DA
HR-jura

Tre principielle domme fra Sø- og Handelsretten: 120-dages reglen på spil igen

logo
Juranyt
calendar 6. september 2019
globus Danmark

Sø- og Handelsretten har i tre sager taget stilling til spørgsmålet, om weekender og helligdage fortsat skal medregnes ved anvendelsen af 120-dages reglen for fuldtidssygemeldte medarbejdere – eller om den mangeårige praksis skulle ændres. Dette som en konsekvens af Højesterets dom fra 2017, som vedrørte 120-dages reglens anvendelse på deltidssygemeldte medarbejdere. Afgørelserne bekræfter, at virksomheder fortsat skal tælle weekender og helligdage med ved opgørelsen af 120 dage ved fuldtidssygemeldte medarbejdere.

Sagerne var anlagt af HK Danmark på vegne af tre funktionærer, som var blevet opsagt med forkortet varsel efter 120-dages reglen. Parterne var enige om, at medarbejderne havde været sygemeldt i mere end 120 dage på opsigelsestidspunktet, hvis weekender og helligdage blev medregnet i opgørelsen.

Er opgørelsen af 120 dage forskellig for deltids- og fuldtidssygemeldte medarbejdere?

HK Danmark mente, at det var nødvendigt med et opgør med den mangeårige praksis for at regne weekender og helligdage med i opgørelsen, efter Højesterets udstedte dom om opgørelsen af 120 dage for deltidssygemeldte medarbejdere. Læs mere om denne dom i vores tidligere nyhedsbrev her.

HK Danmark henviste blandt andet til, at en fuldtidssygemeldt medarbejder skal medregne 7 sygedage om ugen og dermed kan være sygemeldt i cirka 17 uger samlet, mens en deltidssygemeldt medarbejder, der har genoptaget sit arbejde, for eksempel med 1 time fordelt over 3 dage om ugen, kun skal medregne 4,59 sygedage om ugen og dermed kan være sygemeldt i cirka 26 uger samlet.

Sygedage for fuldtidssygemeldte medarbejdere skal derfor ifølge HK Danmark, opgøres efter medarbejderens faktiske fraværstid på arbejdsdage. Altså uden at regne helligdage og weekender med, også hvis medarbejderen er sygemeldt på begge sider af den arbejdsfri periode. På baggrund af dette fastholdt HK Danmark, at ingen af de tre medarbejdere havde nået 120 sygedage.

Sø- og Handelsretten: Weekender og helligdage skal medregnes

Et flertal af dommere i Sø- og Handelsretten mente, at 120-dages reglen ikke gav grundlag for at fastslå, at weekender og helligdage ikke fortsat skulle medregnes i opgørelsen af 120-dage, som fastsat i retspraksis siden 1950.

I forhold til opgørelsesmetoden for deltidssygemeldte medarbejdere fastslog Sø- og Handelsretten desuden, at det i disse tilfælde er helt afgørende, at virksomheder selv kan bestemme, hvorvidt virksomheden vil acceptere at medarbejdere er deltidssygemeldt. Det er derfor op til virksomheden, om man vil acceptere, at der vil gå længere tid, før virksomheden eventuelt kan opsige medarbejderen med forkortet varsel efter 120-dages reglen. 

Dommene slår fast, at praksis for opgørelsen af 120 dage for fuldtidssygemeldte medarbejdere stadig omfatter weekender og helligdage, når medarbejderen har været sygemeldt på begge sider af den arbejdsfri periode. Højesterets dom vedrørende 120-dages reglen for deltidssygemedarbejdere får således ikke konsekvenser for opgørelsen af sygedage for fuldtidssygemeldte medarbejdere.

IUNO mener

Praksis viser, at 120-dages reglen stadig er et nødvendigt redskab for virksomhederne i tilfælde af langtidssygdom. IUNO anbefaler derfor, at virksomheder sikre sig, at 120-dages reglen er aftalt i virksomhedens ansættelseskontrakter.

Opsigelse af medarbejdere efter 120-dages reglen skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og det er derfor vigtigt, at optællingen af sygedage er meget nøjagtig. IUNO anbefaler, at virksomheder, der ønsker at opsige medarbejdere ved brug af 120-dages reglen søger juridisk rådgivning i hvert tilfælde.

[Sø- og Handelsrettens domme af 16. maj 2019 i sagerne BS-44200/2018-SHR, BS-42350/2018-SHR og BS-34856/2018-SHR]

Sagerne var anlagt af HK Danmark på vegne af tre funktionærer, som var blevet opsagt med forkortet varsel efter 120-dages reglen. Parterne var enige om, at medarbejderne havde været sygemeldt i mere end 120 dage på opsigelsestidspunktet, hvis weekender og helligdage blev medregnet i opgørelsen.

Er opgørelsen af 120 dage forskellig for deltids- og fuldtidssygemeldte medarbejdere?

HK Danmark mente, at det var nødvendigt med et opgør med den mangeårige praksis for at regne weekender og helligdage med i opgørelsen, efter Højesterets udstedte dom om opgørelsen af 120 dage for deltidssygemeldte medarbejdere. Læs mere om denne dom i vores tidligere nyhedsbrev her.

HK Danmark henviste blandt andet til, at en fuldtidssygemeldt medarbejder skal medregne 7 sygedage om ugen og dermed kan være sygemeldt i cirka 17 uger samlet, mens en deltidssygemeldt medarbejder, der har genoptaget sit arbejde, for eksempel med 1 time fordelt over 3 dage om ugen, kun skal medregne 4,59 sygedage om ugen og dermed kan være sygemeldt i cirka 26 uger samlet.

Sygedage for fuldtidssygemeldte medarbejdere skal derfor ifølge HK Danmark, opgøres efter medarbejderens faktiske fraværstid på arbejdsdage. Altså uden at regne helligdage og weekender med, også hvis medarbejderen er sygemeldt på begge sider af den arbejdsfri periode. På baggrund af dette fastholdt HK Danmark, at ingen af de tre medarbejdere havde nået 120 sygedage.

Sø- og Handelsretten: Weekender og helligdage skal medregnes

Et flertal af dommere i Sø- og Handelsretten mente, at 120-dages reglen ikke gav grundlag for at fastslå, at weekender og helligdage ikke fortsat skulle medregnes i opgørelsen af 120-dage, som fastsat i retspraksis siden 1950.

I forhold til opgørelsesmetoden for deltidssygemeldte medarbejdere fastslog Sø- og Handelsretten desuden, at det i disse tilfælde er helt afgørende, at virksomheder selv kan bestemme, hvorvidt virksomheden vil acceptere at medarbejdere er deltidssygemeldt. Det er derfor op til virksomheden, om man vil acceptere, at der vil gå længere tid, før virksomheden eventuelt kan opsige medarbejderen med forkortet varsel efter 120-dages reglen. 

Dommene slår fast, at praksis for opgørelsen af 120 dage for fuldtidssygemeldte medarbejdere stadig omfatter weekender og helligdage, når medarbejderen har været sygemeldt på begge sider af den arbejdsfri periode. Højesterets dom vedrørende 120-dages reglen for deltidssygemedarbejdere får således ikke konsekvenser for opgørelsen af sygedage for fuldtidssygemeldte medarbejdere.

IUNO mener

Praksis viser, at 120-dages reglen stadig er et nødvendigt redskab for virksomhederne i tilfælde af langtidssygdom. IUNO anbefaler derfor, at virksomheder sikre sig, at 120-dages reglen er aftalt i virksomhedens ansættelseskontrakter.

Opsigelse af medarbejdere efter 120-dages reglen skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og det er derfor vigtigt, at optællingen af sygedage er meget nøjagtig. IUNO anbefaler, at virksomheder, der ønsker at opsige medarbejdere ved brug af 120-dages reglen søger juridisk rådgivning i hvert tilfælde.

[Sø- og Handelsrettens domme af 16. maj 2019 i sagerne BS-44200/2018-SHR, BS-42350/2018-SHR og BS-34856/2018-SHR]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

26. juni 2020

Overtrædelser af gavepolitik var bortvisningsgrund

logo
HR-jura

19. juni 2020

Lovforslag: Udvidet adgang til at varsle sommerferie under lønkompensationsordningen

logo
HR-jura

19. juni 2020

Coronavirus: Sådan håndterer du medarbejdere, der rejser til ”karantænelande”

logo
HR-jura

16. juni 2020

Delvis udbetaling af indefrosne feriepenge

logo
HR-jura

12. juni 2020

Coronavirus: Sådan håndterer du medarbejdere, der rejser sydpå

logo
HR-jura

7. juni 2020

Lønkompensationsordningen til corona-ramte virksomheder udfases og forlænges

Events

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT