DA
HR-jura

Lovforslag: Udvidet adgang til at varsle sommerferie under lønkompensationsordningen

logo
Juranyt
calendar 19. juni 2020
globus Danmark

I forbindelse med regeringen og arbejdsmarkedets parters beslutning om at forlænge lønkompensationsordningen frem til og med den 29. august 2020 har regeringen fremsat et lovforslag for varsling af ferie i perioden. Formålet er at give virksomheder en særlig mulighed for at varsle medarbejderne, at de skal afholde op til tre ugers ferie. 

Som led i den gradvise udfasning af lønkompensationsordningen blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige, om at forlænge muligheden for at få kompensation fra den 9. juli til og med den 29. august 2020. Vi har tidligere skrevet om forlængelse af lønkompensationsordningen her

Aftalen om forlængelse af lønkompensationsordningen er betinget af, at medarbejderne afholder op til tre ugers sommerferie, medmindre de ikke har optjent ferie til afvikling. Uanset om medarbejderne har ferie til afholdelse eller ej kan virksomhederne dog maksimalt modtage kompensation svarende til én måned for hele perioden. Virksomheder kan altså ikke modtage kompensation for medarbejdere, der er hjemsendt under ordningen, uden ferie til afholdelse.

Ferielovens regler betyder, at alle medarbejdere har ret til at afholde deres hovedferie i den årlige ferieperiode fra den 1. maj til den 30. september. Hovedferien fastsættes normalt efter aftale, og som udgangspunkt altid tre måneder før ferien begynder. Undtagelsen er, at virksomheder kan ændre allerede fastsat ferie, hvis væsentlige og påregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt.

Idet sommerferien er lige rundt om hjørnet, har de fleste medarbejdere allerede planlagt sommerferie, som virksomheder nu kan risikere at skulle ændre. Lovforslaget sikrer derfor, at virksomheder både kan ændre og varsle ferien til afholdelse.

Ændring af medarbejdernes sommerferie kan blive en dyr affære 

Lovforslaget giver først og fremmest adgang, til at virksomheder kan varsle hovedferien til afholdelse inden for lønkompensationsperioden med én dags varsel. For medarbejdere med mindre end tre ugers optjent ferie kan virksomheden kun varsle de resterende optjente feriedage til afholdelse.

I de fleste virksomheder vil udfordringen imidlertid være at ændre allerede planlagt ferie, da de fleste medarbejdere aftalte sommerferien for flere måneder siden. Virksomheder kan derfor opleve, at medarbejdere, der har planlagt deres sommerferie helt eller delvist efter den 29. august 2020, nu skal ændre herpå. Derfor vil lovforslaget give klar adgang til, at virksomheder kan ændre ferie, der endnu ikke er påbegyndt.

For at skåne medarbejderen mest muligt ændrer lovforslaget dog ikke på, at medarbejderen herefter har ret til erstatning for det økonomiske tab, som følge af ændringen. Det betyder, at virksomheder skal være opmærksomme på, at medarbejdere kan kræve erstatning for omkostninger ved afbestilling af rejse eller sommerhus. I overensstemmelse med de almindelige erstatningsregler har medarbejdere selv pligt til at begrænse tabet mest muligt.

IUNO mener

Virksomheder bør i forbindelse med genansøgning om lønkompensation danne et overblik over de nye betingelser. Der kan nemlig opstå uventede udfordringer og omkostninger – både for medarbejdere, der ikke har optjent ferie, men også for medarbejdere hvis ferie nu skal ændres og potentielt erstattes.

IUNO anbefaler derfor, at virksomheder nøje overvejer, hvilke medarbejdere der søges for samt sætter sig godt ind i de nye regler, inden der åbnes for ansøgning hertil. Det er på nuværende tidspunkt kun muligt at søge lønkompensation for perioden til og med den 8. juli 2020 senest den 30. juli 2020. 

Lovforslaget forventes vedtaget den 25. juni 2020. Vi følger udviklingen tæt, og vender tilbage så snart der er nyt.  

[L 201 ”Lov om varsling af ferie i den forlængede lønkompensationsperiode”]

Som led i den gradvise udfasning af lønkompensationsordningen blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige, om at forlænge muligheden for at få kompensation fra den 9. juli til og med den 29. august 2020. Vi har tidligere skrevet om forlængelse af lønkompensationsordningen her

Aftalen om forlængelse af lønkompensationsordningen er betinget af, at medarbejderne afholder op til tre ugers sommerferie, medmindre de ikke har optjent ferie til afvikling. Uanset om medarbejderne har ferie til afholdelse eller ej kan virksomhederne dog maksimalt modtage kompensation svarende til én måned for hele perioden. Virksomheder kan altså ikke modtage kompensation for medarbejdere, der er hjemsendt under ordningen, uden ferie til afholdelse.

Ferielovens regler betyder, at alle medarbejdere har ret til at afholde deres hovedferie i den årlige ferieperiode fra den 1. maj til den 30. september. Hovedferien fastsættes normalt efter aftale, og som udgangspunkt altid tre måneder før ferien begynder. Undtagelsen er, at virksomheder kan ændre allerede fastsat ferie, hvis væsentlige og påregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt.

Idet sommerferien er lige rundt om hjørnet, har de fleste medarbejdere allerede planlagt sommerferie, som virksomheder nu kan risikere at skulle ændre. Lovforslaget sikrer derfor, at virksomheder både kan ændre og varsle ferien til afholdelse.

Ændring af medarbejdernes sommerferie kan blive en dyr affære 

Lovforslaget giver først og fremmest adgang, til at virksomheder kan varsle hovedferien til afholdelse inden for lønkompensationsperioden med én dags varsel. For medarbejdere med mindre end tre ugers optjent ferie kan virksomheden kun varsle de resterende optjente feriedage til afholdelse.

I de fleste virksomheder vil udfordringen imidlertid være at ændre allerede planlagt ferie, da de fleste medarbejdere aftalte sommerferien for flere måneder siden. Virksomheder kan derfor opleve, at medarbejdere, der har planlagt deres sommerferie helt eller delvist efter den 29. august 2020, nu skal ændre herpå. Derfor vil lovforslaget give klar adgang til, at virksomheder kan ændre ferie, der endnu ikke er påbegyndt.

For at skåne medarbejderen mest muligt ændrer lovforslaget dog ikke på, at medarbejderen herefter har ret til erstatning for det økonomiske tab, som følge af ændringen. Det betyder, at virksomheder skal være opmærksomme på, at medarbejdere kan kræve erstatning for omkostninger ved afbestilling af rejse eller sommerhus. I overensstemmelse med de almindelige erstatningsregler har medarbejdere selv pligt til at begrænse tabet mest muligt.

IUNO mener

Virksomheder bør i forbindelse med genansøgning om lønkompensation danne et overblik over de nye betingelser. Der kan nemlig opstå uventede udfordringer og omkostninger – både for medarbejdere, der ikke har optjent ferie, men også for medarbejdere hvis ferie nu skal ændres og potentielt erstattes.

IUNO anbefaler derfor, at virksomheder nøje overvejer, hvilke medarbejdere der søges for samt sætter sig godt ind i de nye regler, inden der åbnes for ansøgning hertil. Det er på nuværende tidspunkt kun muligt at søge lønkompensation for perioden til og med den 8. juli 2020 senest den 30. juli 2020. 

Lovforslaget forventes vedtaget den 25. juni 2020. Vi følger udviklingen tæt, og vender tilbage så snart der er nyt.  

[L 201 ”Lov om varsling af ferie i den forlængede lønkompensationsperiode”]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Nina

Kumari

(Orlov)

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

17. januar 2021

HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?

logo
HR-jura

15. januar 2021

Lønkompensationsordningen forlænges til den 7. februar 2021

logo
HR-jura

15. januar 2021

Jobklausuler ikke længere gyldige

logo
HR-jura

15. januar 2021

Arbejdsrelaterede coronatests skal ikke anses som skattepligtige personalegoder

logo
HR-jura

7. januar 2021

Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus

logo
HR-jura

20. december 2020

Kan virksomheder kræve, at medarbejdere bliver vaccineret mod coronavirus?

Learning

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT