DA
HR-jura

Klinikassistenten der viste tænder

logo
Juranyt
calendar 30. oktober 2022
globus Danmark

En tandlæge opsagde en klinikassistent med 34 års anciennitet, som var ansat i fleksjob. Afskedigelsesnævnet kom frem til, at medarbejderen ikke var blevet forskelsbehandlet på grund af sit handicap. Virksomheden havde også taget hensyn til medarbejderens lange anciennitet.

En tandlægeklinik havde en klinikassistent ansat i 34 år. Medarbejderen var i de sidste år ansat i fleksjob på grund af en rygskade. Det betød, at medarbejderen kun arbejdede om formiddagen og ikke senere end til klokken 13, fire dage om ugen, havde afvekslende arbejdsstillinger, ingen rygbelastende arbejdsopgaver og i øvrigt selv havde mulighed for at tilrettelægge sin arbejdsdag- og tid.

Medarbejderen arbejdede derfor med sterilisation, vask og strygning af tøj, udskæring af frugt, lettere hjælp til skrivning af journal og kun i meget begrænset omfang ved selve tandlægestolen.

Virksomheden oplevede et fald i antallet af tandlæger, og der var derfor for mange assistenter i forhold til tandlæger. Det var derfor nødvendigt at opsige to assistenter. Medarbejderen blev opsagt fordi hendes arbejdsopgaver primært var sterilisation, hvor der allerede var mange, der kunne overtage. Det var også vigtigt for virksomheden, at alle medarbejdere kunne hjælpe ved tandlægestolen i tilfælde af sygdom.

Opsigelsen trak tænder ud

Afskedigelsesnævnet kom frem til, at medarbejderen ikke var blevet forskelsbehandlet på grund af sit handicap. Det var fordi virksomheden havde overvejet alle ansatte før medarbejderen blev opsagt. Virksomheden havde også opsagt medarbejderen ud fra hvem den bedst kunne undvære, og hvad der var vigtigt for virksomhedens fremtidige drift.

Nævnet har en fast praksis om, at virksomheder har en omvendt bevisbyrde når de skal opsige medarbejdere, som har været ansat i mere end 25 år. Virksomheden kunne bevise, at der ikke var medarbejdere med kortere anciennitet, som kunne være opsagt i stedet. Det var også blevet overvejet om medarbejderen kunne blive flyttet til en anden stilling.

Det var heller ikke muligt at tilpasse medarbejderens stillingen yderligere, så medarbejderen for eksempel kunne hjælpe ved tandlægestolen.

IUNO mener

Virksomheder skal være grundige når de opsiger en handicappet medarbejder. Det gælder endnu mere når medarbejderen har været ansat i mere end 25 år. Det vil nemlig være nødvendigt at bevise, at medarbejderen bliver opsagt på grund af andre forhold end sit handicap. Samtidigt skal virksomheden også bevise, at den ikke kunne have undværet en medarbejder med kortere anciennitet i stedet.

IUNO anbefaler, at virksomheder overvejer alle lignende medarbejdere, og dokumenterer hvad de har lagt vægt på i valget af den medarbejder, som bliver opsagt. Hvis der er tale om en handicappet medarbejder skal virksomheder overveje om stillingen kan blive tilpasset så medarbejderen ikke behøver at blive opsagt. Hvis der er tale om en medarbejder med lang anciennitet, skal virksomheden også overveje om medarbejderen i stedet kan blive flyttet til en anden stilling.

[Afskedigelsesnævnets kendelse i sag nr. 0201028 af 28. december 2021]

En tandlægeklinik havde en klinikassistent ansat i 34 år. Medarbejderen var i de sidste år ansat i fleksjob på grund af en rygskade. Det betød, at medarbejderen kun arbejdede om formiddagen og ikke senere end til klokken 13, fire dage om ugen, havde afvekslende arbejdsstillinger, ingen rygbelastende arbejdsopgaver og i øvrigt selv havde mulighed for at tilrettelægge sin arbejdsdag- og tid.

Medarbejderen arbejdede derfor med sterilisation, vask og strygning af tøj, udskæring af frugt, lettere hjælp til skrivning af journal og kun i meget begrænset omfang ved selve tandlægestolen.

Virksomheden oplevede et fald i antallet af tandlæger, og der var derfor for mange assistenter i forhold til tandlæger. Det var derfor nødvendigt at opsige to assistenter. Medarbejderen blev opsagt fordi hendes arbejdsopgaver primært var sterilisation, hvor der allerede var mange, der kunne overtage. Det var også vigtigt for virksomheden, at alle medarbejdere kunne hjælpe ved tandlægestolen i tilfælde af sygdom.

Opsigelsen trak tænder ud

Afskedigelsesnævnet kom frem til, at medarbejderen ikke var blevet forskelsbehandlet på grund af sit handicap. Det var fordi virksomheden havde overvejet alle ansatte før medarbejderen blev opsagt. Virksomheden havde også opsagt medarbejderen ud fra hvem den bedst kunne undvære, og hvad der var vigtigt for virksomhedens fremtidige drift.

Nævnet har en fast praksis om, at virksomheder har en omvendt bevisbyrde når de skal opsige medarbejdere, som har været ansat i mere end 25 år. Virksomheden kunne bevise, at der ikke var medarbejdere med kortere anciennitet, som kunne være opsagt i stedet. Det var også blevet overvejet om medarbejderen kunne blive flyttet til en anden stilling.

Det var heller ikke muligt at tilpasse medarbejderens stillingen yderligere, så medarbejderen for eksempel kunne hjælpe ved tandlægestolen.

IUNO mener

Virksomheder skal være grundige når de opsiger en handicappet medarbejder. Det gælder endnu mere når medarbejderen har været ansat i mere end 25 år. Det vil nemlig være nødvendigt at bevise, at medarbejderen bliver opsagt på grund af andre forhold end sit handicap. Samtidigt skal virksomheden også bevise, at den ikke kunne have undværet en medarbejder med kortere anciennitet i stedet.

IUNO anbefaler, at virksomheder overvejer alle lignende medarbejdere, og dokumenterer hvad de har lagt vægt på i valget af den medarbejder, som bliver opsagt. Hvis der er tale om en handicappet medarbejder skal virksomheder overveje om stillingen kan blive tilpasset så medarbejderen ikke behøver at blive opsagt. Hvis der er tale om en medarbejder med lang anciennitet, skal virksomheden også overveje om medarbejderen i stedet kan blive flyttet til en anden stilling.

[Afskedigelsesnævnets kendelse i sag nr. 0201028 af 28. december 2021]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Lignende

logo
HR-jura

12. april 2024

PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret

logo
HR-jura

12. april 2024

Aktieoptionernes akilleshæl

logo
HR-jura

3. april 2024

At ophæve på egen bekostning

logo
HR-jura

27. marts 2024

Regler om løngennemsigtighed på vej

logo
HR-jura

26. marts 2024

Tvillingeforældre får ekstra barsel

logo
HR-jura Litigation Teknologi

11. marts 2024

Flere medarbejdere indberetter psykisk arbejdsmiljø til Datatilsynet

Holdet

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfuldmægtig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (orlov)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner