DA
HR-jura

Nye regler om ansættelsesvilkår vedtaget

logo
Juranyt
calendar 11. maj 2023
globus Danmark

Folketinget har netop vedtaget nye regler om ansættelsesvilkår. De nye regler træder i kraft 1. juli 2023. Lovforslaget udspringer af det såkaldte arbejdsvilkårsdirektiv, som EU har vedtaget for at skabe mere gennemsigtighed og forudsigelighed om ansættelsesvilkår. De nye regler introducerer nye krav til ansættelsesbeviser, og stærkere rettigheder for medarbejdere.

Den teknologiske udvikling og de mange nye ansættelsesformer har medført et behov for en bedre beskyttelse af medarbejdere. Især medarbejdere ansat i løsere ansættelsesformer har mere uforudsigelige ansættelsesvilkår end fastansatte medarbejdere på mere traditionelle ansættelsesforhold – og det skaber et behov for gennemsigtighed.

De nye regler introducerer strengere informationskrav og et nyt sæt minimumsrettigheder for medarbejdere. Nogle af reglerne er helt nye, mens andre mere eller mindre ændrer på eksisterende krav.

Den teknologiske udvikling og de mange nye ansættelsesformer har medført et behov for en bedre beskyttelse af medarbejdere. Især medarbejdere ansat i løsere ansættelsesformer har mere uforudsigelige ansættelsesvilkår end fastansatte medarbejdere på mere traditionelle ansættelsesforhold – og det skaber et behov for gennemsigtighed.

De nye regler introducerer strengere informationskrav og et nyt sæt minimumsrettigheder for medarbejdere. Nogle af reglerne er helt nye, mens andre mere eller mindre ændrer på eksisterende krav.

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Hvad er nyt i forhold til oplysningspligten?

Hvad er nyt i forhold til oplysningspligten?

  Nuværende regler Nye regler
Navn og adresse

Parternes navne og adresser

Startdato og arbejdssted

Start dato og det faste, primære eller, hvis relevant, forskellige arbejdssted(er), samt hovedsæde eller adresse

+ om der er frit valg af arbejdssted

Arbejdsopgaver

Beskrivelse af arbejdet, titel, rang, stilling eller jobkategori

Arbejdstid

Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid og hvis relevant, overarbejdsvilkår

+ om arbejdstiden er uforudsigelig og i bekræftende fald, en række oplysninger om vilkårene

Vederlag

Den aftalte løn, tillæg og andre løndele, samt udbetalingsterminer 

Betalt fravær

Ret til betalt ferie og om der betales løn under ferie

+ oplysninger om ret til andet fravær med løn

Uddannelse

Den ret til uddannelse, som virksomheden eventuelt tilbyder

Varighed

Varigheden og opsigelsesvarsler eller reglerne herom, herunder prøvetid

+ vilkår for og varighed af prøvetid

Social sikring

Identiteten på sociale sikringsinstitutioner og beskyttelsen den sociale sikring giver.

Vikaransat

Brugervirksomhedens identitet, så snart den er kendt

Overenskomst

Den kollektive overenskomst eller aftale, der regulerer ansættelsen, og parterne, hvis relevant.

Hvad er nyt i forhold til oplysningernes format?

Hvad er nyt i forhold til oplysningernes format?

  Gamle regler Nye regler
Format

Skriftlig erklæring, arbejdskontrakt, ansættelsesbrev eller dokument

Udleveres og fremsendes på papir eller elektronisk

Særlige krav til elektronisk format

Tilgængeligt, adgang til at gemme, udskrive, og bevis for fremsendelse og modtagelse

Frist

Én måned

+ kortere frist på syv kalenderdage for en række oplysninger

Frist for ændringer

Straks og senest én måned efter ikrafttræden

Hurtigst muligt, men senest dato for ikrafttræden

Hvad handler de nye rettigheder om?

Hvad handler de nye rettigheder om?

   
Sideløbende ansættelse

Ret til sideløbende ansættelse, medmindre det strider imod særlige hensyn

Udstationerede medarbejdere

Ret til supplerende oplysninger inden afrejse ved en udstationering, der overstiger fire på hinanden følgende uger

Vilkår for prøvetid

Maksimal længde på seks måneder og særlige regler ved tidsbegrænset ansættelse, men funktionærlovens grænser gælder stadig

Uforudsigelig arbejdstid

Ret til at afslå at arbejde, hvis vilkårene
for det uforudsigelige arbejde ikke er opfyldt

Aflysning af arbejdsopgaver

Ret til kompensation ved aflysning
efter udløbet af en rimelig frist

Tilkaldevagter

Formodning om garanteret arbejdstid
efter tre måneders ansættelse

Overgang til forudsigelig arbejdstid

Ret til at anmode om en forudsigelig
arbejdstid efter seks måneders ansættelse

Obligatorisk uddannelse

Hvis relevant, skal uddannelsen tilbydes
gratis, foregå i og tælle som arbejdstid, så vidt muligt

IUNO mener

Virksomheder skal følge de nye regler for medarbejdere, som ansættes fra 1. juli 2023. Det er kun et krav at udlevere eller supplere de manglende oplysninger til eksisterende medarbejdere, hvis de anmoder om det. Hvis det sker, skal virksomheden svare inden otte uger. Hvis fristen overskrides, kan medarbejderen have ret til godtgørelse.

IUNO anbefaler, at virksomheder opdaterer deres standardkontrakter til fremtidige ansættelser, og udleverer de supplerende oplysninger til eksisterende medarbejdere. Det er også selvom eksisterende medarbejdere ikke anmoder om det. Hvis oplysningerne ikke bliver givet, og de manglende oplysninger fører til en tvist vil det være virksomheden, som bærer risikoen for uklarhed i aftalen.  

Hvis du er IUNO+ medlem kan du gense vores morgenmøde om de nye regler her.

[L 84 Lov om ændring af lov af ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår af 11. maj 2023]

IUNO mener

Virksomheder skal følge de nye regler for medarbejdere, som ansættes fra 1. juli 2023. Det er kun et krav at udlevere eller supplere de manglende oplysninger til eksisterende medarbejdere, hvis de anmoder om det. Hvis det sker, skal virksomheden svare inden otte uger. Hvis fristen overskrides, kan medarbejderen have ret til godtgørelse.

IUNO anbefaler, at virksomheder opdaterer deres standardkontrakter til fremtidige ansættelser, og udleverer de supplerende oplysninger til eksisterende medarbejdere. Det er også selvom eksisterende medarbejdere ikke anmoder om det. Hvis oplysningerne ikke bliver givet, og de manglende oplysninger fører til en tvist vil det være virksomheden, som bærer risikoen for uklarhed i aftalen.  

Hvis du er IUNO+ medlem kan du gense vores morgenmøde om de nye regler her.

[L 84 Lov om ændring af lov af ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår af 11. maj 2023]

Lignende

logo
HR-jura

18. juni 2024

Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget

logo
HR-jura

14. juni 2024

Lige rettigheder til vikarer på overenskomst

logo
HR-jura

13. juni 2024

Kommune var for langsom

logo
HR-jura

7. juni 2024

Fritstillet og velstillet

logo
HR-jura

2. juni 2024

Mor er den bedste i verden

logo
HR-jura

23. maj 2024

”Træls” arbejde i sjakket

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner