-restriktioner. Restriktionerne skyldtes en pludseligt opstået brand i lufthavnen i Lissabon, hvilket betød, at det var umuligt at lande.

Resultatet blev, at flyet fra Lissabon afgik senere end planlagt og først ankom i Frankfurt 3 timer og 21 minutter senere end forventet. Den forsinkede ankomst til Frankfurt betød, at passagererne ikke kunne nå deres videre fly til Billund. De blev derfor ombooket til et andet fly, der først ankom til Billund dagen efter kl. 13.25. De to passagerers ankomsttidspunkt var derfor forsinket med næsten 15 timer.

Kriterierne i forordning 261/2004

Passagerer, hvis ankomsttidspunkt er forsinket i mere end 3 timer, er berettiget til kompensation på lige fod med passagerer, hvis fly er blevet aflyst. Det viser EU-domstolens afgørelse i Sturgeon-dommen. De to passagerer i den her sag var derfor også som udgangspunkt berettiget til en kompensation på 400 EUR pr. person.

Forordningen fastslår dog også, at flyselskaber kan blive ansvarsfri, hvis de kan godtgøre, at forsinkelsen skyldes en usædvanlig omstændighed. En usædvanlig omstændighed som ikke kunne være undgået, selvom alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet.

For at blive ansvarsfri skulle flyselskabet derfor godtgøre:

 1. at branden i Lissabon lufthavn udgjorde en usædvanlig omstændighed.
 2. at den usædvanlige omstændighed ikke kunne være undgået, hvis flyselskabet havde truffet yderligere rimelige forholdsregler.

Passagererne påstod, at flyselskabet også var forpligtet til at omlægge deres rejse til første ledige afgang, som en del af de rimelige forholdsregler. Flyselskabet påstod derimod, at omlægningspligten efter artikel 8 ikke per definition er begrænset til første ledige afgang. De anførte også, at omlægning af rejsen ikke indgår i de forholdsregler, der er påkrævet efter artikel 5, da de retter sig mod selve den underliggende usædvanlige omstændighed.

For at helgardere sig fremlagde flyselskabet dog i den konkrete sag oplysninger omkring den omlægning af rejsen, som rent faktisk var blevet foretaget.

Den fremlagte dokumentation

Som bevis for sin påstand fremlagde flyselskabet flyets flightlog, deres delay codes, en ATC-udtalelse fra den tyske luftfartsmyndighed og en række oplysninger vedrørende flyafgange til Billund.

Af flyets flightlog fremgik to koder, der viste, at afgangen mod Frankfurt var forsinket på grund af den forsinkede ankomst af den tidligere rotation, der ikke kunne lande på grund af ATC-restriktioner. ATC-udtalelsen viste tilsvarende, at forsinkelsen skyldtes ATC-restriktioner i lufthavnen i Lissabon, der gjorde det umuligt at lande i lufthavnen.

Flyselskabet argumenterede derfor for, at restriktionerne udgjorde en usædvanlig omstændighed. Og at det måtte anses for bevist, at forsinkelsen skyldtes den restriktion. Flyselskabet anførte også, at ATC-restriktionerne var ude at flyselskabets kontrol. Oplysningerne om flyafgangene fra Billund blev brugt som dokumentation for, at flyselskabet i øvrigt foretog en rimelig omlægning af rejsen.

Hvad sagde retten?

Retten i Kolding fandt, at det var tilstrækkeligt dokumenteret:

 1. at den forsinkede ankomst til Billund skyldtes ATC-restriktioner.
 2. at ATC-restriktionerne skyldtes en brand i lufthavnen i Lissabon.
 3. at restriktionerne udgjorde en usædvanlig omstændighed
 4. at flyselskabet ikke kunne have truffet yderligere foranstaltninger for at undgå den usædvanlige omstændighed.
 5. og at passagerne ikke ville være kommet tidligere frem til deres destination, hvis de var blevet ombooket til en anden afgang.

Retten afsagde derfor dom til fordel for flyselskabet.

IUNO anbefaler

Flyselskaber bør sørge for at have interne procedurer, der sikrer, at data vedrørende forsinkelser lagres korrekt og i et nødvendigt omfang. Herved bliver det nemlig lettere at løfte bevisbyrden i de tilfælde, hvor sagen en dag skulle komme for retten.

IUNO anbefaler, at flyselskaber som minimum gemmer flyets flightlog og indhenter en ATC-erklæring fra den relevante myndighed i det omfang, det er relevant. For at lette rettens forståelse af sagen, bør de i øvrigt have en simpel og letlæselig oversigt over delay codes, som kan fremlægges for retten.

Flyselskaber bør også efterse, at forsinkede passagerers rejse omlægges i overensstemmelse med forordningens artikel 8. Dette indgår ikke i bedømmelsen af standard kompensationskrav efter artikel 7, men svigtende omlægning af rejsen kan medføre individuelle erstatningskrav, hvis passageren selv går ud og køber en bedre billet.

De danske domstole er generelt meget tilbageholdende med at nægte forsinkede passagerer kompensation i sager reguleret af forordning 261/2004 om kompensation og bistand til luftfartspassagerer. I en ny sag ved byretten i Kolding afviste retten alligevel to passagerers krav om kompensation. Dét til trods for, at passagerne blev 15 timer forsinket.

Sagens forløb

To passagerer skulle med et fly fra Lissabon til Frankfurt og derefter med et andet fly videre til Billund. Flyet var planlagt til at ankomme i Billund kl. 21.40 samme dag. Passagerernes fly fra Lissabon blev imidlertid forsinket, da den tidligere flyrotation var udsat for forsinkelser på grund af ATC-restriktioner. Restriktionerne skyldtes en pludseligt opstået brand i lufthavnen i Lissabon, hvilket betød, at det var umuligt at lande.

Resultatet blev, at flyet fra Lissabon afgik senere end planlagt og først ankom i Frankfurt 3 timer og 21 minutter senere end forventet. Den forsinkede ankomst til Frankfurt betød, at passagererne ikke kunne nå deres videre fly til Billund. De blev derfor ombooket til et andet fly, der først ankom til Billund dagen efter kl. 13.25. De to passagerers ankomsttidspunkt var derfor forsinket med næsten 15 timer.

Kriterierne i forordning 261/2004

Passagerer, hvis ankomsttidspunkt er forsinket i mere end 3 timer, er berettiget til kompensation på lige fod med passagerer, hvis fly er blevet aflyst. Det viser EU-domstolens afgørelse i Sturgeon-dommen. De to passagerer i den her sag var derfor også som udgangspunkt berettiget til en kompensation på 400 EUR pr. person.

Forordningen fastslår dog også, at flyselskaber kan blive ansvarsfri, hvis de kan godtgøre, at forsinkelsen skyldes en usædvanlig omstændighed. En usædvanlig omstændighed som ikke kunne være undgået, selvom alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet.

For at blive ansvarsfri skulle flyselskabet derfor godtgøre:

 1. at branden i Lissabon lufthavn udgjorde en usædvanlig omstændighed.
 2. at den usædvanlige omstændighed ikke kunne være undgået, hvis flyselskabet havde truffet yderligere rimelige forholdsregler.

Passagererne påstod, at flyselskabet også var forpligtet til at omlægge deres rejse til første ledige afgang, som en del af de rimelige forholdsregler. Flyselskabet påstod derimod, at omlægningspligten efter artikel 8 ikke per definition er begrænset til første ledige afgang. De anførte også, at omlægning af rejsen ikke indgår i de forholdsregler, der er påkrævet efter artikel 5, da de retter sig mod selve den underliggende usædvanlige omstændighed.

For at helgardere sig fremlagde flyselskabet dog i den konkrete sag oplysninger omkring den omlægning af rejsen, som rent faktisk var blevet foretaget.

Den fremlagte dokumentation

Som bevis for sin påstand fremlagde flyselskabet flyets flightlog, deres delay codes, en ATC-udtalelse fra den tyske luftfartsmyndighed og en række oplysninger vedrørende flyafgange til Billund.

Af flyets flightlog fremgik to koder, der viste, at afgangen mod Frankfurt var forsinket på grund af den forsinkede ankomst af den tidligere rotation, der ikke kunne lande på grund af ATC-restriktioner. ATC-udtalelsen viste tilsvarende, at forsinkelsen skyldtes ATC-restriktioner i lufthavnen i Lissabon, der gjorde det umuligt at lande i lufthavnen.

Flyselskabet argumenterede derfor for, at restriktionerne udgjorde en usædvanlig omstændighed. Og at det måtte anses for bevist, at forsinkelsen skyldtes den restriktion. Flyselskabet anførte også, at ATC-restriktionerne var ude at flyselskabets kontrol. Oplysningerne om flyafgangene fra Billund blev brugt som dokumentation for, at flyselskabet i øvrigt foretog en rimelig omlægning af rejsen.

Hvad sagde retten?

Retten i Kolding fandt, at det var tilstrækkeligt dokumenteret:

 1. at den forsinkede ankomst til Billund skyldtes ATC-restriktioner.
 2. at ATC-restriktionerne skyldtes en brand i lufthavnen i Lissabon.
 3. at restriktionerne udgjorde en usædvanlig omstændighed
 4. at flyselskabet ikke kunne have truffet yderligere foranstaltninger for at undgå den usædvanlige omstændighed.
 5. og at passagerne ikke ville være kommet tidligere frem til deres destination, hvis de var blevet ombooket til en anden afgang.

Retten afsagde derfor dom til fordel for flyselskabet.

IUNO anbefaler

Flyselskaber bør sørge for at have interne procedurer, der sikrer, at data vedrørende forsinkelser lagres korrekt og i et nødvendigt omfang. Herved bliver det nemlig lettere at løfte bevisbyrden i de tilfælde, hvor sagen en dag skulle komme for retten.

IUNO anbefaler, at flyselskaber som minimum gemmer flyets flightlog og indhenter en ATC-erklæring fra den relevante myndighed i det omfang, det er relevant. For at lette rettens forståelse af sagen, bør de i øvrigt have en simpel og letlæselig oversigt over delay codes, som kan fremlægges for retten.

Flyselskaber bør også efterse, at forsinkede passagerers rejse omlægges i overensstemmelse med forordningens artikel 8. Dette indgår ikke i bedømmelsen af standard kompensationskrav efter artikel 7, men svigtende omlægning af rejsen kan medføre individuelle erstatningskrav, hvis passageren selv går ud og køber en bedre billet.

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Anna

Aagaard Andersen

(Orlov)

Subhana

Abghari

Advokatfuldmægtig

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfuldmægtig

Ida-Elise

Tommerup

Advokatfuldmægtig

Nina

Kumari

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
Aviation

23. januar 2020

Kan rejser købt med bonuspoint kræves tilbagebetalt i kontanter?

logo
Aviation

15. januar 2020

24 timers forsinkelse skyldtes en stribe af usædvanlige omstændigheder

logo
Aviation

18. december 2019

Ny dom: Afledt lang forsinkelse skyldtes usædvanlige omstændigheder

logo
Aviation

3. oktober 2019

EU-Domstolen: Brændstof på landingsbanen en usædvanlig omstændighed

logo
Aviation

9. september 2019

EU-Domstolen: Ingen ret til refusion af flybilletten af luftfartsselskabet ved pakkerejser

logo
Aviation

9. maj 2019

Engelsk dom fastslår: ATC-restriktioner udgør usædvanlige omstændigheder

Events

logo
Aviation
22. maj 2019

Morgenmøde om seneste nyt om forordning 261 (på engelsk)

logo
Aviation
22. maj 2019

Morgenmøde om seneste nyt om forordning 261 (Webinar) (på engelsk)

logo
Aviation
22. januar 2019

Morgenmøde om seneste nyt om forordning 261 (Engelsk)

logo
Aviation
22. januar 2019

Morgenmøde om seneste nyt om forordning 261 (Webinar) (Engelsk)

logo
Aviation
5. april 2018

Forordning 261: Er strejke en usædvanlig omstændighed?

logo
Aviation
5. april 2018

Forordning 261: Er strejke en usædvanlig omstændighed? (Webinar)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT