DA
HR-jura

Lommepenge til pensionen i form af godtgørelse

logo
Juranyt
calendar 10. september 2023
globus Danmark

En formand for en arbejdstagerorganisation kunne ikke genopstille på grund af en aldersgrænse. EU-Domstolen konkluderede, at aldersgrænsen var omfattet af det EU-retlige forbud mod at forskelsbehandle på grund af alder. Landsretten kom senere frem til, at formanden skulle have 25.000 kroner, som Ligebehandlingsnævnet gav hende i første omgang.

En formand for en arbejdstagerorganisation var i løbet af 17 år blevet genvalgt til posten seks gange. Som 63-årig kunne hun ikke længere genopstille på grund af en aldersbegrænsning. Det var bestemt i organisationens vedtægter, at man ikke kan genopstille, hvis man er fyldt 60 år på tidspunktet for valget.

Sagen startede ved Ligebehandlingsnævnet og blev senere taget i landsretten. Her valgte landsretten at stille et opklarende spørgsmål til EU-Domstolen. Den kom frem til, at forbuddet mod forskelsbehandling også gælder i en situation, hvor der er valg i en arbejdstagerorganisation. Den tilføjede også, at forbuddet omfatter enhver form for erhvervsmæssig aktivitet og derfor også et lønnet hverv som formand. Vi har tidligere skrevet om EU-Domstolens afgørelse her.

Landsretten skulle nu derfor kun tage stilling til hvor meget formanden skulle have i godtgørelse.

Manglende genansættelse, ikke opsigelse

Landsretten kom frem til, at formanden ikke var blevet opsagt, fordi hun ikke kunne genopstille. I stedet skulle det ses som en manglende genansættelse. Formanden fik derfor ikke mere end den godtgørelse, hun oprindeligt fik ved Ligebehandlingsnævnet svarende til 25.000 kroner. Hun mente ellers, at hun havde ret til lidt over en million kroner, svarende til 12 måneders løn.

Landsretten lagde blandt andet vægt på, at formanden havde været valgt for kortere perioder af to til fire år. Det var også vigtigt, at hun var berettiget til to tredjedele af den løn, hun før havde fået, i den tid hun ikke længere kunne genopstille. Det var frem til hendes folkepensionsalder, som dengang var 65 år.

IUNO mener

Manglende ret til genansættelse på baggrund af en aldersgrænse eller andre ulovlige vilkår kan udløse en ret til godtgørelse. Samme situation kan eksempelvis også opstå ved manglende forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser. Godtgørelsesniveauet er lavere end ved en ulovlig opsigelse. Vi har tidligere skrevet om en manglende genansættelse efter en nylig opsigelse på grund af forskelsbehandling her.

IUNO anbefaler, at virksomheder i lyset af afgørelsen forholder sig til og ændrer deres vedtægter, hvis de har en aldersgrænse. Det er, fordi forbuddet omfatter ethvert lønnet erhverv. Det kan for eksempel være for direktører, som ikke nødvendigvis har samme beskyttelse som medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer. Der gælder kun meget få undtagelser til hovedreglen, blandt andet for læger og dommere.

[Østre Landsrets dom af 9. juni 2023 i sag BS-35538/2018]

En formand for en arbejdstagerorganisation var i løbet af 17 år blevet genvalgt til posten seks gange. Som 63-årig kunne hun ikke længere genopstille på grund af en aldersbegrænsning. Det var bestemt i organisationens vedtægter, at man ikke kan genopstille, hvis man er fyldt 60 år på tidspunktet for valget.

Sagen startede ved Ligebehandlingsnævnet og blev senere taget i landsretten. Her valgte landsretten at stille et opklarende spørgsmål til EU-Domstolen. Den kom frem til, at forbuddet mod forskelsbehandling også gælder i en situation, hvor der er valg i en arbejdstagerorganisation. Den tilføjede også, at forbuddet omfatter enhver form for erhvervsmæssig aktivitet og derfor også et lønnet hverv som formand. Vi har tidligere skrevet om EU-Domstolens afgørelse her.

Landsretten skulle nu derfor kun tage stilling til hvor meget formanden skulle have i godtgørelse.

Manglende genansættelse, ikke opsigelse

Landsretten kom frem til, at formanden ikke var blevet opsagt, fordi hun ikke kunne genopstille. I stedet skulle det ses som en manglende genansættelse. Formanden fik derfor ikke mere end den godtgørelse, hun oprindeligt fik ved Ligebehandlingsnævnet svarende til 25.000 kroner. Hun mente ellers, at hun havde ret til lidt over en million kroner, svarende til 12 måneders løn.

Landsretten lagde blandt andet vægt på, at formanden havde været valgt for kortere perioder af to til fire år. Det var også vigtigt, at hun var berettiget til to tredjedele af den løn, hun før havde fået, i den tid hun ikke længere kunne genopstille. Det var frem til hendes folkepensionsalder, som dengang var 65 år.

IUNO mener

Manglende ret til genansættelse på baggrund af en aldersgrænse eller andre ulovlige vilkår kan udløse en ret til godtgørelse. Samme situation kan eksempelvis også opstå ved manglende forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser. Godtgørelsesniveauet er lavere end ved en ulovlig opsigelse. Vi har tidligere skrevet om en manglende genansættelse efter en nylig opsigelse på grund af forskelsbehandling her.

IUNO anbefaler, at virksomheder i lyset af afgørelsen forholder sig til og ændrer deres vedtægter, hvis de har en aldersgrænse. Det er, fordi forbuddet omfatter ethvert lønnet erhverv. Det kan for eksempel være for direktører, som ikke nødvendigvis har samme beskyttelse som medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer. Der gælder kun meget få undtagelser til hovedreglen, blandt andet for læger og dommere.

[Østre Landsrets dom af 9. juni 2023 i sag BS-35538/2018]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

12. april 2024

PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret

logo
HR-jura

12. april 2024

Aktieoptionernes akilleshæl

logo
HR-jura

3. april 2024

At ophæve på egen bekostning

logo
HR-jura

27. marts 2024

Regler om løngennemsigtighed på vej

logo
HR-jura

26. marts 2024

Tvillingeforældre får ekstra barsel

logo
HR-jura Litigation Teknologi

11. marts 2024

Flere medarbejdere indberetter psykisk arbejdsmiljø til Datatilsynet

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner