DA
HR-jura

Flyselskabs e-mails var hverken organisationsfjendtlig adfærd eller misbrug af ledelsesretten

logo
Juranyt
calendar 14. november 2019
globus Danmark

Det var hverken udtryk for organisationsfjendtlig adfærd eller misbrug af ledelsesretten, at et flyselskab udsendte e-mails til medarbejderne efter fagforeningens konfliktvarsler. Arbejdsretten fandt, at flyselskabet som udgangspunkt ikke var afskåret fra at give udtryk for ledelsens bekymring, og at tilkendegivelserne i øvrigt ikke kunne anses for illoyale over for fagforeningen.  

I 2016 indledte en fagforening overenskomstforhandlinger med et flyselskab, men i midten af 2017 stødte forhandlingerne på grund. Fagforeningen afgav som konsekvens første konfliktvarsel. Som reaktion på konfliktvarslet udsendte flyselskabets direktør en e-mail til virksomhedens piloter, hvor han blandt andet gav udtryk, for at konfliktvarslet var en uheldig start på det nye samarbejde med fagforeningen. Efter langvarige drøftelser med fagforeningen, der mente, at direktørens e-mail var en indirekte trussel, gik fagforeningen dog med til ikke at fortsætte en sag mod flyselskabet herom.

Kort efter afgav fagforeningen dog andet konfliktvarsel, hvorefter flyselskabets direktør igen sendte en e-mail. Både flyselskabets piloter og kabinepersonale modtog direktørens e-mail, der blev indledt med, at flyselskabet respekterede deres ret til at afgive strejkevarsel, men samtidig var flyselskabet også overrasket, over at forhandlingerne med flyselskabet nu var eskaleret. Derudover indeholdt e-mailen information om, hvilke konsekvenser strejken ville få for medarbejderne. Fagforeningen anså e-mailen som et forsøg fra flyselskabets side på at skræmme medarbejderne fra at benytte deres strejkeret og krævede derfor bod for overtrædelse af den relevante hovedaftale.

Arbejdsretten skulle herefter tage stilling, til hvorvidt flyselskabet havde udvist organisationsfjendtlig adfærd eller misbrugt ledelsesretten ved at udsende de to e-mails.

Flyselskabet var berettiget til at udtrykke bekymringer for strejke

Fagforeningen fastholdt, at direktørens tilkendegivelser var i strid med den relevante hovedaftale, fordi begge e-mails var udtryk for en trussel og en opfordring til medarbejderne om at udmelde sig af fagforeningen for at undgå konsekvenserne af strejkevarslet. Ifølge fagforeningen havde flyselskabet dermed misbrugt sin ledelsesret og udvist organisationsfjendtlig adfærd. Flyselskabet var uenig og gjorde gældende, at direktørens tilkendegivelser udelukkende var begrundet i driftsmæssige hensyn for at sikre, at alle medarbejdere var tilstrækkeligt orienterede om konsekvenserne ved strejkevarslet.

Indledningsvist fastslog Arbejdsretten, at fagforeningen var afskåret fra at gøre indholdet af direktørens første e-mail gældende, fordi spørgsmålet allerede var afsluttet efter forhandlinger med flyselskabet. Sagen handlede derfor kun om direktørens tilkendegivelser i hans efterfølgende e-mail.

Arbejdsretten fandt herefter, at flyselskabet som udgangspunkt var berettiget til at udtale sig om sit syn på overenskomstforhandlingerne samt at give udtryk for bekymring for muligheden for at opretholde arbejdspladsen i tilfælde af strejke. Derfor var de også berettiget til appellere til medarbejderne om at overveje situationen i lyset heraf. Herefter konkluderede Arbejdsretten, at direktørens e-mail heller ikke kunne anses for at være illoyal over for fagforeningen eller i øvrigt af så alvorlig karakter, at tilkendegivelserne kunne skade fagforeningen. I sin vurdering lagde Arbejdsretten blandt andet vægt på tilkendegivelsen, om at flyselskabet respekterede medarbejdernes ret til at afgive strejkevarsel, og at direktørens e-mail desuden var udtryk for hans overraskelse over konfliktvarslerne. Flyselskabet blev derfor frifundet.

IUNO mener

Dommen viser, at virksomheder har mulighed for at kommunikere direkte med medarbejderne om de konsekvenser, som kan opstå som led i overenskomstforhandlinger. Virksomheder skal dog være opmærksomme, på at der er tale om en konkret vurdering, og at Arbejdsretten anvender en streng vurdering i tilfælde af organisationsfjendtlig adfærd og misbrug af ledelsesretten.

IUNO anbefaler derfor, at virksomheder er opmærksomme på, at uenigheder med fagforeningen altid bør kommunikeres til medarbejderne på en saglig måde, der ikke er egnet til at hindre deres medlemskab i fagforeningen.

[Arbejdsrettens dom af 28. oktober 2019 i sag AR2018.0077]

I 2016 indledte en fagforening overenskomstforhandlinger med et flyselskab, men i midten af 2017 stødte forhandlingerne på grund. Fagforeningen afgav som konsekvens første konfliktvarsel. Som reaktion på konfliktvarslet udsendte flyselskabets direktør en e-mail til virksomhedens piloter, hvor han blandt andet gav udtryk, for at konfliktvarslet var en uheldig start på det nye samarbejde med fagforeningen. Efter langvarige drøftelser med fagforeningen, der mente, at direktørens e-mail var en indirekte trussel, gik fagforeningen dog med til ikke at fortsætte en sag mod flyselskabet herom.

Kort efter afgav fagforeningen dog andet konfliktvarsel, hvorefter flyselskabets direktør igen sendte en e-mail. Både flyselskabets piloter og kabinepersonale modtog direktørens e-mail, der blev indledt med, at flyselskabet respekterede deres ret til at afgive strejkevarsel, men samtidig var flyselskabet også overrasket, over at forhandlingerne med flyselskabet nu var eskaleret. Derudover indeholdt e-mailen information om, hvilke konsekvenser strejken ville få for medarbejderne. Fagforeningen anså e-mailen som et forsøg fra flyselskabets side på at skræmme medarbejderne fra at benytte deres strejkeret og krævede derfor bod for overtrædelse af den relevante hovedaftale.

Arbejdsretten skulle herefter tage stilling, til hvorvidt flyselskabet havde udvist organisationsfjendtlig adfærd eller misbrugt ledelsesretten ved at udsende de to e-mails.

Flyselskabet var berettiget til at udtrykke bekymringer for strejke

Fagforeningen fastholdt, at direktørens tilkendegivelser var i strid med den relevante hovedaftale, fordi begge e-mails var udtryk for en trussel og en opfordring til medarbejderne om at udmelde sig af fagforeningen for at undgå konsekvenserne af strejkevarslet. Ifølge fagforeningen havde flyselskabet dermed misbrugt sin ledelsesret og udvist organisationsfjendtlig adfærd. Flyselskabet var uenig og gjorde gældende, at direktørens tilkendegivelser udelukkende var begrundet i driftsmæssige hensyn for at sikre, at alle medarbejdere var tilstrækkeligt orienterede om konsekvenserne ved strejkevarslet.

Indledningsvist fastslog Arbejdsretten, at fagforeningen var afskåret fra at gøre indholdet af direktørens første e-mail gældende, fordi spørgsmålet allerede var afsluttet efter forhandlinger med flyselskabet. Sagen handlede derfor kun om direktørens tilkendegivelser i hans efterfølgende e-mail.

Arbejdsretten fandt herefter, at flyselskabet som udgangspunkt var berettiget til at udtale sig om sit syn på overenskomstforhandlingerne samt at give udtryk for bekymring for muligheden for at opretholde arbejdspladsen i tilfælde af strejke. Derfor var de også berettiget til appellere til medarbejderne om at overveje situationen i lyset heraf. Herefter konkluderede Arbejdsretten, at direktørens e-mail heller ikke kunne anses for at være illoyal over for fagforeningen eller i øvrigt af så alvorlig karakter, at tilkendegivelserne kunne skade fagforeningen. I sin vurdering lagde Arbejdsretten blandt andet vægt på tilkendegivelsen, om at flyselskabet respekterede medarbejdernes ret til at afgive strejkevarsel, og at direktørens e-mail desuden var udtryk for hans overraskelse over konfliktvarslerne. Flyselskabet blev derfor frifundet.

IUNO mener

Dommen viser, at virksomheder har mulighed for at kommunikere direkte med medarbejderne om de konsekvenser, som kan opstå som led i overenskomstforhandlinger. Virksomheder skal dog være opmærksomme, på at der er tale om en konkret vurdering, og at Arbejdsretten anvender en streng vurdering i tilfælde af organisationsfjendtlig adfærd og misbrug af ledelsesretten.

IUNO anbefaler derfor, at virksomheder er opmærksomme på, at uenigheder med fagforeningen altid bør kommunikeres til medarbejderne på en saglig måde, der ikke er egnet til at hindre deres medlemskab i fagforeningen.

[Arbejdsrettens dom af 28. oktober 2019 i sag AR2018.0077]

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

26. juni 2020

Overtrædelser af gavepolitik var bortvisningsgrund

logo
HR-jura

19. juni 2020

Lovforslag: Udvidet adgang til at varsle sommerferie under lønkompensationsordningen

logo
HR-jura

19. juni 2020

Coronavirus: Sådan håndterer du medarbejdere, der rejser til ”karantænelande”

logo
HR-jura

16. juni 2020

Delvis udbetaling af indefrosne feriepenge

logo
HR-jura

12. juni 2020

Coronavirus: Sådan håndterer du medarbejdere, der rejser sydpå

logo
HR-jura

7. juni 2020

Lønkompensationsordningen til corona-ramte virksomheder udfases og forlænges

Events

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT