DA
HR-jura

Regler om løngennemsigtighed på vej

logo
Juranyt
calendar 27. marts 2024
globus Danmark, Sverige, Norge

EU har vedtaget løngennemsigtighedsdirektivet, hvis formål er at bekæmpe lønforskellen mellem kønnene. Direktivet blev vedtaget i april 2023 og skal implementeres i medlemslandene før juni 2026.

Der er stadig et løngab mellem mænd og kvinder i EU, også i de nordiske lande. Mangel på løngennemsigtighed er blevet udpeget til at være en af de største grunde til forskellen.

Reglerne indeholder en række punkter, som skal være med til at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder:

Oplysninger

Virksomheder skal oplyse en stillings startløn eller løninterval før en jobsamtale, for eksempel i stillingsopslaget. Virksomheder vil ikke kunne spørge ind til ansøgeres løn i nuværende eller tidligere job.

Medarbejdere får en ret til at spørge ind til de gennemsnitlige lønniveauer i virksomheden. Lønniveauerne skal være opdelt efter køn og vise de medarbejdere, der laver det samme arbejde eller arbejde af samme værdi.

Virksomheder skal sørge for, at medarbejdere nemt kan se de objektive og kønsneutrale kriterier, lønnen bliver fastsat efter. Virksomheder med færre end 50 medarbejdere kan blive undtaget.

Sanktioner

Medarbejdere kan få erstatning eller godtgørelse, hvis de får lavere løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Der er ikke noget maksimumsbeløb, og medarbejderne skal kompenseres som om de ikke var blevet forskelsbehandlet. Virksomheder vil kunne blive sanktioneret, hvis de ikke lever op til kravene.

Årlig redegørelse

Virksomheder skal regelmæssigt redegøre for deres medarbejderes løn med objektive og kønsneutrale kriterier. Det er virksomhedens størrelse, som vil bestemme hvornår virksomheder skal redegøre første gang efter reglerne er trådt i kraft. Virksomheder med færre end 100 medarbejdere kan blive undtaget.

Lønvurdering

Hvis der er en forskel på over 5 %, som ikke er begrundet i objektive og kønsneutrale kriterier, og forskellen ikke er rettet op efter seks måneder, skal virksomheden vurdere lønnen med medarbejderrepræsentanterne.

IUNO mener

De nye regler fra EU har været længe undervejs og landene har stadig indtil 2026 til at implementere reglerne. Vi holder løbende øje med reglernes udvikling og holder også morgenmøde om ligeløn og lønrapportering til efteråret. Du kan tilmelde dig her.

IUNO anbefaler, at I som virksomhed allerede nu sætter jer godt ind i de nye krav. Selvom det endnu ikke er klart, hvordan de nordiske lande vil implementere alle reglerne, er der nogle krav, som ligger fast. Vi har tidligere skrevet om en sag om ligeløn her.

[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om løngennemsigtighed af 24. april 2023]

Der er stadig et løngab mellem mænd og kvinder i EU, også i de nordiske lande. Mangel på løngennemsigtighed er blevet udpeget til at være en af de største grunde til forskellen.

Reglerne indeholder en række punkter, som skal være med til at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder:

Oplysninger

Virksomheder skal oplyse en stillings startløn eller løninterval før en jobsamtale, for eksempel i stillingsopslaget. Virksomheder vil ikke kunne spørge ind til ansøgeres løn i nuværende eller tidligere job.

Medarbejdere får en ret til at spørge ind til de gennemsnitlige lønniveauer i virksomheden. Lønniveauerne skal være opdelt efter køn og vise de medarbejdere, der laver det samme arbejde eller arbejde af samme værdi.

Virksomheder skal sørge for, at medarbejdere nemt kan se de objektive og kønsneutrale kriterier, lønnen bliver fastsat efter. Virksomheder med færre end 50 medarbejdere kan blive undtaget.

Sanktioner

Medarbejdere kan få erstatning eller godtgørelse, hvis de får lavere løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Der er ikke noget maksimumsbeløb, og medarbejderne skal kompenseres som om de ikke var blevet forskelsbehandlet. Virksomheder vil kunne blive sanktioneret, hvis de ikke lever op til kravene.

Årlig redegørelse

Virksomheder skal regelmæssigt redegøre for deres medarbejderes løn med objektive og kønsneutrale kriterier. Det er virksomhedens størrelse, som vil bestemme hvornår virksomheder skal redegøre første gang efter reglerne er trådt i kraft. Virksomheder med færre end 100 medarbejdere kan blive undtaget.

Lønvurdering

Hvis der er en forskel på over 5 %, som ikke er begrundet i objektive og kønsneutrale kriterier, og forskellen ikke er rettet op efter seks måneder, skal virksomheden vurdere lønnen med medarbejderrepræsentanterne.

IUNO mener

De nye regler fra EU har været længe undervejs og landene har stadig indtil 2026 til at implementere reglerne. Vi holder løbende øje med reglernes udvikling og holder også morgenmøde om ligeløn og lønrapportering til efteråret. Du kan tilmelde dig her.

IUNO anbefaler, at I som virksomhed allerede nu sætter jer godt ind i de nye krav. Selvom det endnu ikke er klart, hvordan de nordiske lande vil implementere alle reglerne, er der nogle krav, som ligger fast. Vi har tidligere skrevet om en sag om ligeløn her.

[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om løngennemsigtighed af 24. april 2023]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

12. april 2024

PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret

logo
HR-jura

12. april 2024

Aktieoptionernes akilleshæl

logo
HR-jura

3. april 2024

At ophæve på egen bekostning

logo
HR-jura

26. marts 2024

Tvillingeforældre får ekstra barsel

logo
HR-jura Litigation Teknologi

11. marts 2024

Flere medarbejdere indberetter psykisk arbejdsmiljø til Datatilsynet

logo
HR-jura

8. marts 2024

Faldskærmen der viste sig at være en rygsæk

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner