DA
HR-jura

Tre principielle domme fra Sø- og Handelsretten: 120-dages reglen på spil igen

logo
Juranyt
calendar 6. september 2019
globus Danmark

Sø- og Handelsretten har i tre sager taget stilling til spørgsmålet, om weekender og helligdage fortsat skal medregnes ved anvendelsen af 120-dages reglen for fuldtidssygemeldte medarbejdere – eller om den mangeårige praksis skulle ændres. Dette som en konsekvens af Højesterets dom fra 2017, som vedrørte 120-dages reglens anvendelse på deltidssygemeldte medarbejdere. Afgørelserne bekræfter, at virksomheder fortsat skal tælle weekender og helligdage med ved opgørelsen af 120 dage ved fuldtidssygemeldte medarbejdere.

Sagerne var anlagt af HK Danmark på vegne af tre funktionærer, som var blevet opsagt med forkortet varsel efter 120-dages reglen. Parterne var enige om, at medarbejderne havde været sygemeldt i mere end 120 dage på opsigelsestidspunktet, hvis weekender og helligdage blev medregnet i opgørelsen.

Er opgørelsen af 120 dage forskellig for deltids- og fuldtidssygemeldte medarbejdere?

HK Danmark mente, at det var nødvendigt med et opgør med den mangeårige praksis for at regne weekender og helligdage med i opgørelsen, efter Højesterets udstedte dom om opgørelsen af 120 dage for deltidssygemeldte medarbejdere. Læs mere om denne dom i vores tidligere nyhedsbrev her.

HK Danmark henviste blandt andet til, at en fuldtidssygemeldt medarbejder skal medregne 7 sygedage om ugen og dermed kan være sygemeldt i cirka 17 uger samlet, mens en deltidssygemeldt medarbejder, der har genoptaget sit arbejde, for eksempel med 1 time fordelt over 3 dage om ugen, kun skal medregne 4,59 sygedage om ugen og dermed kan være sygemeldt i cirka 26 uger samlet.

Sygedage for fuldtidssygemeldte medarbejdere skal derfor ifølge HK Danmark, opgøres efter medarbejderens faktiske fraværstid på arbejdsdage. Altså uden at regne helligdage og weekender med, også hvis medarbejderen er sygemeldt på begge sider af den arbejdsfri periode. På baggrund af dette fastholdt HK Danmark, at ingen af de tre medarbejdere havde nået 120 sygedage.

Sø- og Handelsretten: Weekender og helligdage skal medregnes

Et flertal af dommere i Sø- og Handelsretten mente, at 120-dages reglen ikke gav grundlag for at fastslå, at weekender og helligdage ikke fortsat skulle medregnes i opgørelsen af 120-dage, som fastsat i retspraksis siden 1950.

I forhold til opgørelsesmetoden for deltidssygemeldte medarbejdere fastslog Sø- og Handelsretten desuden, at det i disse tilfælde er helt afgørende, at virksomheder selv kan bestemme, hvorvidt virksomheden vil acceptere at medarbejdere er deltidssygemeldt. Det er derfor op til virksomheden, om man vil acceptere, at der vil gå længere tid, før virksomheden eventuelt kan opsige medarbejderen med forkortet varsel efter 120-dages reglen. 

Dommene slår fast, at praksis for opgørelsen af 120 dage for fuldtidssygemeldte medarbejdere stadig omfatter weekender og helligdage, når medarbejderen har været sygemeldt på begge sider af den arbejdsfri periode. Højesterets dom vedrørende 120-dages reglen for deltidssygemedarbejdere får således ikke konsekvenser for opgørelsen af sygedage for fuldtidssygemeldte medarbejdere.

IUNO mener

Praksis viser, at 120-dages reglen stadig er et nødvendigt redskab for virksomhederne i tilfælde af langtidssygdom. IUNO anbefaler derfor, at virksomheder sikre sig, at 120-dages reglen er aftalt i virksomhedens ansættelseskontrakter.

Opsigelse af medarbejdere efter 120-dages reglen skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og det er derfor vigtigt, at optællingen af sygedage er meget nøjagtig. IUNO anbefaler, at virksomheder, der ønsker at opsige medarbejdere ved brug af 120-dages reglen søger juridisk rådgivning i hvert tilfælde.

[Sø- og Handelsrettens domme af 16. maj 2019 i sagerne BS-44200/2018-SHR, BS-42350/2018-SHR og BS-34856/2018-SHR]

Sagerne var anlagt af HK Danmark på vegne af tre funktionærer, som var blevet opsagt med forkortet varsel efter 120-dages reglen. Parterne var enige om, at medarbejderne havde været sygemeldt i mere end 120 dage på opsigelsestidspunktet, hvis weekender og helligdage blev medregnet i opgørelsen.

Er opgørelsen af 120 dage forskellig for deltids- og fuldtidssygemeldte medarbejdere?

HK Danmark mente, at det var nødvendigt med et opgør med den mangeårige praksis for at regne weekender og helligdage med i opgørelsen, efter Højesterets udstedte dom om opgørelsen af 120 dage for deltidssygemeldte medarbejdere. Læs mere om denne dom i vores tidligere nyhedsbrev her.

HK Danmark henviste blandt andet til, at en fuldtidssygemeldt medarbejder skal medregne 7 sygedage om ugen og dermed kan være sygemeldt i cirka 17 uger samlet, mens en deltidssygemeldt medarbejder, der har genoptaget sit arbejde, for eksempel med 1 time fordelt over 3 dage om ugen, kun skal medregne 4,59 sygedage om ugen og dermed kan være sygemeldt i cirka 26 uger samlet.

Sygedage for fuldtidssygemeldte medarbejdere skal derfor ifølge HK Danmark, opgøres efter medarbejderens faktiske fraværstid på arbejdsdage. Altså uden at regne helligdage og weekender med, også hvis medarbejderen er sygemeldt på begge sider af den arbejdsfri periode. På baggrund af dette fastholdt HK Danmark, at ingen af de tre medarbejdere havde nået 120 sygedage.

Sø- og Handelsretten: Weekender og helligdage skal medregnes

Et flertal af dommere i Sø- og Handelsretten mente, at 120-dages reglen ikke gav grundlag for at fastslå, at weekender og helligdage ikke fortsat skulle medregnes i opgørelsen af 120-dage, som fastsat i retspraksis siden 1950.

I forhold til opgørelsesmetoden for deltidssygemeldte medarbejdere fastslog Sø- og Handelsretten desuden, at det i disse tilfælde er helt afgørende, at virksomheder selv kan bestemme, hvorvidt virksomheden vil acceptere at medarbejdere er deltidssygemeldt. Det er derfor op til virksomheden, om man vil acceptere, at der vil gå længere tid, før virksomheden eventuelt kan opsige medarbejderen med forkortet varsel efter 120-dages reglen. 

Dommene slår fast, at praksis for opgørelsen af 120 dage for fuldtidssygemeldte medarbejdere stadig omfatter weekender og helligdage, når medarbejderen har været sygemeldt på begge sider af den arbejdsfri periode. Højesterets dom vedrørende 120-dages reglen for deltidssygemedarbejdere får således ikke konsekvenser for opgørelsen af sygedage for fuldtidssygemeldte medarbejdere.

IUNO mener

Praksis viser, at 120-dages reglen stadig er et nødvendigt redskab for virksomhederne i tilfælde af langtidssygdom. IUNO anbefaler derfor, at virksomheder sikre sig, at 120-dages reglen er aftalt i virksomhedens ansættelseskontrakter.

Opsigelse af medarbejdere efter 120-dages reglen skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og det er derfor vigtigt, at optællingen af sygedage er meget nøjagtig. IUNO anbefaler, at virksomheder, der ønsker at opsige medarbejdere ved brug af 120-dages reglen søger juridisk rådgivning i hvert tilfælde.

[Sø- og Handelsrettens domme af 16. maj 2019 i sagerne BS-44200/2018-SHR, BS-42350/2018-SHR og BS-34856/2018-SHR]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokat

Lignende

logo
HR-jura

2. oktober 2022

Surt opstød var ikke nok til en fyreseddel

logo
Litigation HR-jura

27. september 2022

Dårlig håndtering af sexchikane-sag forhindrede ikke fyring

logo
HR-jura

25. september 2022

Er skævdeling i barselspolitikken ligebehandling?

logo
HR-jura

18. september 2022

Åbent hus trumfede Guds hus

logo
Litigation HR-jura

13. september 2022

Teambuilding uden teamwork

logo
HR-jura

11. september 2022

Stop tidstyven!

Holdet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgiver

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Emma

Sandner

Junior juridisk assistent

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Katrine

Matilde Ahlberg Purhus

Advokatfuldmægtig

Kirsten

Astrup

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner